قسمت دوم و آخر:هک کردن حافظه!!!

   
        آنچه که دیگران به ما می گویند می تواند بر حافظه های ما اثر بگذارد.مطابق با گزارشی در مجله علم،"انطباق می تواند به دو شکل باشد،که در ابتدا رفتار ساده و مشابه ای را تداعی  می کننداما در اصل متفاوت هستند.این دو شامل:
۱-انطباق خصوصی، که در اصل  امکان دارد یادآوری شخصی بوسیله اثر اجتماعی تغییر کند که به خطاهای حافظه مداوم  و طولانی مدت منجر می گردد.
۲-انطباق عمومی، که در این حالت امکان دارد افراد انطباق  بیرونی را برگزینند،بشرطی که شرح آنها از واقعه با شرح دیگران تطابق داشته باشد،اما از  درون، اطمینان به خاطره اصلی خویش را حفظ کنند."لکن،در حالیکه انطباق عمومی عملا" بر درک خاطره خود فرد اثر نمی گذارد،اما درگیر شدن در این فرآیند می تواند به اثر گذاری شخص بر خاطره دیگران از واقعه منتهی گردد.
مولفین گزارشات  هم زمان یادآوری می کنند که،"انطباق خاطره یا یادگیری نیز ممکن است بعنوان یک مقصود تطابقی بکار رود زیرا یادگیری اجتماعی اغلب دقیق تر و موثرتر از یادگیری فردی است که همیشه قابل اعتماد نیست. "
برای مثال،همچنانکه مطالعات نشان داده اند ،فرآیند بازیابی خاطره می تواند بدان معنا باشد که خاطره بازیابی شده دوباره با شرح خاطره قبلی نوشته می شود بطوریکه خاطره اصلی تحریف می شود.
یک تحقیق منتشر شده در مجله علم عصب شناسی  این را "تحریف ناشی از بازیابی"می نامد و توضیح می دهد که تحریف می تواند یا بخاطر اصلاح خاطره در فرآیند بازیابی و یا بعلت تداعی معانی جدیدی در ارتباط با زمینه های مربوط به خاطره اصلی در ذهن هنگام سخن گفتن از آن صورت پذیرد.
دانابریج،یکی از مولفین تحقیق می گوید،"یک خاطره بطور ساده تصویر خلق شده بر اثر حرکت مجدد زمان به واقعه اصلی نیست،بلکه می تواند تصویری باشد که تا حدی بعلت یادآوری آن در زمان های قبل دچار تحریف شده باشد‌.
خاطرات ایستا و ساکن نیستند."
اگر موضوعی  را در یک زمان و محیط جدید و یا حتی با خلق و خوی متفاوتی بخاطر آورید،ممکن است اطلاعات جدیدی بر تصویر ذهنی تان از موضوع افزوده شود.
*فراموشی بعنوان یک مکانیسم انطباقی
در صدر موضوعات مربوط به اینکه ، چگونه چیزها را بخاطر می آوریم،همچنین مشکل این است که چرا فراموش می کنیم،و برخی محققین یادآوری می کنند که فراموشی گاهی اوقات بعنوان یک مکانیزم انطباقی عمل می کند.
بیرنز به  سایت Medical News Todayگفت،روشی که بدان طریق فراموشی می تواند انطباقی  باشد آن است که با خلاص شدن  از شر  جزئیات نامربوط ، مغزها بهتر قادر به یادآوردی اطلاعات مهم هستند.
او توضیح داد که،"کار من بیانگر آن است که فراموشکاری جزئیات ویژه یک رویداد به ما امکان می دهد که بر تصویر بزرگتری تمرکز کرده و الگوهای کلی تری را استخراج کنیم که بتوانیم آینده را پیش بینی کنیم.
"برای مثال،بخاطر آوردن اینکه دقیقا"کدام درختان خوشمزه ترین میوه  را دارند فقط تا هنگامی سودمند است که از همه آن میوه ها بخورید.بجای بخاطر سپردن درختان ویژه،ممکن است بهتر باشد که ناحیه ای از جنگل را بخاطر بسپارید که بهترین درختان را دارد."
بیرنز ادامه داد که،"این پروسه گاهی اوقات شامل فراموش کردن جزئیات ویژه و در آمیختن خیلی از تجارب با همدیگر برای استخراج یک الگوی کلی است‌."
محققین یادآوری کردند که پروسه فراموشی بواسطه از دسترس خارج ساختن خاطرات منفی نیز سودمند است چون دیگر شخصی که چنین خاطراتی آزار ش می دهند کمتر مضطرب می شود.
بیرنز گفت،"بمرور زمان خاطرات مربوط به وقایع هیجانی و آسیب زا، اثر هیجانی و احساسی خودشان را از دست می دهند."و این حقیقت می تواند به ما کمک کند تا دوباره بدون از اینکه نیاز باشد هم زمان  تمام احساسات و هیجانات مربوطه را تجربه کنیم وقایع را ارزیابی  و از تجربه گذشته درس بگیریم.
*از هم گسیختن خاطرات ناخوانده
اما هنگامی که خاطرات آسیب زا  (روان زخم)با اصرار دوباره بصورت ناخوانده  هویدا می شوند، چه اتفاقی می افتد؟متخصصین این پروسه را "تجربه ناخوانده دوباره روان زخم"می نامند و یک ویژگی هسته ای  اختلال استرس پس از روان زخم(PTSD)می باشد.
 خاطرات طی یک روزنه زمانی ویژه آسیب زا هستند.کسانی که اختلال استرس پس از روان زخم را تجربه می کنند ممکن است بی اختیار یک خاطره آسیب زا را به یادآورند یا احساس کنند که در حال برگشت به موقعیتی هستند که آن آسیب یا زخم را تجربه کردند‌
این اثر می تواند موجب اضطراب شدید شخص گردیده و   بعنوان یک استراتژی مقابله ای  به بروز رفتارهای غیر معقول و متلونی منتهی شود.
(Source: Medical News Today)
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

قسمت اول:هک کردن حافظه!!!


آیا دانشمندان می توانند حافظه را هک کنند؟
علم جدید قابلیت های بیشماری برای کمک جهت سالم ماندن ذهن و بدن به ما ارزانی می دارد،اما برخی جستجوهای علمی اخیر نیز مرکز مناقشه بوده اند.یکی از این ها علاقه محققین به دستکاری حافظه ها است.آیا این شاهکار برجسته امکان پذیر است،و اگر چنین است،چرا می خواهیم به آن دست یابیم؟
در این نوشته،کشف می کنیم که آیا دانشمندان می توانند به دستکاری حافظه دست یابند،و چنین کاری چگونه امکان پذیر است.
حافظه های ما بخش اعظم شخصیت مان را تشکیل می دهند،و آنچه را که بخاطر می آوریم اغلب می تواند مبنای تعریف تجربه ما از دنیا باشد.
در حالیکه خاطرات مثبت می توانند به رشد و کامیابی ما کمک کنند،اما خاطرات منفی همیشه چنین اثرات خوشایندی ندارند.
گاهی اوقات،خاطرات نامطبوع می توانند بخشی از یک منحنی یادگیری باشند،سوختن پوست در تماس با آب جوش به معنای آن است که مرتبه بعدی هنگام دستکارس کتری بیشتر دقت کنیم.
لکن،هنوز خاطراتی هستند که بدرستی آسیب زا هستند،و یادآوری آنها می تواند به اضطراب و مشکلات سلامت ذهنی جدی مانند اختلال استرس(فشار روانی) پس از روان زخم(PTSD)  منتهی گردد.
مطالعه حافظه و  شکل گیری،یادآوری و فراموشی محفوظات  توجه و کنجکاوی زیادی را بین عصب شناسان،روانشناسان و حتی محققین حوزه انسانی به خود جلب کرده است،چون هنوز موضوعات خیلی زیادی در ارتباط با فرآیندهای پیرامون حافظه وجود دارند که بطورکامل قابل درک نیستند.و در حالیکه هنوز به آموختن بیشتر در خصوص چگونگی شکل گیری خاطرات و محفوظات درون مغز نیاز داریم، در سال های اخیر،محققین شروع به بررسی امکان دستکاری خاطرات بویژه خاطرات منفی کرده اند تا دریابند که آیا امکان تضعیف و یا بطور کلی حذف آنها وجود دارد.
در این نوشته،بطور خلاصه بررسی می کنیم که چرا بخاطر می سپاریم و چرا بطور طبیعی فراموش می کنیم.همچنین به کنکاش در خصوص برخی مطالعات صورت گرفته در خصوص دستکاری حافظه می پردازیم،با توضیح در مورد اینکه چگونه و چرا محققین برای حصول به چنین دستاوردی هدف گذاری کرده اند.
*یادآوری و فراموش کردن خاطرات یا آموخته ها
موقعی که مغز اطلاعات را رمز گشایی می کند،آن اطلاعات در گروهی از عصب ها ذخیره می شوند که این عصب ها پیوندگاهها یا لینک هایی هستند که به سلول های مغز امکان می دهند تا با همدیگر ارتباط برقرار کنند.
بطور نمونه،دانشمندان وجود پیوندگاههای قویتر در مغز را نشانه حافظه بهتر می دانند،و مغز بطور پیوسته،همچنانکه خاطرات یا آموخته های جدید تشکیل یا قدیمی ها  به روز می شوند اتصالات پیوندی را  از طریق تشکیل پیوندگاههای جدید و تقویت پیوندگاههای موجود به روز می کند.
لکن ،اگر پیوندگاهها اغلب بقدر کفایت فعال نشوند ضعیف تر می شوند و  مغز در مجموع برخی از آنها را  از دست می دهد.از اینرو،فراموشی می تواند بطور طبیعی رخ دهد و محققین بدرستی توجیه می کنند که فراموشی  بخش حیاتی یادگیری و خلق محفوظات یا آموخته های جدید است.
سایت Medical News Todayبا دکتر سام بیرنز که اکنون دستیار تحقیق در دانشگاه یورک  بریتانیا است گفتگو کرد و او توضیح داد که فراموش کاری طبیعی می تواند بواسطه چندین دلیل متفاوت باشد.
افزودند که ،"فراموش کاری به این خاطر رخ می دهد که انرژی  موثر نامحدود برای نگهداری همه خاطرات یا محفوظاتی وجود ندارد که روزانه در ذهن شکل می گیرند،بعلاوه  بنظر می رسد که فراموشکاری یک نتیجه طبیعی تکوین و پیدایش عصب ها  یعنی فرآیندی است که سلول های مغزی جدید را  برای پشتیبانی از یادگیری آینده خلق می کند."
او به سایتMedical News Today گفت،"امکان دارد که پاکسازی خاطرات قدیمی و بدون از استفاده بطور مستقیم به توانائی ما برای آموختن موضوعات جدید مربوط باشد."
اما دانشمندان به کشف خیلی از پیچیدگی هایی ادامه می دهند که در یادآوری و شکل گیری آموخته ها و محفوظات معما شده اند.برای مثال،تمام محفوظات ما درست نیستند،ِلذا گاهی اوقات مغزهای ما "فراموشی را بعنوان یک مکانیزم دفاعی"اجراء می کنند.
   *انطباق و تحریف حافظه
تحقیق گذشته نشان داده است که تعاملات اجتماعی  می تواند بر خاطره شخص از یک رویداد اثر بگذارد،همانطور که می تواند بر چیزی که دیگران در خصوص رویداد  یکسانی بخاطر می آورند یا ادعا می کنند که بخاطر می آورند اثر بگذارد.
ادامه دارد
(Source: Medical News Today)
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

رهبری؟ 


رهبری ماهر  برای توضیح و درک مفهوم مشکلی است. دکتر تراویس برادی درمقاله ای که ابتدا در لینکیدن پالس منتشر گردید ، شرح می دهد که رهبری واقعی از چه فاکتورهایی تشکیل می شود.چه عواملی ازفرد یک رهبر می سازد؟
چنین سوال ساده ای هنوزمایه رنجش خاطر برخی از بهترین متفکران کسب و کاراست.ما چندین کتاب راجع به رهبری نوشته ایم،ولی هنوز درنگ در تعریف رهبری چیز نادری نیست.
بگذارید با آنچه رهبری نیست آغاز کنیم...
رهبری به ارشدیت یا موقعیت فرد در هرم سلسله مراتب سازمان ارتباطی ندارد.
خیلی ها در گفتگو راجع به رهبری یک شرکت به ارشدترین مدیران اجرائی در سازمان اشاره می کنند.آنها فقط مدیران ارشد اجرائی هستند.رهبری بطور اتوماتیک موقعی که به یک پایه حقوقی معین می رسید اتفاق نمی افتد.امید دستیابی به آن در آن موقعیت وجود دارد،ولی هیچ تضمینی وجود ندارد.
رهبری با عناوین هیچ ارتباطی ندارد.
در مشابهت با نکته فوق،فقط داشتن سمت سطح بالا از فرد  رهبر نمی سازد.ما اغلب بر این حقیقت تاکید می کنیم که به یک عنوان برای رهبری نیاز ندارید.می توانید در محیط کار،محله و خانه خود بدون از داشتن عنوانی رهبر باشید.
رهبری هیچ ارتباطی با خصوصیات شخصی ندارد.
اکثر مردم با شنیدن کلمه"رهبر" ، فردی با اقتدار،تحکم آمیز و کاریزما را در ذهن  تصور می کنند. اغلب به شخصیت های تاریخی مانند ژنرال پتن و پرزیدنت  لینکلن می اندیشند.اما رهبری یک صفت نیست.نیازی نیست برونگرا یا کاریزما باشید تا تمرین رهبری کنید‌.و کسانی که دارای کاریزما(جذبه)هستند بطور اتوماتیک رهبری نمی کنند.
*رهبری مدیریت نیست
این مورد مهم است.رهبری و مدیریت مترادف نیستند.شما ۱۵نفرزیر مجموعه و مسئولیت صورتحساب سود و زیان را دارید؟امید است که مدیر خوبی باشید،مدیریت نیاز است.مدیران لازم است طراحی ،ارزیابی ،نظارت،هماهنگی ،حل مساله،استخدام،اخراج و خیلی از کارهای دیگر را انجام دهند.مدیران اکثر وقت خودشان را به مدیریت کارها می گذرانند.ولی رهبران مردم را هدایت کرده و جلو می برند.
بنابراین،چه عاملی از فرد یک رهبر می سازد؟
بگذارید ببینیم برخی از قابل احترام ترین متفکرین زمان ما چگونه رهبری را تعریف می کنند،و اجازه دهید تااشکالات تعاریف آنها را بررسی کنیم.
پیتر دراکر:تنها تعریف این است که رهبر به کسی  اطلاق می شود که پیروانی دارد."
واقعا"؟این تعریف  درست نما از فرط سادگی خطرناک است.یک فرمانده جدید ارتش بعنوان فرمانده ۲۰۰سرباز برگزیده می شود.او هرگز اتاق را ترک نمی کند و یک کلمه به مردان و زنان یگان خود نمی گوید.شاید فرمان های معمول از طریق مرئوسین ابلاغ می شوند.به هر حال،سربازان باید از دستورات پیروی کنند،اما آیا فرمانده واقعا" یک رهبر است؟فرمانده بلی،ولی رهبر نیست.البته دراکر متفکر زیرک و برجسته ای است،اما تعریف او خیلی ساده است.
وارن بنیس:"رهبری ظرفیت تبدیل رویا به واقعیت است."
هر بهاری یک رویا برای  باغ در سر دارید،با کار خیلی زیاد هویج ها و گوجه ها به یک واقعیت مبدل می شوند.آیا یک رهبرید؟نه،یک باغبان هستید.بنظر می رسد که تعریف بنیس "دیگران"را فراموش کرده است.
بیل گیتس:"همچنانکه جلوتر رفته وبه  قرن بعد می نگریم،رهبران کسانی خواهند بود که دیگران را توانمند می سازند."
این تعریف شامل "دیگران" و "توانمند سازی" است و یک تعریف خوبی است.اما برای چه هدفی؟ما دیده ایم که خیلی دیگران را در زندگی توانمند ساخته اند،از جوانان آشوبگر تا کارکنان گوگل که با بقیه گروهی که خود را بیکار می دیدند خیلی متفاوت بودند. تعریف گیتس فاقد اهداف و رویا است.
جان ماکسول:"رهبری نفوذ و اثر بخشی است،نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر."
ما حداقل سازی را دوست داریم اما این ساده سازی بیش از حدی است.یک سارق با اسلحه بر قربانی خود نفوذ دارد.یک مدیر قدرت اخراج اعضای تیم خود را دارد،که خود زمینه نفوذ خیلی زیادی است.
اما آیا چنین نفوذی یک سارق  یا  مدیر و یا رهبر می  سازد؟تعریف ماکسول منبع نفوذ و تاثیر را نادیده می گیرد.
 بنابراین،رهبری چیست؟
تعریف:رهبری یک فرآیند نفوذ اجتماعی است که تلاش دیگران در جهت حصول به یک کامیابی و موفقیت بزرگتر را ماکزیمم می کند.
به عناصر کلیدی این تعریف توجه کنید:
رهبری ریشه در نفوذ اجتماعی و نه قدرت و اختیار دارد.
رهبری مستلزم وجود دیگران است،یعنی اینکه آنها نیازی به "گزارشات مستقیم"ندارند.
هیچ نامی از ویژگی های شخصی،صفات یا حتی یک عنوان نیست،برای رهبری اثر بخش سبک ها و روش های خیلی زیادی وجود دارد
شامل موفقیتی بزرگتر و نه نفوذی با یک نتیجه مورد انتظار است.
رهبری یک ساختار فکری در عمل است.بنابراین منتظر عنوان نباشید.رهبری چیزی نیست که هر کسی بتواند به شما بدهد،باید آن را بدست آورید و برای خودتان تثبیت کنید.
(Source: forbes.com)
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

پنج گام برای رفع برخورد و تعارض در محیط کار

تعارضات و برخوردها در محیط کار بطور غیرقابل باوری استرس زا هستند،چون علی رغم وجود موقعیت های سخت و استرس زا،مهم ترین چیزی که باید حفظ کنید روابط با همکاران است.  اما تعارض اجتناب ناپذیر است،و روابط با همکاران و توانائی برای پیشرفت در شرکت و حرفه به چگونگی مواجه شدن و رفع تعارضات بستگی دارد.۵گام برای کمک به رفع تعارضات محیط کاربشرح ذیل می باشند:    ۱-هرگز اجازه ندهید که تعارض بدتر شود اگر اجازه دهید که تعارض به یک جر و بحث آتشین مبدل شود شکست خورده اید،چون اجازه داده اید که احساسات و نه مفاد تعارض گفتگو را کنترل کند. اگر حس کنید که بواسطه تنشی ممکن است تعارضی در حال وقوع باشد،بلافاصله به آن بپردازید.ازموضوع چشم پوشی نکنید،مشکلاتی که مورد غفلت قرار می گیرند در سکوت رشد و توسعه می یابند،بهتر است که به تعارض بسرعت و بطور مستقیم بپردازید. ۲-موضوع برنده شدن نیست مهم است که بخاطر داشته باشید که موقع قرار گرفتن در یک تعارض کاری ،بطور کامل نیاز است که نگرش درست را حفظ کنید.نمی توانید با همکاری بحثی داشته باشید و بدنبال یک راه حل خشنود کننده باشید ولی هدفتان برنده شدن در یک نزاع یا اثبات ایده خودتان باشد .در اینصورت نه فقط رابطه خود را در معرض خطر قرار می دهید بلکه محیطی سمی و بی حاصل برای پرداختن به تعارض خلق می کنید.با این وجود یافتن راه حلی که دو طرف را راضی کند امکان پذیر نیست،زیرا هیچ فرصتی برای گوش دادن و توجه به همکارانتان وجود ندارد.و اگر نخواهید به همکاران خود گوش دهید و به نقطه نظرات آنها توجه کنید،نیاز است از خود بپرسید که چرا در این مباحثه دخیل هستید. ۳-گوش دادن   مردم می خواهند احساس کننده که حرف آنها شنیده شده و درک می شوند. دیل کارنگی در کتابش بنام"چگونگی بدست آوردن  دوستان و تاثیر بر مردم"بطور مکرر از اهمیت گوش دادن به سایر مردم ،نه فقط برای رفع تعارض بلکه یرای تقویت و غنی سازی روابط شخصی می نویسد. "اگر با آنها موافق نباشید ممکن است وسوسه شوید  که سخن آنها را قطع کنید.اما این کار را نکنید.خطرناک است.آنها در حالیکه هنوز ایده های جدی خیلی زیادی برای بیان دارند به شما توجه نمی کنند بنابراین با صبوری و ذهن باز به سخنانشان گوش کنید." ۴-یافتن زمینه مشترک بعد از اینکه خیلی با دقت به فرد دیگری گوش داده  اید،سخن او را قطع نکرده اید،سوالاتی برای اطمینان از تمرکز در گوشش دادن  پرسیده اید و او را درک  و با نقطه نظراتش همدلی کرده اید،و از همه مهم تر اینکه همکارتان هم احساس کند که نقطه نظرات او را درک کرده اید ،در آن صورت می توانید نظرات خود را ارائه دهید. با زمینه مشترک خودتان شروع کنید،و از طریق اثبات این حقیقت که بیشتر از آنکه ممکن است هر دو در ابتدا فکر می کردید مشترکات دارید  اعتماد و باورسازی کنید. بمحض اینکه آن شالوده احترام ،درک و اعتماد را خلق کردید،محیط ایده ال برای بحث در خصوص اختلافات را مهیا کرده اید،و شاید اکنون که درک بهتری از همدیگر دارید پیشنهاد مصالحه دهید وبتوانید به آرامی از فاز تعارض به فاز مصالحه در گفتگو  که خواست خودتان بود انتقال یابید. ۵-سریع عذرخواهی کنید،سریع ببخشید اگر ارتباط بدی وجود داشته یا غیر عمد مایه آزار واذیت کسی را فراهم کرده اید برای عذر خواهی درنگ نکنید.اگر کسی از شما عذرخواهی می کند،و می توانید به صادقانه بودن آن پی ببرید،سریع آن را بپذیرید و سخن را عوض کنید.تعارض طولانی انرژی و زمان را تلف می کند،اجازه ندهید که انرژی و زمان شما تلف گردد.در یک جلسه ممکن است تعارض رفع نشود،اما اگر یک زمینه مشترک ایجاد و تنش را کاهش دهید پیشرفت حاصل می گردد .در این موقعیت،شرایط مذاکره بهبود یافته  و با احتمال بیشتری راه حلی می یابید که طرفین را راضی کند.   

   (Source: forbes.com)

ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

 

سخنی پند آموز

                         راهنمایی برای بیداری روحانی
او که خودش را یک رهبر بحساب می آورد باید قبل از اینکه دیگران را آموزش دهد به تربیت و آموزش خود بپردازد، و ابتدا با یک شیوه صحیح افکار و کردارش را تربیت کرده و آنها را با زبانش نوازش دهد.و کسی که معلم خویش است از معلم دیگران بودن بیشتر شایسته احترام است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
He who considers himself a leader must train
himself before training others, and with a proper
method first educate their thoughts and deeds and
caressj2  them with his tongue. One who is his own
teacher is more worthy of respect than being a
teacher of others.
 Imam Ali (AS)                                          
   راهنمای بیداری روحانی
او که حرص و ولع را بعنوان شعار زندگی خود برمی گزیند مورد تنفر مردم قرار می گیرد،و او که محنت و اندوه خود را آشکار می کند،خود را نزد همه تحقیر می کند،و او که تحت کنترل زبان خویش است از منظر دیگران و خود هیچ ارزشی ندارد. امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING He who adopts cupidity as motto in life will be disliked by people, and he who reveals his distress, abases himself before all, and he who is ruled by his tongue has no worth in his own eyes and those of others. Imam Ali (AS)               
 
اثربخش ترین رهبر کسی است که نیازهای روانی پیروان خود را رفع می کند.
                    دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
من به آگهی نه بعنوان شکلی از هنر یا سرگرمی،بلکه بعنوان یک واسطه اطلاعات می نگرم.موقعی که یک آگهی می نویسم ،نمی خواهم به من بگوئید که آن را خلاقانه می بینید،می خواهم آن را خیلی جالب بدانید که محصول را بخرید. دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
 
 اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که کوچکتر از ما هستند ،به یک شرکت کوتوله ها مبدل می شویم.اما اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که بزرگتر از ما هستند، شرکتی از غول ها خواهیم داشت‌.
                 "دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن"                          
                                                "راهنمای بیداری روحانی" 
   خدایا،مرا بهتر از خودم می شناسید و من خودم را بهتر از دیگران می شناسم.خدایا،جایگاه مرا رفیع تر از آنچه که دیگران تصور می کنند‌ گردانید،و گناهان مرا که دیگران از آنها مطلع نیستند ببخشائید،و ضعف هایم را بپوشانید. امام علی (ع)
 
 
 
 
 
" راهنمایی بیداری روحانی"
 
 
حسادت نامطبوع است؛و ترس یک علامت نقص و کاستی است.تهیدستی مرد هوشمند را در بحث و مشاجره لال می کند،و یک شخص نیازمند در زادگاه خود غریبه است. بیچارگی و نومیدی بلا ومصیبت بزرگی است؛پایمردی و بردباری شجاعت است؛پرهیز و امساک توانگری است،و دینداری و پارسائی یک زره فولادی است که بدن و روح را در مقابل گناهان حفاظت می کند. امام علی (ع)
راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.