4-هدیه احترام,قبل از وضع قوانین یا روش های جدید انجام کار نقطه نظرات کارکنان را جویا شویدِ.ایده های آنها را در خصوص هر جنبه ای از شغلی بپرسید که خود را نسبت به آن متعهد می دانند.آنها را در اداره شرکت سهیم کنید,و آنها نسبت به آن احساس مسئؤلیت می کنند.با اندیشه مدیریتی که به اکثر ما از بچگی آموزش داده شد مبارزه کنید,اندیشه ای که می گوید,"باید به این گروه بگویید چه کاری انجام دهند و آنها باید انجام بدهند,زیرا به آنها پول می دهید!"
5-هدیه جدا سازی مرزها,دیواری ذهنی پیرامون زندگی شخصی پرسنل خودتان بکشید.مگر اینکه یک شرایط اضطراری باشد,آنها را برای لذت بردن از ساعات بیکاری خودشان تنها بگذارید.
6-هدیه پشتیبانی کردن,موقعی که احساس استرس می کنید,همکارانتان نیز چنین احساسی دارند.از گرایش خودتان برای اعمال استرس به کارکنان خویش آگاه باشید(همه مدیران چنین گرایشی دارند)حتی بیشتر از آن, آنها را از موضوعی دور نگهدارید که بیشترین نگرانی را در خصوص آن دارید.بجای ایستادن بالای سر آنها و سوهان روح شان گردیدن بصورت طولانی مدت قدم بزنید و از پلکان بالا و پایین بروید.
7-هدیه انسان بودن,هرفردی در زمان هایی دچار بیهودگی خواهد شد و بنابراین شما نیز از این قاعده مستثنی نیستید.هیچ کس از شما انتظار ندارد که از قدیسین باشید.هنگامی که کج خلق می شوید,عذرخواهی کنید.وقتی اشتباه کردید,بگوئید,"من در خصوص آن موضوع خیلی اشتباه کردم!"با کارکنان خود رفتاری انسانی داشته باشید,هرگز پشیمان نخواهید شد. 
8-هدیه قابل انعطاف بودن,هر فرصتی را برای کمک به کارمندی که به مرخصی یا هر نوع مساعده کوچک(یا حتی بزرگ) دیگر نیاز دارد غنیمت شمارید!هیچ چیزی در یک تیم بیش از توانائی شما برای انعطاف و کمک موقعی که زندگی آنها مشابه هر کس گره می خورد نخواهد بود.
9-هدیه آگاهی,کارکنان کارهای شگفت انگیزی برای شما و مشتریانتان انجام می دهند,آنقدر زیاد که اگر سعی کنید نمی توانید همه آنها را بشمارید.بدقت توجه کنید بطوریکه بتوانید خیلی از موفقیت های آنها را در حد امکان ببینید و راجع به آنها بشنوید و آنها را مورد تجلیل قرار دهید!
10-هدیه اعتماد,هر مانعی را که برای اعتماد در سازمان وجود دارد از طریق گفتگوی آزادانه نسبت به آنها رفع کنید(نمونه ای از موانع شامل رویه های بوروکراتیک منابع انسانی ,نزاع های مورد بررسی قرار نگرفته و عدم اطمینان نسبت به آینده هستند)موقعی که در خصوص موضوعات دشوار گفتگو می کنید,کارکنانتان به اندازه کافی به شما اعتماد می کنند که موضوعات مشکل سازی را که از آنها حتی اطلاع نداشتید برای بررسی و رفع با شما در میان بگذارند.
 علامت یک سازمان مبتنی بر اعتماد آن است که همواره هر کسی در حال گفتگو راجع به موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرند یا مشکلاتی است که امکان دارد در آینده با آنها مواجه شوید.این  شکایت کردن نیست,بلکه سازمان ساز است و درست چیزی است که می خواهید.
به کارکنان خود این ده هدیه را بدهید و سال جدیدشما پر خیر و برکت تر از سال قبلی خواهد بود.
با آرزوی بهترین ها 
لیز
http://www.forbes.com/sites/lizryan
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور