پنج علامت ظریف ترومای دلبستگی پردازش نشده

آنی تانسوگرن؛متخصص بالینی تروما
پست شده؛۱۶ژانویه۲۰۲۳
بازنگری شده توسط؛جسیکا اسکادر
نکات کلیدی:
۱)افراد دارای ترومای پردازش نشده اغلب رفتارها یا علائمی را گزارش می کنند که بر زندگی های دوره بزرگسالی آنها اثر می گذارد.
۲)بیماری های مزمن بدنی بدون علت ممکن است ناشی از تجربه تروما در سال های اوایل عمر باشند.
۳)رفتارهای مسدود کننده تروما، رفتارهای وسواسی هستند که موجب پرت کردن حواس از خاطرات یا درد ترومایی می شوند.
ترومای دلبستگی هر ترومایی است که در حین مراحل ویژه رشد یک کودک رخ می دهد.عمومی ترین شکل ترومای رشدی با دلبستگی رخ می دهد که حس سلامت،امنیت،اطمینان و پیش بینی پذیری کودک بواسطه بدرفتاری،بی توجهی یا دریافت مراقبت متناقض یا غیرقابل پیش بینی از یک مراقب اولیه دچار آسیب می شود.
افراد با ترومای دلبستگی پردازش نشده اغلب الگوهای رفتاری و علائم روانی و جسمی مشابه ای را گزارش می کنند که بر کیفیت زندگی های آنها در دوره بزرگسالی  از جمله گزینش هایشان در روابط اثر می گذارد.با این وجود،خیلی از افراد ممکن است در کشمکش با علائم و نشانه های تروما باشند  بدون از اینکه نسبت به آن مطلع باشند. تخمین زده می شود که ۶درصد جمعیت در طول زندگی علائم اختلال استرس پسا تروما (PTSD)را تجربه می کنند و تقریباً ۶۰درصد مردان و ۵۰درصد زنان در زندگی هایشان ترومای برجسته ای را تجربه کرده اند.
ترومای دلبستگی بهبود نیافته می تواند اثرات ویرانگری بر کیفیت کلی زندگی یک فرد از جمله توانایی او برای حضور در روابط و گزینش هایش داشته باشد.اکثر ما احتمالاً خوانده ایم که چگونه با گزینش ناخودآگاه شرکای رمانتیکی که تحریک کننده ترومای رشدی هستند،ترومای دلبستگی بهبود نیافته می تواند وسواسی برای تکرار  زخم های ترومایی(«وسواس تکرار») خلق کند.لکن، ترومای رشدی پردازش نشده علائم کمتر شناخته شده ای با ضرر و زیان مشابه هم دارد.
پنج علامت ظریف ترومای دلبستگی پردازش نشده می تواند بشرح ذیل باشند:
۱)درد مزمن
بیماری های بدنی مزمن  بدون علت ممکن است ناشی از تجربه تروما در سال های اوایل عمر باشند.بر اساس نتیجه تحقیق موجود علائم مربوط به فیبرومیالژی ،سردردها،ناراحتی معده ای روده ای،بی خوابی،دردهای ماهیچه،کمر درد،درد سینه و فرسودگی مزمن  با پیامد تجربه ترومای رشدی مزمن بویژه بد رفتاری بدنی ارتباط دارند.
توجه:فیبرومیالژی (نام علمی: Fibromyalgia)، یک سندرم درد اسکلتی-عضلانی مزمن است که با درد در سطح گسترده، نقاط حساس، خستگی و اختلال خواب مشخص می‌شود و علت‌ آن ناشناخته است. درد مزمن عضلانی و نقاط اتصال عضلانی مشخصه آن است. این بیماری نوعی روماتیسم بافت همبند است.
برای مثال،در نمونه ای از بزرگسالان ارزیابی شده بر اساس امنیت دلبستگی،آنهایی که دارای سبک دلبستگی ناایمن شامل مضطرب،اجتنابی و آشفته(درهم ریخته)بودندنسبت به کسانی که سبک دلبستگی ایمن تری داشتند،در کودکی تعداد علائم جسمی بیشتر و نیز حوادث بیشتری از نوع بدرفتاری احساسی و بدنی را  تجربه کرده بودند.
۲)علائم روانی بدون علت
اینکه افراد با سوابق ترومای رشدی در ستیز با رفتار وسواسی فکری -عملی،نوسانات خلق و خوی شدید،کج خلقی،مشکلات خشم،افسردگی،بی حسی هیجانی یا اضطراب شدید هستند خیلی عمومیت دارد.این علائم می توانند از خفیف تا شدید در نوسان باشند،اغلب هم زمان رخ دهند و ممکن است بصورت نوبتی در تمام روز جائیکه لحضات آرامش و آسودگی با احساسات غم،خشم یا اضطراب قطع می شوند بروز کنند.
نگران کننده تر آن است که خیلی از افراد با سوابق ترومای رشدی حواس خودشان را از این علائم با حداقل سازی یا توجیه عقلی آنها منحرف می سازند،یا امکان دارد به استعمال مواد یا اعتیاد های رفتاری بعنوان روش های ناهنجار جبران سازی بیش از حد و خود بی حسی روی آورند.
۳)خود تخریبی
علت اصلی این الگو یک سیکل آسیب به دیگران،سپس به خویشتن است. حساسیت هیجانی تشدید شده ناشی از ترومای دلبستگی پردازش نشده نیز سیکل را تشدید می کند.سیکل ها اغلب بصورت مدور جائیکه انتقاد توأم با خشم و پرخاشگری،فریز شدگی یا رفتار عجولانه و بی‌فکر (خود مغلوب سازی)منجر به احساسات گناه،شرمساری و خود بیزاری می گردد شکل می گیرند.
چون خیلی از افراد برخوردار از سوابق ترومای دلبستگی بصورت آگاهانه از زخم های خودشان مطلع نیستند،آنها در مد بقاء عمل می کنند یعنی بطور ناخودآگاه به آزمایش و چالش کشیدن سرمایه گذاری احساسی کسانی  که در زندگی هایشان حضور دارند و رد کردن آنها بواسطه خود صیانتی و ترس های رها سازی مشغولند.این پدیده  بر اساس رفتار عجولانه و توأم با بی فکر ی به الگوی گزینش های ضعیف برای خودشان منتهی می شود.
۴)رفتارهای مسدود کننده تروما
این علامت عمومأ با بی حسی هیجانی،اجتناب و گریزگری دیده می شود که با مشغول شدن به رفتارهای رضایت بخش آنی که موجب پرت شدن حواس از خاطرات یا درد ترومایی می شوندحاصل می گردد.چنین الگویی دو مشکل دارد.اول،یک الگوی گریزگری را حفظ می کند که به فرد امکان پردازش درد ترومایی به روشی سالم را نمی دهد.دوم آنکه،بمرور زمان برای اجتناب از درد در هنگام بروز به حواس پرتی بیشتر و بیشتری نیاز هست.مسدود کنندگی تروما در رفتارهای وسواسی دیده می شود که شامل،اعتیاد به الکل یا مواد،خورد وخوراک احساسی،گرایش به روابطی برای خود بی حسی،اعتیاد به کار،روتین های ورزشی خطرناک و وسواسی،استفاده از تکنولوژی یا اینترنت بصورت وسواسی یا هر رفتار وسواسی دیگری است که برای دور سازی احساسات و افکار سر زده بکار می روند.
۵)مشکلات کنترل
خیلی از بزرگسالانی که به مشکلات کنترل دچار می شوند کسانی هستند که در کودکی احساس بیچارگی می کردند و بصورت آسیب پذیر رها شده بودند.آنها ممکن است مراقب خیلی کنترل کننده ای داشته اند که مانع خودمختاری آنها می گردید،مطالبات و انتظارات شدیدی از آنها داشت،یا ممکن است مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته و با دستگاههای خودشان برای رفع و رجوع هر مشکلی رها شده بودند.لذا ،اکنون بعنوان بزرگسالان ممکن است برای تجربه یک حس نظم یا دور کردن احساسات اضطراب یا ترس ها  در زندگی خودشان هر چیزی را کنترل کنند.یک احساس طاقت فرسای عدم توانایی و ضعف در زندگی کودکی اغلب بعنوان یک کنترل کننده بیش از حد هر چیزی در دوره بزرگسالی بروز می کند.
*مقابله و بهبود
بهبودی از تروما برای هر کسی متفاوت است.تشخیص اینکه آیا ترومای رشدی کودکی را تجربه کرده اید و رسیدن به مرتبه ای از خودآگاهی در خصوص اثرات آن بر روی روابط بزرگسالی تان حائز اهمیت است.بخاطر اینکه اثرات تروما اغلب پس زده  و نادیده گرفته می شوند چون برای توانائی عملکرد ما خیلی تهدید کننده هستند،بنابراین،تشخیص وجود یک الگوی پس زنی،اجتناب یا گریز گری در عمل و رفتار تان حائز اهمیت است.علاوه بر این، گفتگو با یک درمانگر تروما که می تواند در سفر بهبود راهنمایی و حمایت تان کند نیز مهم است.
منبع؛ https://www.psychologytoday.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

پنج خطای فکری زمینه ساز احساس گناه و شرمساری


ابزارهای شناختی می توانند مسافر احساس گناه درون تان را به مبارزه بطلبند
پست شده:۲۹ژوئن۲۰۲۱
نوشته شده توسط؛دکتر میلنی گرین برگ
بازنگری شده توسط:ابیگل فیگن
نکات کلیدی:
۱)احساس گناه و شرمساری واکنش های عمومی نسبت به تروما و شرایط دشوار هستند.
۲)احساس گناه می تواند سالم یا ناسالم باشد،اما شرمساری همیشه ناسالم است.
۳)خطاهای شناختی که منجر به احساس گناه خیلی زیاد می شوند شامل پس نگری( نوعی سوگیری شناختی است که ذهن پس  از وقوع یک اتفاق گمان می‌کند از اول از آن خبر داشته است)،تفکر سیاه و سفید و تخمین زیاد مسئولیت شخصی هستند.
آیا بخش خیلی زیادی از عمرتان را صرف احساس گناه غیر ضروری می کنید؟ممکن است فکر کنید که بقدر کافی والد خوبی نیستید چون در هر جنبه ای از آموزش خانگی فرزندتان خیلی با شوق و ذوق  نیستید..شاید راجع به وزن تان یا احساس بی کفایتی بخاطر اینکه هر روز  بصورت آنلاین تمرین نمی کنید احساس گناه می کنید.شاید شغل تان را از دست داده اید و در مورد فراهم کردن درآمد کافی برای خانواده تان احساس گناه می کنید.
در حین شیوع اپیدمی کرونا،ما مجبور به زندگی ،برقراری ارتباط و اتخاذ تصمیمات سالم تحت شرایط استرس کنترل نشده ،بلاتکلیفی،دروغ ها و تغییر مداوم اطلاعات بودیم.با این وجود،اغلب هنوز برای عدم تامین یک محیط کامل برای کودکان خودمان،بطور کامل سالم و منظم نبودن،عدم ملاقات والدین مان بقدر کفایت یا بطور مدام هم خانه یا شریک حامی و شادی نبودن، خودمان را سرزنش می کنیم.اگر عزیزی را به اپیدمی مبتلا کردید  یا بواسطه ابتلا به کرونا از دست دادید یا اگر شغل تان مستلزم در معرض ویروس گذاشتن خانواده  بود،امکان دارد با احساس گناه طولانی مدت مربوط به تروما رها شده باشید.
*اختلاف بین احساس گناه سودمند و غیر سودمند
 احساس گناه و شرمساری بعنوان احساسات معذب ساز و خجل کننده توصیف می شوند چون ریشه در قضاوت ها و ارزیابی های منفی در مورد خودمان و رفتارمان دارند.هدف از این احساسات تنظیم رفتارمان جهت همراستا شدن با نرم ها و انتظارات اجتماعی یا ارزش های شخصی خودمان هست.
اختلاف بین احساس گناه و شرمساری آن است که احساس گناه مستلزم احساس بد راجع به خودمان و یا رفتارهایمان  است .در حالیکه شرمساری حس جهانشمول تری است  که در صورت تجربه، شخص خود را بطور ذاتی بد،نامستحق،نالایق یا غیر قابل دوست داشتن می پندارد.علاوه بر آن،شرمساری مخرب ترین احساس است چون نمی توانید با تغییر رفتارتان آن را بی اثر سازید.احساس گناه در صورتیکه به تصحیح الگوهای رفتاری ناسالم،خود تخریبی یا مضر برای دیگران کمک کند سودمند است.لکن،اکثر اوقات در واقع خیلی بیشتر از آنکه سزاوار موقعیت هست احساس گناه می کنید.خیلی اوقات شاید  بدون از نگاه کردن به شواهد و فقط چون احساس بد می کنید نتیجه بگیرید که کاری را غلط انجام داده اید.
*احساس گناه خیلی زیاد ناشی از تفکر معیوب است
موقع احساس گناه فکر می کنید که به موقعیت بطور واقعی می نگرید،اما تحقیق نشان می دهد که انسان ها اغلب نقاط کوری دارند یا موقعیت ها را بر اساس مقدمات معیوب ارزیابی می کنند.من پنج خطای شناختی را که به احساس گناه خیلی زیاد منتهی می شوند مورد بحث قرار می دهم. به منظور خلق یک دیدگاه واقعی تر،برای هر یک سوالاتی  برای پرسیدن از خودتان نیز پیشنهاد کرده ام.
۱)اتفاقات پس از وقوع واضح و روشن دیده می شوند(معما چون حل شود آسان شود)
یکی از مکررترین خطاهایی که ممکن است مرتکب شوید قضاوت در خصوص موقعیت های گذشته بر اساس دانش فعلی بدون از درک این حقیقت است که موقعی تصمیم خودتان را گرفتید مقدار زیادی از اطلاعات  موجود نبودند.نمی توانید انتظار داشته باشید پیشاپیش بدانید اتفاقات دقیقا" چگونه رخ می دهند.در مورد کووید ۱۹با تأخیر به عموم توصیه شد که از ماسک ها استفاده کنند و زمان بیشتری طول کشید تا درک کنند که ویروس چگونه از میان هوا انتشار می یابد.اعمالی که در آن زمان معقول بنظر می رسیدند ممکن بود آسیب پذیری و خطر قرار گرفتن در معرض ویروس را افزایش دهند.
سوالات:
۱)آیا آنچه را که اکنون می دانم آن زمان نیز می دانستم؟
۲)شرایط چقدر تغییر کرده است و از زمانی که تصمیم خودم را گرفتم از چه دانش جدیدی مطلع شده ام؟
۳)آیا یک فرد معقول بر اساس دانش موجود گزینش مشابه ای داشت،حتی اگر به نتیجه مطلوب ختم نمی شد؟
۴)آیا به اعمال جایگزین اندیشیدم و چرا این ها را رد کردم؟ 
۵)آیا دقیقا" می دانم که چگونه اعمال متفاوتی به نتیجه مطلوب منتهی می شدند یا اکنون  ارزیابی می کنم که به نتیجه بهتری منتهی می شدند؟
  ۲)تخمین خیلی زیاد میزان مسئولیت خود
هنگامی که عزیزی در حال آسیب دیدن است،اغلب بطور خودکار احساس گناه می کنیم.زیرا ساختار خلقت انسان بر اساس علاقه و دلبستگی است و در دوران خرد سالی روابط مراقبتی با مراقبین برای بقاء کلیدی است.بنابراین،مغزهای ما نسبت به واکنش های خشم و آسیب سایر مردم بیش از حد هوشیار می شوند.همچنین،موقعی که در این موقعیت هستید سهم خودتان(خوب یا بد) را بطور خودکار بیش از حد تخمین می زنید.تاکنون چند مرتبه فکر کرده اید که تقریباً همه کارخانه و مراقبت از کودک را انجام داده اید در حالیکه شریک تان فکر می کرده است که هر یک را به سختی انجام داده ا ید؟
سوالات:
۱)علاوه بر اعمال من ،فاکتور های مختلف سهیم در این موقعیت چه هستند؟راجع به نقشی که بد شانسی،اتفاقات تصادفی یا اعمال سایرین ایفا کردند بیندیشید.
۲)اگر در وقوع این اتفاق نقش داشته ام،آیا عمدی یا غیر عمدی بوده است؟آیا قصد خوبی داشتم؟
۳)بی توجهی به زمینه در محاسبات
موقع احساس گناه تمایل دارید که به اعمال خودتان بصورت مجزا بنگرید یا تصور کنید که در جهان کاملی عمل می کنید.ممکن  است بطور منفی رفتار خودتان را با رفتار یک شخص/ والد/شریک/دختر/دانش آموز یا کارمند کامل فرضی مقایسه کنید.اما چنین شخصی وجود ندارد.ما در زمان خودمان با درخواست های زیادی در دنیای واقعی مواجه هستیم،عوامل استرس زای زیادی را تجربه می کنیم،لذا باید هزینه ها و فواید مراقبت از دیگران یا تلاش برای نظم دادن کامل به عادات کاری،خورد و خوراک یا ورزش خود را بسنجیم.
سوالات:
۱)آیا به اتفاق یا رفتار خودم بصورت مجزا بدون توجه به  کلیت موضوع می نگرم؟
۲) تا چه حدی رفتارم متأثر از ژن ها،استرس مداوم،سایرمسئولیت ها و درخواست ها،فاکتورهای موقعیتی،افسردگی یا محدودیت های سلامت روان دیگر بوده است؟
۴)تفکر سیاه و سفید
احساس گناه اغلب نتیجه دیدن موقعیتی بصورت همه یا هیچ است.ممکن است فقط بر کاری که انجام ندادید تمرکز می کنید  در حالیکه کمک واقعی خودتان را نادیده می گیرید.موقعی که عزیزتان می میرد،امکان دارد همیشه افسوس بخورید که با او وقت نگذراندید یا احساس گناه کنید که همه اوقات در خدمت او نبودید.شاید به این نیدیشید که فقط با حضورتان در زندگی اش چقدر شادی و خوشنودی به او بخشیدید.
سوالات:
۱)آیا در حال نگاه کردن به موقعیت بصورت همه یا هیچ هستم؟
۲)آیا به روش هایی کمک کردم حتی اگر به هر روشی نباشد.
۳)در شرایط مفروض انتظار چه سطحی از کمک و مساعدت معقول است؟
۵)بی اثر سازی ذهنی درماندگی و بیچارگی
دردی بزرگ تر از این نیست که شاهد رنج کشیدن عزیزی بخاطر تصمیمات خودش،شرایط دشوار،بیماری جدی یا اعتیاد باشید. در چنین شرایطی،مغز ممکن است بطور خودکار برانگیخته شود تا بر این تمرکز کنید که چگونه می توانستید با رفتار بطریقی متفاوت  به او بیشتر کمک کنید یا دردش را رفع کنید.. بی اثر سازی ذهنی عواقب منفی و تصور اینکه چگونه اتفاقات می توانستند متفاوت رخ دهند روش دفاعی مغزتان برای آن است که  میزان بیچارگی و درماندگی خودتان را بطور واقعی احساس نکنید.اما چنین روشی می تواند به سرزنش غیر ضروری خودمان یا احساس مسئولیت بیش از حد در قبال تجارب دردناکی منجر شود که هرگز تقصیر ما نبوده اند.حقیقت آن است که ما همیشه نمی توانیم کسانی را که مراقب شان هستیم حفظ کنیم.
سوالات:
۱)آیا من واقعاً سبب این درد بودم یا فقط برای رفع آن بیچاره و درمانده بودم؟
۲)آیا سناریوی جایگزینی که تجسم می کنم عملاً واقعیت دارد؟
درک خطاهای شناختی زمینه ساز احساس گناه و شرمساری و پرسیدن سوالاتی برای کمک به شما جهت نگاه کردن به حقایق موقعیت می تواند به تسکین یک بار ذهنی عظیم کمک کند.اگر هراس دارید که از احساس گناه رها شوید چون فکر می کنید به معنای آن است که دلواپس و نگران نیستید،دریابید که از رنج کشیدن بواسطه احساس گناه غیر ضروری، روش های پیش کنشگرانه تر و بهتری برای نشان دادن نگرانی و دلواپسی   وجود دارد.
منبع؛ https://www.psychologytoday.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

چگونگی بهبود مغز تروما زده

نگاهی درونی به مغز ترومازده و چگونگی شروع درمان
پست شده؛۱۳مارس ۲۰۱۷
نوشته شده توسط؛جنفر سویتن
بازنگری شده توسط؛لایبی ما
نکات کلیدی؛
۱)مغز در سراسر عمر رشد می کند و تکامل می یابد.بازماندگان تروما می توانند بر این ویژگی شکل پذیری مغز برای بهبود سرمایه گذاری کنند.
۲)یک مغز ترومازده گرایش به تجربه فعالیت خیلی زیاد در نواحی مربوط به ترس را دارد.
۳)همچنین فعالیت کاهش یافته در "نواحی تفکر" مغز تروما زده وجود دارد.
۴)با روان درمانی و ذهن آگاهی(آگاهی از لحظه)می توان فعالیت در ناحیه ترس مغز را کاهش و ابراز سالم هیجانات را امکان پذیر ساخت.
تقریبا" ۵۰درصد جمعیت یک اتفاق ترومایی را در مرحله ای از زندگی هایشان تجربه خواهند کرد.در حالیکه واکنش ها نسبت به تروما می تواند خیلی متغیر باشد و هر کسی به یک اختلال استرس پسا تروما( PTSD)دچار نمی شود،اما تروما می تواند مغز را به برخی روش های قابل پیش بینی تغییر دهد که هر کسی باید از آنها آگاه باشد،بویژه اگر خود یا کسی از نزدیکانتان در حال کشمکش برای غلبه بر عوارض پس از تروما باشید.با افزایش آگاهی،می توانید جهت رفع و رجوع  علائم و اثرات ترومای خودتان درمانی بیابید و  برای اینکه بطور واقعی مغزتان را برای بهبودی دوباره ساختار بندی کنید مهارت هایی بیاموزید.
علاوه بر آن،اطلاع از آنچه در جریان است می تواند خیلی سودمند باشد زیرا کمک کند تا دریابید که دیوانه نیستید،بطور غیر قابل برگشتی صدمه ندیده اید یا شخص بدی نیستید.بلکه می توانید به مغز تروما زده به گونه ای بیندیشید که بواسطه نتایج اتفاقات ترومایی عملکرد متفاوتی دارد و درست همانگونه که مغزتان در واکنش به تجارب گذشته تان با دنیا تغییر کرد،در واکنش به تجارب آینده تان نیز می تواند تغییر کند.به عبارت دیگر،مغز پلاستیک(قالب پذیر)است و می توانید آن را تغییر دهید.
*سه ناحیه مغز متاثر از تروما
تروما می تواند عملکرد مغز را به خیلی از روش ها  تغییر دهد،اما سه مورد از مهم ترین تغییرات در نواحی ذیل رخ می دهد:
۱)قشر پیش پیشانی مغز ( PFC)معروف به" مرکز تفکر"
۲)قشر کمربندی قدامی مغز( ACC)معروف به "مرکز تنظیم هیجان"
۳)بادامه مغز معروف به "مرکز ترس"
PFCیا "مرکز تفکر"  نزدیک به فرق سر،پشت پیشانی قرار دارد. "مرکز تفکر" علت قابلیت هایی مانند تفکر منطقی،حل مساله،شخصیت،طراحی،همدلی و آگاهی نسبت به خودمان و دیگران است.در صورتیکه این ناحیه قوی باشد، قادر به تفکر روشن هستیم،تصمیمات خوب اتخاذ می کنیم و نسبت به خودمان و دیگران آگاهیم.
ACCیا "مرکز تنظیم هیجان" نزدیک به قشر پیش پیشانی مغز قرار دارد اما درون مغز  در سطح عمیق تری  قرار دارد."مرکز تنظیم هیجان" تا حدی عامل تنظیم احساس است و بطور ایده ال دارای رابطه کاری نزدیکی با مرکز تفکر است.اگر این ناحیه قوی باشد،قادر به مدیریت هیجانات و افکار مختلف بدون از درهم شکسته شدن کامل توسط آنها هستیم.امکان دارد تمایلی به ارسال ایمیل آزار دهنده ای به یک همکار داشته باشیم،اما مرکز تنظیم هیجان یادآوری می کند که این ایده خوبی نیست،ِلذا کمک می کند تا هیجانات خودمان را مدیریت کنیم و کارهایی را که مایه افسوس هستند انجام  ندهیم.
بالاخره،بادامه مغز،یک ساختار ریز جاسازی شده بطور عمیق در درون مغز است که بعنوان مرکز ترس آن عمل می کند.این ناحیه زیر قشری خارج از کنترل یا آگاهی هوشیارانه ما قرار دارد.بعنوان وظیفه اصلی همه اطلاعات ورودی  اعم از هر چیزی که می بینیم،می شنویم،لمس می کنیم،می بوییم و می چشیم را دریافت و سپس به سوال"آیا این یک تهدید است؟ جواب می دهد.اگر تشخیص دهد که تهدید خطرناکی وجود دارد،بر ما احساس  ترس مستولی می گردد.موقعی که این ناحیه فعال می شود،احساس هراس،نیاز به بروز واکنش و گوش به زنگی می کنیم.
*در یک مغز ترومازده چه اتفاقی در حال وقوع است
 مغزهای ترومازده به سه روش قابل پیشگویی متفاوت از مغزهای غیر ترومایی هستند:
۱)"مرکز تفکر" کم فعال است.
۲)"مرکز تنظیم هیجان"کم فعال است.
۳)"مرکز ترس"بیش فعال است.
از الگوی فعالیت ها استنباط می شود که  یک مغز ترومازده اغلب از بخش های پایین بیشتر از بالایی ها بار می کشد.یعنی اینکه فعالیت های نواحی اصلی تر و پایین تر از  جمله مرکز ترس زیاد است،حال آنکه نواحی بالاتر مغز (همچنین معروف به نواحی قشری)دارای فعالیت کم هستند.به عبارت دیگر،اگر دچار تروما شوید،امکان دارد استرس مزمن،گوش بزنگی،ترس و رنجش را تجربه کنید.همچنین شاید به سختی احساس امنیت،آرامش یا خواب کنید.این علائم همه نتیجه یک بادامه مغز فزونکار هستند.

کسانی که دچار تروما می شوند هم زمان ممکن است متوجه مشکلاتی در ارتباط با تمرکز و توجه هم شوند و اغلب گزارش می کنند که نمی توانند بوضوح فکر کنند.این شگفت آور نیست و بخاطر فعالیت کم مرکز تفکر است.
سرانجام،بازماندگان تروما گاهی اوقات شکایت می کنند که قادر به مدیریت احساسات خودشان نیستند.بعنوان مثال،اگر شخصی به شوخی آنها را بترساند،امکان دارد مدتی طولانی پس از سپری شدن شوخی ضربان قلب شان تند بزند،یا به سختی از رنجش های جزئی رها شوند.حتی موقعی که می خواهند آرام شوند و احساس بهتری داشته باشند نمی توانند.این مشکل تا حد زیادی بواسطه ضعیف شدن مرکز تنظیم هیجان است.
*برای بهبودی چه کاری می توانید انجام دهید
تغییر مغز مستلزم تلاش،تکرار و صرف زمان است.برای رسیدن به این هدف بهترین هدیه ای که می توانید به خودتان بدهید روان درمانی است.اگر برای شروع این سفر آماده هستید روانشناسی را بیابید که متخصص تروما  و اختلال پسا تروما است .کسی که از شیوه های مبتنی بر شواهد برای کار هم زمان با بدن و ذهن جهت تغییر مغز استفاده می کند.
علاوه بر آن، برای کمک به شروع پروسه غیرفعال سازی مرکز ترس به افزودن یک تکنیک مبتنی بر ذهن آگاهی یا مبتنی بر بدن به برنامه روزانه خود بیندیشید.این یک گام ابتدایی حیاتی برای بهبود است،چون موقعی که قادر به آرام سازی مرکز ترس باشیم،بهتر قادریم که برای تقویت و فعال سازی مرکز تفکر و مرکز تنظیم هیجان کار کنیم.دو مورد از چنین تمریناتی شامل تنفس دیافراگمی یا شکمی و تمرین اتوژنیک(خود زاد)است.تمرین این تکنیک ها یا تکنیک های مشابه چند مرتبه در روز طی دوره های زمانی کوتاه توصیه می شوند.بخاطر داشته باشید که تمرین موجب پیشرفت می گردد.
توجه:تمرین اتوژنیک(خود زاد)؛ تکنیکی آسان برای تن‌آرامی یا ریلکسیش است.
منبع؛ https://www.psychologytoday.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

 

چگونگی حل و فصل اضطرابی که محو نمی شود


نوشته شده توسط؛دکتر سث جی گیلهن
پنج استراتژی برای یافتن آرامش بیشتر حتی موقعی که اضطراب هنوز وجود دارد.
پست شده؛۲۶ژانویه۲۰۲۴
بازنگری شده توسط؛لایبی ما
نکات کلیدی:
۱)اضطراب اغلب بطور کامل ذهن را در اختیار می گیرد،ناخواسته وارد زندگی های ما شود و طولانی تر از آنچه می خواهیم می ماند.
۲)تلاش برای حذف اضطراب حتی اغلب آن را به مشکل بزرگتری مبدل می کند.
۳)خیلی از استراتژی های سودمند راجع به ساخت رابطه متفاوتی با اضطراب هستند.
اضطراب اغلب شبیه یک مهمان خشن رفتار می کند،دعوت نشده حاضر می شود و پس از آنکه خواسته اید ترک کند مدت طولانی تری می ماند. ،اضطراب بی امان به هر شکلی اعم از نگرانی طاقت فرسا،یک حس خفه کننده پانیک،وحشت از موقعیت های اجتماعی یا هر چیز دیگری که باشد می تواند بسیارخسته کننده باشد.
برخی تکنیک ها مانند مواجه شدن با ترس ها از طریق روش درمان مواجهه ای،ریلکس سازی یک به یک  همه ماهیچه های اصلی بدن،تمرین مدیتیشن و اشکال دیگر ذهن آگاهی(آگاهی از لحظه حال)  و سایر روش ها می توانند در پایین آوردن اضطراب اثربخش باشند.اما اگر چه این تکنیک ها اغلب سودمند هستند،ولی به هرکسی کمک نمی کنند؛حتی وقتی هم اثرگذار هستند،امکان دارد فقط تا حدی موفقیت آمیز باشند.
پس موقعی که اضطراب به سهولت محو نمی شود چه کاری می توانیم انجام دهیم؟در این صورت پنج استراتژی ذیل می توانند کمک کنند.
۱)بر بدن خود متمرکز شوید
اضطراب اغلب درون سر می چرخد و فرد را از کالبد فیزیکی خودش جدا می کند.در نتیجه،بطور فزاینده ای انرژی و تمرکز او را می گیرد.لذا به آنچه که در بدنتان در حال وقوع است برگردید.همچنانکه به هر حسی مانند گرمی،سردی،سنگینی،تنش یا انرژی وزوز و همهمه توجه می کنید چند نفس راحت بکشید.بگذارید مشاهدات تان تا حد ممکن با بیطرفی و عاری از قضاوت های "خوب"یا"بد" باشد.شاهد تجربه واقعی بدن در این لحظه باشید.
۲)اضطراب را به درون ذهن خود دعوت کنید
این روش بنظر تناقض آمیز است و هست.مقاومت در مقابل اضطراب نه فقط موجب رفع آن می شود،بلکه اغلب وضعیت را بدتر می کند.اگر از اضطراب بخواهید مدتی بماند چه اتفاقی می افتد.بگذارید بداند که تا وقتی دوست دارد می تواندسکنی گزیند و شما طی این مدت مراقب امورات دیگر هستید.حتی اگر کمی طولانی تر بماند،می توانید کشمکش بی فایده  برای وادار کردن آن به ترک را متوقف سازید.
۳)کار بعدی را انجام دهید
از خودتان بپرسید که چه کاری نیاز است انجام شود.تمرکز خود را از توجه پیوسته به چگونگی احساس خود به انجام کار بعدی تغییر دهید که به توجه تان نیاز دارد.تا حد امکان این تغییر را ملایم و آهسته بدون از خود انتقادی یا صدای درونی خشن انجام دهید.به سادگی و با مهربانی از خود بپرسید،چه کاری نیاز است انجام شود؟همچنانکه در استراتژی۲ بیان شد،اضطراب می تواند سربار و طفیلی باشد.
۴)نفس بکشید و گوش بدهید
اضطراب یک هشدار است و هشدارها به منظور جلب توجه هستند.برای لحظه ای مکث کنید و به درون خود بنگرید. به چیزی گوش بدهید که ذهن و بدنتان تلاش می کنند به شما بگویند.نیازی نیست آن را کشف کنید یا راجع به آن بیندیشید.بیش از گوش ها با قلب تان گوش دهید،با شم بجای عقل گوش کنید.
برای شنیدن آنچه که ممکن است در زیر افکار و احساسات غم فزا  و پریشانی آور تان وجود داشته باشد به خودتان زمان و فضایی بدهید.حتی اگر جوابی نگیرید،فقط مکث و نگاه به درون می تواند سودمند باشد.
۵)فرضیات خود را زیر سوال ببرید
اصل راهنمای پشت هر کدام از تکنیک های مزبور این است که رابطه تان با اضطراب را تغییر دهید.ما میل به قفل شدن در روشی برای حل و فصل اضطراب  را داریم که معمولا" راجع به خلاص شدن از آن است.به چالش کشیدن باورهایی را آغاز کنید که این واکنش را تحریک می کنند.یافتن آرامش هنگام مضطرب بودن اغلب مستلزم آشتی با اضطراب است.موقعی از خود می پرسید که چرا اضطرابم محو نمی شود،به یاد بیاورید که هیچ دلیل روشنی برای آن متصور نیست.شاید رفع اضطراب کار شما نیست،شاید مضطرب بودن بدون از اشکال باشد.
 این پنج روش را تجربه و چگونگی اثربخشی آنها برای خودتان را ارزیابی کنید.فقط از تمایل قضاوت در خصوص اثر گذار بودن یا نبودن آنها از طریق معیار احساس اضطراب کمتر آگاه باشید.در حالیکه احساسات نقش مهمی در زندگی های ما ایفا می کنند،ولی معیار سنجش نهائی یک زندگی خوب نیستند.در عوض انرژی خود را بر انجام کارهایی متمرکز کنید که برای روزهای زندگی تان ارزش واقعی به ارمغان می آورند.
منبع؛ https://www.psychologytoday.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

سخنی پند آموز

راهنمایی برای بیداری روحانی
روزی که یک شخص ستمدیده بر یک ستمگر غلبه می کند سخت تر از روزی است که ستمگر قلدری می کند.
امام علی(ع)
The day an oppressed person prevails over an oppressor is harder than the day an oppressor bullies the oppressed
Imam Ali (AS)
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
نتیجه اهمال و غفلت افسوس است و عاقبت عزم و دوراندیشی سلامتی و تندرستی است.
امام علی(ع)
The result of negligence is regret and the consequence of far-sightedness and determination is soundness
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
انسان می تواند دنیا را با قناعت بخرد  و با سخاوتمندی و خیر خواهی شاد زندگی کند.
امام علی(ع)
One can purchase the world with contentment and live in happiness with benevolence
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند دوستان معینی دارد که برای خیر رساندن به بندگانش به آنها برکت ارزانی می کند،و تا هنگامیکه بخشنده هستند آن برکت را در دستان آنها حفظ می کند.
امام علی(ع)
God has certain friends to whom He grants blessing in the interest of His servants,and leaves these blessings in their hands as long as they are generous
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کلمات تا هنگامی که آنها را بر زبان آورید تحت کنترل شما هستند،اما لحظه ای که آنها را بر زبان می آورید توسط آنها کنترل می شوید.
امام علی(ع)
Words are under your control till you utter them ,but the moment they are uttered you are controlled by them
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
من خدا را در از هم پاشیدن اراده های استوار،باز شدن گره های زمخت وخشن و نقض عهد بلند پروازان محکم شناخته ام.
امام علی(ع)
I have recognized God in the dissolution of steadfast wills ,the unravelling of coarse knots,and the breach of firm ambitions
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اکثر کسانی که عقل خود را از دست می دهند،بواسطه کور شدن ناشی از حرص و طمع و بستن چشمان خود بر روی حقیقت است.
امام علی(ع)
Most of those who lose their wisdom ,do so because of being dazzled by greed,and shutting their eyes against fact
Imam Ali (AS)
   راهنمایی برای بیداری روحانی
ایمان ترجیح حقیقت حتی اگر به زیان شما باشد بر دروغ است حتی اگر به نفع تان باشد.
امام علی(ع)
Faith is preferring truth,even if it is to your loss ,to falsehood ,even if it is to your interest
Imam Ali (AS)
 
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند هرگز در دعا و برکت را بدون از باز کردن در اجابت نمی گشاید.
امام علی(ع)
God never opens the door of benediction without opening the door of fulfillment
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
بهترین ویژگی ها برای زنان غرور،ترس و حرص است که می توانند بدترین ویژگی های مردان باشند.
امام علی(ع)
The best qualities in women are pride ,fear and greed,which may be considered the worst in men
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
مخالفت تفکر و اندیشه را فرسوده می سازد.
امام علی(ع)
  Opposition wears out thought
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اوه،پسرم از تنگدستی تو بیم دارم،برای تنگدستی به خدا پناه ببر،برای اینکه تنگدستی دین را ضعیف می کند.
امام علی(ع)
   O,son I fear indigence for you,take refuge unto God,for indigence weakens religion
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
پیغام شما مفسر عقل و حکمت شما است،و نوشته های شمافصیح ترین پیغام شما هستند.
امام علی(ع)
  Your messenger is an interpreter of your wisdom ,and your written words are the moat eloquent message that comes from you
Imam Ali (AS)
 کسی که استیفای حق خود را به تاخیر می اندازدسزاوار سرزنش نیست اما کسی که حقش را ربوده و نام بدی بدست آورده است باید سرزنش شود.
امام علی(ع)
One who delays getting his right is not blameworthy,but he how robs another of his right and wins a bad name is to be blamed
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
 موقعی فردی به دیگری می گوید که"چقدر خوش شانس است"،روزگار بلادرنگ او را به روز سیاه می نشاند.
امام علی(ع)
When someone say to another "How lucky you are",time will at once bring him a black day
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
 قابل تحسین ترین عمل یک مرد بزرگ طبع آقا منش بستن چشم بر روی خطاهای دیگران و صحبت نکردن راجع به آنها است.
امام علی(ع)
The most admirable act of a magnanimous man is to shut his eys to others' faults and not speak of them
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
از خشم و تجاوز یک مرد اصیل گرسنه و یک مرد فرومایه سیر خود را برحذر دارید.
امام علی(ع)
Be ware of the wrath and assault of a hungry noble man and a satiated ignoble one
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
مشکلی که شما را غمناک می کند بهتر از خوشی است که موجب خودپسندی و از دست دادن لطف خدا می گردد؛برای اینکه اولی بدن را شبیه سوهانی می ساید و دومی روح را بتدریج می سوزاند.
امام علی(ع)
A trouble that saddens is better than a blessing that rouses your selfishness and loses  your God's favor;for,the former grinds your body like a rasp,and the latter burns your spirit little by little.
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
یکی از علائم عالم انتقاد از سخنان و اندیشه های خود و آگاهی از نقطه نظرات متفاوت است
امام حسین(ع)
One of the signs of a scholar is criticizing his/her own words and thoughts and being aware of different viewpoints
Imam Hussein (AS)       
راهنمایی برای بیداری روحانی
شان فرد با سکوت تقویت می شود و دوستان او با جوانمردی و انصاف فراوان می شوند‌
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One's dignity is enhanced with silence ,and one's friends become plentiful with fairness and chivalry
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خودش را با رخت نجابت می پوشاندعیوب یا رازهایش را برای مردم آشکار نمی کند.
امام علی(ع)
He who is covered with the garment of decency will not reveal his defect or his secrets to people
Imam Ali (AS)
                    
        راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که عاشق می شود نباید سرزنش شود.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One who falls in love should not be reproached
Imam Ali (AS)
      راهنمایی برای بیداری روحانی
تنگدستی یک مرگ عظیمی است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
Indigence is  a great death
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
اگر صبور نیستید،وانمود کنید که هستید،برای اینکه تعداد کمی از مردم به روش یک گروه عادت نمی کنند.
امام علی(ع)
If you are not patient,appear to be so,for,there are few people who do not get accustomed to the way of a group.
Imam Ali (AS)
 
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خود را در معرض اتهام قرار می دهد نباید فردی را  که به او مظنون است سرزنش کند
امام علی(ع)
He who exposes himself to accusation must not blame the person who suspects him
Imam Ali (AS)
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
زبان یک جانور وحشی است که اگر به حال خود رها شود آسیب می رساند و خون می ریزد.
امام علی(ع)
The tongue is a wild beast which,Left to itself,Will wound and shed blood
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که راز خود را پنهان می کند،زندگی خود را کنترل می کند.
امام علی(ع)
He who hides his own secret,controls his own life.
Imam Ali (AS) 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خودپسندی حسادت در مقابل خردمندی است.
امام علی(ع)
Selfishness is an envious agent against wisdom.
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
بزرگترین خطا، خطایی است که از آن در وجود خود غفلت می کنید،اما آن را در دیگران می بینید‌
امام علی(ع)
The greatest fault is a fault which you ignore in yourself,but see it in others
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
مردم بچه های این دنیای پیر هستند،بنابراین هیچ کس برای تعلق به این مادر نباید سرزنش شود.
امام علی(ع)
The people are the children of this old world,so no one should be blamed for his attachment to his mother
Imam Ali (AS)
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
قلب دفتر چشمان است.
امام علی(ع)
  The heart is the book of the eyes
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
آنچه را که می توانیدبا آن خرسند باشید،کافی است.
امام علی(ع)
What you can be content with,is enough
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
درخت دارای تنه سبز و تازه شاخه های زیادی دارد و یک مردی که خلق و خوی خوبی دارد هم دوستان زیادی بدست خواهد آورد.
امام علی(ع)
A tree with a green and fresh trunk has many branches ,and a man of good temper gains many friends
Imam Ali (AS)           
راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که از کاری می ترسید،به انجام آن مشغول شوید،برای اینکه اثر ترس خیلی شدیدتر از خود ترس است   امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
When you fear an action,engage  in it ,for the  effect of fear is much more intense than fear  itself.
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
هنگامی که خداوند مخلوقی را تحقیر و پست می کند،او را از هنر و دانش محروم می کند.
                          امام علی(ع)
GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
 When God abases a creature,He deprives him of art and knowledge 
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
یک پند وعبرت بدست آمده پس از تلف شدن یک دارایی از خود دارایی با ارزش تر است.
امام علی(ع)
A counsel gained after lost property is much more precious than the property itself
Imam Ali (AS)       راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت و احترام خود را نگهدارد ،باید از مخالفت با فرومایه خودداری کند.
امام علی(ع)
He who wishes to keep his honor ,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
پیروزی را کسانی در نهایت حتی اگر خیلی طول بکشد به چنگ می آورند که صبور و مصر باشند.
امام علی(ع)
Victory is won eventually by those who are patient and persistent,even if it takes a long time
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت خود را حفظ کند،باید از مخالفت با فرومایه اجتناب ورزد.
امام علی(ع)
 He who wishes to keep his honor,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)                
راهنمایی برای بیداری روحانی
کار کمی که ادامه یابد بهتر از کار خیلی زیادی است که موجب خستگی و فرسودگی می شود.
امام علی(ع)
A little work which lasts is better than excessive work which produces fatigue.
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
دانش را از هر جایی که ممکن است بدست آورید.
ارزش هر کسی بسته به چیزی است که می داند.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
Obtain knowledge wherever possible ...
The worth of everyone depends on what he knows.
Imam Ali (AS)
 
                   راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که عقل و خرد کامل می شود،سخن کاهش می یابد
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
When wisdom reaches perfection,words diminish
 Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
از دوستی با احمق دوری کنید او سعی می کنید شما را با رفتارش جذب کرده و مشابه خودش سازد.
امام علی(ع)
Beware of making friends with a fool for he tries to attract you by his behavior and make you like himself
Imam Ali (AS)
 
 
 
 
همانطوریکه خداوند برای جاهل آموختن را اجبار کرده است،آموزش دادن را هم برای دانایان یک وظیفه قرار داده است.
امام علی(ع)
As God has made it binding for the ignorant
to learn, he has made it a duty for the learned
to instruct.
Imam Ali (AS)                
 ایده های بزرگ از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرند.این در هنر،علم و تبلیغات صادق است.اما ضمیر ناخودآگاه باید بصیر و مطلع باشد،و گرنه ایده تان نامربوط خواهد بود.
ذهن خودآگاه خود را با اطلاعات انباشته کنید وسپس فرآیند تفکر منطقی خود را رها کنید
 راهنمایی برای بیداری روحانی
او که خودش را یک رهبر بحساب می آورد باید قبل از اینکه دیگران را آموزش دهد به تربیت و آموزش خود بپردازد، و ابتدا با یک شیوه صحیح افکار و کردارش را تربیت کرده و آنها را با زبانش نوازش دهد.و کسی که معلم خویش است از معلم دیگران بودن بیشتر شایسته احترام است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
He who considers himself a leader must train
himself before training others, and with a proper
method first educate their thoughts and deeds and
caressj2  them with his tongue. One who is his own
teacher is more worthy of respect than being a
teacher of others.
 Imam Ali (AS)                                          
   راهنمای بیداری روحانی
او که حرص و ولع را بعنوان شعار زندگی خود برمی گزیند مورد تنفر مردم قرار می گیرد،و او که محنت و اندوه خود را آشکار می کند،خود را نزد همه تحقیر می کند،و او که تحت کنترل زبان خویش است از منظر دیگران و خود هیچ ارزشی ندارد. امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING He who adopts cupidity as motto in life will be disliked by people, and he who reveals his distress, abases himself before all, and he who is ruled by his tongue has no worth in his own eyes and those of others. Imam Ali (AS)               
 
اثربخش ترین رهبر کسی است که نیازهای روانی پیروان خود را رفع می کند.
                    دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
من به آگهی نه بعنوان شکلی از هنر یا سرگرمی،بلکه بعنوان یک واسطه اطلاعات می نگرم.موقعی که یک آگهی می نویسم ،نمی خواهم به من بگوئید که آن را خلاقانه می بینید،می خواهم آن را خیلی جالب بدانید که محصول را بخرید. دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
 
 اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که کوچکتر از ما هستند ،به یک شرکت کوتوله ها مبدل می شویم.اما اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که بزرگتر از ما هستند، شرکتی از غول ها خواهیم داشت‌.
                 "دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن"                          
                                                "راهنمای بیداری روحانی" 
   خدایا،مرا بهتر از خودم می شناسید و من خودم را بهتر از دیگران می شناسم.خدایا،جایگاه مرا رفیع تر از آنچه که دیگران تصور می کنند‌ گردانید،و گناهان مرا که دیگران از آنها مطلع نیستند ببخشائید،و ضعف هایم را بپوشانید. امام علی (ع)
 
 
 
 
 
" راهنمایی بیداری روحانی"
 
 
حسادت نامطبوع است؛و ترس یک علامت نقص و کاستی است.تهیدستی مرد هوشمند را در بحث و مشاجره لال می کند،و یک شخص نیازمند در زادگاه خود غریبه است. بیچارگی و نومیدی بلا ومصیبت بزرگی است؛پایمردی و بردباری شجاعت است؛پرهیز و امساک توانگری است،و دینداری و پارسائی یک زره فولادی است که بدن و روح را در مقابل گناهان حفاظت می کند. امام علی (ع)
راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.