6-بیاموزید که از امور عادی و گاه کسل کننده زندگی استقبال کنید
زندگی روزانه پس از سپری شدن دوران طوفانی نامزدی می تواند بخوبی کسل کننده شود.یوناتان بنت مربی رابطه و نامزدی که "مرد عامه پسند"را اداره می کند می گوید,"موقعی که احساسات و هیجانات اولیه بتدریج محو می شوند ازدواج چالش برانگیز می شود."او می گوید,"هوشیارانه از کسل کنندگی زندگی لذت ببرید."برای میزان جالب توجه نبودن زندگی خود سپاسگزار باشید که مجبور به کنار آمدن با یک خانواده شاق و کشمکش های شخصی,پولی یا پزشکی نیستیدو آنکه شریک قابل اعتمادی دارید که موقعی زندگی بر وفق مراد نیست به او تکیه می کنید.
7-نسبت به هم کنجکاو باقی بمانید
کرتا سفارش می کند,"هم زمان متعهد به اشتیاق آموختن در خصوص شریک خود باشید."توضیح می دهد که ,"موقعی زوجی برای مدتی طولانی با هم بوده اند,اغلب فرض می کنند که هر چیزی را لازم است بدانند در خصوص همدیگرمی دانند و در نمی یابند که آن ایده های قبلی امکان دارد همیشه دقیق نباشند."با پرسیدن سؤالات متفکرانه در خصوص شریک زندگی خود همیشه به اوکمک می کنید که احساس کند هنوز به او علاقه مند بوده و در حال آموختن و رشد کردن همراه با او هستید,او می گوید که با همسرش یک قرار ملاقات شبانه هفتگی می گذارند و در حین وقتشان با همدیگر از یکدیگر می پرسند,آنچه راجع به شما نمی دانم کدامند؟"این معمولا" به گفتگویی جالب و روشن کننده منتهی می شود و با روشن شدن حقایق, انگیزش و هیجان را زنده نگهه می دارد.
8-فرضیات نسازید
ازآنچه  که در مورد موضوعات مشخص می گویند مطلع شوید,بنابراین سعی نکنید انتظارات یا درک خود را به شریکتان اعمال کنید.دورس می گوید,"هرگز فرض نکنید که آنچه را شریکتان فکر می کند و یا احساس می کند می دانید." گفتن به شریکتان از اینکه چگونه احساس و فکر می کند بطور غیر قابل باوری بی احترامی است.عملکرد بر اساس فرضیات بدون از بررسی آنها به سوء رابطه و سوء برداشت منتهی می شود,اگر اطمینان ندارید بپرسید. او می گوید," روشن شدن اعمال,احساسات و انگیزش های شریکتان فقط با عمیق کردن درک تان از همدیگر رابطه تان را قویتر می کند.همیشه چیزی برای آموختن وجود دارد."
9-تعهدات را محترم بشمارید
بنت می گوید خیلی از افراد برای ازدواج ارزش خیلی زیادی قائل نیستند واین به جدایی منجر می شود زیرا شریکان آنچنان که باید برای قول های خودشان ارزش قائل نیستند.او می گوید,"اگر زوجین بتوانند با اشتیاق به نگرشی با ارزش نسبت به ازدواج بعنوان تعهدی مقدس و غیر قابل شکستن و غیره دست یابند,در آن صورت با احتمال خیلی بیشتری از هر مشکلی عبور کرده و سعی می کنند از طلاق اجتناب ورزند."رفتار کردن با رابطه تان همانند حقیقتی دائم در زندگی, روشی خوب برای کمک به دائمی بودن آن است.
(Source:livestrong.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور