فروشگاه

کتاب انگیزشی شصت درس اثرگذار

اگر می خواهید ثروتمند و شاد باشید،این درس را بخوبی بیاموزید که"سخت تر از شغل خود بر روی خویش کار کنید."
 شخصیتی که می شوید بمراتب مهم تر از چیزی است که بدست می آورید.سؤال مهم برای پرسیدن در خصوص شغل این  نیست که"چه چیزی  بدست می آورم؟"در عوض باید بپرسید،"در حال مبدل شدن به چه شخصیتی هستم؟"شخصیتی که می شوید بطور مستقیم بر آنچه که بدست می آورید اثر می گذارد.به موضوع اینگونه بیندیشید:عمده آنچه را که امروز دارید،از طریق مبدل شدن به شخصی که هستید حاصل شده اند.
 درآمد بندرت از میزان رشد شخصی تجاوز می کند.گاهی اوقات بواسطه خوش شانسی درآمد بصورت جهشی افزایش می یابد،در آن صورت هم مگر اینکه بیاموزید که متناسب با مسئولیت های توأم با آن رفتار کنید،و گرنه به میزانی که بتوانید کنترل کنید کاهش می یابد.
حفظ آنچه که از رشد شخصی بدست نیامده است سخت است‌.لذا،این بزرگترین اصل بدیهی زندگی است که "برای برخورداری از آنچه که بدست آورده اید،باید به شخصیتی بیش از آنچه که هستید مبدل شوید."

جلد دوم کتاب ایمنی سرپرستان

پس از انتشار چهار جلد کتاب در حوزه فنی برق و نیز یک جلد در حوزه ایمنی،دومین کتاب در حوزه ایمنی که در واقع   ادامه ترجمه کتاب مرجع" SUPERVISORS SAFETY MANUAL)"است اخیرا" نیز"توسط اینجانب غریب واحدی پور کارمند اداره نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ترجمه و تالیف و از طرف انتشارات کاردان استان اصفهان با نام "جلد دوم ایمنی سرپرستان"منتشر گردیده است.
به اتکای ربع قرن تجربه در حوزه فنی یک شرکت بزرگ نفتی و  تجربه حوادث متفاوت و گاه پر هزینه دریافتم که علت کلیدی و محوری حوادث "عدم دانش کاری و ایمنی سرپرستان" است.
لذا به منظور ایفای نقشی هر چند ناچیز در رفع این مشکل کتاب پر فروش (SUPERVISORS SAFETY MANUAL)که ترکیب هنرمندانه مسائل سرپرستی و ایمنی است را طی دوره ای متجاوز از سه سال بتدریج ترجمه و تلخیص کرده ام که اینک  پس از جلد اول،جلد دوم آن را که مشتمل بر ۵فصل است نیز به صنعتگران عزیز تقدیم می کنم.
مطالعه کتاب به شاغلان تمام صنایعی که مدیران آنها دغدغه کاهش حوادث را دارند توصیه می شود.

کتاب"ایمنی سرپرستان"

پس از انتشار دو کتاب "مبانی و اصول اساسی عملکرد ماشین های سنکرون"و "استانداردهای نوین برق خانگی "در حوزه فنی برق،سومین کتاب فنی در حوزه ایمنی با عنوان  "ایمنی سرپرستان" که جلد اول ترجمه کتاب مرجع" SUPERVISORS SAFETY MANUAL)"است اخیرا نیز"توسط مهندس غریب واحدی پور کارمند اداره نگهداری و تعمیرات شرکت نفت و گاز آغاجاری ترجمه و تالیف و از طرف انتشارات کاردان استان اصفهان منتشر گردید.
مترجم در توصیف کتاب می گوید،"به اتکای ربع قرن تجربه در حوزه فنی یک شرکت بزرگ نفتی و  تجربه حوادث متفاوت و گاه پر هزینه دریافتم که علت کلیدی و محوری حوادث "عدم دانش کاری و ایمنی سرپرستان" است.
لذا به منظور ایفای نقشی هر چند ناچیز در رفع این مشکل کتاب پر فروش (SUPERVISORS SAFETY MANUAL)که ترکیب هنرمندانه مسائل سرپرستی و ایمنی است را طی دوره ای متجاوز از دو سال بتدریج ترجمه و تلخیص کرده ام که اینک جلد اول آن مشتمل بر ۷فصل به صنعتگران عزیز تقدیم می شود."

کتاب"مدیریت شخصیت،هوش هیجانی و کمک های اولیه بهداشت روانی"

باسلام و کمال مسرت بعرض می رساند که  سیزدهمین کتاب اینجانب با نام"مدیریت شخصیت،هوش هیجانی و کمک های اولیه بهزیستی روانی" حاوی ۷۰موضوع روانشناسی کاربردی متنوع در ارتباط با کسب مهارت های زندگی شخصی و حرفه ای و نیز افزایش اثربخشی روابط با گرفتن مجوز چاپ از وزارت ارشاد در حال طی مراحل چاپ و نشر در انتشارات پایابوک تهران می باشد.
لذا،نظر به مشکلات و محدودیت های توزیع گسترده، در صورتیکه عزیزی قصد سفارش کتاب را دارد به شماره همراه +989165783301پیامک ارسال فرماید.
مضافا" اینکه،هزینه هر جلد کتاب ۱۸۰هزار تومان می باشد.
شایان ذکر است که حوزه فرهنگ غیر انتفاعی و فاقد سودآوری است.


               با تقدیم احترام
              غریب واحدی پور
                        توتم نیوز   totamnews.ir

آخرین اخبار