قسمت دوم و آخر:درک ماهیت ها کلید زندگی عاری از استرس

 
بنابراین,ضرورت اساسی برای یک زندگی عاری از استرس بسط و توسعه یک هوش قوی و کنترل هوس ها است.قدرت هوشی متمایز و متفاوت از اطلاعات است.اطلاعات صرفا" ذخیره داده هاو دانش کسب شده از منابع خارجی و مؤسسات آموزشی, معلمان و کتاب ها است.فی نفسه هر مقدار اطلاعاتی نمی تواند هوش فرد را پرورش دهد. هوش با تلاش فردی از طریق تمرین قوه پرسیدن و تعقل ورزیدن پرورش می یابد. در صورت عدم پرورش هوش ,افراد در درک اینکه هر انسانی مجزا و متفاوت از دیگری است و حاکم هر کس طبیعت فردی خویش می باشد عاجز هستند.
بنابراین,باید ماهیت هر فرد را بصورت انفرادی ارزیابی کنیم.اما تعداد اندکی از این روش در زندگی پیروی می کنند.بدون از ارزیابی فردی قادر به درک شرایط و موقعیت دیگران بطور درست نیستید.بعنوان یک نتیجه,از کسی انتظار رفتار بطریقی متفاوت از ماهیت بنیادی او دارید.چگونه می توانید از یک رئیس عصبی انتظار داشته باشید که در دفتر کارش خونسرد و آرام رفتار کند؟چگونه می توانید از یک زن خرده گیر انتظار داشته باشید که در خانه اهل درک و بخشش بوده و خوش محضر باشد.چگونه می توانید از نوجوانی بازیگوش انتظار داشته باشید که رفتاری تکاملی و معطوف به هدف داشته باشد؟چون از ارزیابی ویژگی فردی آنها ناتوان هستید,آنها را در رفتارهایشان مقصر می دانید.شما این خطاها را به کسانی نسبت می دهید که از روی بیچارگی ماهیت درون خود را بروز می دهند.در نمی یابید که خطای شما انتظار از آنها برای داشتن رفتاری متفاوت از خصوصیت و ویژگی های اصلی آنها است.انتظاری غیر ممکن دارید.
انتظارات و امیدهای نادرست از آنها موجب استرس شما می گردد.همه نالیدن ها معادل است با,"اوه!چرا یک درخت سوسن یک بلوط نیست؟
ارزیابی فقط به انسان ها ختم نمی شود.لازم است کشوری که در آن زندگی می کنید,جامعه ای که به آن تعلق دارید و شرکتی را که برای آن کار می کنید و...هم ارزیابی کنید.یک مثال نمونه از ارزیابی نادرست شکایت کردن از آب و هوا است.صبح هر روز مردم یا از روشنی آن خیلی شاد وهیجان زده ویا از دلگیر بودن آن خیلی افسرده می شوند.نوسانات آب و هوایی باید بر بادنماهای هوا ونه انسان ها اثر بگذارند.هنوز مردم اسکیزو فرنی(جنون جوانی) را به تغییرات در آب و هوا نسبت می دهند.از سردی در زمستان,گرمی در تابستان یا رطوبت در تمام مدت باران های موسمی شکوه می کنند.نالیدن هرگز خاتمه نمی یابد؟
هنگامی کار نادرستی در دنیای خارج بوقوع می پیوندد و امکان تصحیح دارد,این کار را انجام دهید.لکن اگر تصیح آن غیر ممکن است باید یاد بگیرید که آن را تحمل کنید.اگر این کار را نکنید,احساس نا امیدی کرده و بنابراین دچار استرس می شوید.
بخاطر داشته باشید که:شما خودتان را ساخته یا ضایع می کنید.معمار بخت واقبال و یا بیچارگی خود هستید.بیاموزید که به اشخاص,مخلوقات و اشیاء ,محیط ها و موقعیت ها آنچنان بنگرید که هستند و نه آنچنان که دوست دارید باشند.چنین نگرشی به شما کمک می کند که پدیده شگفت انگیز سرشت و ماهیت را ستایش کنید.و از استرس خلاص شوید.
(Source: verywell.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

قسمت اول:درک ماهیت ها کلید زندگی عاری از استرس

بیاموزید که هر چیز و هر کسی را آنگونه که هستند تحمل کنید :این آعازی برای یک زندگی بدون از استرس است.
مردم سراسر دنیا بر این باورند که استرس ناشی از منابع خارجی است.یکی از زن خرده گیر یا شوهری عصبی می نالد.دیگری اشکال را در سختی ها و مشقات کار یا بهره کشی مدیریت می یابد.فرد دیگری در تابستان از خیلی گرم و در زمستان از خیلی سرد بودن می نالد.از اینرو,هر کس با این باور زندگی می کند که عواملی بیرون از وجود خویشتن استرس ایجاد می کند,در نتیجه کل تمرکز آنها بر اصلاح دنیای خارجی است.با این وجود علی رغم بیشترین تلاش ما برای رفع این عوامل خارجی,مشکلات لاینحل باقیمانده و اثرپذیری شدید اذهان ما از استرس ادامه دارد.
لذت یا درد,شادی یا غم,آرامش یا استرس همه این ها نه در اشیاء و مخلوقات خارجی بلکه در روابطی که با آنها دارید نهفته اند.بعنوان مثال شخصی لذت را در سیگار کشیدن می داند.حال آنکه دیگری از آن متنفر است.فردی ممکن است برای طلاق همسرش وکیل بگیرد در حالیکه دیگری نومیدانه به انتظار ازدواج با او است.یک سیگار برای یکی لذت و برای دیگری درد بدنبال دارد.همان بانو برای فردی خوشی و برای فرد دیگری غم در پی دارد.
در زندگی , کار و خانواده نیز روابط مهم است.فقدان یک رابطه صحیح منجر به عجز و زبونی و شکل گیری استرس می شود.
مردم حداکثر تلاش خود را برای انتخاب "شریک درست"می کنند,اما در برقراری روابط درست با آن فرد کوتاهی کرده و درنتیجه آرامش و تفاهم را در زندگی از دست می دهند.کس یا چیزی که در زندگی با آنها مواجه می شوید مهم نیستند بلکه چگونگی مواجه شدن مهم است.بطورکلی روابط شما با دنیا به ماهیت شخصیت درونی تان بستگی دارد.
شخصیت درونی شامل دو مؤلفه ذهن و هوش است.ذهن میل و احساس می کند.هوش تعقل,قضاوت و تصمیم می گیرد.موقعی که هوش کنترل بر هوس های ذهن را از دست می دهد,شخص آشفته و مضطرب می شود.استرس بیقراری ذهنی ناشی از هوس های محقق نشده است.
ادامه دارد
(Source: verywell.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

قسمت دوم و آخر:فواید به تعویق انداختن بازنشستگی

تنوع یافته ها می تواند منعکس کننده دو چالش ذاتی در این حوزه مطالعه باشد.اول اینکه برای محققین سخت است که تعیین کنند کدام یک زودتر حادث گردید,مشکلات سلامتی یا بازنشستگی
دکتر مستز می گوید,"در حالیکه کاری ممکن است بر سلامتی شما تأثیر بگذارد,در همان زمان سلامتی تان بر توانایی تان برای کار هم تأثیر می گذارد."چالش دوم این است که تحقیق موجود اثرات بازنشستگی را بر گروههای مختلف مردم بررسی کرده است.برخی ممکن است از بازنشستگی زودتر و سایرین از کار طولانی تر سود ببرند.مستز می گوید,"پژوهشگران هنوز پی نبرده اند که چه کسانی سود برده و چه کسانی نمی برند."
این یافته های ترکیبی چنین القاء می کند که موقعی در خصوص چگونگی انجام کار و نیز محیط کاری می اندیشید می تواند بر سلامتی تأثیر بگذارد.در حالیکه یک محیط کار مثبت امکان دارد سلامتی تان را بهبود ببخشد,عکس آن ممکن است برای زنانی که در محیط های خصومت آمیزی که استرس ذهنی و جسمی بر آنها اعمال می شود,یعنی محیط های کاری مستعد ریسک های جسمی و یا یکنواخت و غیر امید بخش درست باشد.
دکتر سنتز می گوید,"بنابراین,اگر یک پیغام برای زنان وجود داشته باشد,ادامه دادن به کار در صورتی است که از محیط کار خود تجربه مثبتی داشته باشند;در غیر اینصورت باید درباره انتقال به موقعیتی جدید حتی شاید در همان شرکت بیندیشید."
خبر خوب این است که امروز زنان هنگام تعمق و تفکر در خصوص بازنشستگی یا چند سالی بیشتر به کار ادامه دادن نسبت به قبل قابلیت انعطاف بیشتری دارند.
دکتر مستز می گوید,"یک روند سودمند در این خصوص آن است که بازنشستگی دیگر همانند گذشته یک تصمیم همه یا هیچ نیست,"در برخی موارد,زنان در کل بجای ترک شغل هایشان دوباره شکل آنها را بطریقی تغییر می دهند.
دکتر مستز می گوید,"خیلی ساعات کار را کاهش می دهند,کارهایشان را تغییر می دهند,به موقعیت های با مشغله کمتر می روند یا حرفه های خود را تغییر می دهند.برخی مردم برای بازپروری مهارت های خود مرخصی های کوتاه مدت گرفته یا به سفر می روند.برخی  در طی مسیر اگر فرصت بزرگی حادث شود برای یک دوره زمانی به موقعیت های بالا صعود می کنند.آنها ممکن است حتی یک کسب و کار جدیدی را دایر کنند."
در نهایت,برای اکثر زنان,تصمیم گیری در خصوص موقع بازنشستگی به ملاحظات متنوعی از نیازهای خانواده تا سلامتی و برنامه های آینده بستگی دارد.
دکتر مستز می گوید,"اما توجه بیشتر به نگرش دراز مدت حائز ارزش است ,مبنی بر اینکه کار کردن طولانی مدت می تواند امنیت مالی را تقویت و تحت شرایطی برای برخی افراد ممکن است حتی سلامتی آنها را هم تقویت کند."
"به عقیده من ,زنان باید سعی کنند تا حد امکان اشتغال خود در محیط کار را حفظ کنند."
(Source: health.harvard.edu)
ترجمه و تلخیص;غریب واحدی پور
 

قسمت اول:فواید به تعویق انداختن بازنشستگی

به تعویق انداختن بازنشستگی امکان دارد به نفع مغز,سلامتی و طول عمر باشد 
هدف داری و مشغول بودن به کاری که آن را دوست دارید می تواند سلامتی و ارتباط اجتماعی شمارا حفظ کند.در حالی که خیلی از زنان در رؤیای آسودگی و ریلکس بودن زمان بازنشستگی هستند,مع الوصف دلایل فزاینده ای در برخی موارد وجود دارد که ادامه دادن به کار سخت و بدون وقفه  کمی بیش از بازنشتگی برای مغز و سلامتی بهتر است.
دکتر نیکول مستز استادیار سیاست های بهداشتی دانشکده پزشکی هاروارد"تا کنون نتایج تحقیق در این مورد ترکیبی بوده است ولی تمایل به سمت مثبت بودن است یعنی برای خیلی از افراد فواید سلامتی در کارکردن به مدت طولانی تری است "
او می گوید,شغل درست می تواند روابط اجتماعی شما را حفظ کند.
می تواند به شما کمک کند که از نظر بدنی فعال بمانید;و می تواند هدف,چالش و یا یک کانالی برای خلاقیت باشد.در طولانی مدت عیان گردیده است که همه این فاکتورها در سلامتی سهیم هستند. 
تحقیق منتشر شده ای در مجله سلامت عمومی و امراض مسری سال2016 در خصوص"اثر بازنشستگی بر روی مغز" نشان داد که ,بازنشستگی زودهنگام می تواند بطور واقعی خطر مرگ زود رس را افزایش دهد.
یافته ها نشان داد اشخاص سالمی که بازنشستگی خود را به تعویق انداخته و نسبت به گروه مقایسه یکسال دیرتر بازنشست شده بودند خطر مردن آنها به هر دلیلی در دوره تحقیق(1992تا2010)11درصد پایین تر بود.بازنشسته های دارای مشکلات سلامتی نیز موقعی که بازنشستگی را بتعویق انداخته بودند بیشتر عمر می کردند.تحقیق دیگر صورت گرفته توسط آژانس تحقیقات سلامت دولت فرانسه بازنشستگی دیرتر را با کاهش خطر بیماری آلزایمر و سایر اشکال جنون مرتبط دانست.کارکردن طولانی تر ممکن است همچنین به شما کمک کند هنگام تصمیم گیری در مورد زمان بازنشستگی آسوده تر بازنشست شوید.
زنانی که مدت طولانی تری به شغل خود ادامه می دهند می توانند دوباره حقوقی را که طی مرخصی های قبلی خود از دست داده بودند کسب کنند.
در پژوهش اخیر دکتر مستز مشخص گردید که برای زنان با ادامه کار در حین دوره 50و 60سالگی نسبت به مردان برگشت مالی بیشتری حاصل می شود.او می گوید," و  سود افزوده ناشی از تقویت فواید امنیت اجتماعی آنها را هم درپی دارد."
لکن,لازم به یادآوری است در حالیکه تحقیق گرایش به پشتیبانی از این حقیقت را دارد که کار طولانی تر برای سلامتی بهتر است,ولی تمام تحقیقات فواید و یا حتی یک ارتباط را نشان نمی دهند.
 نتیجه تحقیقی در مجله اقتصاد سلامتی پژوهشگران استرالیایی نشان داد که واقعا" سلامت کلی و نه سن بازنشستگی شما است که بر طول عمر اثر می گذارد.
ادامه دارد
(Source: health.harvard.edu)
ترجمه و تلخیص;غریب واحدی پور
 

ورود به سایتسخنی پند آموز

 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.