قسمت پنجم و آخر؛اسرار کار تیمی عظیم


به هر حال،رهبران تیم باید نرم ها و مقصود بحث را روشن سازند وگرنه با ده دقیقه دشوار و بی لطافت مواجه می شوند چون هرکسی منتظر است تا دیگری صحبت کند.
یکی از تیم هایی که با آن مواجه شدیم در این زمینه از تاکتیک مناسبی برخوردار بود:اعضای تیم در ابتدا با یک فیلم ویدیویی از طریق کامپیوتر رو میزی همدیگر را ملاقات و  در ارتباط با محیط کارشان به یکدیگر تورهای مجازی می دادند.بدین طریق بسادگی با چرخاندن دوربین پیرامون اتاق،قادر بودند که محیط کارشان شامل چیزهایی که احتمال دارد موجب حواس پرتی  یا بروز اختلال در تمرکز شوندمانند همکارانی که نزدیک به هم در یک فضای باز نشسته اند یا یک دستگاه فتوکپی دم دست را به همکاران دور دست نشان دهند.پس از این تور اعضای تیم دریافتند که بهتر قادرند تا نگرش ها و رفتار همکاران دور دست خویش را تفسیر و درک کنند.
*ارزیابی تیم
 با چهار شرط توانمند ساز از ابتدا دستور العملی برای ساخت  تیمی اثربخش بسازید.اما حتی اگر وارث یک تیم موجود هستید،می توانید با تمرکز بر چهار شرط بنیادی زمینه موفقیت آن را مهیا سازید.
اما چگونه دریابید که تلاش هایتان در حال اثر گذاری هستند؟هاکمن بدین منظور ارزیابی اثر بخشی تیم  با سه معیار خروجی،توانائی همکاری و همدستی و رشد فردی اعضا را پیشنهاد داد.ما دریافته ایم که این معیارها هنوز هم قابل استفاده می باشند،لذا توصیه می کنیم که با گذر زمان رهبران از آنها برای سنجش تیم های خودشان  استفاده کنند.روش ایده ال ترکیبی از پایش سطحی منظم  برای نگهداری پیشگیرانه و چک های با فواصل زمانی طولانی تر اما عمیق تر در مواقع بروز مشکلات است.
برای پایش مداوم،ما یک چک سریع و ساده را توصیه می کنیم:هر چند ماه،تیم خودتان را بر اساس هر یک از چهار شرط توانمند ساز و همچنین سه معیار اثربخشی تیم ارزیابی کنید.بطور ویژه به شرط با پایین ترین امتیاز و نیز اثربخشی با پایین ترین امتیاز بنگرید و ببینید که چگونه با هم ارتباط دارند.نتایج نشان خواهد داد که تیم  کجا بر روی مسیر مناسب جهت حصول به نتیجه مطلوب است و کجا هم  ممکن است بزودی با مشکلاتی مواجه شود.
اگر به تشخیصی عمیق تر شاید در مواجهه با عملکردی ضعیف یا یک بحران نیاز دارید،یک ساعت یا بیشتر را به انجام یک ارزیابی مداخله ای اختصاص دهید.بدقت ارتباطات بین شرط توانمند ساز و معیار اثر بخشی با کم ترین امتیاز را بررسی کنید؛مدیرانی که چنین کاری می کنند معمولا" روابط روشنی بین آن دو مورد کشف می کنند که بیانگر مسیری رو به جلو است.
شما می توانید هم چک سریع و هم مداخله عمیق تر را خودتان انجام دهید یا  با تفویض اختیار به همه اعضای تیم جهت ارزیابی مجزا، صف بندی کلی را بسنجید.برای چک تیمی،باید نتایج را بصورت گروهی مقایسه کنید.برای یک مداخله تیمی،می توانید با برگزاری کارگاهی تمام و کامل یعنی جائیکه همه اعضا برای بحث و مقایسه نتایج گردهم می آیند اثر را افزایش دهید.چنین روشی نه فقط به شما اطلاعات کاملی می دهد،بلکه نقاط کور بالقوه را هم روشن می سازد،اما اختلافات در دیدگاهها را هم آشکار و حوزه هایی را برای بحث می گشاید.ما دریافته ام که از طریق فرآیند مقایسه مکرر ارزیابی ها ی یک رهبر با تیم،و اعضای تیم با همتایان خودشان عمیق ترین بینش ها بروز می کنند.
 کار تیمی هرگز آسان نبوده است،اما در سال های اخیر پیچیده تر شده است.و بنظر می رسد روندهایی که آن را مشکل تر می سازد بطور محتمل ادامه دارند.چون تیم ها بطور فزاینده ای در حال جهانی،مجازی و پروژه محور شدن هستند.انتخاب یک روش اصولی برای تحلیل چگونگی وضعیت تیم تان برای موفقیت و شناسایی جائیکه بهبودهایی مورد نیاز است می تواند اثر عظیمی داشته باشد.
منبع؛ http://hbr org
ترجمه و تلخیص؛ غریب واحدی پور

قسمت چهارم؛اسرار کار تیمی عظیم


با این وجود،وابستگی دیجیتال اغلب مانع معاوضه اطلاعات می گردد.در تیم های چهره به چهره،شرکت کنندگان می توانند بر نشانه های زمینه ای و غیر کلامی برای درک آنچه که در جریان است تکیه کنند. برای مثال،موقعی که قدم درون یک جلسه حضوری می گذاریم،بلافاصله می توانیم وضعیت های روانی جمعی و فردی افراد درون اتاق را حس کنیم.همین اطلاعات است که (بطور عمدی یا غیرعمدی)برای مناسب سازی تعاملات بعدی در جلسه مورد استفاده قرار می گیرند. ناچاری تکیه بر ارتباط دیجیتال،انتقال این نوع فهم و درک تعیین کننده را بتدریج فرسوده می سازد.
برخی اثرات اطلاعات ناقص در حین یک جلسه آموزش اجرایی در داروسازی های تکدای ژاپن روشن شدند.شنوندگان تقریبا" 50/50  بین کارکنان ژاپنی و آمریکایی شرکت تقسیم شدند.یکی از مدیران ایالات متحده فرصت را برای پرسیدن سوالی که او را متحیر کرده بود غنیمت شمرد.استراتژی "درد و رنج اشتراکی"تکدا برای مواجهه با اختلافات منطقه زمانی موجب نوبتی کردن برنامه  مکالمات کنفرانس در آمریکا و آسیا در زمان آخر شب ها شده بود،ولی او متحیر بود که چرا همکاران ژاپنی  مکالمات دیر وقت شبانه خودشان را در محل کار انجام می دهند ،در حالیکه او و همکارانش همیشه در خانه چنین کاری می کنند. همکاران ژاپنی به عواملی مانند تمایل به جدا سازی مرز زندگی و کار،نیاز به همکاران برای پاسخگویی به سوالات زبان و فقدان فضای کافی در خانه اشاره کردند.
اما نتیجه یکسان بود:اگر چه مدیران اجرائی تکدا قصد داشتند که رنج ومحنت را به اشتراک بگذارند،اما این کار را نکرده بودند.آمریکایی ها دفتر کار را در ساعت نرمال ترک می کردند،با خانواده شام می خوردند و در فضای راحت خانه مکالمات تلفنی را انجام می دادند،در حالیکه همکاران ژاپنی آنها در محل کار می ماندند،زمان حضور در کنار خانواده هایشان را از دست می دادند و امیدوار بودند که مکالمات قبل از حرکت آخرین قطار به سمت خانه تمام شوند.لکن در این مورد،مشکل اطلاعات ناقص راجع به وظیفه نبود؛بلکه بحرانی برابر با اطلاعات ناقص یعنی چگونگی تجربه کار و روابط  توسط اعضای ژاپنی در مقایسه با اعضای دور دست تیم بود.
خوشبختانه، روش های زیادی وجود دارد که رهبران تیم می توانند بدان طریق بطور فعال یک هویت ودرک اشتراکی را تقویت و موانع همکاری و معاوضه اطلاعات را رفع کنند.یک روش قوی،حصول اطمینان  نسبت به این حقیقت است که هر زیر گروهی برای نقش خودش در مورد اهداف کلی تیم احساس ارزش می کند.
با برگشت به داستان آلک،مدیر تیمی که زیر گروههای او برای اقامت در هنگام ماموریت هتل های مجزا رزرو کرده بودند:در حالیکه شام او با همکاران تگزاسی تیم در یک سر میز و همکاران نیوجرسی در سر دیگر شروع شد، ولی با علائم دقیقی که ظهور کرده بود تیم در حال فروپاشی از درون بود.طی هفته های بعد،آلک بر نقش های مهمی مانند طراحی نرم افزار جدید برای پایش راه دور سخت افزار تمرکز کرد که اعضای دو گروه  برای برانگیختن تیم و متعهد شدن نسبت به هدف باید ایفا می کردند.او تاکید کرد که هر دو زیر تیم در مهارت های ضروری سهیم هستند و خاطر نشان ساخت که آنها برای موفقیت به همدیگر وابسته اند. برای ساخت پل های بیشتر،چند ماه بعد چندین مرتبه تمام تیم را با خلق تجارب اشتراکی و داستان ها ونقاط برگشت مشترک گردهم آورد‌.در نتیجه بواسطه تلاش های مستمر او،اعضا هر دو گروه  بتدریج تیم را نه بصورت"ما و آنها"بلکه"ما"دیدند.
  *می توانید با تمرکز بر چهار شرط بنیادی تیم ها را برای موفقیت آماده کنید.
خیلی از مشارکت کنندگان در تحقیق میدانی  و جلسات آموزش اجرائی ما درک مشترک را از طریق تمرینی بنام
"سازماندهی زمان سازمان دهی نشده"یعنی زمان صرف شده در جدول زمانی برای گفتگو در مورد موضوعاتی که ارتباط مستقیم با موضوع جلسه ندارند تقویت کردند.اغلب چنین کاری با رزرو کردن ۱۰دقیقه اول جلسات تیمی برای بحث آزاد انجام می شود.این ایده برای مهیا کردن فرصتی برای اعضا جهت گفتگو راجع به هر جنبه ای از کار یا زندگی روزانه همانند سیاست اداری، خانواده یا رویدادهای شخصی است که ترجیح می دهند.بدین طریق به کارکنان کمک می شود تا تصویر کامل تری از همکاران دور دست،کار  و محیط آنها کسب کنند.
ادامه دارد
 منبع؛ http://hbr org
ترجمه و تلخیص؛ غریب واحدی پور

قسمت سوم؛اسرار کار تیمی عظیم


تضمین یک زمینه حمایتی برای تیم هایی که از نظر جغرافیایی توزیع شده و بصورت دیجیتالی به هم وابسته اند اغلب مشکل است،زیرا منابع موجود برای اعضا ممکن است خیلی متغیر باشد.به تجربه جیم توجه کنید که بر تولید کالاهای مصرفی برای بازار مکزیک متمرکز بود‌.در حالیکه شرکت جیم در ایالت منهیسوتای ایالات متحده مستقر است،ولی برخی از اعضای تیم او در شرکت تابعه ای با مالکیت کامل در مکزیک مشغول بکار هستند.
کشمکش تیم در تحقق ضرب العجل هایش موجب بروز تنش گردیده بود‌. اما وقتی جیم فرصتی برای دیدار با اعضای مکزیکی تیم خود بدست آورد،دریافت که  در مقایسه با پرسنل دفاتر مرکزی چقدر تکنولوژی اطلاعات آنها ضعیف و از نظر سرمایه و نیروی انسانی در مضیقه بودند.فقط در همان یک دیدار نومیدی جیم به تحسین مبدل شد،زیرا متوجه شد که  همکاران مکزیکی او با امکانات خیلی کم چه دستاوردهای قابل تحسینی داشتند  و پی برد که مشکلات تصوری او بواسطه تصادم بین فرهنگ ها و بطور واقعی نتیجه اختلافات در منابع بودند.
۴)دیدگاه مشترک
همچنانکه هاکمن و همکاران او اثبات کردند،برقراری سه شرط توانمند ساز اول زمینه را برای موفقیت تیم مهیا می کند.اما تحقیق ما نشان می دهد که تیم های امروز به چیز بیشتری نیاز دارند.بعد مسافت و تنوع،همینطور ارتباط دیجیتال و عضویت متغیر ،آنها را بطور ویژه مستعد بروز مشکلات تفکر"ما در مقابل آنها" و "اطلاعات ناقص" می کند.راه حل هر دو مشکل توسعه یک دیدگاه مشترک در میان اعضای تیم است که رهبران می توانند از طریق تقویت یک هویت و فهم عمومی آن را بوجود آورند.
بطور نمونه در گذشته تیم ها  شامل مجموعه ثابتی از اعضای نسبتا" متوافقی بودند که چهره به چهره کار می کردند و احتمالا" دیدگاه مشترکی داشتند.اما دیگر اینگونه نیست،و اکنون تیم ها خودشان را نه فقط بعنوان یک گروه پیوسته،بلکه بصورت چندین زیر گروه کوچکتر می بینند.
این واکنش طبیعی انسان است:مغزهای ما برای درک دنیای خیلی پیچیده از میان برهای شناختی استفاده می کنند،ِلذا روشی برای مواجهه با پیچیدگی یک تیم 4D سازماندهی افراد بصورت دسته ای و گروهی است.اما ما همچنین تمایل داریم که زیرگروه خودمان ،خواه عملکرد،واحد،منطقه یا فرهنگ خودمان را مثبت تر از دیگران ببینیم و چنین عادتی اغلب تنش ایجاد می کند و مانع همدستی و همکاری می گردد.
*مشکلات تیم بواسطه اختلافات در منابع و نه یک تصادم فرهنگی بودند.
این چالشی بود که آلک مدیر یک تیم مهندسی تامین کننده  راه حل های نرم افزاری برای ارتباطات رادیویی گران قیمت و با کیفیت با آن مواجه بود.اعضای تیم او در تکزاس و نیوجرسی مستقر شده بودند و هر دو گروه به همدیگر با شک و تردید می نگریستند.مناطق زمانی متفاوت،فرهنگ های منطقه ای و حتی لهجه ها عدم تجانس آنها را تقویت می کردند،و آلک برای هماهنگ نگهداشتن دو گروه با استراتژی ها،اولویت ها و قوانین دچار چالش بود.در حین دیدار تیم با یک مشتری موقعیت خیلی بد شد،اعضای دو گروه تیم حتی اقامت در هتل های مجزا را برگزیده بودند.آلک در تلاش برای متحد کردن تیم،همه را برای صرف شام بیرون برد،فقط برای اینکه دو گروه در طرف های متضاد میز بنشینند.
مشکل اطلاعات ناقص نیز  بطور مشابه در تیم های 4D مرسوم تر است.اغلب برخی اعضای تیم اطلاعات مهمی دارند که دیگران ندارند،زیرا متخصص در یک حوزه تخصصی هستند یا بخاطر اینکه اعضا بطور جغرافیایی پراکنده یا جدید هستند.این اطلاعات اگر به بقیه اعضای تیم داده نشوند ارزش خیلی زیادی بوجود نمی آورند.بعلاوه ،دانش مشترک اساس همدستی و همکاری موثر است؛به گروه چارچوبی برای مراجعه می دهد، تفسیر موقعیت ها و اتخاذ تصمیمات صحیح را امکان پذیر می سازد،به افراد کمک می کند تا یکدیگر را بهتر درک کنند و تا حد زیادی بازده را افزایش می دهد.
ادامه دارد
 منبع؛ http://hbr org
ترجمه و تلخیص؛ غریب واحدی پور

قسمت دوم؛اسرار کار تیمی عظیم


اعضای بین المللی دانش فنی، مهارت ها و تجاربی را می آورند که در خیلی از موقعیت ها بکار می رود،در حالیکه محلی ها دانش و بینش کشور متبوع را در خصوص فرهنگ ،سیاست و تجارب منطقه به همراه می آورند.در یکی از تیم های بانک،ثابت شد که این ترکیب برای موفقیت پروژه به روز رسانی یک محله کثیف شهری در غرب آفریقا حیاتی است.یک عضو محلی خاطرنشان کرد که در طرحی با اعتبار کم  ضروری بود تا کمک کنیم که سکنه برای سرویس های آب و فاضلاب جدید پول پرداخت کنند،در حالیکه یک عضو بین المللی اطلاعاتی راجع به مشکلاتی ارائه می داد که انجام چنین پروژه هایی در کشورهای دیگر با آنها مواجه بودند.با استفاده از هر دو دیدگاه،تیم به طرح پایدارتری در مورد پروژه دست یافت.
* اعضای تیم با زمینه ها و سوابق  متنوع اغلب اهداف یک گروه را بطور متفاوت تفسیر می کنند.
البته افزودن عضوها روشی برای تضمین آن است که تیم دارای مهارت ها و تنوع لازم باشد.اما افزودن سایز توام با افزایش هزینه ها هم هست. تیم های بزرگتر بیشتر مستعد ارتباط ضعیف،خوشه ای شدن و مفتخوری(بواسطه فقدان جوابگوئی)هستند.رهبران باید هوشیار باشند که اعضای تیم را فقط در هنگام ضرورت افزایش دهند.هدف باید تشکیل تیم با حداقل اعضا و نه بیشتر باشد.مدیری به ما گفت که هر وقت درخواستی برای افزودن یک عضو تیم دریافت می کند،می پرسد که آن فرد چه ارزش منحصر بفردی برای گروه به همراه می آورد و در مواردی امکانی افزودن عضو جدیدی وجود دارد که از اعضای فعلی کسی مرخص گردد.
 وظایف و ماموریت های تیم باید با دقت یکسان طراحی شوند.هر وظیفه یا ماموریتی نباید خیلی خلاقانه یا الهام بخش باشد؛خیلی از افراد نیازمند مقدار معینی کار پر زحمت هستند.اما رهبران می توانند از طریق جلب اطمینان اعضای تیم مبنی بر اینکه تیم مسئول بخش مهمی از کار از ابتدا تا انتها است و اعضا از استقلال زیادی در مدیریت کار برخوردارند و تیم بر روی آن فیدبک کارایی دریافت می کند هر وظیفه و تکلیفی را  مهیج تر و انگیزشی تر کنند.
در تیم های 4D،اغلب کارکنان در مکان های متفاوت اجزای مختلف یک وظیفه یا تکلیف را انجام می دهند،در نتیجه این روش چالش ها را افزایش می دهد.یک تیم طراحی نرم افزار را در نظر بگیرید که در کالیفرنیا مستقر است،اما انبوهی کد را برای اعضای شعبه دیگر تیم در بنگلر،هند جهت بازنگری در ساعات شب ارسال می کنند‌.تولید ۲۴ساعته، ۷شبانه روز عمومیت دارد چون شرکت ها در جستجوی  استفاده از  امتیاز اختلافات منطقه زمانی هستند.اما در چنین تیمی،تقسیم کار فاقد شوق و ذوق بود،زیرا اعضای تیم هندی از حس ضعیفی در خصوص چگونگی جفت وجور شدن کد به همدیگر و کنترل کمتر بر روی آنچه انجام می دادند و نیز چگونگی انجام آن برخوردار بودند.بعلاوه،اعضای تیم کاری بنگلر فقط موقعی فیدبک می گرفتند که کد درست جفت و جور نشده ای را پس می فرستادند.
 توزیع  مجدد کار برای مالکیت بخشیدن به آنها بر روی کل یک مدل بطرز مهیجی انگیزه و تعهد آنها را افزایش و کیفیت،کمیت و بازده کار آنها را بهبود داد.
نیروهای مخرب نیز می توانند تلاش های همدستی و همکاری را تضعیف کنند.ما همه اعضای تیمی را دیده ایم که اطلاعات را نزد خود نگهه می دارند،برای اطاعت از خودشان بر کارکنان فشار اعمال می کنند،از مسئولیت اجتناب می ورزند،سرزنش کرده و رفتارهای نامطلوب دیگری دارند.تیم ها می توانند  با ایجاد نرم های روشن یعنی اعلام قوانینی  شامل تعداد کمی از کارهایی که اعضا همیشه باید انجام دهند (مانند حضور بموقع در جلسات و به هر کسی نوبت سخن گفتن دادن) و نیز تعداد کارهای کمی که هرگز نباید انجام دهند (مانند قطع سخن دیگران)پتانسیل بد کاری را کاهش دهند.موقعی که اعضای تیم در حوزه فرهنگ های سازمانی ،منطقه ای و ملی عمل می کنند (لذا،برای مثال ممکن است که نگرش مشابه ای در خصوص اهمیت وقت شناسی نداشته باشند) بطور ویژه تزریق کم کم چنین نرم هایی حائز اهمیت است.در تیم هایی که عضویت متغیر است،تکرار صریح نرم ها در فواصل منظم کلیدی است.
۳)زمینه حمایتی
برخورداری از حمایت مناسب شرط سومی است که بازدهی تیم را تقویت می کند.این مورد شامل حفظ یک سیستم پاداش  است که عملکرد و کارایی خوب  تیم را تقویت می کند،یک سیستم اطلاعاتی است که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای کار را مهیا می سازد و یک سیستم تحصیلی است که آموزش را ارائه می دهد و آخرین اما نه کم اهمیت ترین جنبه آن نیز تهیه مواد و منابع لازم برای انجام کار مانند کمک تکنولوژیکی و تامین بودجه است.در حالیکه هیچ تیمی هرگز آنچه را که می خواهد بدست نمی آورد،ولی رهبران می توانند با صرف وقت جهت مهیا سازی شرایط از ابتدا مانع بروز مشکلات خیلی زیادی شوند‌.
ادامه دارد
 منبع؛ http://hbr org
ترجمه و تلخیص؛ غریب واحدی پور

آخرین اخبار

سخنی پند آموز

 راهنمایی برای بیداری روحانی
نتیجه اهمال و غفلت افسوس است و عاقبت عزم و دوراندیشی سلامتی و تندرستی است.
امام علی(ع)
The result of negligence is regret and the consequence of far-sightedness and determination is soundness
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
انسان می تواند دنیا را با قناعت بخرد  و با سخاوتمندی و خیر خواهی شاد زندگی کند.
امام علی(ع)
One can purchase the world with contentment and live in happiness with benevolence
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند دوستان معینی دارد که برای خیر رساندن به بندگانش به آنها برکت ارزانی می کند،و تا هنگامیکه بخشنده هستند آن برکت را در دستان آنها حفظ می کند.
امام علی(ع)
God has certain friends to whom He grants blessing in the interest of His servants,and leaves these blessings in their hands as long as they are generous
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کلمات تا هنگامی که آنها را بر زبان آورید تحت کنترل شما هستند،اما لحظه ای که آنها را بر زبان می آورید توسط آنها کنترل می شوید.
امام علی(ع)
Words are under your control till you utter them ,but the moment they are uttered you are controlled by them
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
من خدا را در از هم پاشیدن اراده های استوار،باز شدن گره های زمخت وخشن و نقض عهد بلند پروازان محکم شناخته ام.
امام علی(ع)
I have recognized God in the dissolution of steadfast wills ,the unravelling of coarse knots,and the breach of firm ambitions
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اکثر کسانی که عقل خود را از دست می دهند،بواسطه کور شدن ناشی از حرص و طمع و بستن چشمان خود بر روی حقیقت است.
امام علی(ع)
Most of those who lose their wisdom ,do so because of being dazzled by greed,and shutting their eyes against fact
Imam Ali (AS)
   راهنمایی برای بیداری روحانی
ایمان ترجیح حقیقت حتی اگر به زیان شما باشد بر دروغ است حتی اگر به نفع تان باشد.
امام علی(ع)
Faith is preferring truth,even if it is to your loss ,to falsehood ,even if it is to your interest
Imam Ali (AS)
 
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند هرگز در دعا و برکت را بدون از باز کردن در اجابت نمی گشاید.
امام علی(ع)
God never opens the door of benediction without opening the door of fulfillment
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
بهترین ویژگی ها برای زنان غرور،ترس و حرص است که می توانند بدترین ویژگی های مردان باشند.
امام علی(ع)
The best qualities in women are pride ,fear and greed,which may be considered the worst in men
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
مخالفت تفکر و اندیشه را فرسوده می سازد.
امام علی(ع)
  Opposition wears out thought
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اوه،پسرم از تنگدستی تو بیم دارم،برای تنگدستی به خدا پناه ببر،برای اینکه تنگدستی دین را ضعیف می کند.
امام علی(ع)
   O,son I fear indigence for you,take refuge unto God,for indigence weakens religion
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
پیغام شما مفسر عقل و حکمت شما است،و نوشته های شمافصیح ترین پیغام شما هستند.
امام علی(ع)
  Your messenger is an interpreter of your wisdom ,and your written words are the moat eloquent message that comes from you
Imam Ali (AS)
 کسی که استیفای حق خود را به تاخیر می اندازدسزاوار سرزنش نیست اما کسی که حقش را ربوده و نام بدی بدست آورده است باید سرزنش شود.
امام علی(ع)
One who delays getting his right is not blameworthy,but he how robs another of his right and wins a bad name is to be blamed
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
 موقعی فردی به دیگری می گوید که"چقدر خوش شانس است"،روزگار بلادرنگ او را به روز سیاه می نشاند.
امام علی(ع)
When someone say to another "How lucky you are",time will at once bring him a black day
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
 قابل تحسین ترین عمل یک مرد بزرگ طبع آقا منش بستن چشم بر روی خطاهای دیگران و صحبت نکردن راجع به آنها است.
امام علی(ع)
The most admirable act of a magnanimous man is to shut his eys to others' faults and not speak of them
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
از خشم و تجاوز یک مرد اصیل گرسنه و یک مرد فرومایه سیر خود را برحذر دارید.
امام علی(ع)
Be ware of the wrath and assault of a hungry noble man and a satiated ignoble one
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
مشکلی که شما را غمناک می کند بهتر از خوشی است که موجب خودپسندی و از دست دادن لطف خدا می گردد؛برای اینکه اولی بدن را شبیه سوهانی می ساید و دومی روح را بتدریج می سوزاند.
امام علی(ع)
A trouble that saddens is better than a blessing that rouses your selfishness and loses  your God's favor;for,the former grinds your body like a rasp,and the latter burns your spirit little by little.
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
یکی از علائم عالم انتقاد از سخنان و اندیشه های خود و آگاهی از نقطه نظرات متفاوت است
امام حسین(ع)
One of the signs of a scholar is criticizing his/her own words and thoughts and being aware of different viewpoints
Imam Hussein (AS)       
راهنمایی برای بیداری روحانی
شان فرد با سکوت تقویت می شود و دوستان او با جوانمردی و انصاف فراوان می شوند‌
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One's dignity is enhanced with silence ,and one's friends become plentiful with fairness and chivalry
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خودش را با رخت نجابت می پوشاندعیوب یا رازهایش را برای مردم آشکار نمی کند.
امام علی(ع)
He who is covered with the garment of decency will not reveal his defect or his secrets to people
Imam Ali (AS)
                    
        راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که عاشق می شود نباید سرزنش شود.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One who falls in love should not be reproached
Imam Ali (AS)
      راهنمایی برای بیداری روحانی
تنگدستی یک مرگ عظیمی است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
Indigence is  a great death
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
اگر صبور نیستید،وانمود کنید که هستید،برای اینکه تعداد کمی از مردم به روش یک گروه عادت نمی کنند.
امام علی(ع)
If you are not patient,appear to be so,for,there are few people who do not get accustomed to the way of a group.
Imam Ali (AS)
 
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خود را در معرض اتهام قرار می دهد نباید فردی را  که به او مظنون است سرزنش کند
امام علی(ع)
He who exposes himself to accusation must not blame the person who suspects him
Imam Ali (AS)
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
زبان یک جانور وحشی است که اگر به حال خود رها شود آسیب می رساند و خون می ریزد.
امام علی(ع)
The tongue is a wild beast which,Left to itself,Will wound and shed blood
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که راز خود را پنهان می کند،زندگی خود را کنترل می کند.
امام علی(ع)
He who hides his own secret,controls his own life.
Imam Ali (AS) 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خودپسندی حسادت در مقابل خردمندی است.
امام علی(ع)
Selfishness is an envious agent against wisdom.
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
بزرگترین خطا، خطایی است که از آن در وجود خود غفلت می کنید،اما آن را در دیگران می بینید‌
امام علی(ع)
The greatest fault is a fault which you ignore in yourself,but see it in others
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
مردم بچه های این دنیای پیر هستند،بنابراین هیچ کس برای تعلق به این مادر نباید سرزنش شود.
امام علی(ع)
The people are the children of this old world,so no one should be blamed for his attachment to his mother
Imam Ali (AS)
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
قلب دفتر چشمان است.
امام علی(ع)
  The heart is the book of the eyes
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
آنچه را که می توانیدبا آن خرسند باشید،کافی است.
امام علی(ع)
What you can be content with,is enough
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
درخت دارای تنه سبز و تازه شاخه های زیادی دارد و یک مردی که خلق و خوی خوبی دارد هم دوستان زیادی بدست خواهد آورد.
امام علی(ع)
A tree with a green and fresh trunk has many branches ,and a man of good temper gains many friends
Imam Ali (AS)           
راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که از کاری می ترسید،به انجام آن مشغول شوید،برای اینکه اثر ترس خیلی شدیدتر از خود ترس است   امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
When you fear an action,engage  in it ,for the  effect of fear is much more intense than fear  itself.
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
هنگامی که خداوند مخلوقی را تحقیر و پست می کند،او را از هنر و دانش محروم می کند.
                          امام علی(ع)
GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
 When God abases a creature,He deprives him of art and knowledge 
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
یک پند وعبرت بدست آمده پس از تلف شدن یک دارایی از خود دارایی با ارزش تر است.
امام علی(ع)
A counsel gained after lost property is much more precious than the property itself
Imam Ali (AS)       راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت و احترام خود را نگهدارد ،باید از مخالفت با فرومایه خودداری کند.
امام علی(ع)
He who wishes to keep his honor ,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
پیروزی را کسانی در نهایت حتی اگر خیلی طول بکشد به چنگ می آورند که صبور و مصر باشند.
امام علی(ع)
Victory is won eventually by those who are patient and persistent,even if it takes a long time
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت خود را حفظ کند،باید از مخالفت با فرومایه اجتناب ورزد.
امام علی(ع)
 He who wishes to keep his honor,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)                
راهنمایی برای بیداری روحانی
کار کمی که ادامه یابد بهتر از کار خیلی زیادی است که موجب خستگی و فرسودگی می شود.
امام علی(ع)
A little work which lasts is better than excessive work which produces fatigue.
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
دانش را از هر جایی که ممکن است بدست آورید.
ارزش هر کسی بسته به چیزی است که می داند.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
Obtain knowledge wherever possible ...
The worth of everyone depends on what he knows.
Imam Ali (AS)
 
                   راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که عقل و خرد کامل می شود،سخن کاهش می یابد
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
When wisdom reaches perfection,words diminish
 Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
از دوستی با احمق دوری کنید او سعی می کنید شما را با رفتارش جذب کرده و مشابه خودش سازد.
امام علی(ع)
Beware of making friends with a fool for he tries to attract you by his behavior and make you like himself
Imam Ali (AS)
 
 
 
 
همانطوریکه خداوند برای جاهل آموختن را اجبار کرده است،آموزش دادن را هم برای دانایان یک وظیفه قرار داده است.
امام علی(ع)
As God has made it binding for the ignorant
to learn, he has made it a duty for the learned
to instruct.
Imam Ali (AS)                
 ایده های بزرگ از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرند.این در هنر،علم و تبلیغات صادق است.اما ضمیر ناخودآگاه باید بصیر و مطلع باشد،و گرنه ایده تان نامربوط خواهد بود.
ذهن خودآگاه خود را با اطلاعات انباشته کنید وسپس فرآیند تفکر منطقی خود را رها کنید
 راهنمایی برای بیداری روحانی
او که خودش را یک رهبر بحساب می آورد باید قبل از اینکه دیگران را آموزش دهد به تربیت و آموزش خود بپردازد، و ابتدا با یک شیوه صحیح افکار و کردارش را تربیت کرده و آنها را با زبانش نوازش دهد.و کسی که معلم خویش است از معلم دیگران بودن بیشتر شایسته احترام است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
He who considers himself a leader must train
himself before training others, and with a proper
method first educate their thoughts and deeds and
caressj2  them with his tongue. One who is his own
teacher is more worthy of respect than being a
teacher of others.
 Imam Ali (AS)                                          
   راهنمای بیداری روحانی
او که حرص و ولع را بعنوان شعار زندگی خود برمی گزیند مورد تنفر مردم قرار می گیرد،و او که محنت و اندوه خود را آشکار می کند،خود را نزد همه تحقیر می کند،و او که تحت کنترل زبان خویش است از منظر دیگران و خود هیچ ارزشی ندارد. امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING He who adopts cupidity as motto in life will be disliked by people, and he who reveals his distress, abases himself before all, and he who is ruled by his tongue has no worth in his own eyes and those of others. Imam Ali (AS)               
 
اثربخش ترین رهبر کسی است که نیازهای روانی پیروان خود را رفع می کند.
                    دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
من به آگهی نه بعنوان شکلی از هنر یا سرگرمی،بلکه بعنوان یک واسطه اطلاعات می نگرم.موقعی که یک آگهی می نویسم ،نمی خواهم به من بگوئید که آن را خلاقانه می بینید،می خواهم آن را خیلی جالب بدانید که محصول را بخرید. دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
 
 اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که کوچکتر از ما هستند ،به یک شرکت کوتوله ها مبدل می شویم.اما اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که بزرگتر از ما هستند، شرکتی از غول ها خواهیم داشت‌.
                 "دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن"                          
                                                "راهنمای بیداری روحانی" 
   خدایا،مرا بهتر از خودم می شناسید و من خودم را بهتر از دیگران می شناسم.خدایا،جایگاه مرا رفیع تر از آنچه که دیگران تصور می کنند‌ گردانید،و گناهان مرا که دیگران از آنها مطلع نیستند ببخشائید،و ضعف هایم را بپوشانید. امام علی (ع)
 
 
 
 
 
" راهنمایی بیداری روحانی"
 
 
حسادت نامطبوع است؛و ترس یک علامت نقص و کاستی است.تهیدستی مرد هوشمند را در بحث و مشاجره لال می کند،و یک شخص نیازمند در زادگاه خود غریبه است. بیچارگی و نومیدی بلا ومصیبت بزرگی است؛پایمردی و بردباری شجاعت است؛پرهیز و امساک توانگری است،و دینداری و پارسائی یک زره فولادی است که بدن و روح را در مقابل گناهان حفاظت می کند. امام علی (ع)
راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.