دولت دوازدهم و قانونمداری

Print
شهریور76حدود 14ماه پس از استخدام در شرکت نفت یک منزل سازمانی گرفتم.طی این  20سال بطور جدی دنبال نقل مکان نبودم,ولی به گمانم اگر هم قصد این کار را داشتم بسادگی میسر نمی شد.اما از اواخر سال قبل مقاومت در مقابل اصرار خانواده غیر ممکن شد.
بنابراین از اداره مربوطه تقاضای مسکن کردم,طبق قانون با توجه به امتیازم چندین منزل تخلیه شده را عرضه کردند ولی با گذر چندین ماه گزینه مورد پسند خانواده که حداقل مطلوب تر ازمسکن فعلی باشد در میان گزینه ها نبود.به همین علت تحت تأثیر القائات دیگران بطور مرتب از درون خانواده تحت فشار بودم که منزل خوب را بدون از رابطه و سفارش تحت هیچ شرایطی به کسی نمی دهند؟لذا توصیه اکید داشتند که از طریق دوستان ذینفوذ خود با رابطه یک خانه مناسب بگیرم؟
این در حالی است که طرح  چنین خواسته هایی همواره ویروس ویرانگر جان و روحم بوده و هستند,لذا, طبق معمول هرگز تن به این کار ندادم!
صدالبته بخاطر فیدبک هایی که از مدیریت فعلی منطقه دریافت کرده بودم.مرتب اطمینان خاطر می دادم که مدیریت جدید قانونمند بوده و بر طبق قانون هر کس در هر زمینه ای از جمله مسکن حق و حقوق خود را دریافت می کند.
تا اینکه , خوشبختانه چند روز قبل منزلی  پیشنهاد شد که در مجموع مورد پسند خانواده قرار گرفت. 
مخلص کلام اینکه خیلی ها مانند من  در واقع بواسطه مدیرعامل ,ولی نه با رابطه ,بلکه به یمن قانونمداری و تأکید توأم بر نظارت مسئولانه او به زیر مجموعه در خصوص لزوم رعایت قانون به حق خود رسیده و می رسند.
از اینرو,فرهنگ و جو معنوی سازمان بسادگی بهبود یافته و افزایش وجدان کاری,تعهد و سخت کوشی کارکنان موجب تحقق بهینه تر اهداف سازمان می گردد. 
این حکایت را به بهانه تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی توسط رهبری نظام بعنوان مقدمه ای برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری و سپس تشکیل کابینه دوازدهم نقل کردم که بگویم:
 قانون ستون خیمه یک سازمان و بطریق اولی تر یک کشور است.تا آنجا که می توان ملاک و معیار سنجش اثرگذاری هر مدیری را وجود روح قانون در حوزه مدیریت او دانست.کما اینکه, اکنون رفتارهای غیر قانونی,سلیقه ای و رابطه بازی علت العلل بسیاری از مشکلات ریز ودرشت کشور در حوزه های خرد و کلان است. 
با توسل به سفارش و استثناء امکان دارد مشکل عده اندکی و تازه گاه هم با مشکل تراشی  برای عده ای دیگر رفع شود,ولی با قانون مشکل قاطبه مردم کشور یا ذینفعان هر سازمانی رفع و برای کمتر کسی هم مشکل تراشی می شود.
بنابراین,در آستانه تشکیل دولت دوازدهم پس از ایفای نقش رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لحاظ کردن قانون و قانونمداری به منظور انتخاب و گزینش وزرای پیشنهادی, بیش و پیش از دیگران حامیان روحانی یعنی سرمایه های اجتماعی دولت باید بدون از سهم خواهی های ناعادلانه شخصی به حاکمیت قانون در کشور که بیت الغزل مطالبات مردم است مدد رسانند.در آن صورت سطح رضایت ملت افزایش و به یار وفادار دولت مبدل می گردند.در نتیجه تحقق  اهداف برنامه ریزی شده و بالطبع پاسخ مطلوب تربه مطالبات ملت  نیز سهل تر خواهد بود.بعلاوه شفافیت بیشتر فساد و تباهی را نیز که چند سالی است درست یا نادرست با نقل محافل شدن جو بدبینی را در کشور دامن زده و می زند بسیار کاهش می دهد.
غریب واحدی پور
13مرداد96
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

ورود به سایتسخنی پند آموز

 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.