قسمت دوم و آخر:درک ماهیت ها کلید زندگی عاری از استرس

Print
 
بنابراین,ضرورت اساسی برای یک زندگی عاری از استرس بسط و توسعه یک هوش قوی و کنترل هوس ها است.قدرت هوشی متمایز و متفاوت از اطلاعات است.اطلاعات صرفا" ذخیره داده هاو دانش کسب شده از منابع خارجی و مؤسسات آموزشی, معلمان و کتاب ها است.فی نفسه هر مقدار اطلاعاتی نمی تواند هوش فرد را پرورش دهد. هوش با تلاش فردی از طریق تمرین قوه پرسیدن و تعقل ورزیدن پرورش می یابد. در صورت عدم پرورش هوش ,افراد در درک اینکه هر انسانی مجزا و متفاوت از دیگری است و حاکم هر کس طبیعت فردی خویش می باشد عاجز هستند.
بنابراین,باید ماهیت هر فرد را بصورت انفرادی ارزیابی کنیم.اما تعداد اندکی از این روش در زندگی پیروی می کنند.بدون از ارزیابی فردی قادر به درک شرایط و موقعیت دیگران بطور درست نیستید.بعنوان یک نتیجه,از کسی انتظار رفتار بطریقی متفاوت از ماهیت بنیادی او دارید.چگونه می توانید از یک رئیس عصبی انتظار داشته باشید که در دفتر کارش خونسرد و آرام رفتار کند؟چگونه می توانید از یک زن خرده گیر انتظار داشته باشید که در خانه اهل درک و بخشش بوده و خوش محضر باشد.چگونه می توانید از نوجوانی بازیگوش انتظار داشته باشید که رفتاری تکاملی و معطوف به هدف داشته باشد؟چون از ارزیابی ویژگی فردی آنها ناتوان هستید,آنها را در رفتارهایشان مقصر می دانید.شما این خطاها را به کسانی نسبت می دهید که از روی بیچارگی ماهیت درون خود را بروز می دهند.در نمی یابید که خطای شما انتظار از آنها برای داشتن رفتاری متفاوت از خصوصیت و ویژگی های اصلی آنها است.انتظاری غیر ممکن دارید.
انتظارات و امیدهای نادرست از آنها موجب استرس شما می گردد.همه نالیدن ها معادل است با,"اوه!چرا یک درخت سوسن یک بلوط نیست؟
ارزیابی فقط به انسان ها ختم نمی شود.لازم است کشوری که در آن زندگی می کنید,جامعه ای که به آن تعلق دارید و شرکتی را که برای آن کار می کنید و...هم ارزیابی کنید.یک مثال نمونه از ارزیابی نادرست شکایت کردن از آب و هوا است.صبح هر روز مردم یا از روشنی آن خیلی شاد وهیجان زده ویا از دلگیر بودن آن خیلی افسرده می شوند.نوسانات آب و هوایی باید بر بادنماهای هوا ونه انسان ها اثر بگذارند.هنوز مردم اسکیزو فرنی(جنون جوانی) را به تغییرات در آب و هوا نسبت می دهند.از سردی در زمستان,گرمی در تابستان یا رطوبت در تمام مدت باران های موسمی شکوه می کنند.نالیدن هرگز خاتمه نمی یابد؟
هنگامی کار نادرستی در دنیای خارج بوقوع می پیوندد و امکان تصحیح دارد,این کار را انجام دهید.لکن اگر تصیح آن غیر ممکن است باید یاد بگیرید که آن را تحمل کنید.اگر این کار را نکنید,احساس نا امیدی کرده و بنابراین دچار استرس می شوید.
بخاطر داشته باشید که:شما خودتان را ساخته یا ضایع می کنید.معمار بخت واقبال و یا بیچارگی خود هستید.بیاموزید که به اشخاص,مخلوقات و اشیاء ,محیط ها و موقعیت ها آنچنان بنگرید که هستند و نه آنچنان که دوست دارید باشند.چنین نگرشی به شما کمک می کند که پدیده شگفت انگیز سرشت و ماهیت را ستایش کنید.و از استرس خلاص شوید.
(Source: verywell.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

ورود به سایتسخنی پند آموز

کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.