قسمت اول:استرس خوب چیست؟

Print
خیلی از افراد اعتقاد دارند که تمام استرس ها خوب هستند,اما ممکن است شنیده باشید که "استرس خوب"و "استرس بد"وجود دارد.آیا می دانید که این دو اصطلاح به چه مفهومی هستند؟ما بندرت می شنویم که کسی بگوید,"من واقعا" احساس استرس می کنم...آیا فوق العاده نیست؟"اما اگر در زندگی تا حدودی استرس یعنی تنوع" استرس خوب" نداشتیم.احساس خشنی و ناخرسندی می کردیم.اگر استرس را بعنوان هر عاملی تعریف کنیم که خوب یا بدموجب تغییر تعادل حیاتی ما می گردد.پس استرس خوب در خیلی از اشکال آن برای یک زندگی سالم حیاتی است.
لکن استرس خوب می تواند به استرس بد تبدیل شود و بالعکس.آنچه که باید راجع به استرس خوب بیاموزید بشرح ذیل است:
*استرس خوب در مقابل استرس بد
آنچه که به "استرس خوب" معروف است و یا چیزی که روانشناسان از آن بعنوان"استرس سودمند"یاد می کنند. نوعی استرس است که هنگام تحریک شدن احساس می کنیم.ضربان قلب ما تند می زند,هورمون ها تغییر می کنند ولی ترس یا تهدیدی وجود ندارد.این نوع استرس را هنگام سوار شدن بر چرخ فلک,تلاش برای بدست آوردن یک موقعیت برتر یا رفتن سر اولین قرار عاشقانه احساس می کنیم.برای این استرس خوب خیلی عوامل تحریک کننده وجود دارد و به ما احساس زنده بودن و هیجان در ارتباط با زندگی می بخشد.
نوع دیگر استرس,استرس تیز است که ناشی از غافلگیری سریعی می باشد که به عکس العمل نیاز دارد.استرس تیزعکس العمل استرسی بدن را نیز تحریک می کند.اما تحریک کننده ها همیشه شاد و هیجان انگیز نیستند.این چیزی است که بطور نرمال فکر می کنیم که "استرس"است.اگر به سرعت روش هایی برای ریلکس سازی بیابیم استرس تیز فی نفسه عوارض سنگینی ندارد.بمجرد پرداختن به عامل استرس زا جهت سالم و شاد بودن لازم است که بدن به وضعیت خودپایداری یا تعادل حیاتی برگردد.
نوع استرسی را که واقعا" باید در خصوص آن نگران باشیم استرس مزمن است.این نوع استرس ناشی از مواجه شدن مکرر با عوامل استرس زای دارای  عوارض سنگین است و به شخص احساس گریزناپذیری می بخشد.یک شغل استرس آفرین و یا حتی زندگی ناشاد می تواند موجب استرس مزمن گردد.این همان چیزی است که بطور نرمال بعنوان "استرس نرمال"به آن می اندیشیم.چون بدن برای استرس مزمن طراحی نشده است .در صورتیکه طولانی مدت رفع نگردد با اثرات سلامتی منفی روحی و بدنی مواجه می شویم .
*منابع استرس خوب
بسیار خوب,به استرس خوب برمی گردیم.اطلاع از انواع مختلف استرس دستیابی به استرس خوب بیشتر رادر زندگی امکان پذیر می سازد.زیرا واقعا" می توانید حتی به میزان خیلی زیادی استرس خوب بدست آورید,انتخاب فعالیت های زندگی که به شما احساس خوب,شادی و هیجان نسبت به زندگی می بخشد مهم است.علاوه بر این ایده خوبی است که حتی الامکان هر تعداد فعالیتی را که موجب خسته کردن و گرفتن انرژی و یا به تجربه استرس مزمن منتهی می گردند از زندگی حذف کنید.
ادامه دارد
(Source:verywell.com)
ترجمه و تلخیص; غریب واحدی پور
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

ورود به سایتسخنی پند آموز

 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.