پنل های خورشیدی پر بازده

           
پنل های خورشیدی آینده نور با ارزش خورشید را تلف نمی کنند,دانشمندان دریافتند که یک مشکل شدیدا" بحث برانگیز و پیچیده مربوط به پنل های خورشیدی ممکن است احتمالا"حل شده باشد.اگر چنین باشد,گرفتن انرژی خورشید بدون از هیچ اتلافی می تواند امکان پذیر باشد.
بازدهی کمی که در پنل های خورشیدی ایجاد اخلال می کند تا حدودی آهنگ استفاده از آنها را کند کرده است.اما چون درک این مشکلات آسان نیست خلاص شدن از شر آنهاسخت بوده است.
پنل های خورشیدی نور خورشید را جذب و انرژی تولید می کنند.اغلب در حین این فرآیند مولکولی بنام اکسایمر(مولکول دو اتمی تحریک شده) تشکیل می گردد.این مولکول ها از دو مولکول به هم چسبیده دیگر ساخته می شوند و طی ده بیلیونم ثانیه میرا می شوند.برخی دانشمندان مباحثه می کنند که اکسایمرهاکه مسیری را در حین تبدیل نور خورشید به انرژی تشکیل می دهند برای فرآیند مضر هستند.
*رفع مناقشه
تم اشمت همراه با همکارانش در مرکز شورای تحقیق برتر استرالیا در علم  اکسیتون( یک حالت مقید الکترون‌–‌حفره که این دو با نیروی الکترو استاتیک کولنی جذب می‌شوند. اکسیتون یک شبه ذرهٔ خنثی است که در عایق‌ها، نیم‌رساناها وبرخی مایعات وجود دارد.),دانشگاه ادلید ,دانشگاه کنتاکی و دانشگاه سیدنی است به نتیجه ای رسیده اندکه امکان دارد مناقشه را رفع کرده باشند.
اشمت  و تیم او دریافتند که تشکیل انرژی پتانسیل "تله های" اکسایمر حین پروسه ای رخ می دهد که شکافت اکسیتون یکتایی نامیده می شود.
خیلی بر این باورند که دستگاههای انرژی خورشیدی با خلق دو اکسیتون از یک اکسیتون  کار می کنند.یک اکسیتون موقعی خلق می شود که فوتون های نور به یک الکترون با شارژ منفی درون دستگاه برخورد  کنند.این  برخورد سطح انرژی الکترون را ترفیع می دهد,در نتیجه حفره ای ایجاد می شود که حامل یک بار مثبت است .الکترون با بار منفی جذب آن حفره با بار مثبت می شود,بطوریکه هر دو به هم می چسبند.آن ترکیب حفره-الکترون یک اکسیتون نامیده می شود که جدا شدن حفره و الکترون از همدیگر برق تولید می کند.اما,اشمت به نیوزویک گفت,"برای بهره کامل بردن از اکسیتون های با انرژی بالاتر,می خواهیم که آنها به اکسیتون های دارای انرژی با دو لایه جدا از هم مبدل شوند."تشکیل اکسایمردر مسیراین فرآیند(شکافت اکسیتون یکتایی)مانع ایجاد می کند زیرا موجب می شود انرژی اکسیتون اصلی در این "چاله انرژی" محبوس شود. 
اشمت گفت,اکسایمرهایی که تشکیل می شوند به مسیری وارد می شوند که در آن اکسیتون جدا می شود.اکسایمرها بجای عمل کردن در گذرگاه واسطه ای برای تولید انرژی, در حال برداشتن اکسیتون ها و از بین بردن آنها هستند."
*فاز شکافت
پژوهشگران اثبات کردند که هنگامی سیستم های مولکولی نور خورشید را جذب می کنند,انتقال آنی به فاز شکافت به افزایش بازده انرژی کمک می کند.برخی دانشمندان بر این باور بودند که شکل گیری اکسایمر بخشی از فرآیند بود,اما تحقیق جدید تأیید می کند که چنین نیست.ارزش این یافته آن است که می تواند به ساخت انرژی خورشیدی پر بازده تر کمک کند.هم اکنون در ساخت سلول های خورشیدی از سلیکون برای کمک به جذب نور خورشید استفاده می شود,ولی سلیکون محدودیت هایی دارد;برای مثال فقط می تواند حدود 25درصد از نور طیف انرژی خورشیدی را جذب کند.یافته های اشمت و همکارانش می تواند در روش ساخت سیلیکون پر بازده تر در گرفتن نور خورشید برای تولید برق انقلابی بوجود می آورد.محققین تجسم می کنند روکش کردن سیلیکون با ماده ای باز هم بهبود یافته تر می تواند فرآیند را پر بازده تر کند.
(Source: Newsweek)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

قسمت دوم و آخر:مزایای رهبری دو سویه

*کدام یک از مهارت ها موجب رشد و ترقی شما می گردد؟ 
نظر به اینکه مدیران بطور خیلی قوی بر نتایج تمرکز می کردند,همکارم جو فالکمن و من به این اندیشیدیم که آیا آن مهارت تأثیر برجسته ای بر شناسایی کاندیداهای بالقوه برای پست های بالاتر خواهد داشت؟ما به تجزیه و تحلیل همان مجموعه اطلاعات پرداختیم که رتبه های "بالقوه"را فقط در خصوص 4900رهبر داشتیم.
این رتبه های بالقوه شامل ورودی از سایر رهبران در سازمان بودند,اما بطرزی قوی بشدیدترین وجه از مدیریت شخصی اثر گرفته بودند.
از نتایج تحلیل عیان می گردد که 32درصد رهبرانی که دارای رتبه های "نتایج" بیشتر از "روابط" بودند در گروه پتانسیل بالا قرار گرفتند,در حالیکه فقط 27درصد که رتبه" روابط" آنها بالاتر بود بعنوان پتانسیل های بالا منظور شدند.در حالیکه ما می توانیم اهمیت یک یا سایر ویژگی ها را مورد بحث قرار دهیم. اما وسوسه انگیزترین نقطه این تحقیق آن است که افرادی که در هر دو ویژگی خوب بودند در گروه پتانسیل بالا قرار گرفتند.
اگر یک مدیر در یکی خوب و در دیگری خوب نباشد,اهمیت دو سویه شدن برای موفقیت عیان می شود.
*اثر تعامل
چرا این اتفاقات تا حدودی مرموز هستند.ما می دانیم که همبستگی علیت را توضیح نمی دهد.این به آن مفهوم است که می توانیم راجع به این نکته بیندیشیم که چرا رهبرانی که این توانائی ها را ترکیب می کنند بعنوان افرادی دارای  بهترین عملکرد با پتانسیل بالا شناخته می شوند,اما یک جواب قطعی نمی توانیم ارائه دهیم.
یک اثر مدور قوی بین روابط مثبت درون یک تیم و نتایج حاصل از عملکرد آن وجود دارد.
روابط مثبت موجب می شود که اعضای تیم به سمت تلاش بیش از اندازه رهنمون شوند.آن تلاش اختیاری بسرعت به نتایج بهتر منتهی می شود.کسانی که بطور کلی از کار خود خرسند هستند بهره وری بیشتری دارند.روابط مثبت فاکتور عمده ای در کمک  به افزایش  شادی در محیط کار است.مردم عموما" وقتی که در یک تیم برنده نقش آفرینی می کنند شادتر هستند.رسیدن به نتایج خوب رویهم رفته نیرویی قوی در ساخت روابط خوب است.افرادی که بطور پیوسته در موفقیت تیم سهیم می شوند نسبت به کسانی که کمک کنندگان مثبت نیستند از یک حس بالاتر پذیرش در تیم و احترام بهره مند می شوند.
 *تلاش برای دو سویه بودن
درست همانطوریکه مردم انتخاب می کنند که از کدام دست بیشترین استفاده را بکنند,حس می کنند که به کدام یک از این ویژگی ها تمایل دارند.برداشت مهم این است که برای رسیدن به این اثر مثبت نیازی نیست که در هر دو ویژگی خیلی برجسته باشید.در تحلیل ما,موقعی که رهبران در هر یک از مهارت ها دارای رتبه 75درصدی یا بالاتر بودند آنها را در هر دو گروه قرار دادیم.برخی در" نتایج" در رتبه نودمین درصد بودند در حالیکه در روابط 75درصد بودند,اما هنوز آن تأثیر تعاملی مثبت را داشتند.بجای این بهانه که,"من به آن روش برانگیخته نمی شوم."شروع کنید به خود بگوئید که قادرید هر دو مهارت را خوب انجام دهید.توجه ویژه ای به سمتی داشته باشید که فرصت شما برای رشد است.اهداف تان را پیرامون ساخت روابط مثبت با دیگران یا تکمیل وظایف سر وقت تنظیم کنید,و بزودی عادات خوب در وجودتان شکل خواهند گرفت.
http://www.forbes.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

قسمت اول:مزایای رهبری دو سویه

نویسنده;جک زنگر
من راجع به ایده ها و ویژگی های ساخت و توسعه خصوصیت رهبری می نویسم.
من با دست چپم می نویسم,با دست راستم تنیس و سایر ورزش ها را بازی می کنم,و تقریبا" مشابه همه مردم با هر دو دستم بر روی یک صفحه کلید تایپ می کنم.با اعمال فشار اندکی توسط والدینم متقاعد شدم که می توانم نوشتن با دست راست و ورزش با دست چپ را بیاموزم.ولی حتی بدون از این موارد هر وقت امکان داشته باشد بطور معقولی ذوالیمینین(قادر به استفاده از دو دست)هستم.
نتایج یا روابط;کدام مهمتر است؟
در رهبری ذوالیمینین( دو سویه )امتیازات بزرگی وجود دارد.در تحقیق انجام شده توسط زنگر فالکمن بر روی 95000مدیر, از آنها پرسیدیم که برای موفقیت مرئوسین آنها مهمترین مهارت ها کدامند.جواب های آنها "برانگیخته شدن برای نتایج"(نتایج)بود.در حالیکه"ساختن روابط"(روابط) در رتبه ششم قرار داشت.
با لحاظ کردن نقطه نظرات همتایان و مرئوسین در مورد این سؤال  به نتیجه متفاوتی رسیدیم.وقتی که اطلاعات 6910رهبری را مطالعه کردیم که فیدبک360درجه از یک متوسط13پاسخگر(مدیران,همتایان,گزارشات مستقیم,و سایرین)دریافت کرده بودند.در واقع وقتی به ارزیابی ها  در خصوص مهارت های روابط و نتایج رهبری از نظر ارزیاب های چندگانه نگاه کردیم,
به نتایج زیر رسیدیم:
در49درصد مهارت "نتایج"بالاتر از روابط,42درصد مهارت"روابط"بالاتراز" نتایج ",و در 9درصد هر دو مهارت "نتایج" و "روابط "وجود داشت.
خیلی از رهبران به توصیه مدیران خود عمل کرده و تلاش های رهبری خودشان را بر "برانگیختن برای نتایج "متمرکز می کنند.اما آیا رهبرانی که در تحویل "نتایج" اثربخش ترند بهتر از رهبرانی هستند که تا حد زیادی در ساخت" روابط مثبت "صلاحیت دارند؟اگر به رفتار بنگریم,تقریبا"همان تعدادرهبرانی که در حال تأکید بر" ساخت روابط" بودند همچنین بر "نتایج" تأکید می کردند.
*برگشت سرمایه ناشی از دو سویه بودن
هر دو مهارت برای رهبران خیلی حیاتی هستند,اما کدام مهارت براثربخشی کلی رهبری بیشترین تأثیر را دارد؟پس از گردآوری اطلاعات از این سه گروه متفاوت,دریافتیم رهبرانی که در "نتایج" نمره بالاتری از" روابط" کسب کرده بودند از نظر اثربخشی کلی رهبری بطور متوسط در رتبه چهل و یک درصدی بودند.آنهایی که در "روابط" بیش از" نتایج" نمره گرفته بودند در رتبه چهل و چهار درصدی بودند.آنهایی هم که در هر دو مورد مهارت داشتند در رتبه 82درصدی بودند.این اختلافات همه از لحاظ آماری برجسته بودند.
ادامه دارد
http://www.forbes.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

تحلیل ژنتیکی درمان افسردگی

تحلیل ژنتیک می تواند درمان افسردگی را بهبود دهد
نقص داروهایی مانندSSRIs(کلاس های دارویی ضد افسردگی -بازدارنده های جذب مجدد سروتونین انتخابی ) که برای درمان افسردگی بکار می روند می تواند ناشی از تغییرات ژنتیک در بیماران باشد.مطابق تحقیق جدید مجله آمریکایی روانشناسی,تغییرات درون ژنی که آنزیم CYP2C19(آنزیمی کبدی است که حداقل در 10درصد داروهای تجویزی فعلی بر روی آن اثرمی کنند.)را رمز گذاری می کند به اختلافات خیلی شدید در میزان اسسیتالوپرام(سیتالوپرام) کسب شده در بیماران منجر می گردد.بنا به تحقیقی که در مؤسسه کارلو نسکای سوئیس در ارتباط با محققینی در بیمارستان دایاکان جمنت در اسلو نروژ صورت گرفت,"تجویز دوز سیتالوپرام(داروی ضد افسردگی) بر اساس ساختار ژنتیک ویژه بیمار تا حد زیادی نتیجه درمانی را تغییر می دهد."
لازم به ذکر است که درمان دارویی افسردگی با استفاده از تجویز داروهای گروه SSRIsصورت می گیرد که سیتالوپرام از عمده ترین داروهای تجویزی این گروه دارویی  است.لکن,درمان بوسیله سیتالوپرام اکنون بواسطه این حقیقت محدود شده است که برخی بیماران به خوبی به آن پاسخ نمی دهند ,در حالیکه برخی دیگر واکنش های مضری بروز می دهند که مستلزم قطع درمان است.
 *درمان دارویی
محققین به منظور شخصی سازی درمان دارویی در تلاش برای ایجاد مارکرهای زیستی ژنتیک هستند که یک پاسخ شخصی به داروها را پیش بینی می کند.
در یک تحقیق اخیر,کشف گردید که تغییر در ژن کد گذاری کننده آنزیمی که موجب سوخت وساز سیتالوپرام (CYP2C19)می گردد در این زمینه خیلی مهم است.افراد دارای تنوعی از ژنی که بروز آنزیم را بصورت افزایشی تحریک می کرد دارای میزان سیتالوپرام خون خیلی پایین برای اثر کردن بر علائم افسردگی بودند.در حالیکه بیماران با یک ژنCYP2C19 معیوب مقدار داروی خیلی زیادی طلب می کردند.بطور کلی,یک سوم 2087شرکت کننده در تحقیق میزان سیتالوپرام خونی کسب می کردند که یا خیلی بالا و یا خیلی پایین بود.
بطرز جالبی محققین دریافتند که 30درصد بیماران حامل گونه های ژن ایجاد کننده میزان آنزیم ناکافی یا خیلی زیاد طی یکسال به سمت استفاده از سایر داروها سوق داده شدند,در مقابل فقط 10تا12درصد بیماران حامل ژن عمومی بودند.
*ارزش کلینیکی
پرفسور مگنس انجومن-ساندبرگ در دپارتمان فیزیولوژی و داروشناسی مؤسسه کارلو نسکای که همراه با پرفسور اسپن مولدن تحقیق را راهبری می کرد می گوید:"تحقیق ما نشان می دهد که سنخ ارثی می تواند دارای ارزش کلینیکی قابل ملاحظه در شخصی سازی دوزهای مصرفی سیتالوپرام باشد بطریقی که یک اثر ضد افسردگی همه جانبه بهتری می تواند برای بیماران حاصل شود." چونCYP2C19 در متابولیسم خیلی از SSRIsهای متفاوت نیز دخیل است,نتیجه تحقیق برای سایر انواع داروهای ضد افسردگی هم کاربرد دارد."
تحقیق با پشتوانه مالی انجمن مغز سوئیس,شورای تحقیق سوئیس و چشم انداز2020(برنامه اساسی اتحادیه اروپا برای تحقیق و نوآوری)صورت گرفته است.اسپن مولدن از مؤلفین تحقیق هزینه ای برای برگزاری دوره های داروشناسی روانی جهت پزشکان از طریق شرکت لاندبک اعلام کرده است;سایر مؤلفین هیچ گونه علائق تجاری نشان نداده اند.
(Source: eurekalert.org)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

ورود به سایتسخنی پند آموز

کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.