نامه ای از یک فعال رسانه ای به استانداری آکادمیک

محضر مبارک استاندار استان کهگلویه و بویراحمد جناب آقای دکتر احمدی 
با وجود اینکه زادگاهم یکی از شهرستان های استان کهگلویه و بویراحمد است,اما این روزها مصادف با آغاز بیست و سومین سال کار و زندگی ام در استان خوزستان است.اگر چه, با گذر این همه سال و بالطبع افزایش کمی و کیفی وابستگی ها و قدرتمند شدن رشته های ارتباطی ام ,دیگر در خوزستان خود را غریبه احساس نمی کنم,بطریقی که تعلق خاطرم به زادبوم فرزندانم اگر از زادگاه خودم بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود.
مع الوصف,به یمن گسترش کمی و کیفی رسانه های مجازی و بازدیدهای مکررطی چند سال گذشته از جو حاکم بر استان کهگلویه و بویراحمد نیز بیگانه نبوده و نیستم. در نتیجه بخاطر رسالتم بعنوان اهل قلم و فعال رسانه ای در ارتباط با مسائل و مشکلات این استان به مناسبت های مختلف نیز یادداشت هایی از اینجانب در رسانه های محلی منتشر شده است,خوشبختانه بخش عمده ای از آن یادداشت ها در جلد اول یکی از مجموعه کتاب هایم بعنوان"رؤیای نویسندگی و گویندگی"منتشر شده اند.
صد البته,بسیار خرسندم که بواسطه عدم ابتلای به بیماری "خاک و خون "پرستی هرگز نسبت به هیچ مکان جغرافیایی و یا ایل و تبار خاصی تعصب بی منطق نورزیده و قلمم یعنی توتم حیاتم را برای رضایت خاطر دیگران ارزان نفروخته ام که شاهد این مدعی یادداشت های مکتوب شده موصوف هستند.
بنابراین,امروز بعنوان کسی که یافتن یک جمله در تعریف و تمجید از استاندار قبلی استان کهگلویه و بویراحمد علی رغم وابستگی قومی و قبیله ای در یادداشت های پرتکرار و متنوع ام در زمینه مسائل و مشکلات استان طی حدود چهار سال استانداری او  به سختی میسر می باشد قلم بدست گرفته تا بار دیگر نیز نه برای دفاع از دکتر موسی خادمی,بلکه در واقع چون همیشه برای بیان حقایقی که به گمانم اطلاع از آنها به خیر و صلاح حضرتعالی بعنوان سکاندار استان خواهد بود نکاتی را در خصوص مسائل و مشکلاتی که دغدعه جمع کثیری از جمعیت استان است  با آن امید که مثمر ثمر واقع گردد و گرهی از مشکلات بگشاید فهرست واربشرح ذیل به سمع و نظر حضرتعالی برسانم.
1-به مناسبتی در جلسه ای با حضور شخصیت توانمند و قابلی که خوشبختانه  اخیرا" در زمره مدیران استان قرار گرفتند از مدیریت جنابعالی سخن به میان آمد,او صادقانه قاطعیت,اقتدار,برنامه ریزی و دغدغه خاطر جنابعالی برای پاسخگو کردن مدیران در حوزه مسئولیت آنها را ستود.
بی شک حضور چنان شخصیتی در رأس هرم مدیریتی استان محروم کهگلویه و بویراحمد موجب اطمینان خاطر دلسوزان و منشأخیر و برکت برای تمام مردم استان با امید به تحقق توسعه متوازن و همه جانبه خواهد بود.
اما جناب آقای دکتر احمدی با آنچه که این روزها  در خصوص به اصطلاح برکناری اتوبوسی برخی مدیران منسوب به ایلی خاص نقل محافل مجازی و واقعی است بیم آن می رود که آن قاطعیت و اقتدار با عدم چاشنی تدبیر و درک حساسیت های جامعه,نه فقط راهگشای مشکلات نگردد بلکه شاه گره کور دیگری بر گره های ناگشودنی مشکلات استان تحت کنترل شما هم بیفزاید!
2-نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان کهگلویه و بویر احمد,اگر استان را بسان سازمانی بزرگ تصور کنیم همانطوریکه شناخت فاکتورهای محیط و اثر پذیری خیلی زیاد از آنها به پاشنه آشیل مدیران بومی مبدل گردیده است,در مقابل عدم شناخت درست محیط توسط مدیران غیر بومی موجب می شود تا در دام مشاوران و یا رسانه های با علائق و اولویت های خاص قرار گرفته و بجای دیدی روشن و کلان نگر,سازمان را از منظر تنگ نظرانه آنها ببینند.بویژه اگر قاطعیت عجین نشده با کاریزمای وجودی فرد مانع از برقراری ارتباط درست با زیر مجموعه و مردم برای گرفتن اطلاعات لازم گردد.
لذا,از حضرتعالی که چهره دانشگاهی و آکادمیک هستید انتظار می رود که نگذارید چنین معضلی زمینه آسیب پذیری مدیریت شما در استان را فراهم کرده و از نقاط ضعف بارزتان عنوان گردد.
3- با احترام به تمام ایلات , طوایف و قبایل ,ایل بزرگ سادات بعنوان بخشی از تاریخ و بالتبع از فاکتورهای محیطی استان کهگلویه و بویراحمد بواسطه جمعیت کثیر,ارتباطات گسترده و ریشه دار با تمام ایلات و قبایل استان ,پیشینه تاریخی و حوزه اسکان جغرافیایی وسیع صرفنظر از دوره استانداری جناب آقای دکتر خادمی و یا دوره نمایندگی جناب آقای بزرگواری همواره دارای جایگاه عظیم و اثر گذاری در حوزه های مختلف بویژه مدیریت ادارات دولتی بوده است,صدق این مدعی با نگاهی به چهره های برجسته و مدیران منسوب به این ایل در سال های قبل از استانداری جناب آقای خادمی یا حتی همین امروز در ارگان های غیر وابسته به دولت مانند قوه قضائیه,صدا و سیما و...قابل اثبات است.
صدالبته,نباید انکار کرد که حتی در سطح کلان هم گاه مدیران بیشتر از افراد مورد وثوقی که شناخت کامل تری نسبت به آنها دارند برای زیر مجموعه خود برمی گزینند.با کمال تأسف باید اذعان نمود که به دلایل مختلفی که ذکر آنها در این مقال نمی گنجد انتخاب سلیقه ای مدیران به رویه ای معمول در کشور مبدل شده است,کما اینکه امروز نیز هیچ کس به جنابعالی انتقاد نمی کند که چرا مدیر یا مدیرانی را از استان زادگاه خود برگزیده اید.
ناگفته هویدا است که از جمله عوامل محرومیت و عدم توسعه استان کهگلویه و بویراحمد نگرش های قومی و قبیله ای است,لکن طرح شائبه نگرش قومی و قبیله ای به استاندار قبلی و تصور مبارزه با چنین معضلی آنگونه که عنوان می گردد برخورد غیر معمول با مدیران وابسته به ایلی بزرگ خود نوعی نگرش قبیله ای و محروم کردن استان از سرمایه عظیم معنوی  این ایل و  بعبارتی از سوی دیگر بام افتادن است!
در حالیکه,مبارزه صادقانه و واقعی با گزینش های قومی و قبیله ای,تقویت حزب ها و جناح های سیاسی ریشه دار در استان است که  متشکل از نخبه گان مختلف بی توجه به خاستگاه قومی و قبیله ای آنها است.ولی با کمال تأسف گویا جنابعالی خیلی به توصیه نخبه گان استخوان دار حامی دولت هم وقعی نمی نهید!
شایان ذکر است که با تمام محدودیت ها و شرایطی که شرحش گذشت دکتر خادمی و تیم او در سراسر استان و هنگامه ای که دولت واقعا" در تنگنای مالی قرار داشت از هر کوششی دریغ نورزیدند و اگر جاده ای را احداث کرده و یا در آبادی منطقه خاصی کوشیده اند اکنون بواسطه موقعیت جغرافیایی بیش و پیش از ایل و تبارش مورد استفاده تمام ایلات و عشایر عزیز می باشد.
فراتر اینکه,دکتر خادمی توسط وزیر و کابینه ای که بر مشروعیت و اقتدار جنابعالی حکم تأیید زده اند نیز مجوز سکانداری استانی بزرگ را کسب کرده و هم اکنون بطریقی همتای جنابعالی نیز هست. 
لذا,با درک محدودیت هایی که او به گمانم بعنوان یکی از محدود استانداران بومی در مواجه با لابی های پر تنش قومی و قبیله ای داشتند نباید پاک دستی و سخت کوشی اش را قربانی سایر ویژگی های او کرد.به شهادت تاریخ جنابعالی هم دیر یا زود مورد قضاوت قرار گرفته و حتما" انتظار دارید  که چنین قضاوتی منصفانه باشد!!
4-بنا به شواهد امروز برخی مدیران توانمندی که اتفاقا" از سایر ایلات و قبایل مورد اعتماد جنابعالی قرار گرفته اند از معاونین و بطریقی تربیت یافته همان مدیرانی هستند که در چینش آنها شائبه قوم گرایی مطرح می گردد.به همین علت استاندار قبلی و اغلب مدیران منسوب به ایل سادات بعلت قانونمنداری,عدالت محوری و پاک دستی قادر به رفع مطالبات جمع کثیری از وابستگان خود در زمینه های مختلف  نبوده اند تا آنجا که گاه بطرز غیر قابل باوری منتقدان سرسختی در حوزه جغرافیایی وابسته به خود داشته و دارند.  
خالی از لطف می دانم اگر طبق شنید ه ها به مخالفت صریح دکتر خادمی جهت اختصاص بودجه برای احداث جاده ارتباطی دلی خلیفه ای از مناطق بسیار جذاب و توریستی ولی محروم و دارای جاده ای بسیار نامناسب از توابع سادات امام زاده علی با توجیه فقدان منابع مالی اشاره نکنم که هنوز هم از مطالبات بجا مانده جمع کثیری از ساکنان کم توقع و مظلوم آن منطقه است!!
در خاتمه با دعوت جنابعالی و سایر مدیران و نخبه گان  برای اتخاذ نگرشی فرا نژادی و قبیله ای بمنزله تنها روش درمان درد محرومیت استان  سخن خلاصه کرده و سلامتی خدمتگزاران ملک و میهن را از درگاه قادر متعال مسئلت می نمایم.
غریب واحدی پور
31خرداد ماه 97
توتم نیوز

بهبود سلامتی با زندگی عاری از استرس

     
نوشته شده توسط;انستی ژا اوناو
اکثر ما در زندگی استرس خیلی زیادی داریم.
این استرس نشأت گرفته از هزاران چیز جزئی است که همه با افزایش تدریجی زمینه رسیدن استرس به حدی می شوند که بر خلق و خو,شفافیت تفکر و حتی سلامتی ما اثر می گذارد.
این زیان به سلامتی همچنین اثرات بسیار زیادی بر روی تصمیمات سلامتی کوچک روزانه ما می گذارد که بر بدن های  ما تأثیر دارند.موقعی که سلامتی در وضعیت بدی قرار می گیرد,استرس افزایش می یابد,و این سیکل سیری صعودی دارد.
برای درک بدتر شدن وضعیت,توجه داشته باشید که  در معرض خطر قرار گرفتن سلامتی می تواند بطرق شگفت انگیز و قابل ملاحظه ای بر وضعیت مالی اثر بگذارد.بخاطر اینکه پول از قدرتمندترین عوامل مؤثر بر میزان استرس است,این اثر گذاری بر موقعیت مالی می تواند تفاوتی عظیم ایجاد کند.
گزینش های روزانه جزئی برای سلامتی می تواند سالیانه هزاران دلار صرفه جویی در پی داشته باشد.برای اکثر مردم,ده ها هزار دلار در سال رقم عظیمی است,و بخوبی ارزش اتخاذ دیدگاه دومی را دارد.
برای مثال,یک برنامه روتین ورزشی روزانه کوتاه می تواند به تعدادی روش ها کمک کند.ورزش کمک می کند که بدنتان قوی و سالم بماند.به کاهش وزن اضافی یا ثابت نگهداشتن وزن کمک می کند,و اندورفین هایی(مواد شادی آفرین) تولید می کند که می توانند بر خلق و خویتان در تمام طول روز اثر بگذارند.
با رفع چاقی مفرط,در حال کاهش صورتحساب های خرید مواد غذایی,کاهش اساسی هزینه های پزشکی ناشی از درمان خیلی از مشکلات سلامتی مربوط به چاقی , کاهش هزینه های بیمه عمر و نیزصرفه جویی در پولی هستید که همه اوقات صرف خوردن در بیرون از خانه می گردد.
صرفه جویی هفتگی حتی به میزان ده تا پانزده دلار در خصوص غذای بیرون می تواند به مرور زمان منجر به خلاص شدن از وزن زیاد گردد,و نومیدی نیاز فوری به چند دلار اضافی هنگام سر رسید شدن هم زمان همه صورتحساب ها را درمان  کند.
در واقع,برداشتن چند گام کوچک جهت بهبود سلامتی در هر روز می تواند در مجموع به یک سرمایه گذاری قابل ملاحظه در سلامت بدنی,احساسی و حتی سلامتی کامل منتهی گردد.
با ترکیب گزینش های سالم و پول صرفه جویی شده با مقداری سرمایه گذاری هوشمند می توانید زندگی طولانی تر,سالم تر و توانگرانه تری داشته باشید.
منبع;https://goodlifezen.com
ترجمه و تلخیص;غریب واحدی پور 
 

ارتباط نوع خون و نجات از خونریزی های مرگبار

نوع خون می تواند بطور جدی احتمال نجات از یک جراحت مرگبار را تحت تأثیر قرار دهد
یک تحقیق جدید با تحلیل میزان مرگ حدود 900بیمار پذیرش شده در بخش فوریت های پزشکی ژاپن با زخم های بدنی شدید مشخص کرد که انواع خون می تواند یک فاکتور خطرناک مهم برای تفکیک نجات یافته گان یا جانباخته گان از این زخم ها باشند.
متخصص روان زخم ویتارو تاکایامااز بیمارستان دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو توضیح می دهد که,"از دست دادن خون علت اصلی مرگ در بیماران با زخم شدید است اما مطالعات در خصوص ارتباط بین انواع خون معین و خطر مرگ ناشی از زخم نادر بوده است." 
"ما قصد داشتیم نظریه هایی را تست کنیم که نجات از زخم را متأثر از اختلافات در انواع خون می دانند." برای انجام چنین کاری,تیم تاکایاما سوابق901بیماربا زخم های شدید را که به یک یا دو مرکز فوریت های پزشکی ژاپن بین سال های 2013و2016مراجعه کرده بودند جمع آوری کرد.
*معلولیت طولانی مدت
در ارتباط با مقاصد تحقیق,زخم شدید معروف به "خراشیدگی شدید زخم(ISS)"در بیش از 15جراحات اصلی پتانسیل ایجاد معلولیت طولانی مدت یا مرگ را دارند.آنچه که تیم دریافت آن است که بیماران با نوع خونOکه تقریبا" ثلث(32درصد)بیماران گنجانده شده در تحقیق بودند,با احتمال خیلی بیشتری بر اثر جراحات جدی که تحمل می کردند از پا در می آمدند.
میزان مرگ در میان بیماران با خون نوع(O)28درصد بود,که تقریبا" سه برابر بیش از مرگ و میر سایر بیماران با انواع گروه خونی غیر از O(فقط 11درصد)در پژوهش بود.
اختلاف نسبتا" شدیدی است,اما چرا چنین چیزی در حال وقوع است؟
چون این تحقیقی مبتنی بر مشاهده بود,حصول اطمینان در خصوص علت آن غیر ممکن است,اما پژوهشگران فکر می کنند که می تواند بواسطه پایین آمدن میزان عامل لختگی خون باشد که در افراد با نوع خون Oشایع شده است که این عامل لختگی کاهش می یابد.
مؤلفین در مقاله خودشان توضیح می دهند که,"چندین تحقیق گزارش کرده اند که بیماران با  نوع خون Oدارای  میزان عامل فون ویلبراند (یکی از پروتئینهای فاز حاد است که در انعقاد خونی نقش مهمی دارد)پلاسما 25تا30درصدپایین تر در مقایسه با کسانی هستند که گروه خون غیر از Oدارند که این امر خطر خون ریزی آنها را افزایش می دهد.
نقش قاطع در بند آمدن خونریزی
عامل فون ویلبراند (VWF)نقش قاطعی در بند آمدن اولیه خونریزی(توقف خونریزی)از طریق واسطه شدن برای چسبندگی پلاکت های خون به درون پوش جانبی دیواره های رگ خسارت دیده و بهبود تراکم پلاکت های فعال شده ایفاء می کند."
اگر این نظریه درست باشد و پژوهشگران تصدیق کنند که هنوز اطلاعات زیادی راجع به اینکه چگونه انواع خون متفاوت در بند آمدن خونریزی سهیم هستند وجود دارد که ما از آنها بی اطلاع هستیم ,بنظر می رسد که این تفاوت امکان دارد فواید خون نوع Oبعنوان عمومی ترین نوع خون,و مهم ترین نوع برای نقل و انتقال در مواقع اضطراری  مهم تر جلوه دهد
تیم برای اطلاع بیشتر ما می گوید ضروری است که تحقیقات دیگر به ارتباط بین خون نوع Oو مرگ و میر بپردازند که بنا به گفته آنها هرگز قبل از آن در موارد مربوط به زخم های شدید صورت نگرفته است,اگر چه انواع خون با خطرات دیگر مانند خطر حمله قلبی یا سکته و حتی مخاطرات آلودگی هوا نیز ارتباط دارد.
(Source: sciencealert.com)
ترجمه و تلخیص;غریب واحدی پور
 

2خرداد و برند اصلاح طلبی خاتمی

     
ماهها مانده به انتخابات ریاست جمهوری 2خرداد76 روحانی شیک پوش,خندان وپاک دستی با رنسانسی در کمپین های انتخاباتی اعلام کاندیداتوری کرد که قبل از آن رنسانس فرهنگی او در وزارت ارشاد دولت سردار سازندگی خاطر خیلی ها را مکدر کرده بود بطریقی که با قربانی کردن  طفل نوپای رنسانس فرهنگی اش زمینه ساز تغییر سنگر خدمت رسانی او از کابینه سازندگی به کتابخانه ملی کشور گردیدند!
به هر حال نوآوری در تبلیغات انتخاباتی,کج سلیقگی تبلیغاتی و بد اخلاقی خارج از عرف برخی  مخالفان ,همراهی چهره های محبوب مردمی دفع شده با برخی روش های سلیقه ای ارگان ها و مراجع مسئول,کانالیزه کردن خواست و نظر توده مردم با طرح شعارهای جامع و امیدوارکننده در ترکیب با شخصیت کاریزمای پدیده انتخابات خرداد76یعنی سید محمد خاتمی در مدتی کوتاه بطرزغیر قابل باوری فضا را چنان به نفع او تغییر داد که رقیب منصف انتخاباتی اش شیخ علی اکبر ناطق نوری قبل از پایان ماراتن انتخابات جمعه2خرداد96با تبریک به خاتمی شکست خود  را پذیرفت ,در نتیجه با به هم ریختن محاسبات مدعیانی که از مردم فاصله گرفته بودند رئیس کتابخانه ملی, رئیس جمهور کشور شد تا دیگر این مرتبه روحانی عبا شکلاتی خوش مشرب  نه در وزارت ارشاد,بلکه در کل مجموعه دولت آنگونه که نوید داده بود به نفع مردم و انقلاب رنسانس ناتمام خودش در وزارت ارشاد را به سرانجام رساند!
بگذارم و بگذرم که علی رغم تمام موانعی که رنسانس موعود با آن مواجه گردید و صرفنظر از میزان تحقق آن ,سید خندان با 8سال ریاست جمهوری برندی از صداقت,شفافیت,پاک دستی ,قانونمداری و خدمت رسانی در اذهان مردم به یادگار گذاشت.
تا آنجا که پایان ریاست جمهوری خاتمی پایان اثربخشی او نبود,زیرادر صدق چنین ادعائی همین بس که با گذر بیش از دو دهه از2خرداد 76,برند خاتمی هنوز اکسیر بی همتایی است که حتی  به اعتراف مخالفین چند انتخابات گذشته را به انتصابات خاتمی مبدل کرده است!
لذا,امروز در سالگرد 21سالگی 2خرداد و در هنگامه ای که بدخواهان و مغرضان بر طبل ناکارآمدی نظام و انقلاب و دین بعنوان تنها راه تضعیف نظام اسلامی می کوبند  و گاه برخی خودی ها هم با رفتار و کردار و گفتار نسنجیده و منفعت طلبانه آب به آسیاب آنان می ریزند صادقانه باید اذعان کرد که تنها راه نجات ملک و میهن رجوع به برند اصلاح طلبی اصیل خاتمی یعنی یکپارچه کردن صداقت,شفافیت,پاک دستی ,قانونمداری و خدمت رسانی مسئولانه به مردم توأم با تنش زدایی در سیاست خارجی با محوریت توجه به عزت,حکمت و مصلحت کشوراست!!
2خرداد را به اصلاح طلبان اصیلی که بجای نام و نان گرفتن از اصلاح طلبی, با رفتار و کردار و گفتار شان به این برند نام و نشان داده اند تبریک می گویم. 
2خرداد97
غریب واحدی پور 
  

ورود به سایتسخنی پند آموز

کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.