قسمت اول؛چهار درس رهبری از یک ژنرال جنگ جهانی دوم 


 نوشته شده توسط؛جی دی دولن
رهبری جنگ در میدان مبارزه و رهبری تیم در اتاق های هیات رئیسه بیش از آنکه متفاوت باشند مشابه هستند.در هر دو موقعیت،شرایط پر ریسک رهبران را ملزم می کند که برای رسیدن به اهداف  تعیین شده قبلی از خود آرامش،دقت و هوش بروز دهند.
رهبران بی توجه به موقعیت باید در مواجه با بدبختی و فلاکت خوشبین باقی بمانند.موقعی که فرمانده نیروی ضربت عملیات ویژه بودم، در افغانستان تیم هایم به همان اندازه که به آنها تکیه می کردم نیز به من تکیه داشتند.وفاداری به تیم و ماموریت همه را در حال حرکت در جهت یکسانی نگهداشته بود.اگر چه برخی روزها سخت تر از روزهای دیگر بودند،ولی همیشه تعهد مشترک ما به هدفی متعالی تر از تفرقه جلوگیری می کرد.
من مشابه اکثر رهبران از خیلی الگوها و تصمیم سازان بزرگ قبل از خودم آموختم.ژنرال کلیدی ایالات متحده در جنگ جهانی دوم جورج مارشال یک منبع الهام عظیم برای خیلی از بزرگترین رهبران نظامی تاریخ ایالات متحده است و  همیشه صرفنظر از زمان  تعدادی از درس هایش به اثبات رسیده اند.
اصرارش بر نشان دادن تردستی،سرسختی،قابلیت انعطاف و پیش نگری از او یکی ازموثرترین رهبرانی  ساخته است که تاکنون دنیا به خود دیده است.
 چهار مورد از مشهورترین درس های ژنرال مارشال که به شخصیت خیلی از ماها درون و بیرون از ارتش شکل داده اند بشرح ذیل هستند:
۱- خوشبینی را برگزینید
خوشبینی از شرایط ناشی نمی شود،بلکه در شرایط معین باید خود انتخاب کنید که خوشبین باشید.
ژنرال مارشال یک مرتبه گفت،"در شرایط سخت،گروهان افسرده  و هر کسی  بدبین و در وضعیتی بحرانی است،ولی بطور ویژه رهبر و فرمانده باید بشاش ،خوشرو و خوشبین باشد."
مرتبه بعدی که تیم تان در وضعیت خیلی سختی قرار گرفت،در مواجه با احتمالات مضمحل کننده به خوشبینی اجباری تظاهر کنید و اثر آن را بسنجید.اطمینان دارم  که از میزان مسری بودن رهبری خوشبینانه و نیز تاثیر شگرف آن بر تیم شگفت زده خواهید شد.
اغلب در  زمان های سخت دوست دارم به خودم یادآوری کنم که خوشبینی مشابه امید ۹۹درصد انتخابی است.سال ۲۰۱۱ بطور مشترک شرکت ( LDR - Luci della Ribalta)LDRرا بنیان گذاری کردیم که فی نفسه ریسکی بزرگ توام با چالش ها و فرصت های بیشمار برای گرایش ما به سمت نگرش منفی بود.برای ورود به بازاری پیچیده که بطور کامل اشباع شده بود و نیز متمایز کردن خودمان از رقبای بخوبی تثبیت شده در این  بازار ریسک های خیلی بزرگی را پذیرفتیم.
روزها و حتی هفته هایی نداشتیم که فکر نکنیم شرکت ورشکست شده و  احتمال خیلی کمتری برای موفقیت وجود دارد.اما مثبت و متحد باقی ماندیم و از فرصت ها استقبال کردیم.
حتی موقعی که انرژی مثبت بطور طبیعی حاصل نمی گردد،وانمود کنید که چنین انرژی دارید.
احساسات خود را تصدیق کنید،با استرس یا فرسودگی شخصی بجنگید،و عمدا" پر انرژی و مشتاق باشید.
امکان دارد چنین رفتاری بنظر مصنوعی برسد،اما می تواند برای روحیه شخصی و نیز روحیه تیم شگفت انگیز باشد.
۲-علنا" و بی پرده انتقاد و عیب جوئی نکنید
رهبران بزرگ تعهد پایداری نسبت به تواضع ،مسئولیت و وفاداری از خود بروز می دهند.اما پیوسته نیز باید وضعیت موجود را بچالش کشیده و بصورت خصوصی بطور مشابه توصیه حیاتی و صادقانه ای  برای مرئوسین و مقامات ارشدتر از خود ارائه دهند.
شرکت من اکنون ۵شریک با سهم مساوی دارد که تیم رهبری شرکت را تشکیل می دهند.حتی  اغلب وجود دو رهبر با قدرت مساوی در راس هرم یک سازمان چالش برانگیز خواهد بود،اما ما با پنج مدیر با قدرت برابر در خصوص خیلی از موضوعات استراتژیک از جمله استخدام،سرمایه گذاری ،عملیات و سایر موارد اختلاف نظر داریم.
ادامه دارد
منبع؛ https://www.success.com
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

قسمت دوم و آخر؛پنج توصیه الهام بخش برای رشد شخصی


 ۲-رهائی از حس قربانی شدن
حس قربانی شدن  عمو زاده ترس است.زندگی با احساس ترس و قربانی بودن  جایگاه راحتی است زیرا برای مدتی طولانی در چنین موقعیتی زندگی کرده ایم.ما نمی دانیم زندگی  پس از بهبود چگونه می تواند باشد،اما از سوی دیگر، زیستن درست را آغاز می کنیم.
موقعیت ایمنی است حتی اگر هر چیزی پیرامون ما بگوید که چنین نیست و حتی اگر ندانیم طرف دیگر چه چیزی هست.
چرا؟زیرا هر چیزی بهتر از زندگی با ترس است،ترس ریشه همه ناتوانی های ما در استقبال از فرصت ها و شادی است.
۳-گذر و انتقال با ظرافت
بمجرد اینکه موفق می شویم به مرحله بعدی برویم که آنجا دیگر احساس ترس و قربانی شدن در وجود ما لانه نکرده و برجسته نیستند،در وضعیت انتقال کامل هستیم.این نقطه ای است که جادوی واقعی اتفاق می افتد. نقطه ای است که رشد شخصی حادث می گردد.ازشیوه ها و ابزارهای قدیمی که خلاص می شویم زمینه بروز شیوه ها و ابزارهای نوین مهیا می گردد.
گویی فرصت ها بصورت معجزه آسا و گروهی نمایان می شوند.اغلب فرصت ها را هنگام بروز غنیمت نمی شماریم  زیرا  بی آنکه بر زبان آوریم در نهان خود از موفقیت و تغییر می ترسیم ،ولی موقعی که از الگوهای فکری بازدارنده خلاص می شویم،مستعد دریافت خیلی از قابلیت ها می گردیم.با عقب راندن ترس،بی کرانی و بی مرز بودن رشد خود را تصدیق می کنیم.
۴-در مواجهه با شکست بخشنده باشید
این حقیقت را باور داشته  یا نداشته باشید،شکست به معنای فرصت های بیشتر است.وضعیت های ناقص  چیزی هستند که در گام اول بطور غیرقابل باوری ما را قشنگ و پیچیده می سازند.موقعی شکست را بعنوان بخشی از پروسه رشد می پذیریم، ماهیت امور را پذیرفته ایم.شکست می تواند بستن دربی باشد که بمعنای گشودن درب دیگری خواهد بود که برای ما مطلوب تر و مناسب تر است.
شکست می تواند فرصت تلف شده ای باشد که به معنای ظهور فرصت خیلی مناسب تری برای برنامه زندگی ما است.
۵-فراوانی نعمت را  با همدردی و دلسوزی بپذیرید
 فرمول ایده ال برای یک زندگی شاد،موفقیت آمیز و مملو از فراوانی فرمولی  است که شامل همدردی و دلسوزی باشد. فشار به مرزها و لبه های رشد بیش از آنکه نیاز مند عمل اجباری باشد مستلزم حس پذیرش و یک نگرش همدردانه و دلسوزانه نسبت به فرصت ها است.انجام کار آسان است.به فرصت ها فضایی برای رشد بدهید؛به آنها خاک مملو از مواد غذایی را که در اشتیاق آن هستند و نیز نور خورشید فراوان برای کامیابی بدهید.اما از همه مهم تر،پذیرش فراوانی بعنوان یک حق بشری است.در حین انتقال ازگذشته ترس محور  به حال مبتنی بر  همدردی  و دلسوزی نجیب و مهربان باشید.
منبع؛ https://www.success.com
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

قسمت اول؛پنج توصیه الهام بخش برای رشد شخصی 

    
نوشته شده توسط؛جکلین جنکسلا ۲می ۲۰۱۹
انسان ها چگونه رشد می کنند؟ما خیلی شبیه به دانه ها برای موفقیت و کامیابی به مجموعه ای از شرایط و مواد مقوی ویژه نیاز داریم.دانه اگر چه ریز است،ولی تقریبا" بی باک است.از راز زندگی یعنی نیرویی مطلع است که برای اعمال فشار به لایه ها و شکستن پوسته و وارد شدن به خاک های تاریک و عمیق بعنوان ماده رشد به آن نیاز دارد.اگر دانه قادر است که طرح زندگی خود را دنبال و در مجموع به ماهیتی بزرگتر و تغییر یافته مبدل شود،چرا ما نمی توانیم به همان طریق نیز رشد شخصی را تجربه کنیم؟
اطلاعات مربوط به چگونگی رشد بصورت کد بندی شده درون دانه جاسازی شده است.ما نیز به الگوهای رشدمان دسترسی داریم.لکن،جایی در امتداد مسیر،الگوها را گم می کنیم.اکثریت در  مرحله رشد ویژه ای  بدون از توجه به  نتیجه کل سیکلی که در تمام مسیر طی کرده ایم متوقف می شویم.
اگر چه  تمایل داریم که فرصت ها را کمی متفاوت درک کنیم ولی فرمول هایی هستند که به رشد ماکزیمم منتج می شوند.ما نمی توانیم با رد ،غفلت
یا فرار کردن از فرصت های حاصل شده برای خود کامیاب و موفق شویم.
بیائید وضع موجود  را به چالش بکشیم. "فرصت طلب"بعنوان شخصی تعریف می شود که قطع نظر از برنامه ریزی و اصول از فرصت های پیش آمده  بهره می گیرد.این رفتار بنظر منفی است.
من می گویم ،ما باید دوباره فرصت طلب ها را بعنوان افراد مصمم به بقاء و کیمیاگران شخصی تعریف کنیم که فقط یک تجربه زندگی استاندارد را نمی خواهند،بلکه زندگی را می پسندند که مرزهای فیزیکی را فرو ریزد.فرصت طلبان خیلی شبیه به دانه ها که هر فرصتی را برای  فشار به جلو،بالا و خارج جهت رشد بکار می گیرند می خواهند با غنیمت شمردن فرصت ها کامیاب شوند.
*فرصت ها را غنیمت شمارید
از طریق غنیمت شمردن فرصت ها و توسعه مرزهایمان ،به معجزه فرصت ها امکان دهیم تا  در زندگی هایمان  اثر کند.قادریم دریابیم که با کدام سری از اعمال به فردی مبدل می شویم که همیشه می دانستیم می توانیم باشیم.
البته،شبیه هر فرصت جدید،در اولین گام احساس عدم اطمینان و خطر زیادمی کنیم.فشار بدرون قلب ترس،به حوزه قلمرو ناشناخته و رفتن آنسوی محدودیت های فیزیکی چالش بر انگیز است.راز موفقیت در این حقیقت نهفته است.
چهار روش کار با "مرزهای  رشدمان"برای خلق فضایی جهت رشد شخصی بشرح ذیل می باشند:
۱-بررسی فاکتورهای ترس
ترس از حرکت بجلو جلوگیری می کند زیرا مصر به حفظ زندگی در گذشته است.رفتاری آموخته شده است، علی رغم تمایل برای بهتر یا متفاوت بودن ،بواسطه چنین رفتاری اغلب اجازه می دهیم تا ترس زندگی ما را کنترل کند.
هنگامی که  به ترس خودمان زیاد می اندیشیم،اگر چه کشف می کنیم که ماهیت آن  چیست و از کجا سرچشمه می گیرد،ولی می توانیم شروع به بهبود کنیم. ابتدا همچنانکه از زندگی با ترس به سمت کنترل آن حرکت می کنید باید با خودتان مهربان باشید.بی ترسی وجود ندارد،اما روشی برای برخورد با ترس وجود دارد که بدان طریق به بهترین وجه از خود پشتیبانی می کنید.
ادامه دارد
منبع؛ https://www.success.com
ترجمه و تلخیص؛غریب واحدی پور

سخنی پند آموز

                       ایده های بزرگ از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرند.این در هنر،علم و تبلیغات صادق است.اما ضمیر ناخودآگاه باید بصیر و مطلع باشد،و گرنه ایده تان نامربوط خواهد بود.
ذهن خودآگاه خود را با اطلاعات انباشته کنید وسپس فرآیند تفکر منطقی خود را رها کنید
 راهنمایی برای بیداری روحانی
او که خودش را یک رهبر بحساب می آورد باید قبل از اینکه دیگران را آموزش دهد به تربیت و آموزش خود بپردازد، و ابتدا با یک شیوه صحیح افکار و کردارش را تربیت کرده و آنها را با زبانش نوازش دهد.و کسی که معلم خویش است از معلم دیگران بودن بیشتر شایسته احترام است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
He who considers himself a leader must train
himself before training others, and with a proper
method first educate their thoughts and deeds and
caressj2  them with his tongue. One who is his own
teacher is more worthy of respect than being a
teacher of others.
 Imam Ali (AS)                                          
   راهنمای بیداری روحانی
او که حرص و ولع را بعنوان شعار زندگی خود برمی گزیند مورد تنفر مردم قرار می گیرد،و او که محنت و اندوه خود را آشکار می کند،خود را نزد همه تحقیر می کند،و او که تحت کنترل زبان خویش است از منظر دیگران و خود هیچ ارزشی ندارد. امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING He who adopts cupidity as motto in life will be disliked by people, and he who reveals his distress, abases himself before all, and he who is ruled by his tongue has no worth in his own eyes and those of others. Imam Ali (AS)               
 
اثربخش ترین رهبر کسی است که نیازهای روانی پیروان خود را رفع می کند.
                    دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
من به آگهی نه بعنوان شکلی از هنر یا سرگرمی،بلکه بعنوان یک واسطه اطلاعات می نگرم.موقعی که یک آگهی می نویسم ،نمی خواهم به من بگوئید که آن را خلاقانه می بینید،می خواهم آن را خیلی جالب بدانید که محصول را بخرید. دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
 
 اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که کوچکتر از ما هستند ،به یک شرکت کوتوله ها مبدل می شویم.اما اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که بزرگتر از ما هستند، شرکتی از غول ها خواهیم داشت‌.
                 "دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن"                          
                                                "راهنمای بیداری روحانی" 
   خدایا،مرا بهتر از خودم می شناسید و من خودم را بهتر از دیگران می شناسم.خدایا،جایگاه مرا رفیع تر از آنچه که دیگران تصور می کنند‌ گردانید،و گناهان مرا که دیگران از آنها مطلع نیستند ببخشائید،و ضعف هایم را بپوشانید. امام علی (ع)
 
 
 
 
 
" راهنمایی بیداری روحانی"
 
 
حسادت نامطبوع است؛و ترس یک علامت نقص و کاستی است.تهیدستی مرد هوشمند را در بحث و مشاجره لال می کند،و یک شخص نیازمند در زادگاه خود غریبه است. بیچارگی و نومیدی بلا ومصیبت بزرگی است؛پایمردی و بردباری شجاعت است؛پرهیز و امساک توانگری است،و دینداری و پارسائی یک زره فولادی است که بدن و روح را در مقابل گناهان حفاظت می کند. امام علی (ع)
راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.