" تاوان ملی نگهداشتن نفت"

Print
            
هنوز این سخن زیبای استادکه می گفت:”درقدیم بر نیروی کار فشاربدنی اعمال می شد ولی امروز علاوه بر آن استرس و فشارروحی و فکری هم افزوده شده است.”از خاطرم محو نشده بود که مفتخر به همسفری با همکاری از شرکت ملی حفاری نفت گردیدم.
 اوتجربه۱۳ساله کار بر روی دکل های حفاری را در رزومه خود داشت,لذا در جواب سؤالم برای تشریح وضعیت کاری خودگفتند:”…به قول دوستان,حفاری و نفت از بیرون دیگران و از درون خودمان را آتش زده است.رئیس دکل مسؤلیت ۱۲۰میلیارد تومان تجهیز و حفظ جان پرسنل را دارد.هر لحظه کار ارزش دارد.کار پس از شروع,تحت هیچ شرایطی قابل توقف نیست.پرسنل اقماری مشغول بکار بر روی دکل هاحتی در بدترین شرایط ویا حوادث تلخ برای خانواده امکان مرخصی و ترک محل کار را ندارند،مگر اینکه در وضعیت بسیار اضطراری  جایگزین فرد که در نوبت مقابل او  ودر استراحت است.داوطلبانه جای او را بگیرد.
بعنوان نمونه پای همسرم مدتی قبل شکست.ولی  برای سرکشی و درمان او حتی محل کار را نتوانستم ترک کنم.
 
ایشان افزودند حفار و کمک حفار در بدترین شرایط که گاهی احتمال آتش سوزی چاه هم وجود دارد حق ترک محل را تا سرحد جان خود ندارند. هر گونه سهل انگاری نیز برای تمام عوامل متناسب با سمت سازمانی عواقب سنگینی به همراه خواهد داشت .بطوریکه در حادثه ای کارگری از ناحیه انگشت صدمه دید که متولی کاربا وجود سپردن امور به جانشین خودش تا مدت ها بواسطه آن محاکمه می شد.
به حوادث تلخ و آتش سوزی دکلی که عده ای بطرز وحشتناکی جان باختند نیز اشاره کردند.بطریقی که واقعا” انسان را متأثر می کرد.
از اینرو به استنادسخن استاد به او گفتم :”راستی که شما نیز همانند خیل عظیم کارکنان نفت در حوزه های عملیاتی فشارهای روحی و جسمی ناشی از کار را توأم با همدیگر متحمل می شوید .تا حدی که تمام حقوق و پاداشتان شاید فقط تاوان بخش ناچیزی از این عوارض پر هزینه باشد.”
بدیهی است که این همه تاوان ملی نگهداشتن نفت است که در عصری دلیر مردان وطن تاوانی بس سنگین تر به بهای تمام هستی خود برای ملی شدن آن پرداختند.
بگذارم و بگذرم که هنگام خداحافظی با لبخندی بر لب گفت :”البته ،اقماری گذشته از معایب بیشمار مزیت خوبی هم دارد و آن این است که شما در بسیاری از شهرها همکار دارید.”
 
29اسفند روز ملی شدن صنعت نفت بر جهادگران عرصه صنعت مبارکباد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

ورود به سایتسخنی پند آموز

 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.