قسمت سوم؛یافتن حرفه و شغل مناسب


من مهارت های کافی برای اندیشیدن به یک حرفه جدید را ندارم.ممکن است از مهارت هایی که دارید آگاه نباشید،یا عزت نفس پایین به دست کم گرفتن مهارت های قابل عرضه تان منتهی شود.در هر صورت،احتمالا" نسبت به آنچه فکر می کنید،  مهارت های بیشتری دارید.به مهارت هایی بیندیشید که نه فقط از  شغل،بلکه از سرگرمی ها،کارهای داوطلبی یا سایر تجارب زندگی آموخته اید.از سوی دیگر، کسب مهارت ها یک قضیه همه یا هیچ نیست.می توانید بصورت داوطلبانه یک مرتبه در هفته یا شرکت در یک کلاس شبانه بدون از ترک شغل فعلی در کسب مهارت ها پیشرفت کنید.
در این اقتصاد،من خیلی خوش اقبالم که شغلی دارم.لذا نمی خواهم مشکل درست کنم.در جو امروز،اندیشیدن به تغییر شغل توام با احساس خطر خیلی زیادی است.لکن اگر از شغل فعلی خود خوشنود نیستید.جستجوی سایر گزینه ها در طولانی مدت به نفع شما خواهد بود.برای مثال،ممکن است حرفه ای را با یک چشم انداز پایدارتر و طولانی تری نسبت به حرفه فعلی خود بیابید.البته تا زمانیکه از مسیر شغلی جدید مطمئن نشده اید نباید شغل فعلی خود را رها کنید.
*اگر قبلا" شغل ام را از دست داده ام چه می شود؟
بیکاری و نیمه بیکاری می تواند بطرز شگفت آوری استرس زا باشد.فشار پرداخت رهن ها،اجاره و سایر تعهدات مالی را افزایش می دهد.امکان دارد برای کار نکردن احساس شرمندگی کرده و یا احساس کنید که از دست دادن شغل تان به هویت تان در خانه و کار آسیب رسانده است.این وضعیت بطور ویژه موقعی واقعیت دارد که برای مدتی طولانی در حرفه یکسانی کار کرده باشید.
لکن،بیکاری می تواند یک جنبه روشن نیز داشته باشد.به شما شانسی برای تعمق بر روی مسیر شغلی تان می دهد.اگر در حال اندیشیدن به حوزه جدیدی بوده اید،اکنون زمان جستجوی گزینه ها و پی بردن به آن است که چه حرفه ای ممکن است مناسب شما باشد.امکان دارد در خاتمه به موقعیتی قویتر از موقعیت خود در شغل قبلی دست یابید.
*یافتن حرفه مناسب
توصیه ۱؛ شغل هایی را که با علائق تان مطابقت دارند شناسایی کنید
بنابراین چگونه علائق خود را به حرفه جدیدی انتقال می دهید؟با کمی تحقیق،ممکن است از یافتن حرفه هایی که به خیلی از  چیزهایی  که دوست دارید ارتباط دارند شگفت زده شوید.
آزمایشات حرفه
ابزارهای آنلاین متفاوتی می توانند در فرآیند خود اکتشافی کمک کنند.سوالات،تست های کوتاه و ارزیابی های شخصیت نمی توانند بگویند که حرفه مطلوب شما چه خواهد بود،اما می توانند کمک کنند تا دریابید که در یک حرفه چه چیزی برایتان مهم است،از انجام چه کاری لذت می بربد و کجا برتر هستید.مثالی که غالبا" توسط دانشگاهها و حکومت ایالات متحده بکار می رود  مقیاس علاقه RIASEC/Holland  است.این شیوه شش نوع شخصیت عمومی مانند تحقیقی،اجتماعی و هنری  را طرح می کند، و فرد را قادر می سازد تا بر اساس نوع شخصیتی که بیشتر با آن شناخته می شود به بررسی حرفه های نمونه بپردازد.
جستجوی حرفه های خاص
اگر بررسی ها به تعدادی شغل  و حرفه معین محدود شده است،می توانید مقدار زیادی اطلاعات آنلاین از شرح شغل ها تا حقوق های متوسط  وتخمین رشد و ترقی آینده  بیابید.این شیوه به کشف اولویت های عملی نیز کمک می کند:حوزه کاری که به آن می اندیشید چقدر پایدار است؟آیا با میزان ریسک راحت و آسوده هستید؟آیا رنج حقوق برای شما قابل قبول است؟راجع به فواصل ایاب و ذهاب چطور؟آیا شغل جدید بر خانواده تان تاثیر خواهد گذاشت؟
 دریافت حمایت و اطلاعات از دیگران
در حالیکه می تواند مقدار زیادی اطلاعات از تحقیق و تست های کوتاه بدست آورید،اما هیچ جایگزینی برای کسب اطلاعات از کسی که هم اکنون در حال کار در حرفه انتخابی شما است وجود ندارد.گفتگو با فردی در حوزه کار،به درکی واقعی از نوع کاری که واقعا" در حال انجام است و اینکه مطابق با انتظاراتتان هست یا نیست منتهی می شود.فراتر اینکه،موجب آغاز ساخت ارتباطات در حوزه شغلی جدید و در نتیجه دریافت کمک برای بدست آوردن شغلی در آینده می شود.
[توصیه های شبکه سازی شغلی را در سایت توتم نیوز بخوانید]
آیا اینگونه به دیگران نزدیک شدن و استفسار کردن غیر مطلوب است؟نباید چنین باشد.در واقع،شبکه سازی و مصاحبه اطلاعاتی، مهارت های مهمی هستند که می توانند تا حد زیادی به پیشرفت حرفه کمک کنند.
می توانید به گرفتن مشاور شغلی یا یک کوچ شغلی هم بیندیشید،بویژه اگر در حال اندیشیدن به تغییر شغل عمده هستید‌.گاهی اوقات توصیه منصفانه دیگران می تواند شقوق جدیدی را بر رویتان بگشاید که به آنها نمی اندیشیدید.
توصیه ۲؛ارزیابی نقاط قوت و مهارت ها
هنگامی که از مسیر شغلی خود یک ایده کلی کسب کردید،زمانی صرف کنید تا دریابید که چه مهارت هایی دارید و به چه مهارت هایی نیاز دارید.
 ادامه دارد
 منبع؛ https://www.helpguide.org
ترجمه و تلخیص :غریب واحدی پور

قسمت دوم ؛یافتن حرفه و شغل مناسب


داوطلبی خارج از محیط کار می تواند اعتماد به نفس را بهبود ،افسردگی را دفع و حتی موجب کسب تجربه کاری ارزشمند و ارتباطاتی در حوزه علاقه تان گردد.
ساختن دوستانی در محیط کار،برخورداری از روابط قوی در محیط کار می تواند به کاهش یکنواختی و اجتناب از فرسودگی روانی کمک کند.داشتن دوستانی برای گفتگو و جوک گفتن در حین روز می تواند به کاهش استرس ناشی از کاری که خوشنود کننده نیست کمک کند،عملکرد شغلی را بهبود دهد،یا به سادگی موحب سپری شدن روزی سخت گردد.
به  گام های ذیل در این مقاله راجع به برنامه ریزی جهت یک تغییر حرفه بیندیشید.حتی اگر رویایی باشد که اکنون قادر به عملی کردن آن نباشید،برخورداری از برنامه ای برای روزی در آینده (برای مثال،موقعی که اقتصاد بهبود می یابد،بچه ها بزرگ می شوند یا پس از بازنشستگی)می تواند به احساس برخورداری از انرژی و امیدواری کمک کند،و بر مشکلات فعلی بهتر غلبه کنید.بطور ساده خلق رزومه و ساخت شبکه ارتباطی می تواند احساس قدرتمندی ببخشد.همچنین، ظاهرا"  موقعی که هیچ فشار زمانی وجود نداشته باشد و فرآیند به گام های قابل مدیریت،کوچکتر تجزیه شود‌، تغییر شغل می تواند بمراتب قابل حصول تر باشد.
*کشف احتمالات جدید
خواه در حال آغاز اولین حرفه خود خارج از دانشگاه یا در جستجوی یک تغییر حرفه باشید،اولین گام فکر کردن  دقیق راجع به عامل محرک است.امکان دارد  که گذشتن از "شغل با بیشترین دریافتی"یا "شغل با بیشترین امنیت" بویژه در اقتصاد امروز را سخت بیابیم.
[غلبه بر استرس مالی را در سایت توتم نیوز بخوانید]
اما حقیقت آن است که اکثر کارکنان رتبه بالاتری به رضایت شغلی نسبت به حقوق جهت تضمین احساس شادی در کار می دهند.بنابراین،مگر اینکه در موقعیتی باشید که مجبور به گرفتن اولین شغل در دسترس برای بدست آوردن پول کافی باشید،در غیر اینصورت تمرکز بر اشتیاق و علائق اصلی خود مهم است.این  دیدگاه ممکن است درها را بر روی حرفه هایی بگشاید که به آنها نیندیشیده اید.موقعی که آن شالوه را داشته باشید،می توانید جستجوی دقیق تر برای حرفه مناسب خود را آغاز کنید.امکان دارد از اینکه چگونه می توانید علائق و اشتیاق های خود را با حرفه جدید متناسب سازید شگفت زده شوید.
*کاوش فرصت های حرفه ای خود
بر کارهایی که دوست دارید انجام دهید تمرکز کنید. در گذشته رویای انجام چه کاری را داشته اید؟ بطور طبیعی از انجام چه کاری لذت می برید؟هر آنچه به ذهنتان می رسد را صرفنظر از اینکه چقدر غیرمحتمل است یادداشت کنید.
نشانه ها را هر جائی جستجو کنید.از پروژه ها و عناوینی که حس ترحم تان را برمی انگیزانند یا قوه تصورتان را تحریک می کنند یادداشت بردارید.بر روی داستان های کسانی تعمق کنید که آنها را تحسین می کنید.از خود بپرسید که چرا فعالیت های معینی شادتان می کنند.و به اوقاتی توجه کنید که واقعا" از خودتان لذت می برید.
صبور باشید.بخاطر داشته باشید که جستجویتان ممکن است مدتی زمان بگیرد و قبل از یافتن مسیر شغلی مناسب ممکن است مجبور باشید چند مسیر متفاوت را طی کنید.زمان و درون گرایی کمک می کنند تا فعالیت هایی را شناسایی کنید که بیشترین لذت را از آنها کسب می کنید و خوشنودی واقعی برایتان  به ارمغان می آورند.
*غلبه بر موانع تغییر حرفه
همیشه ملاحظه یک تغییر عظیم در زندگی چالش برانگیز است،و امکان دارد دلایل زیادی وجود داشته باشد که فکر کنید چرا تغییر حرفه ها ممکن نیست.برخی موانع عمومی با توصیه هایی در خصوص چگونگی غلبه بر آنها بشرح ذیل هستند:
تغییر حرفه ها کار زیادی می طلبد.اصلا" از کجا شروع کنم؟تغییر حرفه نیازمند یک سرمایه گذاری زمانی قابل ملاحظه ای است.لکن،بخاطر بسپارید که همه چیز فورا" اتفاق نمی افتد.اگر بنشینید و  بطور دقیق برنامه ریزی کرده و وظایف بزرگتر را به کوچکتر تجزیه کنید ،تا حد زیادی نسبت به آنچه فکر می کنید قابل مدیریت تر خواهد بود.به هر حال اگر نتیجه کار،رسیدن به  یک حرفه شادتر و موفقیت آمیزتر باشد،ارزش آن را دارد.
من برای تغییر حرفه خیلی پیر هستم.نیاز دارم جایی که هستم بمانم.اگر برای چند سالی کار کرده اید،امکان دارد احساس کنید که تلاش و زمان زیادی صرف حرفه تان کرده اید  و نمی شود میانه راه آن را تغییر دهید.یا ممکن است نگران فواید سلامتی و بازنشستگی باشید.لکن،هر چه بیشتر کار کنید،با احتمال بیشتری مهارت هایی دارید که می توانید آنها را به یک حرفه جدید انتقال دهید.حتی اگر نزدیک به دریافت یک مستمری یا کسب مزایای دیگری هستید،اکنون می توانید شروع به برنامه ریزی برای یک انتقال حرفه پس از بازنشستگی کنید.
[ سازگاری با بازنشستگی:رفع و رجوع استرس و اضطراب ]را در سایت توتم نیوز بخوانید.
 ادامه دارد
 منبع؛ https://www.helpguide.org
ترجمه و تلخیص :غریب واحدی پور

قسمت اول؛یافتن حرفه و شغل مناسب


در شغل خود تجدید نظر کنید تا اطمینان یابید که گرفتار شغلی تنفر آمیز نشده اید؟روش هایی جهت چگونگی انتخاب یا تغییر مسیرهای شغلی و یافتن رضایت و معنای بیشتر در کار بشرح ذیل هستند:
چرا کار معنا دار و سودمند مهم است؟
چون مقدار زیادی از وقت ما صرف کار،رفت و برگشت برای کار و یا فکر کردن در مورد کار می گذرد،ِلذا کار بطور اجتناب ناپذیری نقش عظیمی در زندگی های ما ایفا می کند.پس اگر در خصوص چگونگی گذراندن بخش زیادی از روز خود احساس ملالت و ناخرسندی می کنید،چنین احساسی صدمات جدی به سلامت روانی و جسمی تان وارد می کند.ممکن است زمانی که در خانه هستید احساس فرسودگی روانی، بیهودگی،اضطراب،افسردگی یا ناتوانی در لذت بردن از وقت خود کنید چون می دانید که روز کاری دیگری پیش رو دارید.
اجبار به تمرکز برای دوره های طولانی مدت بر وظایفی که ملال آور،تکراری و ناخشنود کننده می یابید می تواند موجب استرس خیلی زیادی گردد.فراتر اینکه،اگر کار خود را معنی دار و با ارزش نیابید،خلق تلاش و شور و ذوق ضروری برای پیشرفت در شغل یا حرفه سخت می شود.علاوه بر احساس شادی و خوشنودی،در حرفه ای که نسبت به آن اشتیاق دارید با احتمال بمراتب بیشتری به موفقیت دست می یابید.
*بنابراین چگونه خوشنودی و معنا را از کار خود بدست می آورید؟
در نهایت،موقع بحث از یافتن خوشنودی در کار،دو انتخاب دارید:
۱)می توانید حرفه ها را انتخاب یا به آنچه که دوست دارید ونسبت به آن شور و ذوق دارید تغییر دهید.
یا:
۲)می توانید مقصود و شادی را در شغلی که دوست ندارید بیابید.۰
خواه تازه در حال ترک مدرسه، جستجوی فرصت های محدود در موقعیت فعلی خود  یا شبیه خیلی از افراد در این اقتصاد،با بیکاری مواجه هستید،ممکن است زمان تجدید نظر در حرفه انتخابی تان باشد.
["استرس بیکاری و از دست دادن شغل"در سایت توتم نیوز را بخوانید.]
از طریق آموختن چگونگی جستجوی گزینه ها،شناخت نقاط قوت خود و تحصیل مهارت های جدید،همینطور کسب شجاعت برای ایجاد یک تغییر می توانید مسیر حرفه ای را که مناسب خودتان هست کشف کنید.حتی اگر در موقعیتی که دوست ندارید،بدون از فرصت واقعی برای تغییر گرفتار شده اید،هنوز هم روش هایی برای یافتن لذت و خوشنودی بیشتر از شغلی که با آن امرار معاش می کنید وجود دارد.
*هنگامی که تغییر حرفه ها یک گزینه واقعی نیست
برای خیلی از ماها،رویاهای حرفه ای به حقیقت نخواهند پیوست،واقعیات عملی پرداخت صورت حساب ها و گذاشتن غذا بر روی سفره و پرداخت هزینه مدرسه بچه ها بدان معنا است که باید ۴۰ساعت هر هفته را به انجام کاری که از آن لذت نمی برید بگذرانید.یا شاید در این اقتصاد مجبور باشید که برای تعهدات خانواده و مدرسه فقط برای گذران امور چندین شغل را  بیازمائید.لذا بنظر می رسد که ایده تغییر یک حرفه می تواند به اندازه  انتخاب  قهرمان حرفه ای یا فضانورد شدن واقعی باشد.
با این وجود،هر صبح با وحشت رفتن سر کار بیدار شدن،سپس همه روز را به ساعت خیره شدن برای رسیدن  به زمان ترک محل کار بر روی سلامتی اثر زیان باری دارد.می تواند موجب احساس پریشانی، کج خلقی،بی رغبتی ،بیچارگی و بطور کامل فرسودگی روانی حتی موقعی سر کار نیستید گردد.در حقیقت،شغل یکنواختی که اشتیاق و آرزوها را محقق نمی کند می تواند درست به اندازه شغلی که بیش از اندازه گرفتار باشید موجب استرس و فرسودگی روانی شود ،و می تواند درست به اندازه بیکاری برای سلامت روانی کلی مضر باشد.
سعی کنید در نقش خود مقداری ارزش بیابید.حتی در شغل های کسل کننده،اغلب می توانید بر چگونگی کمک شغل تان به دیگران تمرکز کنید،برای مثال،سرویس و یا محصولی را تامین می کنید که خیلی مورد نیاز مردم است .بر جنبه هایی از کار که لذت می برید تمرکز کنید حتی اگر فقط گفتگو با همکاران سر ناهار باشد.تغییر نگرش نسبت به کار خود می تواند به کسب مجدد یک حس مقصود و کنترل کمک کند.
["سلامت روانی در محیط کار"را در سایت توتم نیوز بخوانید.]
بالانس را در زندگی خود بیابید.اگر شغل یا حرفه تان چیزی نیست که می خواهید ،معنا و خوشنودی را جای دیگری برای مثال در خانواده،سرگرمی ها یا علائق پس از کار بیابید.سعی کنید شکر گزار برخورداری از کاری باشید که بدان طریق صورتحساب های خود را پرداخت می کنید و بر بخش هایی از زندگی که  شاد و لذت بخش است تمرکز کنید. تعطیلات یا فعالیت های آخر هفته سرگرم کننده برای چشم انتظار بودن می تواند تغییری واقعی در روز کاری تان خلق کند.
داوطلبی در کار و خارج از کار،هر رئیسی از کارمندی که برای یک پروژه جدید داوطلب می شود قدردانی می کند.پذیرفتن وظایف جدید و آموختن مهارت های نوین در کار می تواند به پیشگیری از ملالت و خستگی کمک کرده و رزومه کاری تان را بهبود دهد.
  ادامه دارد
 منبع؛ https://www.helpguide.org
ترجمه و تلخیص :غریب واحدی پور

آخرین اخبار

سخنی پند آموز

 راهنمایی برای بیداری روحانی
نتیجه اهمال و غفلت افسوس است و عاقبت عزم و دوراندیشی سلامتی و تندرستی است.
امام علی(ع)
The result of negligence is regret and the consequence of far-sightedness and determination is soundness
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
انسان می تواند دنیا را با قناعت بخرد  و با سخاوتمندی و خیر خواهی شاد زندگی کند.
امام علی(ع)
One can purchase the world with contentment and live in happiness with benevolence
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند دوستان معینی دارد که برای خیر رساندن به بندگانش به آنها برکت ارزانی می کند،و تا هنگامیکه بخشنده هستند آن برکت را در دستان آنها حفظ می کند.
امام علی(ع)
God has certain friends to whom He grants blessing in the interest of His servants,and leaves these blessings in their hands as long as they are generous
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کلمات تا هنگامی که آنها را بر زبان آورید تحت کنترل شما هستند،اما لحظه ای که آنها را بر زبان می آورید توسط آنها کنترل می شوید.
امام علی(ع)
Words are under your control till you utter them ,but the moment they are uttered you are controlled by them
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
من خدا را در از هم پاشیدن اراده های استوار،باز شدن گره های زمخت وخشن و نقض عهد بلند پروازان محکم شناخته ام.
امام علی(ع)
I have recognized God in the dissolution of steadfast wills ,the unravelling of coarse knots,and the breach of firm ambitions
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اکثر کسانی که عقل خود را از دست می دهند،بواسطه کور شدن ناشی از حرص و طمع و بستن چشمان خود بر روی حقیقت است.
امام علی(ع)
Most of those who lose their wisdom ,do so because of being dazzled by greed,and shutting their eyes against fact
Imam Ali (AS)
   راهنمایی برای بیداری روحانی
ایمان ترجیح حقیقت حتی اگر به زیان شما باشد بر دروغ است حتی اگر به نفع تان باشد.
امام علی(ع)
Faith is preferring truth,even if it is to your loss ,to falsehood ,even if it is to your interest
Imam Ali (AS)
 
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند هرگز در دعا و برکت را بدون از باز کردن در اجابت نمی گشاید.
امام علی(ع)
God never opens the door of benediction without opening the door of fulfillment
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
بهترین ویژگی ها برای زنان غرور،ترس و حرص است که می توانند بدترین ویژگی های مردان باشند.
امام علی(ع)
The best qualities in women are pride ,fear and greed,which may be considered the worst in men
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
مخالفت تفکر و اندیشه را فرسوده می سازد.
امام علی(ع)
  Opposition wears out thought
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اوه،پسرم از تنگدستی تو بیم دارم،برای تنگدستی به خدا پناه ببر،برای اینکه تنگدستی دین را ضعیف می کند.
امام علی(ع)
   O,son I fear indigence for you,take refuge unto God,for indigence weakens religion
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
پیغام شما مفسر عقل و حکمت شما است،و نوشته های شمافصیح ترین پیغام شما هستند.
امام علی(ع)
  Your messenger is an interpreter of your wisdom ,and your written words are the moat eloquent message that comes from you
Imam Ali (AS)
 کسی که استیفای حق خود را به تاخیر می اندازدسزاوار سرزنش نیست اما کسی که حقش را ربوده و نام بدی بدست آورده است باید سرزنش شود.
امام علی(ع)
One who delays getting his right is not blameworthy,but he how robs another of his right and wins a bad name is to be blamed
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
 موقعی فردی به دیگری می گوید که"چقدر خوش شانس است"،روزگار بلادرنگ او را به روز سیاه می نشاند.
امام علی(ع)
When someone say to another "How lucky you are",time will at once bring him a black day
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
 قابل تحسین ترین عمل یک مرد بزرگ طبع آقا منش بستن چشم بر روی خطاهای دیگران و صحبت نکردن راجع به آنها است.
امام علی(ع)
The most admirable act of a magnanimous man is to shut his eys to others' faults and not speak of them
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
از خشم و تجاوز یک مرد اصیل گرسنه و یک مرد فرومایه سیر خود را برحذر دارید.
امام علی(ع)
Be ware of the wrath and assault of a hungry noble man and a satiated ignoble one
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
مشکلی که شما را غمناک می کند بهتر از خوشی است که موجب خودپسندی و از دست دادن لطف خدا می گردد؛برای اینکه اولی بدن را شبیه سوهانی می ساید و دومی روح را بتدریج می سوزاند.
امام علی(ع)
A trouble that saddens is better than a blessing that rouses your selfishness and loses  your God's favor;for,the former grinds your body like a rasp,and the latter burns your spirit little by little.
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
یکی از علائم عالم انتقاد از سخنان و اندیشه های خود و آگاهی از نقطه نظرات متفاوت است
امام حسین(ع)
One of the signs of a scholar is criticizing his/her own words and thoughts and being aware of different viewpoints
Imam Hussein (AS)       
راهنمایی برای بیداری روحانی
شان فرد با سکوت تقویت می شود و دوستان او با جوانمردی و انصاف فراوان می شوند‌
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One's dignity is enhanced with silence ,and one's friends become plentiful with fairness and chivalry
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خودش را با رخت نجابت می پوشاندعیوب یا رازهایش را برای مردم آشکار نمی کند.
امام علی(ع)
He who is covered with the garment of decency will not reveal his defect or his secrets to people
Imam Ali (AS)
                    
        راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که عاشق می شود نباید سرزنش شود.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One who falls in love should not be reproached
Imam Ali (AS)
      راهنمایی برای بیداری روحانی
تنگدستی یک مرگ عظیمی است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
Indigence is  a great death
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
اگر صبور نیستید،وانمود کنید که هستید،برای اینکه تعداد کمی از مردم به روش یک گروه عادت نمی کنند.
امام علی(ع)
If you are not patient,appear to be so,for,there are few people who do not get accustomed to the way of a group.
Imam Ali (AS)
 
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خود را در معرض اتهام قرار می دهد نباید فردی را  که به او مظنون است سرزنش کند
امام علی(ع)
He who exposes himself to accusation must not blame the person who suspects him
Imam Ali (AS)
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
زبان یک جانور وحشی است که اگر به حال خود رها شود آسیب می رساند و خون می ریزد.
امام علی(ع)
The tongue is a wild beast which,Left to itself,Will wound and shed blood
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که راز خود را پنهان می کند،زندگی خود را کنترل می کند.
امام علی(ع)
He who hides his own secret,controls his own life.
Imam Ali (AS) 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خودپسندی حسادت در مقابل خردمندی است.
امام علی(ع)
Selfishness is an envious agent against wisdom.
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
بزرگترین خطا، خطایی است که از آن در وجود خود غفلت می کنید،اما آن را در دیگران می بینید‌
امام علی(ع)
The greatest fault is a fault which you ignore in yourself,but see it in others
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
مردم بچه های این دنیای پیر هستند،بنابراین هیچ کس برای تعلق به این مادر نباید سرزنش شود.
امام علی(ع)
The people are the children of this old world,so no one should be blamed for his attachment to his mother
Imam Ali (AS)
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
قلب دفتر چشمان است.
امام علی(ع)
  The heart is the book of the eyes
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
آنچه را که می توانیدبا آن خرسند باشید،کافی است.
امام علی(ع)
What you can be content with,is enough
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
درخت دارای تنه سبز و تازه شاخه های زیادی دارد و یک مردی که خلق و خوی خوبی دارد هم دوستان زیادی بدست خواهد آورد.
امام علی(ع)
A tree with a green and fresh trunk has many branches ,and a man of good temper gains many friends
Imam Ali (AS)           
راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که از کاری می ترسید،به انجام آن مشغول شوید،برای اینکه اثر ترس خیلی شدیدتر از خود ترس است   امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
When you fear an action,engage  in it ,for the  effect of fear is much more intense than fear  itself.
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
هنگامی که خداوند مخلوقی را تحقیر و پست می کند،او را از هنر و دانش محروم می کند.
                          امام علی(ع)
GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
 When God abases a creature,He deprives him of art and knowledge 
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
یک پند وعبرت بدست آمده پس از تلف شدن یک دارایی از خود دارایی با ارزش تر است.
امام علی(ع)
A counsel gained after lost property is much more precious than the property itself
Imam Ali (AS)       راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت و احترام خود را نگهدارد ،باید از مخالفت با فرومایه خودداری کند.
امام علی(ع)
He who wishes to keep his honor ,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
پیروزی را کسانی در نهایت حتی اگر خیلی طول بکشد به چنگ می آورند که صبور و مصر باشند.
امام علی(ع)
Victory is won eventually by those who are patient and persistent,even if it takes a long time
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت خود را حفظ کند،باید از مخالفت با فرومایه اجتناب ورزد.
امام علی(ع)
 He who wishes to keep his honor,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)                
راهنمایی برای بیداری روحانی
کار کمی که ادامه یابد بهتر از کار خیلی زیادی است که موجب خستگی و فرسودگی می شود.
امام علی(ع)
A little work which lasts is better than excessive work which produces fatigue.
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
دانش را از هر جایی که ممکن است بدست آورید.
ارزش هر کسی بسته به چیزی است که می داند.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
Obtain knowledge wherever possible ...
The worth of everyone depends on what he knows.
Imam Ali (AS)
 
                   راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که عقل و خرد کامل می شود،سخن کاهش می یابد
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
When wisdom reaches perfection,words diminish
 Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
از دوستی با احمق دوری کنید او سعی می کنید شما را با رفتارش جذب کرده و مشابه خودش سازد.
امام علی(ع)
Beware of making friends with a fool for he tries to attract you by his behavior and make you like himself
Imam Ali (AS)
 
 
 
 
همانطوریکه خداوند برای جاهل آموختن را اجبار کرده است،آموزش دادن را هم برای دانایان یک وظیفه قرار داده است.
امام علی(ع)
As God has made it binding for the ignorant
to learn, he has made it a duty for the learned
to instruct.
Imam Ali (AS)                
 ایده های بزرگ از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرند.این در هنر،علم و تبلیغات صادق است.اما ضمیر ناخودآگاه باید بصیر و مطلع باشد،و گرنه ایده تان نامربوط خواهد بود.
ذهن خودآگاه خود را با اطلاعات انباشته کنید وسپس فرآیند تفکر منطقی خود را رها کنید
 راهنمایی برای بیداری روحانی
او که خودش را یک رهبر بحساب می آورد باید قبل از اینکه دیگران را آموزش دهد به تربیت و آموزش خود بپردازد، و ابتدا با یک شیوه صحیح افکار و کردارش را تربیت کرده و آنها را با زبانش نوازش دهد.و کسی که معلم خویش است از معلم دیگران بودن بیشتر شایسته احترام است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
He who considers himself a leader must train
himself before training others, and with a proper
method first educate their thoughts and deeds and
caressj2  them with his tongue. One who is his own
teacher is more worthy of respect than being a
teacher of others.
 Imam Ali (AS)                                          
   راهنمای بیداری روحانی
او که حرص و ولع را بعنوان شعار زندگی خود برمی گزیند مورد تنفر مردم قرار می گیرد،و او که محنت و اندوه خود را آشکار می کند،خود را نزد همه تحقیر می کند،و او که تحت کنترل زبان خویش است از منظر دیگران و خود هیچ ارزشی ندارد. امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING He who adopts cupidity as motto in life will be disliked by people, and he who reveals his distress, abases himself before all, and he who is ruled by his tongue has no worth in his own eyes and those of others. Imam Ali (AS)               
 
اثربخش ترین رهبر کسی است که نیازهای روانی پیروان خود را رفع می کند.
                    دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
من به آگهی نه بعنوان شکلی از هنر یا سرگرمی،بلکه بعنوان یک واسطه اطلاعات می نگرم.موقعی که یک آگهی می نویسم ،نمی خواهم به من بگوئید که آن را خلاقانه می بینید،می خواهم آن را خیلی جالب بدانید که محصول را بخرید. دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
 
 اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که کوچکتر از ما هستند ،به یک شرکت کوتوله ها مبدل می شویم.اما اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که بزرگتر از ما هستند، شرکتی از غول ها خواهیم داشت‌.
                 "دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن"                          
                                                "راهنمای بیداری روحانی" 
   خدایا،مرا بهتر از خودم می شناسید و من خودم را بهتر از دیگران می شناسم.خدایا،جایگاه مرا رفیع تر از آنچه که دیگران تصور می کنند‌ گردانید،و گناهان مرا که دیگران از آنها مطلع نیستند ببخشائید،و ضعف هایم را بپوشانید. امام علی (ع)
 
 
 
 
 
" راهنمایی بیداری روحانی"
 
 
حسادت نامطبوع است؛و ترس یک علامت نقص و کاستی است.تهیدستی مرد هوشمند را در بحث و مشاجره لال می کند،و یک شخص نیازمند در زادگاه خود غریبه است. بیچارگی و نومیدی بلا ومصیبت بزرگی است؛پایمردی و بردباری شجاعت است؛پرهیز و امساک توانگری است،و دینداری و پارسائی یک زره فولادی است که بدن و روح را در مقابل گناهان حفاظت می کند. امام علی (ع)
راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.