توصیه های ایمنی جستجوی شغل آنلاین


جستجوی شغل آنلاین عمومی ترین شیوه شغل یابی است،اکنون با تخمین ۶۷درصد جستجو کنندگان شغل بصورت آنلاین شروع به جستجو می کنند.سال۲۰۱۴دیلی تلگراف ادعا کرد که شیادی های شغلی یکی از ده شیادی برجسته ای است که باید بدقت در خصوص آن مراقب بود،سال ۲۰۱۵احتمالا" یکی از هر ۳نفر شغل خودشان را تغییر می دهند چون ارتکاب شیادی در فرآیند جستجوی شغلی یک تهدید واقعی رو به رشد برای بریتانیا است.
جستجو برای نوع شغلی که می خواهید سریع و آسان است،و می توانید شغل های جدید را به محض اینکه کارفرمایان و آژانس ها آگهی های مربوط به  آنها را پست می کنند ببینید‌ .
لکن،شبیه تمام فعالیت های آنلاین،جستجوی شغل خطرات معینی در پی دارد که لازم است نسبت به آنها آگاه  بوده و برای ایمن ماندن در قبال آنها تدابیری محتاطانه اتخاذ کنید.
۱-خطرات
  پست های شغلی جعلی به شیادی یا دزدی هویت منتهی می شوند.
ایمیل های فیشینگ(ایمیل های ساخته شده برای دسترسی به اطلاعات محرمانه) فرد را اغوا می کنند که از وب سایت های  متقلب بازدید کنند‌.
شیادی های خط تلفنی با نرخ اضافی (با برقراری ارتباط مقداری از پول هزینه مکالمه مشترک به حساب شرکت مالک خط تلفن می رود)افراد را فریب داد ه تا باور کنند که آن مکالمه  یک مصاحبه شغلی است.
 شیادی در طرح های خانگی کارگر می افتد که برای کار انجام شده  هزینه پرداخت  نکرده و متحمل هزینه های مربوط به مکالمات تلفنی و پست نمی شوید.
فریفتن برای گرفتن پول پیش در ازای احتمال استخدام
فریفتن جهت پرداخت پول پیش برای عدم وجود بررسی های پلیس (سرویس استثناء سازی و افشا ء سازی)و سایر بررسی های امنیتی دیگر  (چیزی مانند گرفتن عدم سوء پیشینه)
شیادی در نوشتن رزومه(CV)که از فرد خواسته می شود  برای بهبود رزومه جهت یافتن شغل پول بپردازد.
  مشارکت غیر عمدی در فعالیت جنایی
آشکار ساختن اطلاعات شخصی یا مالی در فرم و پروفایل های تقاضای کار آنلاین
آشکار سازی اطلاعات مالی یا شخصی در رزومه
دسترسی جانیان به حساب بانکی
اطلاع غیر عمدی به کارفرمای فعلی مبنی بر اینکه در جستجوی شغل جدید هستید.
ایمنی شخصی توسط کارفرمایان بالقوه جعلی مورد مصالحه قرار می گیرد.
 در معرض ویروس ها و نرم افزارهای جاسوسی قرار می گیرید.
۲-ثبت نام سایت شغلی ایمن
 موقع ثبت نام در یک سایت شغلی،ابتدا مراقب باشید که سایت دارای اعتبار و مشهور بوده و از یک آدرس فیزیکی و خط تلفن ثابت برخوردار باشد
اکثر سایت های شغلی در خصوص ملاحظه اینکه پروفایل(شرح مختصر اطلاعات شخصی)فرد محرمانه،شخصی یا خصوصی(غیر قابل جستجو)باشند قابل انعطاف هستند‌.
سایت های مشهور و معتبر اختلاف را شرح می دهند،و باید مناسب ترین گزینه را برای خودتان انتخاب کنید.
هرگز اطلاعات شخصی مانند شماره بیمه نامه ملی،شماره گواهینامه رانندگی،اطلاعات حساب بانکی،اطلاعات کارت اعتباری،شماره گذرنامه یا تاریخ تولد را فاش نسازید.
یک کلمه عبور ایمن انتخاب و استفاده کنید و هرگز آن را برای هیچ کسی آشکارنسازید
۳-رزومه های ایمن
 هرگز اطلاعات شخصی مانند شماره بیمه نامه ملی ،شماره گواهینامه رانندگی،اطلاعات حساب بانکی،اطلاعات کارت اعتباری،شماره گذرنامه یا تاریخ تولد را فاش نسازید.
۴-اجتناب از پول شوئی
برخی از فعالیت های پولشوئی از طریق جانیان با استفاده از اطلاعات بانکی شخصی دیگران برای انتقال پول سرقتی صورت می گیرند.هرگز جزئیات حساب بانکی شخصی خود را تا هنگامی که تقاضای شغل تان به نتیجه مطلوب نرسیده است و از قانونی و مشروع بودن کارفرمای خود رضایت ندارید افشاء نسازید.
۵-اجتناب از شیادی ها
 اگر ایمیلی دریافت می کنید که مدعی است از طرف یک کارفرمای بالقوه است که رزومه تان را در یک سایت شغلی دیده است،هنگام کلیک بر روی لینک ها مراقب باشید و اطمینان حاصل کنید که به یک مرکز ثبت شغلی قانونی ختم می شوند.
(Source: getsafeonline.org)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

قسمت دوم و آخر؛اثر مثبت و منفی تکنولوژی بر وقت خانواده


۶-حضور مجازی با تماس تصویری:برخی والدین در حفاطت از بچه هایشان خیلی وسواسی هستند و  اجازه نمی دهند که خارج از دسترس آنها باشند.لکن،از طریق گزینه های تماس تصویری یک شخص می تواند هنگام گفتگو بصورت مجازی نزدیک تان باشد.حتی اگر فردی در حین حرفه کاری خواهان اقامت در خارج یا در نقاطی دور دست باشد،روزانه هنوز می تواند از طریق مکالمات تصویری در تماس نزدیک با خانواده باشد.
اکنون زمان مناسب برای اطلاع از نتایج منفی تکنولوژی امروز است که  فقط ناشی از روش استفاده ما از آنها است.چند مورد از چنین نتایجی بدین شرح است:
۱-استفاده خیلی زیاد از دستگاههای الکترونیکی:وضعیتی که هم اکنون در هر خانه ای شایع است،اگر خانواده ای چهار عضو دارد هر کدام دستگاهی الکترونیکی دارد که با آن بیشتر وقت خود را می گذراند.موقعی که والدین در انتهای روز پس از کار و مدرسه به خانه برمی گردند،تعامل با همدیگر مهم است‌.تعامل به حفظ رابطه شخصی کمک کرده و یکدلی را برای درک همدیگر تقویت می کند.
۲-فقدان وقت کیفی:به اشتراک گذاشتن مدت زمانی وقت کیفی با خانواده تان مهم است.واقعیت امروز آن است که حتی موقعی والدین وانمود می کنند که با بچه ها بازی می کنند یا  لحظاتی را با خانواده به اشتراک می گذارندایمیل ها یا چت کردن ها نیمی از توجه آنها  را جلب می کنند.خاموش کردن دستگاهها برای حداقل یک یا دو ساعت و صرف مدتی وقت کیفی با همدیگرمهم است.عادت آوردن کار به خانه یکی از دلایل اصلی برای قصور در خیلی از روابط است چون وقت برای برقراری  صمیمیت بین همدیگر را می گیرد.
۳- تعامل چهره به چهره ضعیف:امروز بطور اساسی روش ارتباط از چهره به چهره مستقیم به صرفا" چت کردن تغییر یافته است.این رویه بطور جدی بر بچه ها تاثیر می گذارد چون آنها موقعی بزرگ می شوند مهارت های تعامل چهره به چهره ضعیفی خواهند داشت زیرا عمده وقت خودشان را با دستگاههای الکترونیکی می گذرانند،افراد در چنین فضایی فقط تجارب محدود تعامل صحیح با انسان ها را خواهند داشت که می تواند به تقلیل میزان اعتماد به نفس آنها منتهی شود.این فرآیند می تواند بطور شدید بر عملکرد حرفه ای بچه ای که در چنین محیط مکانیکی پرورش می یابد اثر بگذارد.
۴-فعالیت های فضای باز محدود:سبک زندگی زیان بار با فقدان ورزش درست و عادات خوردن ناسالم علت اصلی عمده مشکلات است.تکنولوژی دارای اثر واقعی بر روی روشی است که مردم عادات سالم خود را تغییر داده اند.چون مردم با اسباب های الکترونیکی خود مشغول هستند،هیچ وقتی برای فعالیت های فضای باز ندارند.سبک زندگی بدون از تحرک بطور جدی موجب مشکلات سلامتی برای افراد تمام سنین می گردد‌.آشپزخانه و پخت و پز یک منظره نادری شده است برای اینکه غذای بنجل فقط با یک تلفن مهیا می گردد.بچه ها اکنون بازی های کامپیوتری را بر بازی های فضای باز ترجیح می دهند که این امر بر مشکل غذاهای ناسالم می افزاید.
(Source: edsys.in)
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

قسمت اول؛اثر مثبت و منفی تکنولوژی بر وقت خانواده


پیشرفت های تکنولوژی تقریبا" در تمام عرصه های جامعه ما اثری قوی گذاشته است.این وضعیت در حال ایجاد یک اختلاف جدی در روشی است که بچه ها و والدین دنیا و همدیگر را درک می کنند.
آیا تاکنون راجع به اثر تکنولوژی بر وقت خانواده اندیشیده اید؟حتی موقعی که بتوان قدرت تکنولوژی در فروریختن مرزهای بین والدین و بچه ها را برجسته کرد،جنبه دیگر تکنولوژی تقریبا" در حال خلق یک شکاف خانوادگی است.اکثر تکنولوژی هایی که امروز استفاده می شوند صرفا" از نقطه نظر  یک "نیاز"به یک "ضرورت"در زندگی فرد مبدل شده اند.تکنولوژی از بازی کامپیوتری ساده،پیامک،چت یا ایمیل فراتر رفته و به وسیله تکمیل مهارت ها و شغل ویدیویی مبدل شده است.سرپرستی (پدر و مادر بودن)در عصر دیجیتال اکنون چالش برانگیزتر از هر عصر و زمانه  قبلی شده است.بگذارید به چگونگی اثر مثبت و منفی تکنولوژی بر خانواده ها نظری بیفکنیم.
ابتدا می توانیم به بحث در خصوص  اثرات مثبت تکنولوژی بپردازیم:
۱-هماهنگی برای تغییر برنامه ها:در زمان های قبل،اگر برنامه روزانه تغییر می کرد امکان اطلاع دادن به اعضای خانواده وجود نداشت.اگر امکان رفتن به سینما،رفتن سر قرار شام بیرون و نیز انجام کاری وجود نداشت،باید فردی شخصا" روانه و اطلاع می داد.اکنون تکنولوژی برای هماهنگی در خصوص تغییر برنامه ها از طریق فقط یک پیامک یا مکالمه تلفنی کمک خوبی عرضه می کند.به بچه ها امکان می دهد تا در صورت نیاز برای ماندن در مدرسه جهت یک کلاس فوق برنامه بدون از نگران کردن خانواده اطلاع دهند.
۲-رسیدن خانواده در موقع وقوع مشکل:تسهیلات ردیابی موقعیت اکنون کمک بزرگی برای رسیدن خانوده به محل در صورت وقوع هر مشکلی است.اگر بچه ها در مسیر دچار حادثه ناگواری شوند،تسهیلات ردیابی موقعیت به والدین امکان می دهد تا هر چه زودتر به آنها برسند.به بچه ها نیز تا حد زیادی اطمینان می بخشد که بدون ترس از تنهایی به اطراف سفر کنند و کارهایی را بطور مستقل انجام دهند.تکنولوژی به بچه ها کمک می کند که بطور مستقل و بدون از اینکه برای هر کاری  به والدین وابسته باشند رشد کنند.
۳-تعامل با گروههای خانوادگی:برنامه های کاربردی پیام رسان جدید گزینه هایی برای ایجاد گروههای خانوادگی دارند بطوریکه هر فردی می تواند با همه اعضای خانواده صرفنظر از مکانی که هستند تعامل داشته باشد.حتی خانواده دور دست، اکنون از طریق گروههای رسانه های اجتماعی نه فقط در برخی رویدادها یا گردهمایی های ازدواج یا تولد بلکه در بیشتر اوقات ارتباط برقرار می کنند
۴-سیستم های امنیت خانگی:امنیت درون خانه با سیستم های امنیتی مدرن آرامش بیشتری به درون خانواده ها افزوده است.اخطار های اضطراری و نیز گزینه های عکس العمل(پاسخ) سریع  کمک می کند که پلیس یا مراجع مربوطه موقع سرقت یا آتش سوزی در محل حاضر شوند.
برخورداری از این احساس که افراد و دارایی های خانه ایمن هستند به فرد خواب آرام تری می بخشد.
  ۵-والدین از طریق نرم افزارهای کامپیوتری در کارهای مدرسه دخیل می شوند:اکثر والدین برنامه های کاری فشرده ای دارند و دیدار از مدرسه برای آنها مشکل است.سرپرستی که درگیر و علاقه مند به نرم افزارهای کامپیوتری است به آرامش خاطر می رسد چون می تواند در حین تمام فعالیت های بچه در مدرسه عملا" حاضر باشد.آنها می توانند از طریق نرم افزارهای کاربردی ارتباطی و پرتال های مدرسه با معلمان ارتباط خوبی برقرار کرده و از چگونگی پیشرفت فرزند خود در مدرسه مطلع گردند.
ادامه دارد
(Source: edsys.in)
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

سخنی پند آموز

صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.