نشانه های خاموش اضطراب عملکرد عالی

در حالیکه"اضطراب عملکرد عالی"یک تشخیص بالینی واقعی نیست,ولی عبارتی است که طی چند سال گذشته بطور فزاینده ای عمومیت یافته است.وقتی راجع به افرادی با اضطراب عملکرد عالی گفتگو می کنیم,راجع به کسانی سخن می گوئیم که حداقل بصورت ظاهری در کار,خانه و مدرسه بنظر موفق هستند.دکتر اینه کازن روانشناس بالینی توضیح می دهد که ;ولی آنها از درون در حال تجربه اضطرابی تقریبا" ثابت هستند."برخی از علائم "اضطراب عملکرد عالی" بشرح ذیل هستند: 
1-نگرانی بیش از اندازه
 زندگی خیلی چیزها را برای نگرانی در ارتباط با آنها به ما ارزانی کرده است,و تعمق نسبت به امور و داشتن دوره های نگرانی کوتاه نرمال است.(این روش صحیح برای نگرانی است,اگر می خواهید نگران باشید.)اما اگر به حالتی ذهنی مبدل گردد که بیش از 15روز از هر ماه طی شش ماه یا بیشتر تجربه شود,در آن صورت به یک اختلال اضطراب مبتلا هستید.
انی رایت روان درمانگر  دارای مجوز رسمی در یک مرکز خصوصی کالیفرنیا می گوید,"این نگرانی می تواند و احتمالا" شامل هر چیزی از نگرانی درباره حرفه تا زندگی عشقی,نگرانی از نداشتن پس انداز کافی برای بازنشستگی و سرگردانی در خصوص از عهده مخارج عید برنیامدن و غیره است."او توضیح می دهد که,"و اغلب ,میزان و شدت نگرانی که فرد دارد متناسب با خود رویداد نیست.به عبارت دیگر,هر چیزی مانند موضوع واقعا" خیلی بزرگی احساس می شود,در حالیکه شاید چنین نیست."
2-ناتوانی در کنترل نگرانی(اما هیچ کسی این را درک نمی کند)
حتی اگر همه ترفندهای مبارزه با نگرانی مانند کشیدن سه نفس عمیق,ساخت لیستی از نگرانی ها,رها شدن از تمام نگرانی ها بر روی حصیر یوگاو مراقبه را می دانید,ولی هنوز بیش از همیشه روزانه با نگرانی زندگی می کنید.رایت می گوید,"علی رغم روش های خود مراقبتی,چون بطور ساده قادر به کنترل نگرانی نیستید بر شما پیشی می گیرد.با این وجود,اضطراب عملکرد عالی اغلب ناشناخته می ماند.,کازن اظهار می دارد,"کسانی که چنین اضطرابی را تجربه می کنند رفتاری مشابه با مبتلایان به اضطراب خیلی زیاد مانند بی تحرکی,ناتوانی در تصمیم گیری,شکست در انجام کارها ندارند.او می گوید,"همچنین,افراد با اضطراب عملکرد عالی بندت به خود اجازه می دهند که درخواست کمک کنند یا بپذیرند که مشکلی دارند."
3-هیچ چیزی هرگز به اندازه کافی خوب نیست
تای-ان ترانگ درمانگر مرکز خصوصی شهر اوکلاهاما می گوید,"کسانی که دچار این اختلال اضطراب هستند اغلب تحت فشاری پیوسته در همه حوزه های زندگی شامل سرپرستی,مدرسه,کار,روابط و غیره برای حصول به استانداردی در حد اعلی هستند.
ترانگ می افزاید که,"چنین فردی یک کمال گرای  با دغدغه بیش از اندازه در مورد شکست,اشتباهات و نومیدی یا محروم شدن از احترام دیگران و معادل دانستن ارتکاب اشتباه با شکست کامل است."کازن می گوید,"بطور کلی شخصی را که امکان دارد بعنوان مبتلا به اضطراب عملکرد عالی طبقه بندی کنیم بلند پرواز,کمال گرا و در روند انجام کارها قرار دارد."
رایت می گوید,"اضطراب فرد در حال تداخل با زندگی روزانه اوست,در حالیکه سایر افراد امکان ندارد قادر باشند دریابند که چقدر نگرانی او بر زندگی روزانه اش اثر می گذارد,امکان دارد آگاه نباشد که احساس امنیت و صلاحیت در کار و در روابط با شرکای زندگی,بستگان و دوستان سخت تر می شود."
ممکن است فرد در ظاهر آرام و تحت کنترل بنظر آید,اما از درون داستان متفاوت است.همچنان که رایت تأکید می کند,"زندگی فرد از درون روزانه شبیه فیلم دراماتیک شدیدی است و در حال شروع برای صدمه رساندن به کیفیت زندگی اوست."
4-ناتوان از خوابیدن
مشکلات خواب در میان افراد با اختلالات اضطراب مشترک هستند,و در همه اشکال و اندازه ها مانند رنج به خواب رفتن,رنج خواب ماندن,برخورداری از بی قراری یا ناکامی در خواب و غیره نمایان می شوند.
(Source: Reader’s Digest)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

اهمیت زبان بدن (Body language)در مصاحبه های شغلی

آیا زبان بدن به فرد جهت بدست آوردن شغل کمک می کند؟
هرشخصی می داند که لباس پوشیدن هوشمندانه برای یک مصاحبه شغلی مهم است.اما اهمیت ژست فرد هنگام حضور در جلسه مصاحبه شغلی کمتر عیان گردیده است.
دختری۲۳ساله به مرکزBBCنوشت," وضعیت من کاملا" ساده است.هرگز قبلا" در هیچ جلسه مصاحبه ای شرکت نکرده ام."
لذا,او یک سؤال اساسی داشت.سؤالی که اکثر ما احتمالا” خیلی به آن نمی اندیشیم.آن این است که ” آیا هیچ توصیه ای برای قبل و بعد از مصاحبه وجود دارد؟"
در حالیکه هر کسی می داند که لباس پوشیدن هوشمندانه برای مصاحبه مهم است.ولی اهمیت ژست در مصاحبه کمتر درک شده است.هنگام عبور از درب ورودی سالن مصاحبه،دست دادن و یا نشستن بر روی صندلی به مصاحبه کننده چه پیام های پنهانی انتقال می دهید؟
سه متخصص زبان بدن دیدگاههای خود را در مورد اینکه چه حرکاتی را باید در یک مصاحبه انجام و از چه حرکاتی باید اجتناب کرد بشرح ذیل به اشتراک گذاشته اند:
1-واسطه شاد
مطابق بااظهارات دیوید آلسما متخصص زبان بدن از استرالیا،اولین تماس بین یک مصاحبه کننده و مصاحبه شونده تقریبا" همیشه دست دادن است.اغلب اولین تأثیر چگونگی بقیه مراحل مصاحبه را تعیین می کند.بنابراین می تواند یکی از مهمترین عناصربرای موفقیت آمیز بودن مصاحبه باشد.
آلسما طی ایمیلی توصیه می کند," تفاهم از طریق تشابهات صورت می گیرد."بنابرابن ،دستها را به روش مصاحبه کننده بفشارید. همسان سازی قدرت و احوال پرسی نشان می دهد که می خواهید،از موضع برابر برخورد کنید.فشردن دست ها با قدرت علامت وجود نگرشی سلطه جویانه در شما نسبت به جلسه مصاحبه است.
2-نواحی ارتباط
ماصرفنظر از نوع فرهنگ نسبت به چهار نواحی ارتباط پیرامون خود نیمه هوشیار هستیم.این نواحی  ازدورترین به نزدیکترین عبارتنداز: عمومی،اجتماعی،شخصی و خصوصی
هماهنگی هوشمندانه با این نواحی  در حین یک مصاحبه مهم است.
مطابق با دیدگاه نایک مورگان مربی سخنرانی بوستون و مؤلف علائم قدرت,"علم ظریف هدایت گروهها،ترغیب سایرین و ماکزیمم کردن تأثیر شخصی یعنی تنها تعاملات مهمی که بین افراد اتفاق می افتند درفضای شخصی وخصوصی رخ می دهند."
او در ایمیلی نوشت ,'چون دریک مصاحبه از فضای خصوصی جدا هستید،اگر بخواهید که مصاحبه کننده متمایل به تصمیم گیری بنفع شما شود.باید در فضای شخصی او قرار گیرید.
دست دادن از جمله تحرکاتی است که ما را به فضای شخصی طرف مقابل می برد.از سوی دیگر مطابق با دیدگاه مرگان،نحوه نشستن در یک مصاحبه موجب دور شدن از مصاحبه کننده می گردد و کار او برای رد کردن را آسانتر می کند،در حالیکه کار مصاحبه شونده  را برای اثر گذاری هم سخت تر می کند.
 بنابراین, با زیرکی روش هایی بیابید که به فضای شخصی مصاحبه کننده وارد شوید.برای مثال ،ممکن است صندلی خود را بطور جزئی حرکت دهید یا برروی سمتی از یک میز مدور مشابه با مصاحبه کننده بنشینید.”
به محض اینکه نشستید.روش های دیگر برای نزدیک تر کردن فاصله را نیز بررسی کنید.برای مثال،به جلو و البته نه خیلی زیادمتمایل شوید.
مورگان با احتیاط می گوید:” سعی کنید این کار را با زیرکی و ظرافت و نه با سرعت و زشتی انجام دهید.ارزش تلاش را دارد.
موقعی که  فاصله بین خود با افراد را حتی با حرکات جزئی کم می کنیم،اعتماد و پیوند با آنها را افزایش می دهیم.”
3-باروی گشاده باشید
مطابق با اظهارات مورگان،بازنگهداشتن زبان بدن خیلی مهم است.احتمالا” عصبی هستیدو ممکن است ناآگاهانه دست هایتان را در جلو به هم قفل کرده و یا بازوان را روی هم بگذارید.با این حرکات احساس ایمنی و راحتی می کنید.اما به طرف مقابل احساس دوری و جدا شدن پیوند را القاءمی کنید.
آلسما هم می گویدکه," بر روی هم گذاشتن بازوان نشان می دهد که بی علاقه هستید،همچنین شمارا از تکیه دادن یا خم شدن باز می دارد."
4-کارکرد ویژه چشم ها 
آلسما گفت,”"تماس چشمی مهم است.و هر اندازه که بیشتر یا کمتر از یک حد معقول اعمال شود، امکان دارد القاء کننده نگرش متفاوتی باشد."
پس عینا" وضعیت درست چیست؟ در برخی موقعیت ها امکان دارد،گفتن آن سخت باشد.اما آلسما می گوید،مصاحبه شونده باید به اندازه زمان تماس چشمی مصاحبه کننده نیز در مقابل تماس چشمی داشته باشد.اگر دریک پنل مصاحبه  (ترکیبی از چند نفر مصاحبه کننده)وجود دارد،فراهم کردن ترتیب زمانی تماس چشمی درست برای هر شخص مهم است."موقع جواب دادن به سؤالات بصورت انفرادی با هر شخصی در پنل تماس چشمی برقرار کنید."
او گفت ،” چشم دوختن سطحی به اطراف یک سیگنالی مبنی بر بی حوصلگی است.بنابراین،اگر امکان دارد از آن بپرهیزید.”
اغلب افراد تصور می کنند که تماس چشمی خوب بمنزله این است که هرگز به اطراف نگاه نکنند.اما این نگرش اشتباه است.مضافا" اینکه مطابق با اظهار نظرپتی وود متخصص و مؤلف پیشرو در زمینه زبان بدن و مبدع حرکات بدنی با بیشترین اثرگذاری اولیه ،”" هنگام صحبت کردن هر از چند گاهی به اطراف نگاه کردن نرمال است.زیرا در حال اجازه دادن جهت ورود اطلاعات به مغزتان هستید."
ایشان افزودند:”"فقط هنگامی که مصاحبه کننده صحبت می کند،نگذارید حواستان پرت شود." پس از جواب دادن به هرسؤال, بخاطر داشته باشید که تماس چشمی را برقرار و به مصاحبه کننده گوش دهید.تماس چشمی این پیام را انتقال می دهد که جدی و هوشیار هستید."
5-نفس عمیق را فراموش نکنید.
افرادهنگامی عصبی می شوند با سرعت بیشتری شروع به نفس زدن می کنند.که این وضعیت می تواند در یک مصاحبه خسارت بار باشد.
وود گفت:"وقتی نفس های غیر عمیق می کشید.توانائی شما برای اندیشیدن بصورت شفاف کاهش می یابد.این امر ممکن است مانع از جواب دادن سریع و روشن به سؤالات گردد."
او گفت:"در مقابل،سعی کنید از قسمت پایین شکم بطور عمیق نفس بکشید.این عمل یک عامل کلیدی برای احساس ذکاوت ،انرژی و اطمینان است."
ایشان افزودند:"آهسته تر نفس کشیدن را با استفاده از پرده دل،شکم،قفسه سینه و دوباره بصورت یک فرآیند فرو بردن تمرین کنید."البته این چیزی نیست که بخواهید در مصاحبه واقعی انجام دهید. اما آن را هنگام نگرانی و قبل از مصاحبه آزمایش کنید.
(Source:BBC)
ترجمه و تلخیص: غریب واحدی پور
 
 
 

رابطه ورزش و نجات زندگی

حتی فقط یک تمرین ورزشی می تواند زندگیتان را نجات دهد
دلایل زیادی مبنی بر این حقیقت وجود دارد که فعالیت بدنی خطر ابتلا به سکته و بیماری قلبی را کاهش می دهد,اما فواید ورزش چه موقع شروع به برگشت می کند؟
امکان دارد تصور کنید که بعد از چند هفته,یا حتی ماهها,بمحض اینکه مقداری وزن کم کرده و میزان کلسترونتان پایین آمده است.اما اخیرترین بازنگری ما به یک دلیل قوی منتهی گردیده است که یک جلسه ورزشی مجزا بلادرنگ از قلبتان حفاظت می کند.
در میان عموم و حتی متخصصین حرفه ای حوزه سلامت عقیده بر این است که ورزش از طریق کاهش خطر فاکتورهایی مانند وزن اضافی بدن,میزان کلسترول,میزان انسولین و جرم چربی بدن از ابتلای به بیماری های قلبی_عروقی جلوگیری می کند. 
اما اثرپذیری فاکتورهای خطرناک از ورزش می تواند هفته ها و حتی ماهها زمان ببرد,حتی پس از آن هم اغلب اثرات چشمگیر نیستند.
لکن,بازنگری ما به خلاصه مطالعاتی منجر گردید که بر اساس نتایج آنها فقط یک دور ورزش می تواند به حفاظت از قلب کمک کند.
پژوهشگران حیواناتی همانند موش های خانگی و صحرائی را مطالعه کرده اند تا دریابند که آیا ورزش می تواند سایز ایست قلبی را کاهش دهد.در بازنگری به مطالعاتی برخوردیم که دانشمندان با مسدود کردن رگی از قلب در جوندگان ایست قلبی ایجاد کرده و سپس به بررسی اندازه آن پرداختند.
تمام مطالعاتی که در بازنگری خود گنجاندیم نشان دادند که یک دور ورزش مجزا با کوچکتر شدن ایست قلبی ارتباط دارد و توانائی ورزش برای کاستن از اندازه ایست قلبی چند روز باقی می ماند.
به دلایل آشکاری,این آزمایشات را نمی توان بر روی انسان ها انجام داد,بنابراین مطالعات در انسان ها به مدل های دیگری بستگی دارد.
ولی در مجموع ,اعتقاد بر این است که ورزش یک ماده حمل شده توسط خون را آزاد می کند که عامل ایست قلبی کوچکتر پس از ورزش است.
(Source:sceincealert.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

عملکرد شگفت انگیز مغز هنگام مرگ

هنگام مردن چه اتفاقی برای مغز می افتد
امکان دارد که خود را در حال عبور از یک میدان یا احاطه شده توسط افراد محبوب خود تصور کنید.یا شاید در امتداد یک تونل تاریک بلند به سمت نوری خیره کننده و جذاب در حرکت باشید.
موقعی که مرگ فرا می رسد,آنچه که تجربه می کنید راز پنهانی است که فقط برای خودتان آشکار شده است,اما چه چیزی است,دانشمندان می گویند آن لحظات خاتمه هوشیاری می تواند با چیز شگفت انگیز و مرموزی که درون مغز رخ می دهد قدرت بگیرد.
در سال2013پژوهشگران دانشگاه میشیگان دریافتند که پس از وقوع مرگ بالینی در موش ها,فعالیت مغزی آنها بطور واقعی شعله ور می شود,در نتیجه از نظر الکتریکی میزانی از هوشیاری را عیان می سازدکه بیش از میزان آن در حالت بیداری حیوان است.
*تجربه نزدیک مرگ
یکی از اعضای تیم ,عصب شناس جیمو بور جگن گفت," ما استدلال کردیم که اگر تجربه نزدیک مرگ ریشه در فعالیت مغز دارد,وابستگی های عصبی هوشیاری باید در انسان ها یا حیوانات حتی پس توقف جریان خون مغزی قابل شناسایی باشد."
و آن دقیقا" چیزی است که آنها در موش های بی هوش شده که موجی از فعالیت مغزی خیلی هماهنگ طی مدت زمان 30ثانیه ای ایست قلبی را نمایش می دادند مشاهده کردند که همسان با الگوهای یک مغز خیلی برانگیخته است.
پدیده یک حقیقت شگفت انگیزی است تا حدی که به رد شدن این ایده منتهی می شود که," فقط قطع جریان خون را عامل  مرگ بالینی می داند,یعنی اینکه ضرورتا" مغز باید بطور همزمان با قطع جریان خون ,عنصری بی اثر تصور شود."   
بورجگن گفت,"این تحقیق به ما می گوید که کاهش اکسیژن یا هم اکسیژن و گلوکز در حین ایست قلبی می تواند فعالیت مغزی را که ویژگی فرآیند هوشیاری است تحریک کند."
"این یافته همچنین اولین ساختار علمی برای تجارب نزدیک مرگ را مهیا می کند که توسط خیلی از نجات یافته گان از ایست قلبی گزارش شده است."
البته,در حالیکه نتایج تحقیق ,ساختاری برای تفسیر آنچه که در تجارب قبل از مرگ ممکن است بوقوع بپیوندد فراهم می کند,ضرورتا" به پیگیری امکان شعله ور شدن ادراک انسان ها مثل موش ها در حین سفر کشف راز نمی پردازد.
اما اگر مغزهای ما تا حدودی بطریقی موجی می شوند,این می تواند به شرح هوشیاری گزارش شده توسط خیلی از کسانی که در فوریت های پزشکی به گونه ای دوباره زنده می شوند کمک کند.
کسی که راجع به موضوع تا حدی اطلاع دارد پژوهشگر مراقبت بحرانی سام پرنیا از دانشگاه استونی بروک است که در سال2014بزرگترین تحقیق دنیا در خصوص تجارب نزدیک مرگ و تجارب خروج روح از بدن را منتشر کرد.
*زمینه های مشترک
از مصاحبه با بیش از 100بازمانده ایست قلبی,46درصد خاطرات برخورد خود با مرگ را به یاد داشتند که حول وحوش یک سری زمینه های عمومی شامل نورهای روشن,خانواده و ترس بودند.
اما حتی عجیب تر ,دو نفر از بیماران قادر بودند رویدادهایی مربوط به زنده شدن مجدد خود را که پس از مردن آنها اتفاق افتاده بودبه یاد آورند که  مطابق با نگرش های مرسوم در خصوص هوشیاری پس از مرگ بالینی نباید امکان پذیر باشد.
پرنیا گفت,"ما می دانیم که موقعی قلب از نوسان ایستاده است مغز نمی تواند کار کند.اما در این مورد آگاهی هوشیارانه تا 3دقیقه پس از توقف ضربان قلب ادامه داشته است."حتی اگر چه بطور عمومی عقیده بر این است که مغز 20تا30ثانیه پس از توقف قلب از کار باز می ماند.
بنظر شگفت انگیز است,اما ارزش یادآوری دارد که این پدیده فقط توسط 2درصد بیماران گزارش شد,و پرنیا حتی خودش بعد از آن پذیرفت که,"ساده ترین توضیح این است که احتمالا" یک وهم و خیال باشد."
(Source:sciencealert.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 
 

ورود به سایتسخنی پند آموز

کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.