پرداختن به دیوارهای دفاعی

Print

آنچه که هنگام مبدل شدن پناهگاهها به زندان باید انجام داد.
کشف مجدد عشق
نوشته شده توسط ؛دکتر راندی گانثر
بازنگری شده توسط؛داوی سیلز
نکات کلیدی:
۱) کسانی که تروما را تجربه می کنند ممکن است برای کمک جهت حفاظت روانی خودشان،دیوارهای دفاعی بسازند.
۲)در حالیکه این ممکن است بعنوان یک مکانیزم دفاعی در لحظه حال اثر بخش باشد،ولی می تواند برای روابط آینده مشکلاتی خلق کند.
۳)برخی علائم مانند فروپاشی ها،بیش فعالی،عملکرد شبیه  قربانی و موارد بیشتر نشان می دهند که یک شریک زندگی دیوارهای دفاعی خودش را حفظ کرده است.
افراد خیلی کمی در زندگی خودشان از برخی اشکال تروما می گریزند.در حالیکه اکثراً با پدیدآوردن استراتژی های گریز احساسی یا بدنی که به آنها کمک می کنند تا در  زمان وقوع تروما  بر مشکل غلبه کنند از آن فجایع شخصی نجات می یابند.
یکی از عمومی ترین آن مکانیزمهای دفاعی،خلق یک دیوار احساسی است که کمک می کند تا شخص از اتفاق جدا شود.این پناهگاهی پنهان و شخصی است که در آن فرد می تواند غم و اندوهی را که قادر نیست از آن بگریزد تا حدودی کنترل کند.
اکثر افراد دانسته یا ندانسته، این پناهگاههای گریز را به درون روابط صمیمی زندگی بزرگسالی خودشان می برند.آنها واکنشهای ناخودآگاه از پیش تعیین شده و همیشه آماده برای اجتناب از درد  ناشی از تروماهای گذشته ای هستند که بطور بالقوه مستعد ظهور مجدد می باشند.موقعی فعال شوند،به فرد اجازه می دهند تا خود آگاهانه یا ناخودآگاهانه به پشت دیوارهایی که هنوز وجود دارند عقب نشینی کند و زندانی غم و اندوه سابق خود شود،بطریقی که قادر به حضور کامل در رابطه فعلی نباشد.
این دیوارهای احساسی به روش های خیلی متفاوتی سر می رسند.گاهی اوقات نامحسوسند و به کندی آشکار می شوند،اما اوقاتی دیگر،شدید و واکنشی هستند،بنظر می رسد که بطور غیرقابل انتظار پدیدار می شوند.شریکی که به پشت این دیوارهای حفاظتی عقب نشینی می کند ممکن است حتی درک نکند که در حال تجربه درد مدفون شده ترومای سابق است.
چند مثالی که ممکن است به شما و شریک تان کمک کنند تا ظهور دیوارهای دفاعی را تشخیص دهید و موقعی که آنها روابط تان را به مختل شدن تهدید می کنند به حفظ تعادل همدیگر کمک کنید بشرح ذیل هستند:
*دیوارهای دفاعی که بطور ناگهانی سر برمی آورند
این فوران های ناگهانی بنظر غیرقابل انتظار و شگفت انگیز هستند.لذا، خیلی اوقات شریک دیگر را غافلگیر ،جریحه دار و سردرگم کرده یا به موضع دفاعی می برند.اما اغلب، برای مدتی بدون از نشانه بارزی،در حال انباشته شدن بوده اند.
۱)بیش فعالی
موقعی که محرکی ترومای سابق را  فعال می کند،شخص تجربه کننده باز به گونه ای  در حال تجربه غم و اندوه سابق خود می شود که انگار تروما دوباره در لحظه فعلی در حال وقوع است.از سوی دیگر با هر رفتاری که خاطره ترومای گذشته را زنده کند می تواند تحریک شود.
شریکی که در حال تجربه مجدد این احساسات شدید است. ممکن است ناگهان سخن نیش داری بزند،مکان گفتگو را ترک کند،دست به حمله متقابل بزند،فریز و بی حرکت شود یا قادر به عملکرد نباشد.آنها آشکارا بطریقی در حال نشان دادن واکنش نسبت به شریک شان  هستند که گویی او فردی از گذشته است.احساسات شان خارج از کنترل است و به گونه ای واکنش نشان می دهند که انگار نزدیک است بطرز مرگباری آسیب ببینند،لذا ،بلادرنگ به پناهگاه حفاظتی سابق خودشان عقب نشینی می کنند.
۲)فروپاشی ها
اگر شرکای در حال تجربه مجدد تروما نتوانند دیوارهایشان را با سرعت کافی برپا کنند،ممکن است متلاشی شوند.موقعی که بدین طریق بی پناه و آسیب پذیر می شوند،اغلب دچار فروپاشی مکانیزم های دفاعی می گردند،درد،خشم،گم گشتگی یا بیچارگی شان بروز می کنند.آنها بطور غیر منتظره و ناگهانی نمی توانند سیل احساساتی را که مانند سد در حال ترکیدن از آنها عبور می کنند تحت کنترل بگیرند.
فروپاشی ها اغلب بطور دقیق بعنوان یک واکنش اختلال استرس پسا تروما (PTSD) توصیف می شوند که بخاطر سرکوب شدگی طولانی مدت دیگر تحمل نمی شود و فوران می کنند.از سوی دیگر شرکایی که ممکن است از ترومای گذشته بی اطلاع باشند اغلب احساس بیچارگی می کنند و نمی دانند چه کاری انجام دهند.این احساسات ناتوانی می توانند با خلق احساسات رها شدگی در شریکی که در حال فروپاشی است نیاز او به عقب نشینی را تحریک کنند.اگر عقب نشینی به شکل تکرار اتفاقات ترومای سابق باشد،یک عمیق سازی فوری نیاز به جداشدگی بصورت تجربه شده در ترومای سابق  وجود دارد.
۳) تغییرات شخصیت
از سوی دیگر شرکایی که دیوارهای آنها خود به خود و بسرعت  ظهور می کنند اغلب گزارش می دهند که بنظر می رسد شریک شان فرد دیگری است و او را  نمی شناسند.داروها یا الکل نیز ممکن است گذرگاهی برای تقلیل توان بازدارندگی احساسات  فراهم کنند و به سهولت برای فوران ناگهانی سرزنش شوند،حال آنکه باید دریابند که ترومای پنهان متهم واقعی است.
سرانجام،آن فوران های ناگهانی و تغییرات شخصیتی که اغلب آنها را همراهی میکنند بطور مستقل ظهور می کنند.شخصی که بطور نرمال کاملاً سازگار و آسان گیر است،بطور ناگهانی سرزنشگری وخشمش فوران می کند، تهدید به ترک می کند،سخنان محو و نابود کننده بر زبان می راند یا در آن لحظه پذیرای هیچ راه حل و تصمیمی نیست.
خشم همیشه تنها رفتار واکنشی نیست.برخی افراد در نیاز فوری به ایجاد فاصله فیزیکی بین خودشان و موقعیت محبوس کننده ای که در حال تجربه هستند،امکان دارد فقط در سکوت عقب نشینی کنند.آنها ممکن است آن ضرورت را با پایان پذیری ابراز کنند،گویی هرگز در حال برگشتن نیستند،چنین وضعیتی ممکن است در شرکایشان پانیک و ترس بوجود آورد.
*دیوارهای دفاعی که به کندی پدیدار می شوند
اکثر افراد با یک حس آشنایی به سمت شرکای خودشان کشیده می شوند،حتی اگر آن تضمین کند که  این رفتارهای تحریک شده با تروما با احتمال بیشتری اتفاق بیفتند.
اگرآنها بمرور زمان،شروع به برانگیختگی بر اساس همان الگوهای مشابه ای کنند که بخشی از نیاز اولیه برای جداسازی بودند،ممکن است شروع به عقب نشینی به درون  آن فضاهایی کنند که سابقا از آنها حفاظت می کردند. امکان دارد رفتار خارجی آنها  برای مدتی بدون از تغییر بنظر برسد.اما همچنانکه ظهور رفتارهایی که یادبود ترومای گذشته هستند آغاز می شود،علامت هشدار عقب نشینی آشکار می گردد.
۳)قربانی
موقعی که افراد به عرضه خودشان بعنوان خوب و استوار ادامه می دهند در حالیکه از درون احساس نومیدی  یا جریحه دار شدن می کنند.احتمالاً به سمت قربانی شدن می لغزند.آنها  بخاطر ترس از دست دادن کنترل، توانایی کمتر و کمتری برای پذیرش دارند.ممکن است از درون شروع به رکورد زدن کنند در حالیکه بیرون بنظر خوب می رسند،در نمای بیرونی«سربازی شجاع» هستند،حال آنکه از درون به عقب نشینی مشغولند.
سیگنال های نشان دهنده شروع قربانی شدن نامحسوس هستند.گفتگوی کم،تحمل ناکامی کم،مقاومت در مقابل درخواست های ساده،انکار پریشانی و گرفتاری و علاقه کمتر به رویدادهایی که بطور نرمال بیشتر مجذوب کننده هستند وجود دارد.
۴)گریزگری
شرکایی که بکندی درحال عقب رفتن پشت دیوارهای احساسی خودشان هستند اغلب به  روابط یا موقعیت های بیرونی روی می آورند، در حالیکه بطور هم زمان در حال عقب کشیدن از رابطه اصلی خودشان هستند.
موقعی توسط شرکای خودشان که در هر جائی بنظر شادتر می رسند به چالش کشیده می شوند،آنها بطور محتمل از خود دفاع کرده و کارشان را توجیه می کنند،نمی خواهند  با پذیرش آنچه که آشکار است رابطه اصلی خودشان  را به خطر بیاندازند.شریک رها شده سعی می کند واقعیت را بچالش بکشد اما اغلب برای توقف آن احساس پوچی و ناتوانی می کند.
گاهی اوقات این گریزها موقتی هستند و کمک می کنند تا واکنش های تروما فروکش کنند.اگر شخصی که بجای استقبال از چالش های جدید،بطور نرمال پشت دیوارها انزوا می گزیند ،به خود بهبودی متعهد باشد یا فقط برای خودش وقت صرف کند،چنین وضعیتی می تواند به او کمک کند تا وقایع را بهتر درک کند.
اما ،اوقات دیگر،آنها چالشی واقعی برای موفقیت پایدار رابطه خلق می کنند.یک عشقبازی عاشقانه مثالی آشکار است،جائیکه شخص می تواند پشت دیوارها بماند در حالیکه از یک سرخوشی ایمن لذت می برد یا با کسی که هنوز نسبت به او بی اعتماد نیست گرم می گیرد.مثال دیگر غوطه وری کامل در جهت جدیدی است که شامل شریک فعلی نیست اما مقادیر قابل توجهی از انرژی و زمان فرد را می گیرد،با رها کردن دیوارهای احساسی  بصورت دست نخورده،بین آنها سالم است.
۵) فاصله گذاری نامحسوس
همچنانکه دیوارهای حفاظتی دوباره پدیدار می شوند،شخص در حال رفتن به مخفیگاه بطور قابل پیش بینی شروع به جدا شدگی می کند.اگرچه هنوز تعاملی و حاضر نمایان می شود،اما شروع به یک عقب نشینی کند از رابطه می کند.
برخی خیلی کمتر درگیر می شوند،آنها دسترسی به دنیاهای درون خودشان را محدود می کنند و راجع به زندگی های شرکایشان کنجکاو نیستند.رفتارهای آنها بیشتر شبیه روبوت بنظر می رسند گویی در حال مشارکت در حداقل روش ممکنی هستند که می توانند،در حالیکه هنوز ظاهراً بخشی از رابطه هستند.دوره های سکوت بیشتر و اشتیاق کمتر برای صمیمیت یا محبت وجود دارد.موقعی مورد سوال قرار می گیرند یا به چالش کشیده می شوند،عمومی ترین واکنش آنها بهانه یا انکار است،درگیری کمتر خودشان را به مشکلات دیگر نسبت می دهند.
*نکات کلیدی برای بخاطر سپاری
در همه مثال های فوق تشابهاتی وجود دارد.شخصی که پناهگاههای حفاظتی سابق او چراغ سبز نشان می دهند به کندی از رابطه جدا می شود و پشت آنها زندگی می کند،در حالیکه هنوز حاضر است.موقعی چنین کاری می کند، ارتباط صمیمی را که زمانی بین خود و شریکش برقرار بود از بین می برد،اکنون شریک را مثل همان نوع شخصی تجربه می کند که در ابتدا به او آسیب رساند.احساس می کند که دوباره در معرض آسیب قرار گرفته است،دیگر نمی تواند امیدوار باشد  که همانند سابق،شریک خود را متفاوت احساس کند.
خفیف یا شدید،آن دیوارهایی که زمانی پناهگاههای حفاظتی بودند اکنون به زندان هایی مبدل می شوند که خلق کنندگان خودشان را همیشه از زندگی کردن ماورای آن محدودیت ها باز می دارند.
شرکای صمیمی که آنچه را در حال وقوع است درک می کنند،اتفاق را تشخیص می دهند و این عزلت گزینی ها را شخصی تلقی نمی کنند،بلکه می خواهند بدانند که آنها چگونه محرک ها را فعال کرده اند.اگر چه می دانند که آنچه را در گذشته اتفاق افتاده است نمی توانند بهبود دهند،اما قادرند از تکرار رفتارهایی که موجب ادامه آزار و اذیت می شود اجتناب ورزند.
منبع؛ https://www.psychologytoday.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

سخنی پند آموز

راهنمایی برای بیداری روحانی
روزی که یک شخص ستمدیده بر یک ستمگر غلبه می کند سخت تر از روزی است که ستمگر قلدری می کند.
امام علی(ع)
The day an oppressed person prevails over an oppressor is harder than the day an oppressor bullies the oppressed
Imam Ali (AS)
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
نتیجه اهمال و غفلت افسوس است و عاقبت عزم و دوراندیشی سلامتی و تندرستی است.
امام علی(ع)
The result of negligence is regret and the consequence of far-sightedness and determination is soundness
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
انسان می تواند دنیا را با قناعت بخرد  و با سخاوتمندی و خیر خواهی شاد زندگی کند.
امام علی(ع)
One can purchase the world with contentment and live in happiness with benevolence
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند دوستان معینی دارد که برای خیر رساندن به بندگانش به آنها برکت ارزانی می کند،و تا هنگامیکه بخشنده هستند آن برکت را در دستان آنها حفظ می کند.
امام علی(ع)
God has certain friends to whom He grants blessing in the interest of His servants,and leaves these blessings in their hands as long as they are generous
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کلمات تا هنگامی که آنها را بر زبان آورید تحت کنترل شما هستند،اما لحظه ای که آنها را بر زبان می آورید توسط آنها کنترل می شوید.
امام علی(ع)
Words are under your control till you utter them ,but the moment they are uttered you are controlled by them
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
من خدا را در از هم پاشیدن اراده های استوار،باز شدن گره های زمخت وخشن و نقض عهد بلند پروازان محکم شناخته ام.
امام علی(ع)
I have recognized God in the dissolution of steadfast wills ,the unravelling of coarse knots,and the breach of firm ambitions
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اکثر کسانی که عقل خود را از دست می دهند،بواسطه کور شدن ناشی از حرص و طمع و بستن چشمان خود بر روی حقیقت است.
امام علی(ع)
Most of those who lose their wisdom ,do so because of being dazzled by greed,and shutting their eyes against fact
Imam Ali (AS)
   راهنمایی برای بیداری روحانی
ایمان ترجیح حقیقت حتی اگر به زیان شما باشد بر دروغ است حتی اگر به نفع تان باشد.
امام علی(ع)
Faith is preferring truth,even if it is to your loss ,to falsehood ,even if it is to your interest
Imam Ali (AS)
 
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند هرگز در دعا و برکت را بدون از باز کردن در اجابت نمی گشاید.
امام علی(ع)
God never opens the door of benediction without opening the door of fulfillment
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
بهترین ویژگی ها برای زنان غرور،ترس و حرص است که می توانند بدترین ویژگی های مردان باشند.
امام علی(ع)
The best qualities in women are pride ,fear and greed,which may be considered the worst in men
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
مخالفت تفکر و اندیشه را فرسوده می سازد.
امام علی(ع)
  Opposition wears out thought
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اوه،پسرم از تنگدستی تو بیم دارم،برای تنگدستی به خدا پناه ببر،برای اینکه تنگدستی دین را ضعیف می کند.
امام علی(ع)
   O,son I fear indigence for you,take refuge unto God,for indigence weakens religion
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
پیغام شما مفسر عقل و حکمت شما است،و نوشته های شمافصیح ترین پیغام شما هستند.
امام علی(ع)
  Your messenger is an interpreter of your wisdom ,and your written words are the moat eloquent message that comes from you
Imam Ali (AS)
 کسی که استیفای حق خود را به تاخیر می اندازدسزاوار سرزنش نیست اما کسی که حقش را ربوده و نام بدی بدست آورده است باید سرزنش شود.
امام علی(ع)
One who delays getting his right is not blameworthy,but he how robs another of his right and wins a bad name is to be blamed
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
 موقعی فردی به دیگری می گوید که"چقدر خوش شانس است"،روزگار بلادرنگ او را به روز سیاه می نشاند.
امام علی(ع)
When someone say to another "How lucky you are",time will at once bring him a black day
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
 قابل تحسین ترین عمل یک مرد بزرگ طبع آقا منش بستن چشم بر روی خطاهای دیگران و صحبت نکردن راجع به آنها است.
امام علی(ع)
The most admirable act of a magnanimous man is to shut his eys to others' faults and not speak of them
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
از خشم و تجاوز یک مرد اصیل گرسنه و یک مرد فرومایه سیر خود را برحذر دارید.
امام علی(ع)
Be ware of the wrath and assault of a hungry noble man and a satiated ignoble one
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
مشکلی که شما را غمناک می کند بهتر از خوشی است که موجب خودپسندی و از دست دادن لطف خدا می گردد؛برای اینکه اولی بدن را شبیه سوهانی می ساید و دومی روح را بتدریج می سوزاند.
امام علی(ع)
A trouble that saddens is better than a blessing that rouses your selfishness and loses  your God's favor;for,the former grinds your body like a rasp,and the latter burns your spirit little by little.
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
یکی از علائم عالم انتقاد از سخنان و اندیشه های خود و آگاهی از نقطه نظرات متفاوت است
امام حسین(ع)
One of the signs of a scholar is criticizing his/her own words and thoughts and being aware of different viewpoints
Imam Hussein (AS)       
راهنمایی برای بیداری روحانی
شان فرد با سکوت تقویت می شود و دوستان او با جوانمردی و انصاف فراوان می شوند‌
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One's dignity is enhanced with silence ,and one's friends become plentiful with fairness and chivalry
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خودش را با رخت نجابت می پوشاندعیوب یا رازهایش را برای مردم آشکار نمی کند.
امام علی(ع)
He who is covered with the garment of decency will not reveal his defect or his secrets to people
Imam Ali (AS)
                    
        راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که عاشق می شود نباید سرزنش شود.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One who falls in love should not be reproached
Imam Ali (AS)
      راهنمایی برای بیداری روحانی
تنگدستی یک مرگ عظیمی است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
Indigence is  a great death
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
اگر صبور نیستید،وانمود کنید که هستید،برای اینکه تعداد کمی از مردم به روش یک گروه عادت نمی کنند.
امام علی(ع)
If you are not patient,appear to be so,for,there are few people who do not get accustomed to the way of a group.
Imam Ali (AS)
 
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خود را در معرض اتهام قرار می دهد نباید فردی را  که به او مظنون است سرزنش کند
امام علی(ع)
He who exposes himself to accusation must not blame the person who suspects him
Imam Ali (AS)
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
زبان یک جانور وحشی است که اگر به حال خود رها شود آسیب می رساند و خون می ریزد.
امام علی(ع)
The tongue is a wild beast which,Left to itself,Will wound and shed blood
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که راز خود را پنهان می کند،زندگی خود را کنترل می کند.
امام علی(ع)
He who hides his own secret,controls his own life.
Imam Ali (AS) 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خودپسندی حسادت در مقابل خردمندی است.
امام علی(ع)
Selfishness is an envious agent against wisdom.
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
بزرگترین خطا، خطایی است که از آن در وجود خود غفلت می کنید،اما آن را در دیگران می بینید‌
امام علی(ع)
The greatest fault is a fault which you ignore in yourself,but see it in others
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
مردم بچه های این دنیای پیر هستند،بنابراین هیچ کس برای تعلق به این مادر نباید سرزنش شود.
امام علی(ع)
The people are the children of this old world,so no one should be blamed for his attachment to his mother
Imam Ali (AS)
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
قلب دفتر چشمان است.
امام علی(ع)
  The heart is the book of the eyes
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
آنچه را که می توانیدبا آن خرسند باشید،کافی است.
امام علی(ع)
What you can be content with,is enough
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
درخت دارای تنه سبز و تازه شاخه های زیادی دارد و یک مردی که خلق و خوی خوبی دارد هم دوستان زیادی بدست خواهد آورد.
امام علی(ع)
A tree with a green and fresh trunk has many branches ,and a man of good temper gains many friends
Imam Ali (AS)           
راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که از کاری می ترسید،به انجام آن مشغول شوید،برای اینکه اثر ترس خیلی شدیدتر از خود ترس است   امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
When you fear an action,engage  in it ,for the  effect of fear is much more intense than fear  itself.
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
هنگامی که خداوند مخلوقی را تحقیر و پست می کند،او را از هنر و دانش محروم می کند.
                          امام علی(ع)
GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
 When God abases a creature,He deprives him of art and knowledge 
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
یک پند وعبرت بدست آمده پس از تلف شدن یک دارایی از خود دارایی با ارزش تر است.
امام علی(ع)
A counsel gained after lost property is much more precious than the property itself
Imam Ali (AS)       راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت و احترام خود را نگهدارد ،باید از مخالفت با فرومایه خودداری کند.
امام علی(ع)
He who wishes to keep his honor ,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
پیروزی را کسانی در نهایت حتی اگر خیلی طول بکشد به چنگ می آورند که صبور و مصر باشند.
امام علی(ع)
Victory is won eventually by those who are patient and persistent,even if it takes a long time
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت خود را حفظ کند،باید از مخالفت با فرومایه اجتناب ورزد.
امام علی(ع)
 He who wishes to keep his honor,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)                
راهنمایی برای بیداری روحانی
کار کمی که ادامه یابد بهتر از کار خیلی زیادی است که موجب خستگی و فرسودگی می شود.
امام علی(ع)
A little work which lasts is better than excessive work which produces fatigue.
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
دانش را از هر جایی که ممکن است بدست آورید.
ارزش هر کسی بسته به چیزی است که می داند.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
Obtain knowledge wherever possible ...
The worth of everyone depends on what he knows.
Imam Ali (AS)
 
                   راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که عقل و خرد کامل می شود،سخن کاهش می یابد
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
When wisdom reaches perfection,words diminish
 Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
از دوستی با احمق دوری کنید او سعی می کنید شما را با رفتارش جذب کرده و مشابه خودش سازد.
امام علی(ع)
Beware of making friends with a fool for he tries to attract you by his behavior and make you like himself
Imam Ali (AS)
 
 
 
 
همانطوریکه خداوند برای جاهل آموختن را اجبار کرده است،آموزش دادن را هم برای دانایان یک وظیفه قرار داده است.
امام علی(ع)
As God has made it binding for the ignorant
to learn, he has made it a duty for the learned
to instruct.
Imam Ali (AS)                
 ایده های بزرگ از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرند.این در هنر،علم و تبلیغات صادق است.اما ضمیر ناخودآگاه باید بصیر و مطلع باشد،و گرنه ایده تان نامربوط خواهد بود.
ذهن خودآگاه خود را با اطلاعات انباشته کنید وسپس فرآیند تفکر منطقی خود را رها کنید
 راهنمایی برای بیداری روحانی
او که خودش را یک رهبر بحساب می آورد باید قبل از اینکه دیگران را آموزش دهد به تربیت و آموزش خود بپردازد، و ابتدا با یک شیوه صحیح افکار و کردارش را تربیت کرده و آنها را با زبانش نوازش دهد.و کسی که معلم خویش است از معلم دیگران بودن بیشتر شایسته احترام است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
He who considers himself a leader must train
himself before training others, and with a proper
method first educate their thoughts and deeds and
caressj2  them with his tongue. One who is his own
teacher is more worthy of respect than being a
teacher of others.
 Imam Ali (AS)                                          
   راهنمای بیداری روحانی
او که حرص و ولع را بعنوان شعار زندگی خود برمی گزیند مورد تنفر مردم قرار می گیرد،و او که محنت و اندوه خود را آشکار می کند،خود را نزد همه تحقیر می کند،و او که تحت کنترل زبان خویش است از منظر دیگران و خود هیچ ارزشی ندارد. امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING He who adopts cupidity as motto in life will be disliked by people, and he who reveals his distress, abases himself before all, and he who is ruled by his tongue has no worth in his own eyes and those of others. Imam Ali (AS)               
 
اثربخش ترین رهبر کسی است که نیازهای روانی پیروان خود را رفع می کند.
                    دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
من به آگهی نه بعنوان شکلی از هنر یا سرگرمی،بلکه بعنوان یک واسطه اطلاعات می نگرم.موقعی که یک آگهی می نویسم ،نمی خواهم به من بگوئید که آن را خلاقانه می بینید،می خواهم آن را خیلی جالب بدانید که محصول را بخرید. دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
 
 اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که کوچکتر از ما هستند ،به یک شرکت کوتوله ها مبدل می شویم.اما اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که بزرگتر از ما هستند، شرکتی از غول ها خواهیم داشت‌.
                 "دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن"                          
                                                "راهنمای بیداری روحانی" 
   خدایا،مرا بهتر از خودم می شناسید و من خودم را بهتر از دیگران می شناسم.خدایا،جایگاه مرا رفیع تر از آنچه که دیگران تصور می کنند‌ گردانید،و گناهان مرا که دیگران از آنها مطلع نیستند ببخشائید،و ضعف هایم را بپوشانید. امام علی (ع)
 
 
 
 
 
" راهنمایی بیداری روحانی"
 
 
حسادت نامطبوع است؛و ترس یک علامت نقص و کاستی است.تهیدستی مرد هوشمند را در بحث و مشاجره لال می کند،و یک شخص نیازمند در زادگاه خود غریبه است. بیچارگی و نومیدی بلا ومصیبت بزرگی است؛پایمردی و بردباری شجاعت است؛پرهیز و امساک توانگری است،و دینداری و پارسائی یک زره فولادی است که بدن و روح را در مقابل گناهان حفاظت می کند. امام علی (ع)
راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.