تحقیق نشان می دهد که الکل می تواند بیش از ماری جوانا به مغز زیان برساند.
نوشابه های الکلی می تواند بیش از ماری جوانا به مغز زیان برساند,مطابق با یک تحقیق جدید مصرف الکل  به تغییرات طولانی مدت برای بخش هایی از مغز در ارتباط است,اما هیچ تغییرات طولانی مدتی در ارتباط با مصرف ماری جوانا یافت نشد.
تحقیق عیان ساخت که اثرات منفی نوشیدن الکل برای بزرگسالان بیش از 18سال بدتر بودند,اما حتی در جوانترها نیز اثر قابل ملاحظه ای در کاهش میزان ماده خاکستری مغز دارد,یعنی ماده ای که اطلاعات درون مغز را پردازش می کند.
اما پژوهشگران مشتاق هستند خاطر نشان سازند که این تصویر پیچیده ای است,برای مشخص کردن آنکه دقیقا" این مواد چه کاری بر روی ارتباطات درون شبکه عصبی انجام می دهند به کار بیشتری نیاز است.
یکی از اعضای تیم,کنت هاچی سن از دانشگاه کالاردو بوردر می گوید,"مادر خصوص الکل برای دهه ها پی برده ایم که برای مغز بد است."
درتحقیق, اسکن های مغز جمع آوری شده در تحقیقات قبلی با پوشش دادن 853نفر18تا55ساله و 439نفر جوان 14تا 18ساله مورد بررسی قرار گرفت.یک رنجی از میزان مختلفی مصرف الکل و ماری جوانا توسط شرکت کنندگان گزارش شده بود.
همینطور توأم با کاهش حجم ماده خاکستری درون مغز,مصرف الکل در ارتباط با از دست دادن یکپارچگی ماده سفیدنیز بود یعنی بخش هایی از مغز که ارتباطات بین  بخش های ماده خاکستری وهمچنین ارتباط بین بقیه قسمت های بدن را سر وسامان می دهد.
به عبارت دیگر,هر نوع زیانی به ماده سفید یا خاکستری می تواند به عملکرد نرمال مغز زیان برساند.پژوهشگران گفتند,اثرات منفی بطور ویژه برای افرادبا سابقه طولانی مدت مصرف الکل عنوان گردید.
 (Source: sciencealert.com) 
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور