فرمولی برای ساخت تیم های برجسته 


نوشته شده توسط؛گریگوری کیم عضو شورای Forbes
راز ساخت سازمان موفق استخدام افراد مناسب برای شغل ها است. اما هیچ چیز مرموزی نیست،آیا هست؟کارکنانی که روزانه به سختی کار می کنند می توانند فرهنگ و شرکت شما را ساخته یا تخریب کنند‌.
شانون شیپر،استخدام کننده مدیر نوآوری در گوگل استدلال می کند که استخدام مهم ترین کاری است که در سازمان خود انجام می دهید.موقعی که در فرآیندهای استخدام هوشمند سرمایه گذاری می کنید،بعدها مجبور به سرمایه گذاری خیلی کمتری در آموزش و مدیریت عملکرد خواهید بود.بعلاوه از میزان ترک خدمت زیاد که هم تضعیف کننده روحیه و هم پر هزینه است جلوگیری می کنید.طبق برآورد موسسه آماری گالپ هر ساله بنگاههای آمریکا بواسطه ترک خدمت داوطلبانه یک تریلیون دلار متضرر می شوند.هزینه تخمینی جایگزینی انفرادی یک کارمند بین یک و نیم تا دو برابر حقوق سالیانه یک کارمند است.همچنانکه خیلی اوقات مدیر منابع انسانی شرکتSlickdeals  در خصوص تصمیمات استخدام به ما یادآوری می کند که:"اگر شایدی هست، یک "نه "است."اشتباهات استخدامی که در گذشته داشته ایم بواسطه آن "شایدها"بوده اند."
 اکثر رهبران بنگاهها درک می کنند که چرا ساخت تیم های بزرگ مهم است؛چالش برانگیزتر عوامل موثر در ساخت چنین تیم هایی است.
استراتژی استخدام شرکت ما و مهم تر از آن فرهنگ کلی بطور غیر رسمی با یک فلسفه"WTF"(تحمل کنید،آنچه که فکر می کنید نیست)تعریف می شود.ما اصطلاحی موثر و قابل بخاطر سپردن می خواستیم.WTFمعرف سه کلمه برد(winning)،تیم(team)وسرگرمی(fun)است.
ما این اصطلاح را برای مختصر کردن فرهنگ و ارزش های شرکت Slickdeals ساختیم،اما برای خیلی از شرکت های با رشد بالا که بخشی از آنها بوده ام و یا در حرفه ام دیده ام هم کاربرد دارد.
 هر یک از این سازمان ها فرهنگی دارند که درون مدل WTFقابل طرح است،و بر این باورم که می تواند یک بیان وضعیت فرهنگی جهانی برای تمام شرکت ها و حتی کشورها باشد.
*تجزیه WTF
WTFاز عناصر وابسته به همدیگر و دارای اشتراکات ساخته می شود.موقعی تیمی درخشان می سازید که اعضا از کار با همدیگر لذت می برند،به سرگرمی منتهی می شود.و موقعی که کارکنان  سرگرم هستند،پر بازده بوده و هوشمندتر کار می کنند که چنین شرایطی به پیروزی و موفقیت منتهی می گردد.بمجرد اینکه با هر استانداردی که استفاده می کنید موفقیت تیم آغاز می شود،اهداف فروش محقق می شود،به اهداف رشد نائل می شوید،از اهداف تعهد شده تجاوز و به اساس WTFمی رسید.
اگر هر عنصرWTF در سطح بالایی کار کند‌،سیکلی اخلاقی و صادقانه با آغاز از برنده شدن و موفقیت خلق می کنید و شرکت غیر قابل توقف می شود.
*برنده شدن و موفقیت نقطه شروع است
برنده شدن نقطه کلیدی شروع و ادامه این سیکل است.برنده شدن استعداد عالی را جذب و حفظ می کند،به ایجاد یک تیم متحد کمک می کند.برخورداری از افراد مناسب در موقعیت مطلوب مشکلات بین فردی را کاهش می دهد و برای رفع هر تعارضی که بوجود می آید ابزارهای مورد نیاز را ارائه می دهد. بعلاوه،برنده شدن سرگرم کننده و مسری است.بمجرد اینکه یک مدل کار و فرهنگ را بر اساس ادامه دادن برای برنده شدن بنا نهادید،استمرار سیکل را حفظ خواهید کرد.
 *اعضای تیم به این مدل نیاز دارند
هر سازمانی منحصر بفرد است،اما من دریافته ام که  صفات  اخلاق کاری،ثبات و دل و جرات
برای تمام بهترین افرادی که طی سال ها استخدام کرده ام مشترک هستند.اگر چه این ویژگی ها به اشکال خیلی متفاوتی بروز می کنند،اما به جستجوی کسانی می پردازم که بطور خستگی ناپذیری خواسته های خود را دنبال می کنند،موقع مواجه شدن با موانع استقامت می کنند و نشان می دهند که به علتی بزرگتر از خودشان خدمت می کنند.آنها ممکن است در خدمت سربازی و عمومی برتری کسب کنند یا  امکان دارد در ورزش ،موزیک و یا اجرای هنرها موفقیت بالایی کسب کنند.
استعداد همیشه سودمند است،اما بدون از کار سخت و تعهد فقط شما را به مسیری خیلی دور می کشاند.افراد با استعداد ذاتی کمتر می توانند از طریق اصرار و مداومت در کار و فداکاری به دستاوردهای بزرگتری برسند.یکی از مطلوب ترین نقل قول هایم که روح را تسخیر می کند و منتسب به مربی بسکتبال تیم ناتیک است می گوید"موقعی که استعداد سخت کوش نباشد،سخت کوشی آن را شکست می دهد."
  *سرگرمی اجتناب ناپذیر است
موقعی که یک تیم تمام ستاره را استخدام و حفظ می کنید،سازمان خود را در مسیر برنده شدن می گذارید و سپس سرگرمی بصورت طبیعی حاصل ‌می گردد.از آن استقبال کنید،و هر وقت می توانید پیروزی های خود را جشن بگیرید.به اعضای تیم برای دستاوردهایشان پاداش بدهید.بعد از هر پیروزی بزرگی پارتی بگیرید.برای شارژ مجدد باتری های خود مرخصی بروید.به پرورش  ذهنی WTFکه برای موفقیت شرکت تان حیاتی است ادامه دهید.
(Source: forbes.com)
ترجمه و تلخیص ؛غریب واحدی پور

قسمت دوم و آخر:سرنوشت صفحات فضای مجازی پس از مرگ


اگر افراد این خواسته خود را با استفاده از تکنولوژی ،برای مثال با گزینه ای شبیه ابزار"Inactive Account Manager" در گوگل بیان کنند،در این صورت ،انتخاب چنین گزینه ای مقررات وصیت نامه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.
 راه حل مشابه ای اخیرا" در فرانسه درقانون جمهوری دیجیتال ۲۰۱۶برگزیده شد.
این بدان معنا است که برای اولین مرتبه در اروپا،قانون می تواند استفاده از ابزارهای نرم افزاری همانند Inactive Account Manager گوگل یا  Facebook Legacy Contactرا مشابه با قانون آمریکایی فوق الذکر  برای انتقال دارایی های دیجیتال پس از مرگ به رسمیت بشناسد.  
چنین ابزارهایی درون سرویس هایی که اطلاعات خود را ذخیره می کنیم به کاربران اجازه می دهند که انتخاب کنند آیا می خواهند صفحات آنها بطور کلی پس از مرگ حذف شوند یا برخی اطلاعات آنها برای ذینفعان انتخابی(بطور مثال خانواده یا دوستان)حفظ شوند.
اگر چه این ابزارها چند سالی است که در دسترس بوده اند ولی بنا به تجارب کم درک شده اند،در حالی که توسط برخی از بزرگترین تامین کنندگان سرویس های فضای مجازی برگزیده شده اند و این بیانگر آن است که خلوت و اختفای پس از مرگ دیگر بنظر مبهم،وحشت آور و غیر ممکن نیست.
برخی مکانیزم های قانونی و عملی برای به رسمیت شناختن و اجرائی کردن آن از قبل وجود دارد.اما برای روشن ساختن  قانونی موضوع و اطمینان دادن بیشتر به مردم جهت دسترسی به این نوع سرویس،باید خلوت و اختفای پس از مرگ در قوانین حفاظت اطلاعات سایر کشورها مانند بریتانیا  که هم اکنون اطلاعات شخصی پس از مرگ حفاظت نمی شود  به رسمیت شناخته شود.
اگر چنین کاری صورت نگیرد، باید بر روی میراث آبا و اجدادی آنلاین خودمان انتظار مشاجرات خیلی بیشتری داشته باشیم.
در رسانه های اجتماعی مختلف در این خصوص چه کاری می توانید انجام دهید؟
جی میل(Gmail) :مشخصهInactive Account Manager به فرد اجازه می دهد که  مدت زمان معین (۶،۳و یا ۹ماه)را تنظیم کند تا پس از آن گوگل سرویس را" غیر فعال" کند.یک ماه قبل از پایان این ضرب العجل،گوگل  اخطار ایمیلی و یا یک پیام متنی ارسال می کند.اگر فرد پس از انقضای  زمان تنظیمی و نیز دریافت پیام های اخطار به صفحه وارد نشود، در صورتیکه چنین گزینه ای توسط کاربر انتخاب شده باشد گوگل  اطلاعات را با رابطین "مورد اعتماد"(کاربر می تواند تا ۱۰نفر را لیست کنید) به اشتراک می گذارد.
گوگل برای حصول اطمینان نسبت به اینکه هنوز از صفحه گوگل خود استفاده می کنید از چندین علامت مانند آخرین ورودها به سیستم ،فعالیت اخیر،استفاده از چک های ورودی به آندروید و جی میل استفاده می کند.برای تنظیم گزینه به آدرس زیر بروید
 www.google.com/settings
account/inactive/ 
و سپس روی setup کلیک کنید.
توئیتر؛توئیتر صفحات مردگان را به درخواست کتبی اعضای خانواده  از طریق یک فرم محرمانه می بندد،در غیر اینصورت،تنها گزینه رها کردن صفحه بصورت موجود است.
فیس بوک ؛ در این رسانه اجتماعی می توانید یک "رابط ارث" یعنی کسی را اضافه کنید که برای مراقبت از صفحه خودتان وقتی که می خواهید پس از مرگ به یادگار بماند انتخاب می کنید.برای افزودن یک "رابط ارث" به نقاط تنظیم (ستینگ)عمومی صفحه خود بروید،ستینگ ها را انتخاب کنید و بر روی مدیریت صفحه (manage account)کلیک کنید.سپس نام یک دوست را تایپ کنید و بروی "add" کلیک کنید.برای در جریان گذاشتن دوستی که بعنوان "رابط ارث"انتخاب شده است،بر روی دکمه ارسال(send)کلیک کنید.خانواده ها می توانند صفحات را ببندند یا آنها را بعنوان یادبود نگهدارند بطریقی که برخی مشخصه ها مانند یادآوری های تولد  دیگر نمایان نشوند.
خانواده ها می توانند از فیس بوک تقاضا کنند که به برخی از محتویات صفحه(اما نه چت های خصوصی) دسترسی یابند.اگر می دانید که دوباره از فیس بوک استفاده نخواهید کرد،می توانید بطور دائم صفحه خود را  نیزحذف کنید.
اینستاگرام؛ اگر صفحه اینستاگرامی را مشاهده می کنید که متعلق به شخصی است که فوت کرده است می توانید به اینستاگرام گزارش کرده  تا بعنوان یادبود نگهداری شود.به منظور گزارش صفحه به اینستا گرام جهت نگهداشتن بصورت "یادبود" باید با مرکز کمک (Help Center)اینستاگرام ارتباط برقرار کرده و از طریق آگهی فوت یا یک نوشته خبری دلیل مرگ را ارائه کنید.البته ،فقط اعضای خانواده بلاواسطه فرد می توانند متقاضی حذف صفحه او شوند.همچنانکه بیشتر اطلاعات شخصی ،ارتباطات و عکس های خود را بصورت آنلاین به اشتراک می گذارید، خطر فزاینده ای وجود دارد که روزی  یادبود های عاطفی و احساساتی شما بتوانند تا ابد قفل شوند.
(Source: dailymail.co.uk)
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

قسمت اول:سرنوشت صفحات فضای مجازی پس از مرگ


موقعی که می میرید برای صفحات فضای مجازی شما چه اتفاقی می افتد؟
والدین غصه دار نوجوانی که اخیرا" در آلمان فوت شده بود از دسترسی به صفحه فیس بوک دختر خود منع شدند.آنها می خواستند با مشاهده صفحه پروفایل او  دریابندکه آیا مورد زور گیری قرار گرفته بود،اما شبکه اجتماعی فیس بوک استدلال کرد که چنین کاری محرمانه بودن تماس هایش را مورد مصالحه قرار می دهد و یک قاضی هم با نظر رسانه مجازی موافقت کرد.
بنابراین حتی اگر چه اکثر مردم  نگران حفاظت از اطلاعات آنلاین خودشان پس از مرگ نیستند،ولی در کل باید هنوز راهی برای فرد جهت انجام چنین کاری باشد.
اعتقاد بر این است که برای پرداختن به این تناقضی که  خلوت یا محرمانگی پس از مرگ می نامیم  باید مکانیزمی وجود داشته باشد.
این به حق شخص برای حفظ و کنترل اطلاعاتی اشاره دارد که سرچشمه شهرت،شان  ،کمال ،رموز یا خاطرات او پس از مرگ خواهند داد. 
هم اکنون،این نوع حفاظت در اطراف دنیا متغیر است و در اکثر حوزه های قضائی  وراثت ،خانواده ها بصورت پیش فرض به اطلاعات و خاطرات شخص مرحوم دسترسی دارند.
تامین کنندگان سرویس های رسانه های اجتماعی از قبل برخی از دسترسی ها را نیز مجاز می دانستند،برای مثال،خانواده ها می توانند خواهان حذف صفحات فیس بوک یا دسترسی به برخی از محتویات(به استثنای چت های خصوصی) متوفی گردند.
آنها نیز می توانند درخواست دهند که پروفایل متوفی به یک صفحه یادبود مبدل گردد.
اما کاربران ممکن است نخواهند که خانواده ها یشان چنین قدرت هایی داشته باشند و در عوض امکان دارد بخواهند بر روی محتویات شخصی خیلی حساس درون برخی پروفایل های رسانه های مجازی و هویت دیجیتال در ارتباط با آنها  کنترل داشته باشند.
شناخت قانون خلوت و اختفای پس از مرگ کاربران را قادر می سازد تا تصمیم بگیرند که پس از مرگ برای اطلاعات آنها چه اتفاقی بیفتد.
آنها می توانند  حذف تمام یا بخشی از اطلاعات،انتقال برخی اطلاعات به دوستان یا خانواده یا برخی گزینه های دیگر را درخواست کنند.
خانواده ها می توانند صفحات فیس بوک را ببندند یا آنها را به یادبود مبدل کنند بطریقی که مشخصه های معینی مانند "یادآوری های روز تولد"دیگر ظاهر نشوند.
فیس بوک به کاربر اجازه می دهد که یک "رابط ارث"اضافه کند یعنی فردی که  برای مراقبت از صفحه او در صورتیکه بخواهد بصورت یادبود بماند انتخاب می شود.
تاکنون به این مفهوم در قانون  بویژه در نظام های قانون عرفی همانند بریتانیا که تصمیمات حقوقی تا حد زیادی به قضاوت های قبلی بستگی دارد توجه کمتری معطوف شده است.
نظام قانون عرفی بصورت تاریخی نسبت به نظام های حقوق مدنی کمتر  به حفاظت از حقوق هویت و حریم فردی  گرایش دارد.
این قاعده  بویژه برای حفاظت از هویت  فرد پس از مرگ صادق است.
درحقیقت،قانون بریتانیا چنین حفاظتی را مستثنی ساخته است.
اما اخیرا" برخی تغییرات خیلی هیجان انگیزی در فرانسه و ایالات متحده وجود داشته است. 
قانون نمونه برگزیده شده توسط چندین ایالت در ایالات متحده بیانگر آن است که کاربر باید در خصوص اینکه هنگام مرگ چه اتفاقی برای اطلاعات یا دارایی او  می افتد حق انتخاب داشته باشد.
ادامه دارد
(Source: dailymail.co.uk)
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

قسمت دوم و آخر؛شهروند محور ساختن دولت با تکنولوژی


یک ساختار اجرائی کار مورد توافق و مطمئن به کارکنان امکان می دهد که بطور موثری بصورت بین بخشی همکاری کرده  و زمان واقعی انجام کارها  را به روز کرده و   شهروندان نیز تصور کنند که کارها نیز با استانداردهای مطلوبی صورت می گیرند،بعلاوه به حفظ سرعت انجام کار کمک کرده و تاخیرهایی را که موجب فرسودگی تجارب و رضایت شهروندان می گردند کاهش می دهد. پروژه ها نیز با جلسات و ایمیل های کمتر  از طریق خلق اثر بخشی و کاهش یاس و نو امیدی بسرعت  جلو می روند.
۲-کنار گذاشتن کاغذ بازی
کاغذبازی خیلی زیاد در ارائه خدمات دولتی فقط یک کلیشه نیست.همین کاغذ بازی ها به سرانجام رساندن کارهای برنامه شده هفتگی  اکثریتی از کارکنان دولتی را طی یک هفته نرمال کاری سخت می کند.اما بر خلاف آنچه که تصور می شود کاغذ بازی زیان الزامی یک شغل دولتی نیست.از طریق اتوماسیون می توان بیشتر زمان صرف شده برای وظایف تکراری،دستی از وارد کردن اطلاعات یکسان به درون فرم های تکراری و فایل های اطلاعاتی،تا تهیه گزارشات وضعیت و تا اخذ تصویب ها را حذف کرد.
مطابق با گزارش لوحه هوشمند در خصوص اتوماسیون  در محیط کار، اتوماتیک کردن چنین وظایفی  می تواند موجب صرفه جویی در زمان کارکنان دولتی از ۶ساعت و یا بیشتر در هفته گردد.چنین صرفه جویی های زمانی می تواند در بهبود بازده ها و سرعت ارائه خدمات مهم به عموم کمک کند.اتوماسیون می تواند با کاهش خطای انسانی و بهبود دقت به احیای اعتماد دوباره به سیستم نیز کمک کند.
  ۳-چشم انداز دوباره تجربه شهروندی
دو سال قبل،ایالات متحده دولت لاگین(ورود یا قطع ارتباط باسیستم)را آغاز کرد یعنی روش نام نویسی منفرد(SSO)که به شهروندان اجازه می دهد به خدمات آژانس های چند گانه باستفاده از اطلاعات لاگین یکسان دسترسی یابند.اما با اطلاعات فراهم شده بر روی بیش از ۴۵۰۰وبسایت در ۴۰۰حوزه  فقط برای حکومت فدرال ،هنوز لازم است که بهبود بیشتری صورت پذیرد:یک بازنگری عیان ساخت که ۹مورد از هر ۱۰مورد ین وبسایت ها از نظر طراحی و استانداردهای توسعه ناقص هستند.آژانس ها برای شهروند محورتر شدن  باید این کانال های کلیدی مورد استفاده برای دسترسی به اطلاعات و خدمات دولت را بهبود دهند.چنین کاری مستلزم ایجاد  تعهدی برای شفافیت،پاسخگوئی و کاربردی بودن اطلاعات از طریق تامین اطلاعات به روز و دقیق وابزارهای ایمن و آسان برای استفاده  ونیز  فرم های جمع آوری اطلاعات برای شهروندان است.
مدرنیزه کردن خدمات دولت  بیش از آن چیزی است که فقط یک ایده قشنگ باشد،بلکه مدرنیزه کردن تکنولوژی دولت(MGT)با هدف تامین فوندانسیونی برای دگرگونی دیجیتالی و نوآوری در آژانس های خدماتی دولت است که بیشتر مورد نیاز است‌.اما  آژانس های دولتی در همه سطوح  برای شفافیت،قابلیت دسترسی و پاسخگو بودن باید به تکنولوژی نه فقط فی نفسه بعنوان یک هدف ،بلکه بعنوان وسیله ای برای شهروند محور شدن واقعی بنگرند.
(Source: forbes.com)
ترجمه و تلخیص ؛غریب واحدی پور
تکنولوژی ,شهروند محور, دولت, شفافیت, پاسخگوئی

سخنی پند آموز

                       ایده های بزرگ از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرند.این در هنر،علم و تبلیغات صادق است.اما ضمیر ناخودآگاه باید بصیر و مطلع باشد،و گرنه ایده تان نامربوط خواهد بود.
ذهن خودآگاه خود را با اطلاعات انباشته کنید وسپس فرآیند تفکر منطقی خود را رها کنید
 راهنمایی برای بیداری روحانی
او که خودش را یک رهبر بحساب می آورد باید قبل از اینکه دیگران را آموزش دهد به تربیت و آموزش خود بپردازد، و ابتدا با یک شیوه صحیح افکار و کردارش را تربیت کرده و آنها را با زبانش نوازش دهد.و کسی که معلم خویش است از معلم دیگران بودن بیشتر شایسته احترام است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
He who considers himself a leader must train
himself before training others, and with a proper
method first educate their thoughts and deeds and
caressj2  them with his tongue. One who is his own
teacher is more worthy of respect than being a
teacher of others.
 Imam Ali (AS)                                          
   راهنمای بیداری روحانی
او که حرص و ولع را بعنوان شعار زندگی خود برمی گزیند مورد تنفر مردم قرار می گیرد،و او که محنت و اندوه خود را آشکار می کند،خود را نزد همه تحقیر می کند،و او که تحت کنترل زبان خویش است از منظر دیگران و خود هیچ ارزشی ندارد. امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING He who adopts cupidity as motto in life will be disliked by people, and he who reveals his distress, abases himself before all, and he who is ruled by his tongue has no worth in his own eyes and those of others. Imam Ali (AS)               
 
اثربخش ترین رهبر کسی است که نیازهای روانی پیروان خود را رفع می کند.
                    دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
من به آگهی نه بعنوان شکلی از هنر یا سرگرمی،بلکه بعنوان یک واسطه اطلاعات می نگرم.موقعی که یک آگهی می نویسم ،نمی خواهم به من بگوئید که آن را خلاقانه می بینید،می خواهم آن را خیلی جالب بدانید که محصول را بخرید. دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
 
 اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که کوچکتر از ما هستند ،به یک شرکت کوتوله ها مبدل می شویم.اما اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که بزرگتر از ما هستند، شرکتی از غول ها خواهیم داشت‌.
                 "دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن"                          
                                                "راهنمای بیداری روحانی" 
   خدایا،مرا بهتر از خودم می شناسید و من خودم را بهتر از دیگران می شناسم.خدایا،جایگاه مرا رفیع تر از آنچه که دیگران تصور می کنند‌ گردانید،و گناهان مرا که دیگران از آنها مطلع نیستند ببخشائید،و ضعف هایم را بپوشانید. امام علی (ع)
 
 
 
 
 
" راهنمایی بیداری روحانی"
 
 
حسادت نامطبوع است؛و ترس یک علامت نقص و کاستی است.تهیدستی مرد هوشمند را در بحث و مشاجره لال می کند،و یک شخص نیازمند در زادگاه خود غریبه است. بیچارگی و نومیدی بلا ومصیبت بزرگی است؛پایمردی و بردباری شجاعت است؛پرهیز و امساک توانگری است،و دینداری و پارسائی یک زره فولادی است که بدن و روح را در مقابل گناهان حفاظت می کند. امام علی (ع)
راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.