قسمت اول؛پنج روش متفاوت تیم های با عملکرد عالی


نوشته شده توسط؛راد فریدمن
خلاصه،تحقیق جدید بیانگر آن است که تیم های با عالی ترین عملکرد در حین دوره اپیدمی برای کمک به موفقیت خودشان روش های ظریفی جهت تقویت روابط اجتماعی یافته اند.یافته های تحقیق سرنخ های مهمی در خصوص روش هایی ارائه می دهندکه هر سازمانی می تواند با بکار گیری آنها ارتباط عظیم تری را حتی درون یک محیط کاری دوگانه یا دور کاری بین اعضای تیم ها جهت مهندسی تیم های با عملکرد عالی تر بوجود آورد .انجام چنین کاری اثر بخش تر و کم هزینه تر از استخدام افراد مناسب و مسلح کردن آنها به ابزارهای مناسب برای انجام کار خودشان هست.فقط مستلزم خلق فرصت هایی برای توسعه روابط اصیل و قابل اعتماد است.مولفین تحقیق پنج ویژگی کلیدی تیم های با عملکرد عالی را بیان می کنند که همه آنها نقش حیاتی ارتباط صمیمی در میان همکاران را برجسته می سازند که محرک عملکرد تیم است‌.
در بحث از ساخت محیط کارهای شگفت انگیز و تیم های با عملکرد عالی،محققین مدتی طولانی است که به وجود سه نیاز روانی ضروری یعنی صلاحیت(مهارت)،استقلال و احساس تعلق پی برده اند.دهه ها تحقیق ثابت می کند که موقعی افراد از نظر روانی احساس خرسندی کنند،گرایش به سالم تر،شادتر و مثمرثمرتر بودن دارند.
از آن سه نیاز ضروری،همیشه احساس تعلق یا تمایل برای ارتباط با دیگران برای تحقق در بین کارکنان مهارت آمیزترین کار سازمان ها است.این ویژگی عامل جلب کارمندان با استعداد است،اما دقیقا" چه کاری می توانید انجام دهید تا کارکنان یکدیگر را دوست داشته باشند؟
بیماری کووید ۱۹ایجاد تعلق و ارتباط را مشکل تر ساخت.چون در حالیکه کار درون خانه از طریق توانمند سازی جهت تصمیم در خصوص مکان و موقع کار برای استقلال کارمند سودمند است،اما فقدان نزدیکی فیزیکی خلق پیوندهای شخصی را بطور نمایی چالش برانگیزتر کرد‌.
با این وجود،بنا به نتیجه تحقیق جدید تیم های با عالی ترین عملکرد در حین دوره اپیدمی برای کمک به موفقیت خودشان روش های ظریفی جهت تقویت روابط اجتماعی یافته اند.یافته ها سرنخ های مهمی در خصوص روش هایی ارائه می دهند که هر سازمانی می تواند تعلق و ارتباط عظیم تر را حتی درون یک محیط کاری دوگانه یا دور کاری به منظور مهندسی تیم های با عملکرد عالی تر بوجود آورد.
در تحقیق برای شناسایی اعضای تیم های با عملکرد عالی با هدف تعیین روش های متفاوت اینگونه تیم ها،ابتدا به ارزیابی بازدهی تیم های مشارکت کنندگان پرداخته شد و   سپس عملکرد تیم آنها با سایر تیم ها در صنعت خودشان مقایسه شد.کارگرانی که تیم آنها از هر دو مورد نمره ۱۰از ۱۰ گرفتند نامزد تیم های با عملکرد عالی شدند،در نتیجه مقایسه رفتار آنها با رفتار دیگران امکان پذیر گردید.
 نتیجه تحقیق،پنج تفاوت کلیدی در روش های تیم های با عملکرد عالی را آشکار ساخت که همه آنها نقش حیاتی ارتباط صمیمی در میان همکاران را برجسته می سازند که محرک عملکرد تیم است‌.
۱)تیم های با عملکرد عالی از ارتباط تلفنی واهمه ندارند
در حالیکه بطور کلی استفاده از مکالمات تلفنی بطرز فزاینده ای در محیط کار در حال کاهش است،اما در بین تیم های با عملکرد عالی چنین نیست.تحقیق بیانگر آن است که آنها بطور کلی متمایل به برقراری ارتباط بیشتری هستند و با احتمال قابل توجهی نسبت به همتایان کمتر موفق خودشان   از طریق تلفن با همکاران خویش ارتباط برقرار می کنند.
این یافته قابل درک است.زیرا بر اساس مطالعات اخیر در حالیکه اکثر مردم پیش بینی می کنند که مکالمات تلفنی ناخوشایند و ناراحت کننده خواهند بود،ولی این سوء برداشت است.مکالمات تلفنی در عمل  دیگر نه فقط  ناراحت کننده نیستند،بلکه برای تقویت روابط و پیشگیری از سوء تفاهم موثرند و در برقراری تعامل مثمر ثمرتر بین هم تیمی ها سهیم هستند.
۲)جلسات تیم های با عملکرد عالی سودمندتر و استراتژیک تر هستند
پوشیده نیست جلساتی که ضعیت اداره شوند موجب عدم رضایت کارکنان،تخلیه پهنای باند شناختی یا ظرفیت پردازش اطلاعات که در تصمیمات پیچیده (تصمیمات ساده عموماً بصورت خودکار و با استفاده از میان برهای ذهنی گرفته می‌شوند) به افراد کمک می‌کند می گردند و هزینه هنگفتی بر سازمان ها اعمال می کنند.
بنا به یافته های تحقیق،تیم های با عملکرد عالی از طریق بکار گرفتن روش های برگزاری گردهمایی های مثمرثمرتر از تله های عمومی جلسات بد اداره شده اجتناب می کنند.بطور ویژه،با احتمال قابل ملاحظه ای مشارکت کنندگان را قبل از جلسات ملزم به ارائه کار می کنند(با احتمال ۳۹درصد بیشتر)، موضوع مورد بحث در جلسه را از قبل اعلام می کنند(بااحتمال ۲۶درصد بیشتر)،و با چک کردن شروع می کنند تا اعضای تیم را نسبت به پیشرفت همدیگر آگاه نگهدارند(با احتمال ۵۵درصد بیشتر)
ادامه دارد
منبع؛ http://hbr.org
ترجمه و تلخیص؛ غریب واحدی پور
 

قسمت سوم و آخر؛۲۷روش علمی کاهش فوری استرس


۱۹)قدم زدن در جنگل ها
برای تقویتی حتی بزرگتر،برنامه تمرین ورزشی را در فضاهای باز انجام دهید.یک گردش متفکرانه،آرامش بخش در جنگل ها می تواند در خصوص رهایی از استرس شگفتی آفرین باشد.نیازی به حرکات شدید نیست،با سرعتی قدم بردارید که احساس می کنید طبیعی است.
۶)استرس زدائی با همدیگر
۲۰)مذهب
تحقیق نشان می دهد که مذهب به دفع اثر استرس زای رویدادهای زندگی کمک می کند.هر نوع مذهبی اثر بخش خواهد بود ،تا مادامیکه احساس ارتباط روحانی با ماهیتی بزرگتر از خود دارید.
همچنین در اعمال مذهبی فواید اضافی بودن در کنار دیگران هم وجود دارد.ارتباط با همفکران و همدلان در یک محفل روحانی می تواند کمک کند تا پشتیبانی را که در حین زمان استرس نیاز دارید کسب کنید.
۲۱)رابطه جنسی
روز سخت کاری می تواند مانع بزرگی برای میل جنسی در شب باشد.اگر بتوانید انرژی لازم برای رابطه جنسی با کسی را که دوست دارید کسب کنید،در اینصورت سکس می تواند تسکین دهنده بزرگ استرس باشد.بنا به یک تحقیق،برای اثرگذاری معجزه سکس،نیاز است که رابطه سالمی داشته باشید.
۲۲)در آغوش گرفتن
برای بهره مندی از فواید تماس نزدیک به برهنگی نیازی نیست. در آغوش گرفتن می تواند به کاهش فشار خون و سطوح استرس بزرگسالان کمک کند.بنا به نتیجه یک تحقیق،  هنگام در آغوش گرفتن، فشار دادن خوب نیز می تواند به دفع اثرات احساسی منفی تعارض کمک کند.
۲۳)ریکی(انتقال انرژی با دست هاجهت درمان) را بیازمائید
 قدرت لمس این روش عملی برای بهبود و درمان چگونه است؟ریکی یک تکنیک ژاپنی برای لمس با استفاده از دست ها جهت افزایش انرژی حیات و نشاط درونی است.موقعی که این انرژی پایین است،یا همچنانکه در تئوری اتفاق می افتد با احتمال بیشتری احساس استرس می کنیم.
آیا ریکی واقعا" می تواند موجب تسکین استرس گردد؟دلایل اولیه بیانگر آن است که می تواند برای رفع استرس و  اضطراب سودمند باشد.
۲۴-خو گرفتن به یک حیوان
هیچ چیزی شبیه دم تکان دادن حیوانی موقع ورود به خانه پس از یک روز سخت کاری نیست.حیوانات خانگی شبیه درمانگران خزدار هستند. نسخه عشق بدون شرط آنها  واقعا" می تواند برای وضع روانی شگفتی آفرین باشد.
مطابق با یک تحقیق،فقط ده دقیقه بازی با حیوان خانگی، سطوح کورتیزون را در دانشجویان دانشگاه پایین می آورد.
۲۵)بوسه
بوسیدن مواد شیمیایی را رها می کند که موجب  کاهش هورمون های مربوط به استرس مانند کورتیزون می شوند.تشکیل روابط مثبت نیز روش خوبی برای کاهش استرس و اضطراب کلی است.
۷)خلاقیت
۲۶)کاری هنری انجام دهید
خواه کار هنری شامل نقاشی روغنی،نواختن شیپور یا رقص مدرن باشد دارای اثر خلاقانه ای است که می تواند برای وضع روانی شگفت انگیز باشد.درمان هنری هم استرس را کاهش می دهد و هم کمک می کند تا استرسی را که داریم بهتر کنترل کنیم.
۲۷-بنویسید
داشتن یک دفترچه یادداشت، به اتکای اثرات تفکری و مدیتیشنی آن  می تواند روش موثری  برای کاهش  اثرات  استرس باشد.یک دفترچه سپاسگزاری می تواند واقعا"  کمک کند تا در مورد اتفاقات درست ارزیابی و قضاوت کنیم.بنابراین روزانه زمانی صرف نوشتن چند اتفاقی کنید که شما را شاد می سازند.
حرف آخر
این روزها استرس اجتناب ناپذیر است،اما غیر قابل رفع نیست.این جعبه ابزار توصیه های رهائی از استرس را در دسترس خود نگهدارید تا موقعی که احساس فشار طاقت فرسا می کنید از آن رهائی یابید یا حتی بهتر هم هست که برخی از آنها را روزانه تمرین کنید.
اقدامی به سادگی نفس عمیق یا در آغوش کشیدن می توان کمک کند تا خونسردی خود را در آشفته ترین موقعیت ها حفظ کنید.
منبع:Source: greatist.com
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

قسمت دوم؛۲۷روش علمی کاهش فوری استرس


۹)شناوری روی آب
هر کسی که در اقیانوس شناور شده باشد می داند که بالا وپایین رفتن با جریان آب چقدر آرامش بخش است(به استثنای کسانی که از آب وحشت دارند،در نتیجه برای آنها تجربه خیلی خوبی نیست)
شناوری-بازنشانی(درمانگری کاهش تحریک محیطی )
 احساس آسودگی شناوری و سبکبالی روی آب با افزودن حدی از فقدان حسی حتی بیشتر هم می شود.
در این شیوه درمان، درون استخری معلق و با استفاده از هزاران پوند نمک اپسوم شناور نگهداشته می شوید،اتاق تاریک و ساکت است،بنابراین درون افکار خودتان غوطه ور می شوید.
ما این تکنیک را برای کسانی که دچار آب هراسی هستند یا از فضاهای تنگ و محصور می ترسند توصیه نمی کنیم.اما کسانی که با شناوری مشکلی ندارند از نفع چنین روشی یعنی کاهش اضطراب و استرس،سفتی کمتر ماهیچه ها و یک حالت ریلکس عمیق بهره می برند.
اگر به یک استخر فقدان حسی دسترسی ندارید.طشت یا وان حمام فرنگی را از آب گرم پر کنید و نگرانی های خودتان را با شناور سازی دور کنید.
۲)برافروختن حس ها
۱۰)بوییدن رایحه خوش بو
هیچ چیزی به سادگی تنفس در فضای یک رایحه خوش بوی آرام کننده نمی تواند برای وضع روانی ما شگفتی آفرین  باشد.اعتقاد براین است که چکیده روغن های واقعی گیاهان بطور مستقیم بر روی نواحی کنترل کننده احساس مغز مانند هیپوتالاموس اثر می گذراند.
بنظر می رسد که اسطو خودوس(عطر سنبل)بطور ویژه اثر آرامش بخشی بر روی ذهن دارد.
۱۱)گوش دادن به موزیک
جستجو در میان آرشیو موزیک قدیمی روشی آسان برای کاهش استرس است.موزیک توانایی تعدیل سطوح هورمون کورتیزون  وبالتبع تسکین استرس را دارد.
اما کدام آهنگ ها و موزیک ها بهترین اثر را دارند؟گاهی اوقات موزیک های آرامش بخش مانند جاز سبک یا کلاسیک باید کارگر باشند،ولی واقعا"،هر موزیکی را که ریلکس کننده بیابید داروی موزیکال مطلوبی خواهد بود.
۳)سبک و آسان سازی
۱۲)سبک گرفتن و شوخی پنداشتن مشکل
 خنده درونی برای روح و سطوح استرس خوب است.خنده اثرات بدنی استرس مانند خستگی و فرسودگی را کاهش می دهد،اما فقط در صورتیکه واقعی باشد چنین اثری خواهد داست.
خنده زورکی چنان اثری ندارد.بنابراین،فیلمی را تماشا کنید تا با صدای بلند و پیوسته بخندید و اجازه دهید تا نگرانی هایتان محو شوند.
۱۳)پناه بردن به  کتاب
در دنیای واقعی مشکلات زیاد و متنوعی برای رفع و رجوع وجود دارد،ولی یک مطالعه واقعی می تواند نگرانی ها را از ذهن محو کند.
۴)رهائی از استرس با خوردن و آشامیدن
۱۴)نوشیدن چایی
در صورتیکه بعلت هیجان خیلی زیاد نمی خوابید،یک استکان چایی سبز بنوشید.بنا به نتیجه یک تحقیق،کسانی که چایی سبز می نوشند بهتر می خوابند و کمتر احساس استرس می کنند.
چایی های نعناع و بابونه بطور ویژه آرامش بخش هستند.اکثر چایی های گیاهی بطور طبیعی عاری از کافئین هستند،اما برای سایر انواع چایی،مراقب محتوای کافئین نوشیدنی دم کرده خودتان باشید.مقدار خیلی زیادی از این ماده شیمیایی القاء کننده وحشت و عصبانیت می تواند اثر متضاد داشته و به بی خوابی منجر گردد.
۱۵)آدامس جویدن
بنظر می رسد که جویدن آدامس بادکنکی ممکن است روشی ساده برای رفع و رجوع استرس باشد،اما اغلب اوقات کسانی که آدامس می جوند باور دارند که به آرامش آنها کمک می کند.محققین می گویند که جویدن آدامس، اثرات استرس بر روی مغز را دفع می کند.
همچنین،هزینه یک بسته آدامس تا حد زیادی ارزانتر از هزینه درمان است.
۱۶)آزمودن مکملCBD
این روزها، مکمل cannabidiol یا CBD(ترکیبی  از گیاه شاهدانه با اثر غیر روان گردانی) در هر چیزی از صمغ ها تا نوشابه ها وجود دارد.اکنون،تحقیق در خصوص این مکمل محبوب اندک است.اما محققین می گویند بطریقی بر روی سیستم عصبی اثر می کند که از آن درمانگر امیدبخشی برای استرس و اضطراب ساخته است.
۱۷)شستشوی ظروف
هر کسی که شستن ظروف را بعنوان یک کار سخت و بیهوده می نگرد،باید در نگرش خود تجدید نظر کند.
بنا به نتیجه یک تحقیق،شستشوی ظروف پس از شام می تواند کار و تلاشی آرامش بخش باشد،بشرطی که متفکرانه صورت گیرد.
سایر وظایف تکراری مانند باغ داری هم اثرات مشابه ای دارند.
 ۵)رفع استرس با ورزش
۱۸)ورزش
شادی و هیجانی که دونده ها پس از دویدن چند دور کامل کسب می کنند یک فوران اندورفین ها، یعنی مواد شیمیایی تقویت کننده وضع روانی طبیعی مغز است.ورزش با افزایش سطوح مواد شیمیایی القاء کننده احساس خوب، در حالیکه کورتیزون و سایر هورمون های استرس را نیز پایین می آورد بطور طبیعی موجب رهائی از استرس می شود.
برای رسیدن به آن شادی و هیجان و در نتیجه تسکین استرس ،نیازی به دویدن شدید نیست.بلکه هر نوع تحرک ورزشی مانند پیاده روی،شنا و رقص به پمپاژ این مواد شیمیایی اثر بخش مغز منجر می گردد.
ادامه دارد
منبع:Source: greatist.com
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پورقسمت اول؛۲۷روش علمی کاهش فوری استرس


بازنگری پزشکی توسط دکترای روانشناسی تیموتاوس ج-لگ،نوشته شده توسط کیت مورین،۲۰نوامبر۲۰۲۰
خواه مربوط به یک موضوع کاری ،نزاع و مشاجره با یک دوستی یا مشکلاتی با خانواده باشد،تقریبا" هر کسی گاهی اوقات احساس استرس می کند.بنا به گزارش منابع موثق،در حقیقت ،۷۹درصد آمریکایی ها راجع به سطح استرس در زندگی های روزانه خودشان نگران هستند.
در حالیکه درمان های پزشکی می توانند کمک کنند،ولی اکثر راه حل ها(گفتگو درمانی یا دارو درمانی) طولانی مدت هستند.بنابراین،چه کاری می توانید انجام دهید تا ۵ طی دقیقه از استرس خود  تا حدودی رهائی یابید.
فهرست مهم ترین روش های ما برای کاهش فوری استرس بشرح ذیل است.
۱)تکنیک های ریلکس سازی برای رهائی از استرس
۱)آرمیدگی یا ریلکس سازی تدریجی را بیازمائید
تمام بدن از انگشتان تا پنجه های پا،هر گروه ماهیچه ای  مانند بازوی پایین تر،بازوی فوقانی تر ،قفسه سینه،پشت، اجزای شکمی و غیره را سفت و سپس شل کنید.
موقعی که بدن ریلکس شود،ذهن نیز ریلکس خواهد شد.تحقیق نشان می دهد که این تکنیک به کاهش اضطراب و فرونشاندن افسردگی کمک می کند.
۲-ژست یا حالت بدن
ترکیب تکنیک های تنفس عمیق و ژست ها و حالات بدن از یوگا ابزار بالقوه رهائی از استرس می سازد.یک تحقیق نشان داد که این روش برای دانشجویان دانشگاه یعنی گروهی که بطور ویژه عصبی و هیجان زده است اثر بخش می باشد.
یوگا به سبک های مختلفی از گام های آهسته تا شدید انجام می شود.یوگا با حرکات آهسته می تواند بطور ویژه برای القای یک حالت روحی آرام و آسوده مناسب باشد.
۳)ماساژ
یک ماساژ خوب نه فقط درد بدن را تسکین می دهد،بلکه برای مبارزه با استرس نیز می تواند مفید باشد.
اگر برای یک جلسه کامل ماساژ یک ساعته، پول یا وقت ندارید.در این صورت برای یک جلسه مختصر ۲۰دقیقه ای به سالن بروید یا از یک غلطک اسفنجی برای ماساژ دادن خود استفاده کنید.
تحقیق نشان می دهد که ماساژ سریع می تواند استرس را کاهش و فشار خون را پایین بیاورد.
۴)خواب قیلوله(کوتاه)
پس از بی خوابی شبانه با چرخیدن و غلتیدن درون رختخواب،تنها نیرویی که می تواند مغز سنگین و بی روح تان را تقویت کند،یک خواب کوتاه است.ثابت شده است که چرت زدن می تواند میزان کورتیزون و سایر هورمون های مربوط به استرس را کاهش دهد.
اما خواب قیلوله فقط باید ۲۰دقیقه باشد،و گرنه شب بعدی می تواند  به بی خوابی منجر گردد.
۵)تفکر
 سکوت فکری و روانی  همراه با مدیتیشن  حتی در طوفانی ترین اوقات می تواند یک حالت آرامش و آسودگی خلق کند.اما ابتدا نیازمند رسیدن به حدی از تمرکز فکری و روحی است،ولی آنگونه که بنظر می رسد آسان نیست.
یک مکان آرام بیابید،به راحتی بنشینید یا دراز بکشید،چشمانتان را ببندید و برای چند دقیقه ای نفس عمیق بکشید.برای ساکت و آرام کردن یک ذهن متلاطم،بر یک شیئ تمرکز کرده یا کلمه یا سرودی را تکرار کنید.پس از آن احساس می کنید که با هر نفسی استرس تان محو می شود.
۶)نفس عمیق
اگر مدیتیشن را کامل انجام نمی دهید،پس فقط به بخش تنفسی آن اکتفا کنید.ثابت شده است که چند نفس عمیق از پرده دل، سطوح کورتیزون را پایین می آورد و به کاهش اضطراب و استرس کمک می کند.
۷)تجسم آرامش و سکوت
چشمانتان را ببندید و خود را بر روی یک ساحل تجسم کنید.به موج هایی که به ساحل می خورند گوش کنید و درختان خرما را تماشا کنید که بر اثر وزش باد ملایم این سو و آنسو می روند.در این حالت احساس می کنید که آرام تر و آسوده تر هستید؟
تصویر سازی ذهنی یا تجسم فکری هدایت شونده یک تجربه حسی است که شامل رویا بافی در خصوص یک منظره آرامش بخش و امنیت آفرین است که می تواند روش خوبی برای کاهش استرس و تسکین اضطراب باشد،بویژه موقعی که خود را  در فضای بیرون وطبیعت می بینید(خود را بر روی نوک یک کوه یا نزدیک یک اقیانوس تصور کنید)
اگر خودتان نمی توانید درون صحنه بروید،از یک ثبث و ضبط هدایت شونده  یا یک برنامه کاربردی مانند Headspaceاستفاده کنید.از طریق این آسودگی کوچک روانی به یک راهنمای خودی برای گفتگو دست می یابید.
۸)آزمودن خود هیپنوتیزمی
خیلی خواب آلوده هستید...
خود هیپنوتیزمی راجع به یک ساعت جیبی با نوسانات موزون یا قات قات کننده مانند یک اردک نیست.بلکه یک تکنیک واقعی تسکین دهنده استرس است که بنا به تحقیق می تواند به کاهش اضطراب کمک کند.تحقیق در مورد خود هیپنوتیزم محدود،اما نوید بخش است.
در تحقیقی،این تکنیک به دانشجویان دانشگاه کمک کرد تا قبل از امتحان آرام و آسوده خاطر شوند.
ترکیبی از خود هیپنوتیزمی و تفکر(مدیتیشن فکری)نیز می تواند یک ابزار مطلوب تسکین دهنده استرس باشد.
ادامه دارد
منبع:Source: greatist.com
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور


آخرین اخبار

سخنی پند آموز

 
راهنمایی برای بیداری روحانی
من خدا را در از هم پاشیدن اراده های استوار،باز شدن گره های زمخت وخشن و نقض عهد بلند پروازان محکم شناخته ام.
امام علی(ع)
I have recognized God in the dissolution of steadfast wills ,the unravelling of coarse knots,and the breach of firm ambitions
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اکثر کسانی که عقل خود را از دست می دهند،بواسطه کور شدن ناشی از حرص و طمع و بستن چشمان خود بر روی حقیقت است.
امام علی(ع)
Most of those who lose their wisdom ,do so because of being dazzled by greed,and shutting their eyes against fact
Imam Ali (AS)
   راهنمایی برای بیداری روحانی
ایمان ترجیح حقیقت حتی اگر به زیان شما باشد بر دروغ است حتی اگر به نفع تان باشد.
امام علی(ع)
Faith is preferring truth,even if it is to your loss ,to falsehood ,even if it is to your interest
Imam Ali (AS)
 
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند هرگز در دعا و برکت را بدون از باز کردن در اجابت نمی گشاید.
امام علی(ع)
God never opens the door of benediction without opening the door of fulfillment
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
بهترین ویژگی ها برای زنان غرور،ترس و حرص است که می توانند بدترین ویژگی های مردان باشند.
امام علی(ع)
The best qualities in women are pride ,fear and greed,which may be considered the worst in men
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
مخالفت تفکر و اندیشه را فرسوده می سازد.
امام علی(ع)
  Opposition wears out thought
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اوه،پسرم از تنگدستی تو بیم دارم،برای تنگدستی به خدا پناه ببر،برای اینکه تنگدستی دین را ضعیف می کند.
امام علی(ع)
   O,son I fear indigence for you,take refuge unto God,for indigence weakens religion
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
پیغام شما مفسر عقل و حکمت شما است،و نوشته های شمافصیح ترین پیغام شما هستند.
امام علی(ع)
  Your messenger is an interpreter of your wisdom ,and your written words are the moat eloquent message that comes from you
Imam Ali (AS)
 کسی که استیفای حق خود را به تاخیر می اندازدسزاوار سرزنش نیست اما کسی که حقش را ربوده و نام بدی بدست آورده است باید سرزنش شود.
امام علی(ع)
One who delays getting his right is not blameworthy,but he how robs another of his right and wins a bad name is to be blamed
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
 موقعی فردی به دیگری می گوید که"چقدر خوش شانس است"،روزگار بلادرنگ او را به روز سیاه می نشاند.
امام علی(ع)
When someone say to another "How lucky you are",time will at once bring him a black day
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
 قابل تحسین ترین عمل یک مرد بزرگ طبع آقا منش بستن چشم بر روی خطاهای دیگران و صحبت نکردن راجع به آنها است.
امام علی(ع)
The most admirable act of a magnanimous man is to shut his eys to others' faults and not speak of them
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
از خشم و تجاوز یک مرد اصیل گرسنه و یک مرد فرومایه سیر خود را برحذر دارید.
امام علی(ع)
Be ware of the wrath and assault of a hungry noble man and a satiated ignoble one
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
مشکلی که شما را غمناک می کند بهتر از خوشی است که موجب خودپسندی و از دست دادن لطف خدا می گردد؛برای اینکه اولی بدن را شبیه سوهانی می ساید و دومی روح را بتدریج می سوزاند.
امام علی(ع)
A trouble that saddens is better than a blessing that rouses your selfishness and loses  your God's favor;for,the former grinds your body like a rasp,and the latter burns your spirit little by little.
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
یکی از علائم عالم انتقاد از سخنان و اندیشه های خود و آگاهی از نقطه نظرات متفاوت است
امام حسین(ع)
One of the signs of a scholar is criticizing his/her own words and thoughts and being aware of different viewpoints
Imam Hussein (AS)       
راهنمایی برای بیداری روحانی
شان فرد با سکوت تقویت می شود و دوستان او با جوانمردی و انصاف فراوان می شوند‌
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One's dignity is enhanced with silence ,and one's friends become plentiful with fairness and chivalry
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خودش را با رخت نجابت می پوشاندعیوب یا رازهایش را برای مردم آشکار نمی کند.
امام علی(ع)
He who is covered with the garment of decency will not reveal his defect or his secrets to people
Imam Ali (AS)
                    
        راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که عاشق می شود نباید سرزنش شود.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One who falls in love should not be reproached
Imam Ali (AS)
      راهنمایی برای بیداری روحانی
تنگدستی یک مرگ عظیمی است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
Indigence is  a great death
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
اگر صبور نیستید،وانمود کنید که هستید،برای اینکه تعداد کمی از مردم به روش یک گروه عادت نمی کنند.
امام علی(ع)
If you are not patient,appear to be so,for,there are few people who do not get accustomed to the way of a group.
Imam Ali (AS)
 
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خود را در معرض اتهام قرار می دهد نباید فردی را  که به او مظنون است سرزنش کند
امام علی(ع)
He who exposes himself to accusation must not blame the person who suspects him
Imam Ali (AS)
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
زبان یک جانور وحشی است که اگر به حال خود رها شود آسیب می رساند و خون می ریزد.
امام علی(ع)
The tongue is a wild beast which,Left to itself,Will wound and shed blood
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که راز خود را پنهان می کند،زندگی خود را کنترل می کند.
امام علی(ع)
He who hides his own secret,controls his own life.
Imam Ali (AS) 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خودپسندی حسادت در مقابل خردمندی است.
امام علی(ع)
Selfishness is an envious agent against wisdom.
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
بزرگترین خطا، خطایی است که از آن در وجود خود غفلت می کنید،اما آن را در دیگران می بینید‌
امام علی(ع)
The greatest fault is a fault which you ignore in yourself,but see it in others
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
مردم بچه های این دنیای پیر هستند،بنابراین هیچ کس برای تعلق به این مادر نباید سرزنش شود.
امام علی(ع)
The people are the children of this old world,so no one should be blamed for his attachment to his mother
Imam Ali (AS)
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
قلب دفتر چشمان است.
امام علی(ع)
  The heart is the book of the eyes
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
آنچه را که می توانیدبا آن خرسند باشید،کافی است.
امام علی(ع)
What you can be content with,is enough
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
درخت دارای تنه سبز و تازه شاخه های زیادی دارد و یک مردی که خلق و خوی خوبی دارد هم دوستان زیادی بدست خواهد آورد.
امام علی(ع)
A tree with a green and fresh trunk has many branches ,and a man of good temper gains many friends
Imam Ali (AS)           
راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که از کاری می ترسید،به انجام آن مشغول شوید،برای اینکه اثر ترس خیلی شدیدتر از خود ترس است   امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
When you fear an action,engage  in it ,for the  effect of fear is much more intense than fear  itself.
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
هنگامی که خداوند مخلوقی را تحقیر و پست می کند،او را از هنر و دانش محروم می کند.
                          امام علی(ع)
GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
 When God abases a creature,He deprives him of art and knowledge 
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
یک پند وعبرت بدست آمده پس از تلف شدن یک دارایی از خود دارایی با ارزش تر است.
امام علی(ع)
A counsel gained after lost property is much more precious than the property itself
Imam Ali (AS)       راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت و احترام خود را نگهدارد ،باید از مخالفت با فرومایه خودداری کند.
امام علی(ع)
He who wishes to keep his honor ,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
پیروزی را کسانی در نهایت حتی اگر خیلی طول بکشد به چنگ می آورند که صبور و مصر باشند.
امام علی(ع)
Victory is won eventually by those who are patient and persistent,even if it takes a long time
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت خود را حفظ کند،باید از مخالفت با فرومایه اجتناب ورزد.
امام علی(ع)
 He who wishes to keep his honor,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)                
راهنمایی برای بیداری روحانی
کار کمی که ادامه یابد بهتر از کار خیلی زیادی است که موجب خستگی و فرسودگی می شود.
امام علی(ع)
A little work which lasts is better than excessive work which produces fatigue.
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
دانش را از هر جایی که ممکن است بدست آورید.
ارزش هر کسی بسته به چیزی است که می داند.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
Obtain knowledge wherever possible ...
The worth of everyone depends on what he knows.
Imam Ali (AS)
 
                   راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که عقل و خرد کامل می شود،سخن کاهش می یابد
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
When wisdom reaches perfection,words diminish
 Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
از دوستی با احمق دوری کنید او سعی می کنید شما را با رفتارش جذب کرده و مشابه خودش سازد.
امام علی(ع)
Beware of making friends with a fool for he tries to attract you by his behavior and make you like himself
Imam Ali (AS)
 
 
 
 
همانطوریکه خداوند برای جاهل آموختن را اجبار کرده است،آموزش دادن را هم برای دانایان یک وظیفه قرار داده است.
امام علی(ع)
As God has made it binding for the ignorant
to learn, he has made it a duty for the learned
to instruct.
Imam Ali (AS)                
 ایده های بزرگ از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرند.این در هنر،علم و تبلیغات صادق است.اما ضمیر ناخودآگاه باید بصیر و مطلع باشد،و گرنه ایده تان نامربوط خواهد بود.
ذهن خودآگاه خود را با اطلاعات انباشته کنید وسپس فرآیند تفکر منطقی خود را رها کنید
 راهنمایی برای بیداری روحانی
او که خودش را یک رهبر بحساب می آورد باید قبل از اینکه دیگران را آموزش دهد به تربیت و آموزش خود بپردازد، و ابتدا با یک شیوه صحیح افکار و کردارش را تربیت کرده و آنها را با زبانش نوازش دهد.و کسی که معلم خویش است از معلم دیگران بودن بیشتر شایسته احترام است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
He who considers himself a leader must train
himself before training others, and with a proper
method first educate their thoughts and deeds and
caressj2  them with his tongue. One who is his own
teacher is more worthy of respect than being a
teacher of others.
 Imam Ali (AS)                                          
   راهنمای بیداری روحانی
او که حرص و ولع را بعنوان شعار زندگی خود برمی گزیند مورد تنفر مردم قرار می گیرد،و او که محنت و اندوه خود را آشکار می کند،خود را نزد همه تحقیر می کند،و او که تحت کنترل زبان خویش است از منظر دیگران و خود هیچ ارزشی ندارد. امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING He who adopts cupidity as motto in life will be disliked by people, and he who reveals his distress, abases himself before all, and he who is ruled by his tongue has no worth in his own eyes and those of others. Imam Ali (AS)               
 
اثربخش ترین رهبر کسی است که نیازهای روانی پیروان خود را رفع می کند.
                    دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
من به آگهی نه بعنوان شکلی از هنر یا سرگرمی،بلکه بعنوان یک واسطه اطلاعات می نگرم.موقعی که یک آگهی می نویسم ،نمی خواهم به من بگوئید که آن را خلاقانه می بینید،می خواهم آن را خیلی جالب بدانید که محصول را بخرید. دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
 
 اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که کوچکتر از ما هستند ،به یک شرکت کوتوله ها مبدل می شویم.اما اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که بزرگتر از ما هستند، شرکتی از غول ها خواهیم داشت‌.
                 "دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن"                          
                                                "راهنمای بیداری روحانی" 
   خدایا،مرا بهتر از خودم می شناسید و من خودم را بهتر از دیگران می شناسم.خدایا،جایگاه مرا رفیع تر از آنچه که دیگران تصور می کنند‌ گردانید،و گناهان مرا که دیگران از آنها مطلع نیستند ببخشائید،و ضعف هایم را بپوشانید. امام علی (ع)
 
 
 
 
 
" راهنمایی بیداری روحانی"
 
 
حسادت نامطبوع است؛و ترس یک علامت نقص و کاستی است.تهیدستی مرد هوشمند را در بحث و مشاجره لال می کند،و یک شخص نیازمند در زادگاه خود غریبه است. بیچارگی و نومیدی بلا ومصیبت بزرگی است؛پایمردی و بردباری شجاعت است؛پرهیز و امساک توانگری است،و دینداری و پارسائی یک زره فولادی است که بدن و روح را در مقابل گناهان حفاظت می کند. امام علی (ع)
راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.