داستان های کوتاه اخلاقی


۱-شیر حریص
 شیری در روز فوق العاده گرمی خیلی گرسنه بود.
از کمینگاه بیرون آمد و همه جا را جستجو کرد.فقط یک خرگوش صحرایی کوچک توانست پیدا کند.با اندکی تردید خرگوش را گرفت.با خود گفت"این خرگوش شکمم را پر نمی کند."
شیر در حال کشتن خرگوش بود که آهویی از آن حوالی بسرعت گریخت.شیر حریص شد. فکر کرد،"بجای خوردن خرگوش کوچک،بهتر است این آهوی بزرگ را بخورم."
لذا،خرگوش را رها کرد و بدنبال آهو دوید.اما آهو درون جنگل ناپدید شده بود. در نتیجه حسرت خورد که چرا خرگوش را رها کرد‌
 نتیجه اخلاقی داستان:
یک پرنده در دست بهتر از دو پرنده بر روی بوته است.
۲)روباه و دانه های انگور
عصر یک روز روباهی در جنگل پرسه می زد، خوشه های انگوری را  که از شاخه بلندی آویزان بود  زیر نظر گرفت.
فکر کرد،"فقط این ها می توانند عطشش را رفع کنند."
چند گامی عقب رفت،پرید و درست تا نزدیکی انگورها رسید ولی موفق به چیدن آنها نشد‌.دوباره چند گامی به عقب رفت و سعی کرد آنها را بچیند ولی باز موفق نشد.
سرانجام،در حالی که از خیر آنها گذشت و دست از تلاش برداشت گفت،" احتمالا" بد مزه اند،"و از آنجا دور شد.
نتیجه اخلاقی داستان:خوار شمردن چیزی که نمی توانید داشته باشید آسان است.
۳)شیر و برده فقیر
برده ای که توسط اربابش مورد بد رفتاری قرار گرفته بود به جنگل گریخت.آنجا با شیری مواجه شد که بخاطر فرو رفتن تیری در پنجه اش عذاب می کشید.برده با شجاعت جلو رفت و تیر را به آرامی بیرون کشید.
شیر بدون از اینکه به او آسیب برساند دور شد.چند روز بعد ارباب آن غلام به جنگل رفت و خیلی از حیوانات را صید کرد و درون قفسی زندانی کرد.مردان ارباب که برده را زیر نظر داشتند او را گرفتند و نزد ارباب خشن آوردند‌.
ارباب  برده را  در قفس شیر انداخت.
برده درون قفس در انتظار مرگ بود، ناگهان دریافت که شیر درون قفس همان شیری است که به او کمک کرده بود.در نتیجه برده خود نجات یافت و شیر و سایر حیوانات درون قفس هم رها شدند.
نتیجه اخلاقی داستان؛اگر به کسانی که نیازمند هستند کمک کنید،در عوض پاداش اعمال سودمند خود را دریافت خواهید کرد.
منبع؛ https://wealthygorilla.com
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

قسمت سوم و آخر؛حکایت خارق العاده نگرش مثبت

 مفهوم کلیدی دیگری که به برادرم کمک کرد بر چالش بهبودی خود غلبه کند آن است که هرگز شادی خود را بتعویق نمی اندازد‌.خیلی از مصدومان بستری شده در آن بیمارستان بر این اعتقاد بوده و بر آن اصرار می ورزیدند که نمی توانند با موقعیت فعلی خود شاد باشند،یا در بهترین حالت،فقط در صورتی از زندگی خود لذت می برند که بطور کامل بهبود یابند.میکائیل موضع متفاوتی اتخاذ کرد و به سختی برای لذت بردن از زندگی خود و خندیدن در حین پروسه بهبودی مجدد کار می کرد. من به هیچ وجه در تلاش برای القای این موضوع نیستم که او روزهای بدی نداشت.در آن اوقات،موقعیت او بنظر نومیدانه بود.اما می دانست که نمی توانست به خود اجازه دهد تا توسط نیروهای منفی مغلوب گردد.موقعی احساس می کرد که در حال سقوط است،خودش را با کلمات تشویق آمیز و دلگرم کننده تقویت می کرد.بله، می دانست که زندگی اش هرگز یکسان نبود.اما علی رغم آن واقعیت،قادر بود که تمرکز خود را به سمت موضوعاتی انتقال دهد که موجب تعالی روحیه اش می گردند. او اصرار داشت که کسانی دور و بر او باشند که خوشبین و دارای یک حش شوخ طبعی باشند. برای میکائیل هرگز آخر دنیا نبود:در عوض شروع دنیای جدیدی بود.او به موقعیت خودش بعنوان یک چالش  ونه یک فاجعه می نگریست.حتی جزئی ترین دستاورد شبیه خارج شدن از رختخواب برای قدم زدن به سمت حمام بدون از کمک دیگران،یک پیروزی بود. هر پیروزی بنیان امید او را پایدارتر می ساخت.امید، ایمان او برای سپاسگزاری در قبال داشته هایش را تقویت می کرد.هر چه سپاسگزارتر بود،برای موفقیت بیشتر سعی می کرد و بزودی سیکل مداوم خودش یعنی گردبادی از انرژی مثبت  را خلق کرد که او را برای رسیدن به دستاوردهایی بجلو هدایت می کرد  که بمراتب بیش از  پیش بینی هر فردی بودند. ذوق او برای زندگی شگفت انگیز بود و هنوز هم هست.    هنگامی که میکائیل از بیمارستان ترخیص شد ۹۵پوند بود.از اینرو، شگفت زده شدیم موقعی اظهار داشت که می خواهد به دانشکده برود و معلم تاریخ شود.صادقانه بگویم همه شک داشتیم.نه فقط وضعیت بدنی او یک مانع بود،بلکه میکائیل دقیقا" در دبیرستان بچه فرزی نبود.فراموش نشود که راجع به آدمی صحبت می کنیم که اصلا" هیچ مهارت شغلی یا حرفه ای نداشت.  با این وجود ،دوباره میکائیل علی رغم مشکلات موفق شد از دانشکده با بالاترین نمره فارغ التحصیل گردد و مدارک دانشگاهی  تاریخ ،آموزش و پرورش و مدیریت را دریافت کرد.پس از فارغ التحصیلی،معلم تاریخ همان دبیرستانی شد که از آنجا فارغ التحصیل شده بود.بعد از چند سالی، بعنوان ناظم مدرسه منصوب شد.طولی نکشید که معاون مدیر مدرسه شد. نه فقط به اساتید،بلکه به دانش آموزان و والدین نیز احترام می گذاشت.پس موقعی که به او پیشنهاد دادند و سمت مدیر دبیرستان محلی را پذیرفت تعجب آور نبود.و هنگامه ای که میکائیل بطور جدی به بازنشستگی می اندیشید،صاحب نفوذانی از او خواستند که شغل دستیار مدیر تمام مدارس ناحیه را بپذیرد،که البته پذیرفت.چنین موقعیتی پایانی عالی برای حرفه ای شگفت انگیز بود. میکائیل اکنون بازنشسته است و با همسرش جون به دور دنیا سفر می کند.در تابستان بیشتر وقت خود را در خانه قشنگش در شمال نیویورک می گذراند. ماههای زمستان، در فلوریدا در املاک اشتراکی سکونت می کند. برای کسی که گفته شده بود هرگز موفق نمی شود زنده از بیمارستان خارج شود بد نیست.تجربه برادرم میکائیل به من ثابت می کند که با نگرش درست حتی فقط با یک فوت روده ،همه آنچه که باید انجام دهید یک قدم جلوتر از دیگران  گام برداشتن است. داستان میکائیل اثبات این حقیقت است که سرنوشت ما را آنچه که اتفاق می افتد تعیین نمی کند،بلکه در عوض آنچه که در قبال اتفاقات انجام می دهیم تفاوت ایجاد می کند. یعنی انتخاب های ما و اعمالی که در امتداد مسیر انجام می دهیم،تفکرات ما و آنچه که  بر آن تمرکز می کنیم و نیز چگونگی بیان چیزی است که۲۴ساعت ۷روز هفته به خودمان می گوئیم. موضوع ایجاد تعهد خلل ناپذیر برای لذت بردن از زندگی خودمان در حین فرآیند نوسازی و شجاعت خندیدن و شادی کردن در زمان های سخت است.

منبع؛ https://www.success.com

ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

 

           سه داستان کوتاه اخلاقی

             
۱-الاغ احمق
نمک فروشی هر روز کیسه نمک را بر پشت الاغ خود به بازار می برد.
در مسیر از رودخانه عبور می کردند.روزی الاغ ناگهان درون رودخانه افتاد و کیسه نمک هم  زیر آب رفت.نمک در آب حل شد ،در نتیجه کیسه برای حمل خیلی سبک شد.الاغ از این وضعیت خوشحال شد.
در نتیجه الاغ هر روز از همان شگرد استفاده می کرد.
نمک فروش متوجه شد و تصمیم گرفت به او درسی بدهد.روز بعد بجای نمک،پنبه بار الاغ کرد.الاغ این مرتبه به امید سبک شدن بار به روش قبل عمل کرد.
اما پنبه مرطوب خیلی سنگین شد والاغ رنج می کشید.بنابراین،الاغ درسی آموخت و دیگر از ترفند خود دست کشید،فروشنده هم خرسند شد.
نتیجه اخلاقی داستان :بخت واقبال همیشه یار نیست.
۲- دوست خوب
دو دوست در بیابان قدم می زدند.در حین سفر مشاجره ای رخ داد و یکی بر صورت دیگری یک سیلی زد.
دوستی که سیلی خورده بود، آسیب دید،اما بدون از اینکه چیزی بگوید،در ماسه نوشت؛
"امروز بهترین دوستم مرا سیلی زد."
آنها به قدم زدن ادامه دادند تا به مکان مناسبی رسیدند و تصمیم گرفتند شنا کنند.دوستی که سیلی خورده بود در باتلاقی گیر افتاد و در حال غرق شدن بود،اما دوستش او را نجات داد.پس از آنکه نجات یافت،بر روی تخته سنگی نوشت که،"امروز بهترین دوستم زندگی مرا نجات داد."
 دوستی که بهترین دوست خود را سیلی زده و زندگی اش را نجات داده بود پرسید؛
"پس از آنکه شما را سیلی زدم بر روی ماسه و اکنون بر روی سنگی نوشتید.چرا؟"
او جواب داد؛
"هنگامی کسی به ما آسیب می رساند باید آن را بر روی ماسه بنویسیم تا بادهای عفو و بخشش  آن را پاک کند و ببرد.اما،موقعی کسی کار خوبی برای ما انجام می دهد،باید آن را بر روی سنگ منقوش کنیم تا هیچ بادی هرگز نتواند آن را پاک کند."
نتیجه اخلاقی داستان:
به چیزهایی که در زندگی خود دارید ارزش ندهید.بلکه به کسانی که در زندگی دارید ارزش بدهید.
۳-چهار دانشجوی با هوش!
شبی چهار دانشجو تا دیر وقت مهمانی بودند و برای امتحان روز بعد مطالعه نکردند.لذا صبح  نقشه ای کشیدند.
آنها خودشان را گریسی و خاک آلود کردند.
سپس نزد استاد رفتند و گفتند که شب گذشته به یک عروسی رفته بودند، در مسیر برگشت لاستیک ماشین  پنچر شد و ناچارا" تمام مسیر ماشین  را هل دادیم.بنابراین در وضعیتی نیستیم که امتحان بدهیم.
استاد برای دقیقه ای فکر کرد و گفت، سه روز دیگر می توانید دوباره امتحان بدهید.دانشجویان تشکر کردند و گفتند تا آن هنگام آماده می شوند‌.
روز سوم نزد استاد حاضر شدند.استاد گفت چون امتحان ویژه ای است همه چهار نفر نیاز است که در کلاس های مجزا بنشینند. چون طی سه روز گدشته خوب مهیا شده بودند همه موافقت کردند.
امتحان فقط شامل ۲سوال در مجموع ۱۰۰نمره بود.
۱-نام شما چیست؟....(۱نمره)
۲-کدام لاستیک پنچر شد؟....(۹۹نمره)
الف)لاستیک جلو سمت چپ   ب)لاستیک جلو سمت راست
ج)لاستیک عقب سمت چپ    د)لاستیک عقب سمت راست
نتیجه اخلاقی داستان:مسئولیت را بپذیرید وگرنه درس خود را خواهید آموخت.


منبع؛ https://wealthygorilla.com
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

قسمت دوم؛حکایت خارق العاده نگرش مثبت

       زمان دیگری، توسط دکتری بخاطر خوردن یک ساندویچ مورد سرزنش قرار گرفت.برادرم به او خیره شد و  گفت،"دکتر  اختلاف بین ما آن است که شما بر ۲۱فوت از دست رفته روده ام تمرکز می کنید ولی من بر ۱فوت باقیمانده ای که هنوز دارم تمرکز می کنم.اجازه دهید ببینم چه کاری می توانم با آن انجام دهم."سپس برافروخت و گفت،"اکنون،دسرتان چیست؟" بخاطر داشته باشید که میکائیل در بخشی مملو از مردان جوانی بستری بود که از بیماری های بدنی،ذهنی،احساسی و روحانی  رنج می بردند.قریب به یکسال شاهد آوردن و بیرون بردن بدن هایی بود.هر روز، گریه هایشان را می شنید.دردشان را احساس می کرد.در آن اوقات،چنان وضعیت باید غیر قابل تحمل می بود. شب های خیلی طولانی ،تاریک در بیمارستان فرصت زیادی برای میکائیل فراهم کرده بود تا دریابد که چقدر موقعیتی که در آن قرار گرفته بود غیر منصفانه و بدشگون بود،اما هرگز یک مرتبه از او نشنیدم که شکوه کند و بگوید"چرا من؟" هرگز جنگ،سپاه دریایی یا کشورش را سرزنش نکرد.با وجود  آشفتگی و مجبور به تلاش برای رفع مخمصه هایش  هنوز قادر بود برای تغییر توجه اش بر روی کاری که لازم بود انجام دهد تا از آن وضعیت خارج شود و نیز کاری که باید انجام می داد  انرژی کافی صرف کند.به عبارت دیگر،میکائیل از طریق آموزش خودش برای استفاده از قدرت انتقال، در واقع معجزه خودش را حتی موقعی که تمام احتمالات بطور کامل برخلاف خواسته او بود خلق کرد.  چنین نگرش بود که به او امکان داد راه خود را در مسیر بهبود یافته و در امتداد آن گام بردارد.موقعی که سرانجام قادر بود صحبت کند،تنها جملاتی که به خود اجازه داد بیان کند جملاتی بودند که به ساخت اعتماد به نفس او کمک می کردند. بعلاوه ،میکائیل سر موقع قادر به سازگاری باسیستم گوارشی جدید خود بود.دکترها هنوز نمی دانستند که چگونه این کار را انجام می داد،ولی هر چیزی را که می خواست  می خورد و بطور کامل از آن لذت می برد. بطور شگفت انگیزی،اطمینان میکائیل نیروی تثبیت کننده برای تمام کسانی بود که پیرامون او بودند.خانواده از نگرش مثبت او تغذیه می کرد،و حتی در مواجه با موج های پی در پی اخبار دلسرد کننده،روحیه هرکسی همراه با سلامتی میکائیل ترفیع می یافت.اکنون فکر کردن به آنکه بامزه ترین چیز در آن هنگام درون بیمارستان نگرش قوی مثبت  میکائل بود شیرین و خنده دار است.او می گوید،"من هنوز مایک ریزو هستم."و شرح تفصیلی از آنچه هنگام ترخیص از بیمارستان انجام داد ارائه می دهد. سوگند می خورم که  گاهی بنظر می رسید از چالش لذت می برد.او از اثبات اشتباه بودن نظرات متخصصین لذت زیادی می برد.هر تشخیصی را که باطل می کرد در پیروزی خود به موفقیت دیگری نائل می شد و گام دیگری به سمت بهبود کامل خود برمی داشت.  آیا نگرشی را که خلق کرددرک می کنید؟آیا درمی یابید که چگونه نقطه نظرات و انتخاب کلمات یک سیستم اعتقادی قدرتمندی خلق کرده بود که  حتی در مواقعی که بدون از اطمینان درستی مرگش را باور می کرد به او کمک کند تا احساس اطمینان کند. می توانید دریابید که چگونه این نوع طرز تفکر می تواند بر واقعیت حال و آینده شما اثر بگذارد؟برخی مردم می گویند که حیات برادرم و روشی که زندگی می کند امروز چیزی کمتر از معجزه نیست. بطور کامل موافقم.معجزات را باور دارم. همچنین باور دارم موقع فرا رسیدن زمان های سخت بویژه هنگامه ای که همه چیز بر خلاف میل ما است. همه فرصت هایی برای بروز معجزات خود داریم.چنین معجزاتی  در ارتباط با چگونگی درک و مواجه شدن ما با چالش است.لذا گاهی اوقات،ما فقط به آن یک انگشت نیاز داریم. بی شک باور دارم که بزرگترین اسلحه میکائیل در جنگ او برای بقاء عزم استوارش  برای انتقال از نیروهای منفی که ممکن بود بر او اثر بگذارند به سمت یک طرز فکر سالم تر ،مثبت بود.توانایی عجیبی برای انتقال تمرکز و روش تفکر برای تغییر آنی در چگونگی نگریستن او به یک موقعیت چالش برانگیز دارد.این تغییر درک همیشه به او امید،اطمینان و شجاعت لازم برای حرکت بجلو را عرضه می کند. بدون شک می توانید بگوئید که برادرم تغییر را در وجود خود دارد.

ادامه دارد

منبع؛ https://www.success.com

ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

 

   دو داستان کوتاه اخلاقی


۱-پیر مرد روستایی
مرد پیری در روستا زندگی می کرد.او یکی از بدبخت ترین افراد در دنیا بود.تمام مردم روستا از دست او خسته بودند؛همیشه افسرده بود،بطور پیوسته غر و لند می کرد و همیشه کج خلق بو‌د.
هر چه پیرتر می شد،نفرت انگیز تر می گردید و سخنانش زهرآگین تر می شدند.مردم از او دوری می کردند،زیرا تیره روزی او مسری بود.حتی شاد بودن نزد او غیر طبیعی و زشت بود.
احساس بدبختی را در دیگران خلق می کرد.
تا اینکه روزی،موقعی ۸۰ساله می شد،اتفاق غیر قابل باوری رخ داد‌.بلافاصله هر کسی این شایعه را شنید که:
مرد پیر امروز خوشحال است،راجع به هیچ چیزی غر و لند نمی کند،لبخند می زند،و حتی صورتش بشاش شده است.
تمام اهالی روستا جمع شدند.از پیرمرد پرسیدند :برای شما چه اتفاقی افتاده است.
پیرمرد گفت،"اتفاق ویژه ای نیفتاده است.۸۰سال بدنبال شادی بوده ام،بی فایده بود.و سپس تصمیم گرفتم که بدون از شادی زندگی کنم و فقط از زندگی لذت ببرم."
نتیجه اخلاقی داستان:بدنبال شادی نباشید.از زندگی خود لذت ببرید.
۲-مرد خردمند
 روزی جماعتی نزد مرد خردمندی آمدند و  از مشکلات مشابه ای شکایت کردند.او جوکی گفت و همه قاه قاه خندیدند.
پس از چند دقیقه ای،همان جوک را دوباره گفت و این مرتبه فقط تعدادی از آن جمعیت خندیدند.موقعی که جوک را برای سومین مرتبه تعریف کرد  دیگر هیچ کسی نخندید.
مرد عاقل لبخندی زد و گفت:
"شما نمی توانید به جوک مشابه ای بارها بخندید.پس چرا همیشه از مشکل مشابه ای شکوه و ناله می کنید؟"
نکته اخلاقی داستان:
نگرانی و دلواپسی مشکل تان را رفع نمی کند،فقط وقت و انرژی شما را تلف می کند.

منبع؛ https://wealthygorilla.com
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

قسمت اول؛حکایت خارق العاده نگرش مثبت

          چگونه می توان با نگرش مثبت بر هر چالشی غلبه کرد بزرگترین الهام من در زندگی برادرم میکائیل است.او به من یاد داد که چگونه در بدبختی و فلاکت خوشبین باشم.چگونه به یک چالش بیندیشم.ارزش تغییر یک ساختار فکری و قدرت یک نگرش مثبت را به من یاد داد. میکائیل جانباز جنگ ویتنام است.21فوت از روده کوچک او یا در میدان جنگ سوخته و یا بر روی میز جراحی برداشته شد. بر روده بزرگ،کلیه ها و اندام های درونی دیگر بدن او نیز صدماتی وارد شد‌.متاسفم که خیلی وضعیت را ترسیم می کنم،می خواهم بطور کامل شرایط او را درک کنید بطوریکه بتوانید اهمیت آنچه را که بر آن غلبه کرد دریابید. اولین مرتبه ای را بخاطر می آورم که او را پس از برگشت به خانه دیدم.او در بیمارستانی در برزن کوینز نیویورک بود،اگر موقعی وارد اتاق شدم پدر و مادرم نبودند هرگز نمی دانستم که آن کس که بر روی تخت دراز کشیده است برادر من است. از ۱۷۰پوند(هر پوند ۴۵۳گرم است) وزن ماهیچه ای تکاور دریایی به ۸۸پوند پوست و استخوان مبدل شده بود.در انتهای روز،دکتری وارد اتاق شد،به والدینم نزدیک شد و گفت،" متاسفم،اصلا" بنظر امید بخش نیست." هرگز  حالت چهره آنها را فراموش نمی کنم.دکتر ادامه داد،"برای او یا هر کس دیگری نجات از این وضعیت وخیم یک معجزه است." همچنانکه این همه در حال وقوع بود،خیره شدن به چشم برادرم را به یاد می آورم که متحیر بودم آیا آخرین باری است که او را می بینم.سپس متوجه چیز عجیبی شدم.دستش  بکندی از کنار پهلویش در حال بلند شدن بود، از آنچه می گذشت آگاه بود. باید پیش بینی دکتر را شنیده باشد،زیرا بکندی مشتش را گره کرد و در اوج ناباوری ،انگشت وسط او بطور مستقیم از مشتش بیرون پرید.فقط  این را بخاطر می آورم که گفتم،"آن حرکت ناشی از گرفتگی ماهیچه نیست!"  خوشبختانه برای آن دکتر،حرکت انگشت وسط جایگزین جملاتی شد که میکائیل نمی توانست بیان کند.آن حرکت بمنزله اعلان او به کل جهان بود که نمی خواهد  زندگی اش متوقف شود،بلکه به کاری بیش از نجات می اندیشد،می خواهد رشد کرده و شکوفا  شود. بر خلاف معنای عموما" پذیرفته شده،حرکت آن انگشت علامت امید بود و میکائیل به بهبودی خوشامد گفته و نظر خود را راجع به تشخیص دکتر بیان کرده بود.البته جوابی بود که بعد از آن هر زمانی نمی توانست کاری انجام دهد به سوال دکترها می داد. از اثبات نادرستی تشخیص دکترها خیلی لذت می برد.  ما اکنون به این اشاره بعنوان "انگشت خوشبینی"(یا همچنانکه من نام گذاری کرده ام"آپ تمیزم" گرفته شده از اپتمیزم تلفظ انگلیسی خوشبینی)یاد می کنیم. بدون شک از حرکت آن انگشت دریافتم که روح درون کالبد میکائیل جون ریزو هنوز زنده است.حس شوخ طبعی او هنوز آکبند بود،بعلاوه بوضوح قادر به تفکر و تصمیم گیری در مواقع ضروری بود.بطریقی می خواست تلاش کند و موفق شود. روزی گروهی از دکترها به او گفتند که بخاطر وضعیت منحصر بفردش،باید به یک رژیم غذایی ویژه در تمام عمر شامل عمدتا" شوربای آرد جوی دو سر،سوپ ها،میوه،غذای کودک و آب میوه روی بیاورد.منظورم این است که باید واقعیت  را پذیرفت،آنها راجع به کسی صحبت می کردند که فقط یک فوت (هر فوت حدود ۳۰ سانتی متر است)  روده کوچک داشت. هر وقت چیزی را می خورد،در نگهداشتن آن دچار مشکل بود.اما برادرم با جسارت به دکترها نگاه کرد و گفت،"به هیچ وجه!شما به من نخواهید گفت که چه چیزی می توانم  وچه چیزی نمی توانم بخورم. یک کاسه پاستا و یک جفت کوفته قلقلی می خورم،حتی اگر در تمام مدتی که می خورم در توالت بنشینم!"

ادامه دارد

منبع؛ https://www.success.com

ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

 

آخرین اخبار

سخنی پند آموز

 راهنمایی برای بیداری روحانی
نتیجه اهمال و غفلت افسوس است و عاقبت عزم و دوراندیشی سلامتی و تندرستی است.
امام علی(ع)
The result of negligence is regret and the consequence of far-sightedness and determination is soundness
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
انسان می تواند دنیا را با قناعت بخرد  و با سخاوتمندی و خیر خواهی شاد زندگی کند.
امام علی(ع)
One can purchase the world with contentment and live in happiness with benevolence
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند دوستان معینی دارد که برای خیر رساندن به بندگانش به آنها برکت ارزانی می کند،و تا هنگامیکه بخشنده هستند آن برکت را در دستان آنها حفظ می کند.
امام علی(ع)
God has certain friends to whom He grants blessing in the interest of His servants,and leaves these blessings in their hands as long as they are generous
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کلمات تا هنگامی که آنها را بر زبان آورید تحت کنترل شما هستند،اما لحظه ای که آنها را بر زبان می آورید توسط آنها کنترل می شوید.
امام علی(ع)
Words are under your control till you utter them ,but the moment they are uttered you are controlled by them
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
من خدا را در از هم پاشیدن اراده های استوار،باز شدن گره های زمخت وخشن و نقض عهد بلند پروازان محکم شناخته ام.
امام علی(ع)
I have recognized God in the dissolution of steadfast wills ,the unravelling of coarse knots,and the breach of firm ambitions
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اکثر کسانی که عقل خود را از دست می دهند،بواسطه کور شدن ناشی از حرص و طمع و بستن چشمان خود بر روی حقیقت است.
امام علی(ع)
Most of those who lose their wisdom ,do so because of being dazzled by greed,and shutting their eyes against fact
Imam Ali (AS)
   راهنمایی برای بیداری روحانی
ایمان ترجیح حقیقت حتی اگر به زیان شما باشد بر دروغ است حتی اگر به نفع تان باشد.
امام علی(ع)
Faith is preferring truth,even if it is to your loss ,to falsehood ,even if it is to your interest
Imam Ali (AS)
 
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند هرگز در دعا و برکت را بدون از باز کردن در اجابت نمی گشاید.
امام علی(ع)
God never opens the door of benediction without opening the door of fulfillment
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
بهترین ویژگی ها برای زنان غرور،ترس و حرص است که می توانند بدترین ویژگی های مردان باشند.
امام علی(ع)
The best qualities in women are pride ,fear and greed,which may be considered the worst in men
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
مخالفت تفکر و اندیشه را فرسوده می سازد.
امام علی(ع)
  Opposition wears out thought
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اوه،پسرم از تنگدستی تو بیم دارم،برای تنگدستی به خدا پناه ببر،برای اینکه تنگدستی دین را ضعیف می کند.
امام علی(ع)
   O,son I fear indigence for you,take refuge unto God,for indigence weakens religion
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
پیغام شما مفسر عقل و حکمت شما است،و نوشته های شمافصیح ترین پیغام شما هستند.
امام علی(ع)
  Your messenger is an interpreter of your wisdom ,and your written words are the moat eloquent message that comes from you
Imam Ali (AS)
 کسی که استیفای حق خود را به تاخیر می اندازدسزاوار سرزنش نیست اما کسی که حقش را ربوده و نام بدی بدست آورده است باید سرزنش شود.
امام علی(ع)
One who delays getting his right is not blameworthy,but he how robs another of his right and wins a bad name is to be blamed
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
 موقعی فردی به دیگری می گوید که"چقدر خوش شانس است"،روزگار بلادرنگ او را به روز سیاه می نشاند.
امام علی(ع)
When someone say to another "How lucky you are",time will at once bring him a black day
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
 قابل تحسین ترین عمل یک مرد بزرگ طبع آقا منش بستن چشم بر روی خطاهای دیگران و صحبت نکردن راجع به آنها است.
امام علی(ع)
The most admirable act of a magnanimous man is to shut his eys to others' faults and not speak of them
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
از خشم و تجاوز یک مرد اصیل گرسنه و یک مرد فرومایه سیر خود را برحذر دارید.
امام علی(ع)
Be ware of the wrath and assault of a hungry noble man and a satiated ignoble one
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
مشکلی که شما را غمناک می کند بهتر از خوشی است که موجب خودپسندی و از دست دادن لطف خدا می گردد؛برای اینکه اولی بدن را شبیه سوهانی می ساید و دومی روح را بتدریج می سوزاند.
امام علی(ع)
A trouble that saddens is better than a blessing that rouses your selfishness and loses  your God's favor;for,the former grinds your body like a rasp,and the latter burns your spirit little by little.
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
یکی از علائم عالم انتقاد از سخنان و اندیشه های خود و آگاهی از نقطه نظرات متفاوت است
امام حسین(ع)
One of the signs of a scholar is criticizing his/her own words and thoughts and being aware of different viewpoints
Imam Hussein (AS)       
راهنمایی برای بیداری روحانی
شان فرد با سکوت تقویت می شود و دوستان او با جوانمردی و انصاف فراوان می شوند‌
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One's dignity is enhanced with silence ,and one's friends become plentiful with fairness and chivalry
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خودش را با رخت نجابت می پوشاندعیوب یا رازهایش را برای مردم آشکار نمی کند.
امام علی(ع)
He who is covered with the garment of decency will not reveal his defect or his secrets to people
Imam Ali (AS)
                    
        راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که عاشق می شود نباید سرزنش شود.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One who falls in love should not be reproached
Imam Ali (AS)
      راهنمایی برای بیداری روحانی
تنگدستی یک مرگ عظیمی است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
Indigence is  a great death
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
اگر صبور نیستید،وانمود کنید که هستید،برای اینکه تعداد کمی از مردم به روش یک گروه عادت نمی کنند.
امام علی(ع)
If you are not patient,appear to be so,for,there are few people who do not get accustomed to the way of a group.
Imam Ali (AS)
 
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خود را در معرض اتهام قرار می دهد نباید فردی را  که به او مظنون است سرزنش کند
امام علی(ع)
He who exposes himself to accusation must not blame the person who suspects him
Imam Ali (AS)
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
زبان یک جانور وحشی است که اگر به حال خود رها شود آسیب می رساند و خون می ریزد.
امام علی(ع)
The tongue is a wild beast which,Left to itself,Will wound and shed blood
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که راز خود را پنهان می کند،زندگی خود را کنترل می کند.
امام علی(ع)
He who hides his own secret,controls his own life.
Imam Ali (AS) 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خودپسندی حسادت در مقابل خردمندی است.
امام علی(ع)
Selfishness is an envious agent against wisdom.
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
بزرگترین خطا، خطایی است که از آن در وجود خود غفلت می کنید،اما آن را در دیگران می بینید‌
امام علی(ع)
The greatest fault is a fault which you ignore in yourself,but see it in others
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
مردم بچه های این دنیای پیر هستند،بنابراین هیچ کس برای تعلق به این مادر نباید سرزنش شود.
امام علی(ع)
The people are the children of this old world,so no one should be blamed for his attachment to his mother
Imam Ali (AS)
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
قلب دفتر چشمان است.
امام علی(ع)
  The heart is the book of the eyes
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
آنچه را که می توانیدبا آن خرسند باشید،کافی است.
امام علی(ع)
What you can be content with,is enough
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
درخت دارای تنه سبز و تازه شاخه های زیادی دارد و یک مردی که خلق و خوی خوبی دارد هم دوستان زیادی بدست خواهد آورد.
امام علی(ع)
A tree with a green and fresh trunk has many branches ,and a man of good temper gains many friends
Imam Ali (AS)           
راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که از کاری می ترسید،به انجام آن مشغول شوید،برای اینکه اثر ترس خیلی شدیدتر از خود ترس است   امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
When you fear an action,engage  in it ,for the  effect of fear is much more intense than fear  itself.
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
هنگامی که خداوند مخلوقی را تحقیر و پست می کند،او را از هنر و دانش محروم می کند.
                          امام علی(ع)
GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
 When God abases a creature,He deprives him of art and knowledge 
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
یک پند وعبرت بدست آمده پس از تلف شدن یک دارایی از خود دارایی با ارزش تر است.
امام علی(ع)
A counsel gained after lost property is much more precious than the property itself
Imam Ali (AS)       راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت و احترام خود را نگهدارد ،باید از مخالفت با فرومایه خودداری کند.
امام علی(ع)
He who wishes to keep his honor ,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
پیروزی را کسانی در نهایت حتی اگر خیلی طول بکشد به چنگ می آورند که صبور و مصر باشند.
امام علی(ع)
Victory is won eventually by those who are patient and persistent,even if it takes a long time
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت خود را حفظ کند،باید از مخالفت با فرومایه اجتناب ورزد.
امام علی(ع)
 He who wishes to keep his honor,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)                
راهنمایی برای بیداری روحانی
کار کمی که ادامه یابد بهتر از کار خیلی زیادی است که موجب خستگی و فرسودگی می شود.
امام علی(ع)
A little work which lasts is better than excessive work which produces fatigue.
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
دانش را از هر جایی که ممکن است بدست آورید.
ارزش هر کسی بسته به چیزی است که می داند.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
Obtain knowledge wherever possible ...
The worth of everyone depends on what he knows.
Imam Ali (AS)
 
                   راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که عقل و خرد کامل می شود،سخن کاهش می یابد
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
When wisdom reaches perfection,words diminish
 Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
از دوستی با احمق دوری کنید او سعی می کنید شما را با رفتارش جذب کرده و مشابه خودش سازد.
امام علی(ع)
Beware of making friends with a fool for he tries to attract you by his behavior and make you like himself
Imam Ali (AS)
 
 
 
 
همانطوریکه خداوند برای جاهل آموختن را اجبار کرده است،آموزش دادن را هم برای دانایان یک وظیفه قرار داده است.
امام علی(ع)
As God has made it binding for the ignorant
to learn, he has made it a duty for the learned
to instruct.
Imam Ali (AS)                
 ایده های بزرگ از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرند.این در هنر،علم و تبلیغات صادق است.اما ضمیر ناخودآگاه باید بصیر و مطلع باشد،و گرنه ایده تان نامربوط خواهد بود.
ذهن خودآگاه خود را با اطلاعات انباشته کنید وسپس فرآیند تفکر منطقی خود را رها کنید
 راهنمایی برای بیداری روحانی
او که خودش را یک رهبر بحساب می آورد باید قبل از اینکه دیگران را آموزش دهد به تربیت و آموزش خود بپردازد، و ابتدا با یک شیوه صحیح افکار و کردارش را تربیت کرده و آنها را با زبانش نوازش دهد.و کسی که معلم خویش است از معلم دیگران بودن بیشتر شایسته احترام است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
He who considers himself a leader must train
himself before training others, and with a proper
method first educate their thoughts and deeds and
caressj2  them with his tongue. One who is his own
teacher is more worthy of respect than being a
teacher of others.
 Imam Ali (AS)                                          
   راهنمای بیداری روحانی
او که حرص و ولع را بعنوان شعار زندگی خود برمی گزیند مورد تنفر مردم قرار می گیرد،و او که محنت و اندوه خود را آشکار می کند،خود را نزد همه تحقیر می کند،و او که تحت کنترل زبان خویش است از منظر دیگران و خود هیچ ارزشی ندارد. امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING He who adopts cupidity as motto in life will be disliked by people, and he who reveals his distress, abases himself before all, and he who is ruled by his tongue has no worth in his own eyes and those of others. Imam Ali (AS)               
 
اثربخش ترین رهبر کسی است که نیازهای روانی پیروان خود را رفع می کند.
                    دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
من به آگهی نه بعنوان شکلی از هنر یا سرگرمی،بلکه بعنوان یک واسطه اطلاعات می نگرم.موقعی که یک آگهی می نویسم ،نمی خواهم به من بگوئید که آن را خلاقانه می بینید،می خواهم آن را خیلی جالب بدانید که محصول را بخرید. دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
 
 اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که کوچکتر از ما هستند ،به یک شرکت کوتوله ها مبدل می شویم.اما اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که بزرگتر از ما هستند، شرکتی از غول ها خواهیم داشت‌.
                 "دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن"                          
                                                "راهنمای بیداری روحانی" 
   خدایا،مرا بهتر از خودم می شناسید و من خودم را بهتر از دیگران می شناسم.خدایا،جایگاه مرا رفیع تر از آنچه که دیگران تصور می کنند‌ گردانید،و گناهان مرا که دیگران از آنها مطلع نیستند ببخشائید،و ضعف هایم را بپوشانید. امام علی (ع)
 
 
 
 
 
" راهنمایی بیداری روحانی"
 
 
حسادت نامطبوع است؛و ترس یک علامت نقص و کاستی است.تهیدستی مرد هوشمند را در بحث و مشاجره لال می کند،و یک شخص نیازمند در زادگاه خود غریبه است. بیچارگی و نومیدی بلا ومصیبت بزرگی است؛پایمردی و بردباری شجاعت است؛پرهیز و امساک توانگری است،و دینداری و پارسائی یک زره فولادی است که بدن و روح را در مقابل گناهان حفاظت می کند. امام علی (ع)
راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.