قسمت دوم و آخر:کلید موفقیت در زندگی

*منظور از مو فقیت و کامیابی چیست؟
دکتر براون می گوید,"موفقیت کلمه ای است که هر وقت فردی با آن توصیف شود, خوشحال می شود,اما علم بطور واقعی تا کنون نسبت به طبقه بندی و توصیف آن اقدام نکرده است "
او و همکارانش تعاریف موجود موفقیت  و کامیابی را بررسی و به جستجو برای جنبه های مشترک پرداختند.
در تمام این تعاریف رشد و موفقیت و نیز انجام یک سری کارها جهت ارتقای ظرفیت های  اجتماعی,بدنی و روانشناسی(برای مثال,آموختن شنا یا افزودن دوستان جدید به حلقه اجتماعی خود)به چشم می خورد.
کامیابی و موفقیت همچنین مفهومی چند وجهی است. محققین از رشد کودک تا مطالعات نظامی پژوهش هایی را مورد بازنگری قرار داده اند.در تمام این تحقیقات کامیابی بطور جایگزین بعنوان سرزندگی ,آموختن,تمرکز بر وظیفه,"سخت ذهنی" یا ترکیبی از همه این مفاهیم تعریف شده است.
دکتر براون توصیح ساده تری عرضه می کند.
"بنظر می رسد که موفقیت به تجربه شخصی یک حس رشد,بهتر شدن در کاری و موفقیت در کسب مهارتی اطلاق می گردد.در ساده ترین اصطلاحات,آنچه که موفقیت تقویت می کند حس خوب نسبت به زندگی و خویشتن و خوب بودن در چیزی است."
اما تقویت کننده این تعریف ساده فهرستی از توانمند سازها یا فاکتورهایی هستند که احتمال موفقیت را افزایش می دهند.پژوهشگران یادآوری می کنند که برای کامیابی و موفقیت همه این فاکتورها لازم نیست,بلکه ترکیبی از برخی عناصر هر دو لیست می تواند به یک زندگی موفقیت آمیز منتهی شود.
"توانمند سازهای"لیست شده توسط مؤلفین شامل 
برخورداری از دیدگاهی مثبت نسبت به زندگی,مذهبی و معنوی بودن,دارای شخصیتی عملگرا و کنشی,علاقه مند و دارای انگیزه,متعهد به آموختن و توسعه دانش,از لحاط روانشناختی قابل انعطاف بودن واز نظر اجتماعی با صلاحیت بودن (یعنی  خانواده,دوستان و همکاران گرداگرد او جمع شده باشند)است.
"توانمند سازهای قرینه ای"شامل قرار گرفتن در موقعیتی است که درون آن چالش ها در مقایسه با قابلیت های فرد در سطحی کافی باشند,و داشتن روابط با افراد بر اساس دلبستگی و اعتماد است.
دریافت حمایت از خانواده,همکاران و کارفرمایان نیز مهم است,برخورداری از استقلال در حد زیاد و قابل اطمینان بودن همانند صلاحیت و شایستگی عناصر کلیدی هستند.
(Source:medicalnewstoday.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

قسمت اول:کلید موفقیت در زندگی

روانشناسان کلید موفقیت در زندگی را می یابند
تحقیق اخیر منتشر شده در مجله روانشناسی اروپایی ادبیات موجود در خصوص مفهوم موفقیت و خوشبختی انسان را بازنگری و عناصری کلیدی را که ممکن است به خوشبختی و کامیابی در زندگی منتهی شوند بر می شمارد.
در موقعیت های مشخص ,برخی اشخاص کامیاب و موفق می شوند,حال آنکه دیگران صرفا" امکان ادامه حیات دارند,و گاهی اوقات در مواجه با بدبختی و فلاکت دست از تلاش برمی دارند.
برای قرن هااین سؤال که چرا انسان ها نسبت به شرایط یکسان بطور خیلی متفاوتی عکس العمل نشان می دهند ذهن فلاسفه و روانشناسان را بطرز مشابهی به خود مشغول کرده است.
لکن,بنظر می رسد که  دانشمندان قادر به توافق بر روی موضوع نبوده اند.ولی دکتر دانیال براون دانشمند فعالیت های بدنی و ورزش در دانشگاه پورتس موس بریتانیا بصورت انگیزشی در تلاش برای رسیدن به سه هدف به بازنگری متون موجود در خصوص موضوع پرداخته است.
اولا",دست یابی به مفهوم فراگیری از کامیابی و موفقیت که گروههای جمعیتی مختلف از نوزادان تا بزرگسالان حرفه ای را در بر گیرد.
ثانیا",آنها خواستند یک سری اصول کلیدی را عرضه کنند که هر کسی برای کامیابی در زندگی روزانه بتواند آنها را بکار گیرد.و سرانجام ,هدف سوم بازنگری این متون شناسایی شکاف در تحقیقات موجود و تعیین جهت تحقیقات آینده بود.
دکتر براون انگیزه خود برای تحقیق را اینگونه شرح می دهد که,"از جمله دلایل فقدان توافق در خصوص موضوع آن است که تحقیقات انجام شده تاکنون بر روی موضوعاتی محدود تمرکز داشته اند."
او افزود,"برخی در خصوص عواملی که نوزادان را کامیاب و شکوفا می کند تحقیق کرده اند,دیگران بررسی کرده اند که چه عواملی عده ای از کارمندان را کامیاب  و دیگران را نمی کنند و غیره.لذا با تبیین یک تعریف دقیق,امیدوارم به تعیین مسیر تحقیقات آینده کمک شود."
ادامه دارد
(Source:medicalnewstoday.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

قسمت ششم و آخر:پروسه ساختن برند شخصی

-همه چیز برای همه مردم نخواهد بود
من تئوری "حلقه صلاحیت وارن بافت"راموقع اندیشیدن به برند شخصی سازی بطور ویژه ای سودمند می یابم.او فقط از ارزیابی(و سرمایه گذاری)در شرکت های درون این حلقه حمایت می کند.او می گوید,
"اندازه حلقه(صلاحیت)خیلی مهم نیست;لکن دانستن مرزهای آن حیاتی است."
بطور مشابه,موقعی که یک برند شخصی خلق کردید,نیاز دارید که محیط آن را تعریف و درون آن عمل کنید,همچنان که جلو می روید بطور دقیق تغییرات را انجام و فقط هنگامی که آماده هستید آن را گسترش دهید.برای مثال,اگر اساس برند شخصی شما کمک به زنان برای بهترین شدن از طریق مد می باشد,پس شما نمی خواهید که در یک وبلاگ UFC(مسابقه مبارزه نهائی)مردان مقاله بنویسید,چون با برندتان سازگار نیست و احتمالا" یک متخصص در موضوع نیستیدِ.اطلاع از اینکه در چه چیزی خوب بوده,وبا قدرت در آن ظاهر شوید.به مرور زمان موجب می شود که مردم بیاموزند که به شما احترام گذاشته و بخاطر موقعیت ایده آل تان شما را تحسین کنند و با برندتان معادل بدانند.
9-برندتان را بصورت دوره ای ارزیابی کنید
این ممکن است بنظر با بند6متناقض باشد,اما در دوره زندگی به تکامل ادامه می دهیم(همچنان که برندها چنین می کنند).وبنابراین کمک می کندکه این تمرین کلی حداقل سالی یک مرتبه برای درک اینکه برندتان هنوز برای کسی که امروز هستید معنی می دهد یا نه صورت پذیرد.برندتان باید با شما رشد کند بطوریکه منعکس کننده پیشرفت حرفه ای و شخصی تان باشد.
وادار کردن مردم برای درک قدرتمندی برندتان یک قدرت برتر است.بمحض اینکه برند شخصی خود را طراحی و پرورش دادید,شگفت زده می شوید که چگونه بدون از آن زندگی می کردید.
بنابراین اکنون شروع کنید.خودتان را برند کنید,و بدون از ترس و شرمساری از طریق آن با دنیا ارتباط برقرار کنید.
https://m.careerfaqs.com.au/news/news-and-views/personal-branding-guide
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

قسمت پنجم:پروسه ساختن برند شخصی

6-برندتان را باور کنید
شاید مهم ترین نکته این است که باید بر روی برند خودتان سرمایه گذاری کنید,اگر برندتان را خودتان باور نکرده و به اثرگذاری آن ایمان نداشته باشید,چرا باید دیگران اینگونه نگرشی داشته باشند؟از برندتان استقبال کنید و به آن عشق بورزید.
اگر واقعا" به آن باور ندارید,به بند2برگردید,احتمال زیادی دارد که چیزی را انتخاب نکرده باشید که به آن عشق ورزیده و علاقه داشته باشید.اشتیاق هم مسری و هم به یاد ماندنی است,بنابراین نیاز است که قادر به نمایش انگیزش اصیل نسبت به برند شخصی خود باشید.موقعی که این کار را انجام دهید,شما را غیر قابل فراموش می سازد,و مردم قادر به کمک نخواهند بود ولی هنگامی که در مکالمه از موقعیت ویژه شما سخن به میان می آید به شما می اندیشند.
7-اعمال تان را با برندتان همراستا کنید
بمجرد اینکه برندتان را بصورت اعلامیه آماده کردید,آن را در مکانی نگهدارید که بتوانید به آن رجوع کنید.من دوست دارم بصورت یک تذکر هفتگی  به من جهت تضمین اینکه رفتارم بصورت شخصی و تحت کنترل بصورت دائم با برندم سازگار می باشد یادآوری شود.فکر کنید که چگونه می توانید بر روی برند خود سرمایه گذاری کنید,و هر کاری که می توانید برای آموختن هر چه بیشتر در مورد موقعیت مناسب خود انجام دهید.مطمئن شوید که روش لباس پوشیدن,ارتباطات و عمل شما هماهنگ با برندتان است.در حالیکه نباید در این ارتباط خیلی سختگیر باشید(چون برندتان می تواند و باید با زمان تکامل یابد)ولی برخورداری از یادآوری کننده بویژه در آغاز خوب است.
ادامه دارد
https://m.careerfaqs.com.au/news/news-and-views/personal-branding-guide
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

ورود به سایتسخنی پند آموز

 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.