قسمت دوم و آخر؛مهارت های رهبری نوین


۷-همدستی و همکاری
بخاطر افزایش ارتباط فرا مرزی و برون سپاری،خیلی از مشکلات می تواند فقط با کار کردن ماورای وظایف و مرز شرکت ها رفع شود.رهبران باید زمان همدستی و همکاری و نیز چگونگی بکار گرفتن مهارت های مورد نیاز شامل ارتباط شفاف و مهارت های ارتباطی میان فردی را هنگام کار با دیگرانی که ممکن است دارای اولویت ها و نقطه نظرات متفاوتی هستند بدانند‌.
۸-هوش هیجانی(احساسی)
 هوش هیجانی یک مهارت رهبری نادر نوینی است‌.هوش هیجانی توانائی درک هیجانات و احساسات خود و  دیگران است.همه کسب و کارها مستلزم برخی اشکال مدیریت رابطه و ارتباط هستند.هوش هیجانی به ما توانائی می دهد تا احساسات خود را کنترل و تعدیل کرده و یکدیگر را درک کنیم،در نتیجه به بهترین نتیجه  برای همدیگر و نیز بهترین حاصل ممکن برای سازمان برسیم.
۹-حضور در رسانه های مجازی
 تظاهر به خود کنترلی،مهربانی،حرفه ای و معتدل بودن آنلاین هرگز بعنوان یک الزام رهبری مورد استفاده قرار نمی گیرد،اما بر این باورم که می تواند یکی از مهم ترین کارهای ما برای ایجاد یک مثال در کار،خانه و برای دیگرانی باشد که آنچه را می گوئیم و انجام می دهیم تماشا می کنند.اکنون بیش از همیشه،مرزهای بین حوزه های حرفه ای و اجتماعی ما مخدوش شده است.
۱۰-اعتبار
رهبران قبلا" قادر به حفظ فاصله با توده بودند.امروز،باور و اعتماد به رهبری بطور مستقیم به تعهد ،بهره وری و نگهداشت کارکنان مربوط می شود.اعتبار درباره ارتباط با تمام سطوح تیم کاری بصورت شخصی و حرفه ای است.دسترسی به رهبری در سازمان ها یک مد رایج شده است.رهبران اکنون نیاز است  به توده اجازه دهند تا نه فقط جایگاه ،بلکه شخص پشت پرده را ببینند.
۱۱-تسلط بر مکالمات بحرانی
توانائی برای پرداختن به مکالمات بحرانی، در غیاب سبک رهبری استبدادی فراگیر گذشته اکنون بعنوان یک مهارت رهبری ضروری شناخته شده است.چون گفتگوهای ناشی از عواطف و هیجانات می توانند وضعیت را پیچیده کنند،لذا برخی رهبران هنوز ترجیح می دهند که از آنها اجتناب ورزند،که این امر در رهبری شکافی خلق کرده و می تواند بطور قابل ملاحظه ای بر روحیه کارکنان ،نگهداشت کارکنان  و سود وزیان شرکت اثر بگذارد.
۱۲-رهبری تیم های مجازی و پیمانکاران مستقل
بکار گماری حرفه ای ها،سپس هدایت کردن آنها به درون یک تیم،همیشه یک چالش بوده است.حتی موقعی که آن افراد هرگز در یک اتاق نخواهند بود سخت تر است.با این حال،نه فقط بنگاههای جهانی اعضای تیم استخدام نشده ای در حوزه های زمانی متفاوت دارند.بلکه اکنون ،حتی بنگاههای خرد یا محلی بطور عمومی تیم های دور کاری از حساب داران،متخصصان
بهیه سازی سایت،سرویس های ارزش افزوده  و سایرین دارند.
 ۱۳-رهبری خلاقیت مشترک
در خیلی از سازمان ها،تیم های مدیریت نمی دانند چگونه با همکارانشان خلاقیت مشترک داشته باشند.اگر می خواهید تیم های متعهد داشته باشید نیاز است که اعضای تیم را توانمند سازید و در موقعیتی باشید که تغییر را با آنها بجای برای آنها خلق کنید.مشکل این است که افراد زمان صرف تجارب دردهای فزاینده مربوط به یادگیری برای همکاری نمی کنند.رهبران دارای ویژگی خلاقیت مشترک تیم های متعهد تر و نتایج بهتری کسب می کنند.
شورای مربیان Forbes یک سازمان دستمزد محور فقط با سرویس دهی از طریق دعوت شامل مربیان تجاری و  شغلی برجسته است. 
https://www.forbes.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

قسمت اول؛مهارت های رهبری نوین


۱۳مهارت رهبری که یک دهه قبل نیاز نداشتید ولی اکنون ضروری هستند
شورای مربیان Forbes
پست نوشته شده توسط شورای مربیان Forbes
مربیان شغل و کسب و کار خیلی برجسته از شورای مربیان نقطه نظرات  دست اول را در زمینه حرفه و توسعه رهبری عرضه می کنند.
 مهارت های رهبری راکد نیستند. ورود و خروج نسل های متفاوت از محیط کار، تغییراتی را بر روی روش های رهبری افراد اعمال می کنند.
این یکی از دلایلی است که به روز کردن مهارت های  رهبری را ضروری می سازد.اگر در اندیشه اطلاع از مهارت های اثر بخش رهبری به روز هستید،به خواندن نقطه نظرات ۱۳مربی حرفه ای شورای مربیان Forbesادامه دهید.
1-شخصیت اجرائی
شخصیت اجرائی یک مفهوم رهبری نسبتا" جدیدی است.این ویژگی یک ضرورت برای مسئولیت اجرائی و نیز گزارشات مستقیم رهبران است.شخصیت اجرائی چیزی  بیش از کاریزما است؛جلوه آن در چگونگی اعتماد کردن و مورد اعتماد قرار گرفتن ،چگونگی برقراری ارتباط،چگونگی رشد و توسعه استراتژی و چگونگی کنترل خویشتن تحت فشار است. شخصیت اجرائی می تواند با پرورش قابلیت اندیشه و عمل توسعه یابد.
۲-قابلیت انعطاف
 طی دهه گذشته،سرعت تغییر و پیچیدگی رو به رشد محیط کسب و کار بطور چشمگیری افزایش یافته است.
رهبران اغلب در عکس العمل نسبت به چنین چالش هایی خیلی خسته و دستپاچه هستند.لذا شکل گیری قابلیت انعطاف آنها یک مجموعه مهارت ضروری است.رهبران قابل انعطاف قادر به مدیریت موثر اضطراب سازمانی و شخصی و افشاندن بذر آرامش و اطمینان در محیط کار هستند.
۳-مدیریت فرهنگ
از سال ۲۰۱۴کلمه فرهنگ در سایت
Merriam-Webster.com(مورد اعتماد ترین دیکشنری آنلاین آمریکا)از جمله کلماتی است که در صدر مراجعات  قرار گرفته است.کارکنان در جستجوی هدف بزرگتر،فعال بودن بیشتر در جوامع و گروهها،انگیزش برای گشودن راههای نوین و نیز دستاوردی  هستند که به آن افتخار کنند.رهبران باید مهارت خلق،حفظ و توسعه فرهنگ را داشته باشند.
۴-هدایت و راهبری در شرایط ابهام
افزایش سریع آهنگ  تغییرات و پیچیدگی رو به رشد توان هدایت و راهبری در شرایط ابهام را برای رهبری ضروری ساخته است. ما شاهد تغییر مختل کننده در همه جهات هستیم و رهبران باید برای رهبری در زمان ابهام چابک بوده و رقابتی بمانند.
رهبرانی که می توانند در هر شرایطی آرام و ریلکس باشند و در مواجهه با پیچیدگی فزاینده  الهام بخشی به تیم خود را ادامه  دهند برای  شرکت های خود فوایدی عالی به ارمغان می آورند.
۵-ترکیب مهارت ها
این حقیقت در حال اثبات است که تنوع مهارت ها در حوزه های چند گانه کسب و کار بویژه درون حوزه مدیران ارشد اجرائی یک مزیت مطلوب رهبری است.زمانه تخصص انفرادی سپری شده است؛اکنون کسب و کارها تنوع مهارت را طلب می کنند.رهبران هر چه بیشتر در معرض عملکردهای شغلی متنوع باشند،بهتر می توانند دنیای در حال تکامل تجارت را راهبری ،از نردبان شغلی بالا رفته و بر حوزه اقلیم خود تسلط یابند.
۶-مدیریت چند نسلی
اکنون برای سازمان ها داشتن کارکنانی دارای رنج سنی از ۱۶تا۷۵سال نرم است.ودر حالیکه این سناریو عمومیت دارد،مدیریت نیروی کار چند نسلی یک چالش کامل است.
رهبران باید از طریق بررسی دقیق کلیشه های نسلی راجع به همکاران خود از نحوه کمک به آنها بخوبی آگاه باشند .بعلاوه رهبران مجبور خواهند شد تا اندیشه های شکل گرفته قبلی خود در خصوص چگونگی رهبری موثر یک تیم گوناگون را نادیده بگیرند.
 ادامه دارد
https://www.forbes.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

قسمت دوم و آخر؛ دلایل سرمایه گذاری شرکت ها در تکنولوژی

۳
اثر تکنولوژی جدید بر روی بنگاهها می تواند از طریق معروفیت رایانش ابری(سرویس های پردازشی در بستر اینترنت) اندازه گیری شود.تقریبا" بنگاهها پس از استقرار یک روش حل مساله مبتنی بر رایانش  ابری مانند SaaS(خدمت نرم افزاری) چابکی بهتر و  پاسخ دهی مطلوب تر ۴۰درصدی را گزارش کرده اند.
همچنانکه خیلی از توسعه دهندگان نرم افزار می دانند ،صورت ها و مغزهای پشت جدیدترین استارت آپ ها اشخاص خیلی تحصیل کرده ای هستند که با تکنولوژی از زمانی که قادر بوده اند تبلتی را در دستشان نگهدارند رشد کرده اند و می دانند که چگونه نرم افزار عالی جدید را کشف کنند.
نسل وای (نسل هزاره )ها می خواهند برای خودشان کار کنند ،و قصد دارندموفق شوند.
سرمایه گذاری آنها  در صنعت تکنولوژی از میان تعداد زیادی صنایع ،نخست صنعت دیگری را فعال کرده است:بنگاههای کوچک  به توسعه،نرم افزار بنگاه،برنامه های کاربردی و سایر محصولاتی دست یافته اند که حتی بهتر از انواع استفاده شده توسط شرکت های بزرگ از چند دهه قبل هستند.
سرمایه گذاری ها بر روی تکنولوژی می تواند  به خلق تعاملات بهتر با مشتریان کمک کند.
به ملاحظه مورد چت بات ها ( چت بات یک برنامه کامپیوتری است که از هوش مصنوعی برای تقلید از مکالمات انسانی یا از طریق  متن یا صدا استفاده می کند.همچنین معمولاً در سرویسهای خدمات مشتری مستقر می شود، معمولاً به عنوان دستیار آنلاین برای خرید است.)بپردازید.
آنها در میان جمعیت جوانتر یک نمونه پر مشتری هستند، ۶۰درصد نسل هزاره حداقل یک مرتبه با چات بات تعامل داشته اند.
در حقیقت،۷۰درصد آن نسل هزاره ای ها تعامل خودشان را مثبت گزارش کرده اند.پس تعجبی ندارد اگر انتظار برود که بازار چات بات تا سال ۲۰۲۵به ۱۰۲۳بیلیون دلار در سطح جهان برسد.چات بات ها با پیشرفت هایی در پردازش زبان طبیعی و افزایش دستیاران صوتی مانند دستار آمازون الکسا (  دستیار مبتنی بر صوتی است که قادر است وظایف مختلفی نظیر پخش موسیقی، کنترل گجت های هوشمند خانگی، خاموش ویا روشن کردن چراغ‌های منزل، قفل درها و حتی تنظیم ترموستات را انجام دهد.)قادر به فراهم کردن پاسخ های سریعتر به سوالات مشتریان ،و بالتبع توانائی برقراری تعاملات بهتری با مشتریان هستند.
همچنین موردی وجود دارد که رسانه های مجازی قادر به بهتر شدن تعاملات مشتری می گردند.۸۴درصد بنگاههای کوچک در ایالات متحده حداقل از زیر ساخت یک رسانه مجازی جهت فراهم کردن اطلاعات  برای مشتریان استفاده می کنند ،و ۸۰درصد کارآفرینان کوچک از تکنولوژی دیجیتال همانند برنامه های کاربردی پیام رسان فوری برای ارتباط با مشتریان و فروشنده ها استفاده می کنند.
همچنانکه تکنولوژی هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی شروع به رشد وبلوغ می کنند،می توان انتظار داشت که شخصی سازی در تکنولوژی  به سمت عمومی تر شدن برود، بطریقی که جهت بکار گیری در بنگاههای کوچک مناسب تر گردد.
بنگاههایی که در شروع قرن بیست و یکم اینترنت را نادیده گرفتند برای ماندن در رقابت زمان سختی داشتند.امروز همان قاعده در مورد تکنولوژی صدق می کند.خواه در ارتباط با بخشی از یک استارت آپ یا بنگاه کوچک تاسیس شده ای باشید،همیشه نه فقط برای اینکه در بازی بمانید،بلکه برای ساخت بنگاه بیلیون دلاری بعدی باید  چشم انتظار نوآوری بزرگ بعدی باشید۰
(Source: forbes.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

قسمت اول؛ دلایل سرمایه گذاری شرکت ها در تکنولوژی


دلایلی که همه شرکت ها باید در تکنولوژی سرمایه گذاری کنند
مالکان بنگاههای کوچک و کسانی که سودای تاسیس استارت آپ در سر دارند از اهمیت تکنولوژی در خصوص  رابطه با مشتریان،ارباب رجوع بالقوه ،سایر بنگاهها و کل دنیا واقف هستند.
اگر چه گنجاندن تکنولوژی عمیق تر از فیس بوک،اینستاگرام یا لینکدین (یک شبکه اجتماعی تجاری)در بودجه بنگاههای کوچک ممکن است بنظر فشار آور باشد،اما امکان پذیر است.
و از نظر تاریخی،ثابت شده است که برای رشد و پیشرفت یک بنگاه قطع نظر از شکل یا اندازه  سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید حیاتی است.
بعنوان مدیر عامل و بنیان گذار یک انجمن توسعه نرم افزار آنلاین ، برای توجیه اینکه همه شرکت ها  باید بخشی از سرمایه خود را به توسعه نرم افزار و سایر ابزارهای تکنولوژی  دیگر اختصاص دهند سه دلیل بشرح ذیل عرضه می کنم:
۱-سرمایه گذاری در تکنولوژی موجب کاهش مخارج کلی می گردد.
مهم ترین دلیل،اهمیت  یادآوری این نکته است که عملی سازی تکنولوژی نبایستی گران باشد.استارت آپ ها اغلب از صرف پول بودجه خود برای توسعه نرم افزار یا تکنولوژی دیگر اجتناب می ورزند؛لکن،مقاله ای درسایت Forbes جزئیات هزینه واقعی تکنولوژی در مقایسه با هزینه های منظم دیگر بنگاه را عنوان کرده است.یافته ها اثبات می کند که فضای اداری بطور متوسط ۲دلار در ساعت هزینه دارد.یک "نیروی کار دانشی (نفر فنی که کار او مبتنی بر دانش و اطلاعات است)"تقریبا" ۶۰دلار در ساعت هزینه دارد و هزینه تکنولوژیی مانند یک ایستگاه کاری پیشرفته(کامپیوتر پیشرفته تری که به یک بنگاه امکان می دهد بدون از تاخیر یا مشکلات فنی دیگر از راه حل های تکنولوژی پیشرفته بهره ببرد)یا توسعه نرم افزار جدید توسط یک فرد حرفه ای بطور نمائی کاهش یافته  و فقط  دو دهم (۰.۲)دلار در ساعت است.
اگر چه کارکنان و فضای ظاهری بنگاه بر ارباب رجوع تاثیر می گذارد،ولی  پرداخت سنت هایی(هر سنت معادل یک صدم دلار است) در ساعت برای ابزارهایی که امکان دسترسی بیشتر به مخاطبان زیادتری را فراهم می کند نیز ارزش آن را دارد.
 دلیل دوم آنکه ،استارت آپ ها باید در فرآیند خلق تکنولوژی که باید متناسب با بنگاهها و استارت آپ های کوچک و نه فقط  همتایان تجاری بزرگ آنها باشد نقشی ایفاء کنند.اگر یک گروه تکنولوژیک همانند یک شرکت توسعه نرم افزار ببیند که برای محصولات و خدمات خود  شامل توسعه برنامه کاربردی یا نرم افزار،کد گذاری ،UX(تجربه کاربری) وتوسعه و طراحی شبکه بازاری در دنیای بنگاههای کوچک وجود دارد، بیشتر به سمت خلق روش های حل مساله برای  بنگاههای کوچک بهبود یافته و جدید گرایش می یابند.
*توسعه نرم افزار می تواند موجب بهبود و پیشرفت بنگاه گردد.
ثابت شده است که نرم افزار هوشمند بنگاهها را به جایگاه جلوتری انتقال می دهد.  در دهه ۹۰ شرکت هایی به جایگاههای رفیعی صعود کردندکه  سفرهای موفقیت خود را با جستجوی الگوریتم هایی آغاز کردند که کمک می کردند تا ایده های آنها را به جایگاه جلوتری انتقال دهند.و درست شبیه توسعه دهندگان نرم افزار که به آن کارآفرینان برای تحقق ایده های بزرگشان کمک کردند ،شرکت های توسعه نرم افزار امروز نیز در جستجوی پیشرفت بعدی در نرم افزار هوشمند و ماورای آن برای انتقال یک استارت آپ یا بنگاه کوچک به پروژه بیلیون دلار بعدی هستند.
ادامه دارد
(Source: forbes.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

سخنی پند آموز

    راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.