بر خلاف ورزش برای زندگی هیچ تابلوی واقعی ثبت امتیازات وجود ندارد.نمی توانیم در هر لحظه نگاه کنیم و بطور واقعی بدانیم ک چقدر خوب زندگی می کنیم.گاهی اوقات ممکن است فکر کنید که زندگی شما در مقایسه با دیگران چقدر خوب است.حال آنکه مطالعات نشان داده است که چنین مقایسه های اجتماعی امکان دارد به احساسات منفی منتهی شوند.پایگاه رسانه اجتماعی بطور ویژه در ارتباط با علائم افسردگی بوده است زیرا برای افراد زمینه مقایسه دستاوردهایشان با دوستان خود را فراهم می کند.آیا موفقیت مالی یا پول به ما در احساس برنده بودن کمک می کند؟نه. 
1-سپاسگزاری
سپاسگزاری بعنوان یک جهت گیری در زندگی ماورای قدرشناسی است که پس از دریافت کمک از دیگران صورت می گیرد.تحقیق مشخص کرده است که سپاسگزاری قویا" با خوشی روانی در ارتباط است,در صورتیکه بصورت عادت بر نکات مثبت در دنیا تمرکز کرده و قدرشناسی کنیم .موقعی تصمیم می گیرید بر سپاسگزاری تأکید کنید,مجال کمی برای حسادت و رشک نسبت به موقعیت دیگران باقی می ماند.همچنان که در روش مراقبه نقل می شود که,"یک گل به مقایسه خود با گل دیگر فکر نمی کند,فقط شکوفه می دهد."
2-روابط
کیفیت روابط ما نه فقط بر زندگی روزانه,بلکه همچنین بر خوشی طولانی مدت ما نیز تأثیر می گذارد.رابرت والدینگر,مدیر پژوهش پرورش بزرگسال هاروارد,این باور را با نتایج تحقیقی که در سال 1938با268دانشجوی سال دوم هاروارد شروع گردید پشتیبانی کرد,اما اکنون برای دربرگرفتن بچه های آنها آن را گسترش و اطلاعات بتدریج گردآوری شده  شرکت کنندگان را به 1300نفر رسانده است.یک یافته حیاتی چگونگی نقشی بود که روابط در خصوص سلامت کلی فرد بازی می کرد.در حقیقت,کسانی که در روابط 50سالگی خودشان شادترین بودند,در سن 80سالگی سالم ترین بودند.بعلاوه,تا آنجا پیش رفت که گفت,"مهارت های تنهایی, دارای قدرت اعتیادهای به سیگار و الکل است."
3-دنبال معنا بودن
مجله روانشناسی مثبت اخیرا" دو تحقیق را منتشر کرد که 400آمریکایی را در دو گروه شادی بالا/میزان معنای زندگی پایین و شادی پایین/میزان معنای زندگی بالا مورد بررسی قرار دادند.ویژگی های گروه "شادی" شامل اجتناب از درگیر شدن به کار پر زحمت و خود ستایی و خود محوری بود.از سوی دیگر گروه "معنای زندگی"بیشتر وقت خود را صرف کمک به دیگران و تمرکز بر روابط یا خانواده می کردند. تحقیق شرح می دهد که قوه درک اوج معنا است چون فرد را قادر می سازد تا تجارب زندگی را بفهمد و آنها را بصورت یک کل منسجم در آورد.به عبارت دیگر,آنها برای هر چه دارند سپاسگزاری می کنند.توجه کنید که ویژگی های افراد گروه معنای زندگی چگونه با اصول اساسی فوق الذکر ارتباط دارند.بدنبال معنا بودن در زندگی به این باور منتهی می شود که زندگی مهم ,هدف دار و ارزشمند است.بنابراین موقعی که در جستجوی تابلوی امتیاز در خصوص زندگی خود هستید,به حقوق,اندازه خانه یا برند ماشین خودتان نگاه نکنید.به توانایی درونی خود نگاه کنید و از روابط و فعالیت هایتان لذت ببرید.بدان طریق,همیشه برنده خواهید شد.
(Source: Psychology Today)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور