قسمت دوم و آخر:مرگ عزیزان از نگاهی دیگر

 
یکی از دوستانم پس از فقدان ناگهانی شوهرش در سال گذشته گفت,"از کسی که غصه دار و اندوهگین است نپرسید,'چطورید؟'بپرسید,'امروز چطورید؟'"
برای کسی که در حال غصه خوردن است احساسات بسان چرخ و فلک هستند,آنها می توانند طی ثانیه ها از خنده به اشک مبدل شوند.برای غصه خوردن هیچ روش درست یا غلطی وجود ندارد,و نباید هرگز در مورد فردی که در حال تحمل غصه و اندوه است قضاوت کنیم.فرآیندی عمیقا" شخصی است.من راجع به پدرم بجز با خانواده ام یا با کسی که دارای تجربه مشابهی است گفتگو نمی کنم. همدردی یا پرسش ها را نمی خواهم.این روش من برای رسیدگی به امور است,و خوب است.
4-مرگ می تواند الهام بخش زندگی تمام و کمال باشد.
اگر به اندازه پدرم عمر کنم(و امیدوارم که خیلی بیشتر از آن عمر کنم),از هم اکنون عمرم از نصف گذشته است.
این بنظر ترسناک است,اما برای من تحریک کننده است.مرگ به زندگی معنا می دهد.موقعی که به مرگ حتمی خود در روزی می اندیشم,احساس شجاعت,بی باکی و قدرتمندی می کنم.شما هم می توانید چنین احساسی داشته باشید.سخت ترین درس ها بزرگترین آزادی ها را در پی دارد.من هر روز بویژه موقعی موضوع خنده داری پیش می آید به پدرم می اندیشم.و با او هر زمانی که به موفقیت برجسته ای نائل می شوم گفتگو می کنم.من می پذیرم:موقعی دیگران را باپدرهایشان می بینم به آنها حسادت می کنم.و آن نیز نرمال است. ترحم نسبت به احساساتم را تمرین می کنم که فکر می کنم والاترین فرم خود مراقبتی است.
غم و اندوه من با گذر سال ها تغییر شکل داده است,در واقع آنچه که در مورد زمان گفته می شود درست است.سوزش های درد جسمانی ام اکنون کمتر شده است.در لحظه های پرسش و ابهام,شفا دهنده ترین کاری که می توانم به انجام آن بیندیشم  زندگی کردن بطریقی است که او به آن افتخار کند.
زیرا ما همیشه با هم رابطه دوستانه داریم.
(Source: greatist.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

داستان اخلاقی:دزد زرنگ

 
بیائید از خواندن داستان "دزد زرنگ"لذت ببرید
دون دزد زرنگی بود.او از ثروتمندان می دزید و همه را به نیازمندان و افراد ضعیف می بخشید.دزدان دیگر به او حسادت می کردند.آنها نقشه ای طراحی کردند که از شر او خلاص شوند.برای دزدیدن پیژامه پادشاه مسابقه دادند.
دون مسابقه را پذیرفت.پس از آن برای اجرای مسابقه جدید مهیا شد.او برای دزدیدن پیژامه پادشاه نقشه ای طراحی کرد.خودش را از نظر ذهنی برای اجرای یک نقشه آماده کرد.
او به کاخ پادشاه رفت.دریافت که  خواب است.یک بطری پر از مورچه های قرمز را بر روی رختخوابش رها کرد.بد جوری پادشاه را نیش زدند.برای کمک فریاد زد.خدمتکاران به داخل هجوم آوردند.آنها وانمود می کردند که در جستجوی مورچه ها هستند.در همین هنگام دون پیژامه پادشاه را برداشت و گریخت.سایر دزدان به شکست خود پی بردند.
آنها دون را بعنوان رهبر خود پذیرفتند.
نتیجه اخلاقی:زیرک بودن است.
http://www.english-for-students.com/Moral-Stories
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

قسمت اول:مرگ عزیزان از نگاهی دیگر

چهار حقیقتی که من پس از مرگ پدرم درباره غصه,ضایعه فقدان عزیز و شفا آموختم
موقعی که نوزده ساله بودم پدرم مرد,هنگامی که تقریبا" شصت ساله بود.او همانند من یک نویسنده بود.یک معتاد نیز بود.مرگش دور از انتظار نبود(قلبش خوب کار نمی کرد و برنامه ای هم برای ترک عادات بد نداشت),با این وجود موقعی که واقعا" اتفاق افتاد یک شوک بود.گاهی اوقات مشابه 14سال قبل احساس می شود,گاهی اوقات احساس می کنم که همه چیز اخیرا" اتفاق افتاده است ,بویژه موقعی که در عالم خواب او را ملاقات می کنم.
وقتی که در خصوص آنچه که از فقدان عزیز,غصه و زندگی در خلال سال های پس از آن واقعه آموخته ام تفکر می کنم. بدون تردید به چهار حقیقت ذیل می رسم:
1-عشق قویتر از مرگ استِ
من هنوز یک پدر دارم.او درون وجود من و خواهرام و خاطرات ما زندگی می کند.موقعی که شام درست می کنم,رانندگی می کنم(او چگونه رانندگی کردن را به من آموخت),بازی می کنم,ادبیات کلاسیک می خوانم,تلویزیون تماشا می کنم و حتی برای نوشتن می نشینم,حضورش را احساس می کنم.اولین مرتبه که کتاب تألیفی خودم را در دستانم گرفتم,او را حس کردم که می گوید,"گفتم چنین کاری کنید!شما آن راانجام دادید."
هنگامی کسی شما را ترک می کند,همه آنچه که رفته است فرم فیزیکی او است.چنان ایده ای بطرز فوق العاده ای تسکین دهنده قلب من بوده است.
2-سپری کردن وقت با کسانی که دوستشان دارید مهم است.
من مادرم را در بریتانیا هر سال دو مرتبه ملاقات می کنم.زندگی پر مشغله است,بله.
اما اختصاص وقت به کسانی که دوست دارید مهم است.با والدین و هرکسی که برای شما مهم است وقت بگذرانید.و سعی نکنید فقط با آنها مکالمه تلفنی داشته باشید.
از آنها بپرسید.موقعی که سن شما بودند راجع به دنیا چه فکر می کردند؟چه کاری انجام می دادند؟شادترین سال زندگی آنها چه سالی بود؟یادگار مطلوب آنها از شما چیست؟آنها را نیز بنویسید!آن داستان ها را بارها در زندگی تان خواهید خواند.
3-فقط چون فردی بنظر خوب می رسد به معنای خوب بودن آن نیست.
(Source: greatist.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 
 

قسمت ششم و آخر:داستان "برگشت به عقب"

از مسیر برمی گردد.و آنجا مرد در میان صنوبران با شلوار فاستونی و تی شرت سفید بلند و گشادی که اسکلت نحیف اما تنومندش را پوشانده بود.ظاهر شد.همچنانکه از پیچ عبور می کند و سپس سرش را برای طی تپه طولانی پایین می آورد به آرامی و با قدم های تا حدودی کج راه می رود.پس از مدتی,زن را می بیند که دست تکان می دهد.فقط با حرکت رو به پایین سرش جواب می دهد,این مرد خیلی مغرور است که دست تکان دهد,اما برای چیدن یک دسته گل وحشی که اکنون آن را محکم در مشت خودش نگهداشته است خیلی مغرور نیست.آن گل ها زن را به لبخند وامی دارند و در پستوی ذهنش کلمات یک ترانه شروع به آرایش گرفتن می کنند.بدون از کوچکترین تردیدی در می یابد که این همان مردی است که برای بقیه عمرش دوستش دارد.
 پیرمرد می گوید"مامی,برای چه کسی دست تکان می دهید؟"
می گوید"شوهرم"
"خوب,من درست آنجا هستم.شما در حال دست تکان  دادن بسوی دیوار هستید."
پیرمرد فقیر,خرفت,اما مهربان است.زن می چرخد و برای او دست تکان می دهد.
پس از آن با بالا نگهداشتن دستش می گوید,"سلام,عزیزم."
*
صورت هایی همه اطرافش  در جنب و جوشند.قادر به حرکت نیست,اما می تواند آنها را ببیند. هیچ نامی ندارند.خودش هیچ خاطره ای ندارد زیرا یک نوزاد است.حس مبهمی دارد که گویا چیزی از او دور و بر خلاف تمایلش جدا شده است.صورت هامایه آسودگی او شده اند.برای اینکه اگر چه نام آنها را نمی داند ,ولی می داند که دوستش دارند و او هم آنها را دوست دارد.
احساس می کند که خودش به کندی نفس می کشد.
  صورت هاجلوی دیدش را گرفته اند,هر چند وقت یک مرتبه کلمات نامفهومی بر لبانشان جاری می شود.اشک ها از چشمان غمبار سرازیر می شود.هر صورتی را که با نفس به داخل می برد آرامش بیشتری به او می بخشد. نسبت به صورت آخری احساس آشنایی می کند.سیمای آن آشناست.ریخت جدی آن بصورت یک چانه بر روی چانه اش فشار می آورد.لب های آشنایش پیشانی اش را لمس می کنند.او این چهره را نگاه می کند و می فهمد در حالیکه همه اسرار از او دور شده اند,امااحساسش دست نخورده باقی مانده است.
<  8  >
آن صورت وجودش را مملو از اطمینان و امنیت می کند,و در می یابد که قدرت برگشتن به زمانی در گذشته را دارد.
*
درون شکم است و دور وبرش را آب گرفته است.دیگر نیازی به تنفس نیست.بنابراین متوقف می شود,چشمانش به آرامی بسته می شوند
جورج را جلوی خودش می بیند.خیلی دور است,اما  تعظیم کرده است. می داند که برای مدتی با هم نیستند,ولی خوب است.سرش را پایین انداخته و شروع به بالا رفتن از تپه طولانی کرده است.
http://www.eastoftheweb.com/short-stories
نوشته شده توسط:جیسن هلمن دالر
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

داستان اخلاقی:صداقت بهترین سیاست است

بیائید از خواندن داستان "صداقت بهترین سیاست است"لذت ببریم.
شیر فروشی از طریق روش های نادرست ثروت خیلی زیادی کسب کرده بود.او روزانه برای رسیدن به شهری که مشتریانش زندگی می کردند باید از عرض یک رودخانه عبور می کرد.
لذااز آب رودخانه بطرز سخاوتمندانه ای با شیری مخلوط می کرد که با سود خوبی می فروخت.روزی برای جمع کردن دیون خود جهت عروسی پسرش به اطراف رفت.با پول خیلی زیادی که جمع کرد مقدار زیادی لباس گرانقیمت و جواهرات طلایی با ارزش خرید.اما هنگام عبور از رودخانه قایقش واژگون شد و تمام خریدهای گرانقیمت توسط رودخانه بلعیده شدند.شیر فروش از غصه دهانش بند آمده بود.ناگهان صدایی از رودخانه شنید که می گفت,"ناله نکن,آنچه که از دست داده اید فقط بهره های نامشروعی است که با فریب مشتریان خود کسب کرده بودید."
نتیجه اخلاقی:همیشه درآمد مشروع  به روش صادقانه دارای ارزش و اعتبار است.پول بدست آمده به شیوه های نادرست تا ابد نمی ماند.
http://www.english-for-students.com/Moral-Stories
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

قسمت پنجم:داستان "برگشت به عقب"

ناگهان,زن برمی گردد و از آشپزخانه خارج می شود.مردصدای بستن در توری جلو را می شنود,و با تصوراتی از او در خیابان ,گم شدن وصدمه دیدن بر روی شیشه شکسته پا می گذارد و در پی او می دود.طی سال ها اینقدر سخت ندویده بود.احساس می کتد قلبش بزرگ شده و در سینه اش ورم کرده است.او را در گل ولای کنار جاده به زمین می افکند,با انگشتان کج و ورم کرده از التهاب مفاصل خود  پیژامه اش را می گیرد.زن با سیلی بصورتش و مشت بر سینه اش می زند.مرد فقط قدرت نگهداشتن او  سرجایش را دارد که در گل و لای سرد از درد به خودش می پیچد.
  بزودی زدن را متوقف می کند.بدنش خم می شود و می لرزد.جورج از او با مهربانی و نوازش می خواهد که  بلند شده و به خانه برگردد.موقعی که آب گرم حمام جریان دارد,جورج در حمام پهلویش ایستاده و او را زیر دوش می برد.گل و لای از مو و صورت سفیدش بصورت لوله جدا شده و باخونی که به شکل مارپیچ صورتی از پاهای جورج جریان دارد مخلوط می شود.
*
اکنون او شانزده ساله است.پیرمرد دوباره در حال خیره شدن به اوست,ولی همانند همیشه به او توجه نمی کند.او چیزهای مهم تری غیر از پیرمرد عصبی همیشه نالان برای اندیشیدن راجع به آنها دارد.
جورج امروز می آید.می داند که برای خواستگاری از او می آید. از خواهرش برای چند هفته ای خواستگاری کرد,اما ناموفق بود.خواهرش قشنگ است,ولی جورج نمی تواند دختر جوانتربا موی سیاه بلند را فراموش کند.امروز برای او می آید. 
از ایوان جلوی خانه خارج شد.یک مسیر خاکی از در ایوان, به پایین تپه و سپس به دور یک پیچ یعنی جایی در پناهگاهی از صنوبران ختم می شود .آنسوی جنگل صنوبران پل چوبی بر روی رودخانه شنی و سپس ریل راه آهن است.
سرش را برمی گرداند و می بیند که اکنون پیرمرد با دست ها بر روی زانو بیرون از خانه بر روی ایوان نشسته است.
<  7  >
به مرد می گوید,"چه می خواهید؟"
 دست هایش را به نشانه بی گناهی بالا می برد,جواب می دهد,"چرا,هیچ,مام,من فقط در حال تماشای تلویزیون هستم."
 پیرمرد خرفت است.زن به سختی منظورش را می فهمد.
ادامه دارد
http://www.eastoftheweb.com/short-stories
نوشته شده توسط:جیسن هلمن دالر
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

ورود به سایتسخنی پند آموز

کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.