قسمت دوم و آخر؛بهترین عادات انسان های قدرتمند روحی

 ما نمی توانیم فکر مردم راجع به خودمان را کنترل کنیم،اما می توانیم به سختی برای خلق روابط دوستانه و پایدار کار کنیم. نمی توانیم تضمین کنیم که برای یک پیشنهاد شغلی انتخاب خواهیم شد،اما می توانیم خودمان را کاملا" آماده کنیم. ۳-از غیر منتظره ها استقبال کرده و از آنها بهترین می سازند. زندگی می تواند سخت باشد.اما تمرکز بر این احساس که  سزاوار این شیوه زندگی نیستیم هیچ کمکی نمی کند.قدرتمندان روانی یک استراتژی تفکر مثبتی را همیشه برای  یافتن جنبه روشن زندگی درون خود پرورش می دهند.آنها نقش قربانی را تصور نمی کنند. آنها بر یافتن مقصرین متمرکز نمی شوند.بدبختی و بیچارگی خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند. تصمیم می گیرند که با وجود بدبختی و چالش با غلبه بر موانع رشد کنند و آنها را به نفع خود تغییر دهند. جهت تطابق با وضعیت غیر منتظره و پذیرش آن بعنوان بخشی از یک طرح بزرگتر به اندازه کافی قابل انعطاف هستند. ۴-آنها به گذشته نگاه می کنند،اما در حال زندگی کرده و لذت می برند در حالیکه برای آینده برنامه ریزی می کنند. انسان های قوی روانی به گذشته برای آموختن یا گرامیداشت چیزی که زمانی بود می نگرند.اما آنجا گیر نمی کنند.حتی اگر زمان های قدیم عالی بودند.زیرا می دانند که موقعی گذشته سنگین تر از حال و آینده باشد روح می میرد.انسان های با روحی قوی درک می کنند که هیچ لحظه ای بهتر از حال نیست. ۵-آنها ریسک ها را محاسبه می کنند انسان های قوی روانی محتاط هستند.یک برنامه دارند.آنها همه گزینه های متفاوت و نتایج قابل شناسایی را برآورد کرده و انتخاب های هوشمندانه می کنند.این بدان معنا نیست که رویای بزرگ در سر ندارند یا خودشان را از مشکلات کارکنان شایسته دور نگهه می دارند.در مقابل،آنها معمولا"  آماده می شوند به اهداف عالی و دور دست نائل شوندچون قابلیت انعطاف لازم برای غلبه بر موانع و تمرکز بر هدف مطلوب را در وجود خود پرورش داده اند.ریسک می کنند،اما بی باک نیستند‌.می دانند که اعمال شان پیامدهای ثانوی دارد،بنابراین آگاهانه رفتار می کنند. ۶-سخن چینی نمی کنند. "انسان های بزرگ از ایده ها می گویند؛انسان های متوسط از رویدادها می گویند؛و انسان های کوچک از مردم می گویند."(الینور روز ولت ) انسان های قوی روانی بر جنبه مثبت زندگی تمرکز می کنند .انرژی خود را صرف خود بهسازی می کنند.و به همین علت است که بدنبال اثری از دیگران می گردند که برای بهتر شدن از آنها تقلید کنند.افراد قوی که با اعتقاد راسخ و صمیمیت زندگی می کنند خوبی را در دیگران می بینند و از اشتباهات دیگران بدون از پراکندن بذر نومیدی و غم می آموزند.آنها مشغول تفکر و برنامه ریزی در خصوص کارهای بزرگ هستند. ۷-آنها مهربان هستند. اکنون از لحاظ علمی اثبات شده است که مهربانی روابط و حس رضایت از زندگی  را قوی می کند.بر خلاف آنچه که همیشه تصور می شود،مهربانی یک علامت سادگی یا ضعف نیست،بلکه نیازمند شجاعت و قدرت است. افراد قوی روانی سطح بالایی از مهارتی  را در وجود خود پرورش می دهند که در زمره مهارت میان فردی اصلی طبقه بندی شده است. نسبت به خود اطمینان دارند و بر خود بهسازی تمرکز می کنند،نسبت به دیگران رشک و حسادت نورزیده یا  رقابت نمی کنند. خود آگاهی و خود اطمینانی آنها را بیشتر مستعد پذیرش دیگران و تقدیس خوبی می کند. چشمانی باز برای آشکار کردن درد و رنج دیگران و حس وظیفه شناسی کافی برای زدودن آن درد و رنج ها جهت آسودگی خاطرشان را دارند‌.فقط از طریق روش خود پسندی و خود محوری زندگی نمی کنند. با اعتماد و دوستی روابط سالم می سازند.به دیگران عشق ورزیده و ارزش و احترام می گذارند و همین خصیصه است که معمولا" آنها را به سمت موقعیت های مدیریتی ممتاز و روابط میان فردی موفقیت آمیز رهنمون می کند.برای اطرافیان خود وقت و انرژی می یابند. https://www.forbes.com

ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

 

قسمت اول؛بهترین عادات انسان های قدرتمند روحی

 ۷عادت برتر از بهترین عادات کسانی که از نظر روانی قوی هستند. بعنوان مخلوقات هوشمند،همه انسان ها دوست دارند هر موقعیتی را که در زندگی با آن مواجه می شوند بدرستی مدیریت کنند.ما قادریم آنچه را که درست است بدست آوریم.بنظر می رسد که  از نظر روانی قوی بودن  و توانائی عملکرد تحت هر شرایطی یک ویژگی اصالتا" مطلوبی است. ماهمه مدیر عالی یک بنگاه تجاری ،کسی را که در رابطه پایداری ۴کودک مدرسه ای را سرپرستی می کند ،فردی که  زمانی برای ورزش منظم در برنامه زندگی خود می گنجاند و یا آن کسی را که قادر به کنترل خود برای بوق نزدن و فحش ندادن در ترافیک سنگین روزانه است با تحسینی توام با حسادت می نگریم. قدرتمندان روانی وجود دارند.اما  یک معجزه نیستند.آنها قدرت های غیر عاطفی و غیر احساسی  ویژه یا زندگی های آسوده یا بودجه های عظیم یا وقت اضافی ندارند.آنها بخاطر قدرت روانی قوی با فعالیت سخت و دشوار دست و پاچه و مغشوش نمی شوند‌. از سوی دیگر، تفکرات خودشان را تنظیم می کنند،احساساتشان را مدیریت می کنند،و با بهره وری رفتار می کنند،و به روشی عمل می کنند که زندگی شان بهبود می یابد،حتی اگر چه از طریق کشمکش یا به تعویق افتادن لذت و خشنودی شان باشد.آنها به واقعیات بدون از ترس می نگرند.  سعادت و خوشبختی خود را کشف کرده اندو از طریق  تعهد خود نسبت به کار موجب  پرورش عادات مثبت روزانه ای می گردند که ماهیچه روحی آنها را ساخته و عادات بدی را که موجب عقب ماندگی شان می گردد از بین می برند. شبیه ابر قهرمان ها هستند،اما عینا" انسان های معمولی هستند  که بصورت فوق العاده از طریق یافتن قدر دگرگون کنندگی زندگی روزانه خودشان به زندگی مشغول هستند.آنها همیشه یک قدم جلو می روند. خبر خوب این است که می توانیم قدرت روانی خود را بسازیم.برای انگیزش بیشتر الگوی خود را بیابید و آگاهانه با  تقلید این ۷ ویژگی  که تعریف می کنیم آغاز کنید:  ۱-آنها روشی کنشگرایانه برای زندگی دارند. کنشگری مستلزم آگاهی نسبت به وظیفه و زمان است.به معنای شروع هر روز با هدف و مقصود از طریق کاری که انجام می دهید و موقعی است که آن را انجام می دهید.به مفهوم گرفتن مالکیت زندگی خویش است.احساس مسئولیت کردن و مسئولانه رفتار کردن است.برای کار کردن جهت وقوع اتفاقات است .برای تمرکز بر چیزی است که ضروری است.برای برخورداری از یک هدف معلوم و حرکت به سمت آن است.  "مراقب تفکرات خود باشید؛آنها به گفتار مبدل می شوند.مراقب گفتار خود باشید،به کردار تبدیل می شوند.مراقب کردارتان  باشید،به عادات  مبدل می شوند.مراقب عادات خود باشید،شخصیت می شوند‌.مراقب شخصیت خود باشید؛سرنوشت تان می شود."(لائوتزه فیلسوف چینی) انسان های قدرتمند از نظر روانی با تعریف روش خود برای پیگیری یک شیوه کنشگرانه برای زندگی  برمی گزینند.اگر حسی وجود دارد،روشی هم وجود دارد‌.چه چیزی از زندگی تان می خواهید و چه کاری انجام می دهید که انتظارتان از زندگی حاصل شود؟ 2-از آنچه نمی توانند کنترل کنند می گذرند "تغییر قابل ملاحظه در زندگی موقعی بوقوع می پیوندد که بجای اشتیاق وافر برای کنترل داشتن برچیزی که قدرت تغییر آن را ندارید تصمیم می گیرید چیزی را کنترل کنید که قدرت آن را دارید."(استیو مرابولی) تمرکز بر چیزی که نمی توانیم کنترل کنیم انرژی و توجه ما را از چیزی که واقعا" می توانیم کنترل کنیم دور می کند.قدرتمندان روانی در تلاش برای مدیریت همه موارد نیستند. از قدرت محدود خودشان بر روی مواردی که نمی توانند کنترل کنند و تمام مواردی که نباید کنترل کنند آگاهی دارند. نظم و انظباطی را در وجود خودشان پرورش داده و تمرین کرده اند که لازمه توقف نگرانی در خصوص مواردی است که نمی توانند بر آنها تاثیر بگذارند.می دانند که می توانند بر خروجی اثر بگذارند،اما نمی توانند آن را کنترل کنند.آنها از انرژی خودشان برای گذاشتن توان شخصی بر روی انجام کارها بجای نگرانی راجع به خروجی که نمی توانند کنترل کنند استفاده می کنند. ادامه دارد https://www.forbes.com

ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

 

قسمت سوم و آخر ؛توصیه هایی برای سخنرانی جذاب و اثربخش


۵- درک قوه اشراق و شم (حس ششم)
آموختن خواندن ذهن و فکر حاضرین در جلسه مهارتی است که زمان می طلبد.می توانید  با حاضر شدن در کنار کسی که با شما در مکان مشترکی است،قرار دادن خودتان در موقعیت آنها و استفاده از حس ششم برای دیدن و حس کردن دنیا آنگونه که آنها می بینند و حس می کنند آن مهارت را بسادگی بسازید.
بدین طریق حس می کنید که چه چیزی بر ذهن آنها اثر دارد؟از انجام چه مکالماتی خودداری می کنند؟با چه احساساتی دست به گریبان هستند؟چه نیازها،عجزها و ترس های مورد غفلت قرار گرفته ای مانع از انجام اعمالی می شود که به نفع آنها است.
  امکان دارد فقط بصورت اشاره مختصری باشد.اما در صورتیکه به آن اعتماد کنید تمایل می یابید که در سخنرانی خود گفته ها را با دغدغه های نگفته تنظیم کنید.در آن صورت است که یک نطق خوب می تواند به نطقی مشعشع مبدل شود.
۶-صلاحیت و اقتدار را تجسم بخشید.
همیشه شخصیت شما با صدای بلندتری نسبت به گفتارتان سخن می گوید.بنابراین از طریق شخصیتی که درون جلسه سخنرانی یا بر روی صحنه می آورید  به چگونگی تجسم خود در ذهن دیگران دقت کنید. فیزیولوژی شما بر روانشناسی تان اثر می گذارد.آیا در حال عرضه خود بعنوان فردی هستید که ارزش آنچه را در حال گفتن است می داند؟این راجع به بلوف زدن یا پوشیدن ماسک نیست،بلکه در خصوص بکارگیری قدرت خویش برای تجسم بخشیدن به اصالت و واقعی بودن خویش است.
نحوه ایستادن خود را به گونه ای تغییر دهید که راست و بلند بایستید‌.چند نفس عمیق بکشید و به زمین زیر پاهایتان متصل شوید.مالک فضای خود بوده و قرار گرفتن در جایی را که هستید حق خود بدانید.
صورت خود را شیرین سازید و همچنانکه با دیگران تماس چشمی برقرار می کنیدبا چشمانتان لبخند بزنید.سپس با  صدایی آرام و توام با خود اطمینانی که حکایت از احترام به دیگران،خود و نیت خالصانه تان برای خدمت است سخن بگوئید. پس از تمام موارد،اگر موضوعی وجود دارد که صادقانه و بی ریا قصد گفتن آن را دارید، کسانی که صادقانه نیازمند شنیدن آن هستند فرصت های پیش روی شما می باشند.
۷-به خودتان اجازه بهتر شدن بدهید
سخنرانی در جلوی مخاطبین به روش هایی که آنها را مجذوب ساخته و اثر گذار باشد یک مهارت است.همانند تمام مهارت ها،می توان آن را توسعه و پرورش داد و در آن تسلط و مهارت یافت.
بنابراین،منتظر نمانید تا صد درصد اطمینان حاصل کنید که هنگام سخنرانی قبل از گشودن دهان خود با قدرت تونی رابینز،کاریزمای بیل کلینتون و وقار و لطافت اپرا سخن بگوئید.ممکن است تمام عمرتان منتظر بمانید.در عوض تصمیم بگیرید به خود اجازه دهید که در هر جلسه تعامل و سخنرانی با تلاش و سختی موفق نشوید،اما بسادگی در آنها بهتر شوید.
بخاطر داشته باشید که فقط شما اینگونه نیستید!
صدایتان مهم است.ایده هایتان مهم هستند.هرگز تردید نکنید.در عوض،نفس عمیقی بکشید ،به خودتان اعتماد کنیدو سپس برای آگاه سازی ،نشاط بخشی و پیشرفت دهان بگشائید‌.
در خاتمه، سخنرانی تقریبا" مشکل تر از ترس و تردید نسبت به توانائی خود برای سخن گفتن نیست.
منبع؛ https://www.success.com
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

قسمت دوم ؛توصیه هایی برای سخنرانی جذاب و اثربخش


۱-متعالی ترین نیت و قصد خود را مد نظر داشته باشید.
آنچه که از قلب برآید،بر قلب نشیند.بنابراین متعالی ترین منظور و غرض  خود را برای کسانی که در حال صحبت با آنها هستید و یا برای کسی که بطور غیر مستقیم ممکن است تحت تاثیر آنچه که می گویید قرار گیرد روشن  بیان کنید.بخاطر بسپارید که سخنرانی شما راجع به اثبات استعداد تان،برنده ساختن طرفداران یاوه گو،بر حق نشان دادن خود و باطل نشان دادن دیگران نباشد بلکه در خصوص بهتر ساختن وضعیت باشد.
اگر سخنانتان کاملا" از غرور ،تکبر یا نفس سرچشمه گیرند،بی شک تقریبا"  همه آنها در دیگران عکس العملی را بر می انگیزانند که به منظورتان از سخنرانی کمک نمی کند. در حالیکه افزودن بر جمع طرفداران یاوه گو امکان دارد یک نتیجه ای از چیزی باشد که می گویید،ولی اگر هدف اصلی تان باشد،پس نفس تان اعتبار و اصالت شما را کم ارزش می کند.
۲-پیام های اصلی و مهم خود را محدود کنید.
نطق خود را ساده نگهدارید.مردم می توانند فقط اطلاعات خیلی زیاد را هضم کنند‌.پیام مهمی که می خواهید بخاطر بسپارند و اعمال اصلی که می خواهید انجام دهند چه هستند؟نطق خود را نه سخت و طاقت فرسا،بلکه محدود سازید.اگر مستمعین از جلسه سخنرانی شما با این احساس بر خیزند که فقط از یک ایستگاه آتش نشانی آب نوشیدند به هیچ کسی خدمت نکرده اید!
اگر در حال استفاده از اسلایدها برای روشن ساختن نکات یا انتقال اطلاعات خود هستید.در مقابل وسوسه پر کردن هر ذره از فضای خود با همه دانشی که در سر دارید مقاومت کنید.
سریع حواستان پرت می شود.کمتر بهتر است.
۳-فقط نگوئید،نشان دهید.
چند ماه قبل به شوهر یک دوست جدید معرفی شدم.او بلافاصه گفت ،"اوه،ما قبلا" همدیگر را فقط بطور مختصر ملاقات کرده ایم.شما سخنران کنفرانس  بخش فروش شرکتم بودید.داستانی را که در خصوص تصادف موتوری برادرت گفتید بخاطر دارم."او رفت که بگوید چگونه آن داستان به او آموخته بود که چگونه موقعی کارها طبق برنامه پیش نمی روند دوباره برنامه ریزی کنید."
نکته؛مردم نه آمار،بلکه  داستان ها را  بخاطر می سپارند.اگر من فقط راجع به علم برنامه ریزی مجدد سخن گفته بودم،آیا در طولانی مدت یک نکته کلیدی از گفتگوی مرا به یاد می آورد.بنابراین در سخنرانی داستان هایی از خود ودیگران را با مخاطبین به اشتراک بگذارید،جائیکه شرایط ایجاب کند شوخ طبع باشید.فقط داستان ها و موارد در ارتباط با شوخ طبعی را بطریقی عنوان کنید که پیام مهم و اصلی شما را تقویت کنند.
۴-فروتن و قابل اعتماد باشید
قبل از اینکه مردم تصمیم بگیرند که راجع به آنچه که باید بگوئید بیندیشند،تصمیم می گیرند که راجع به آنچه در مورد شما فکر می کنند بیندیشند.نگران نباشید،هیچ فردی از کسی که خود را مملو از استعداد و پرمدعا نشان می دهد بگرمی استقبال نمی کند.مردم می خواهند که نه راجع به قهرمان،بلکه راجع به انسان بدانند.
در نتیجه،ما با دیگران بمراتب بطور عمیق تری از طریق آسیب پذیری ها و نه پیروزی های خود ارتباط برقرار می کنیم؛عمدتا" از طریق داستان های اشتباهات و قضاوت های نادرست و نومیدی ها  تا داستان های مربوط به افتخارات و بچنگ آوردن چیزی در وحله اول ارتباط برقرار می کنند.
بنابراین،داستان سفر و زندگی خود را به اشتراک بگذارید،اما کم فروغ ها و پر فروغ ها ؛موفقیت  با شکست ها،فرازها با کار سخت و کوشش طاقت فرسا را با هم متعادل کنید.این گونه سخن گفتن انکار اهمیت ارزش ها و باور به ارزش و بهای خود نیست.فقط به معنای سخنرانی با فروتنی،کنجکاوی و اصالت است.
ادامه دارد
منبع؛ https://www.success.com
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

سخنی پند آموز

                                              "راهنمای بیداری روحانی" 
   خدایا،مرا بهتر از خودم می شناسید و من خودم را بهتر از دیگران می شناسم.خدایا،جایگاه مرا رفیع تر از آنچه که دیگران تصور می کنند‌ گردانید،و گناهان مرا که دیگران از آنها مطلع نیستند ببخشائید،و ضعف هایم را بپوشانید. امام علی (ع)
 
 
 
 
 
" راهنمایی بیداری روحانی"
 
 
حسادت نامطبوع است؛و ترس یک علامت نقص و کاستی است.تهیدستی مرد هوشمند را در بحث و مشاجره لال می کند،و یک شخص نیازمند در زادگاه خود غریبه است. بیچارگی و نومیدی بلا ومصیبت بزرگی است؛پایمردی و بردباری شجاعت است؛پرهیز و امساک توانگری است،و دینداری و پارسائی یک زره فولادی است که بدن و روح را در مقابل گناهان حفاظت می کند. امام علی (ع)
راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.