6-هوشمندتر,مگر اینکه در یک اقامتگاه بنشینید و سرخود را به نوشیدنی های فریز شده گرم کنید,سفر شما راراجع به دنیا آموزش می دهد.شما در مورد مردم,تاریخ,فرهنگ و حقایق ناشناخته ای در خصوص مکان ها یی که برخی مردم در رؤیاهایشان هم نمی بینند,آگاهی کسب می کنید.بطور خلاصه,به درک بهتری در مورد چگونگی کارکرد آنها و نحوه رفتار مردم دست خواهید یافت.
7-شادتر,سفر بطور ساده به شما چگونه شاد بودن را می آموزد.ریلکس تر و مطمئن تر شده و دنیا را مکانی روشنتر می بینید.پس از طی تمام این مراحل چگونه می توانید نسبت به زندگی شاد نباشید؟
راجع به تمام افراد موفق و مشهور دنیا بیندیشید.چه تعدادی از این خصوصیات را از خود بروز می دهند؟تعداد زیادی را,چرا؟زیرا خوش سفر,جذاب,اجتماعی,شاد,مطمئن و هوشمند بودن همه خصوصیاتی هستند که افراد را در زندگی روزمره موفق تر می سازند.
سفر مردم را به شهروندان  بهتری مبدل می کند.موقعی که در خصوص دنیا و افراد درون آن بیشتر می آموزید,مرزها را در می نوردید,چیزهای جدید را می آزمائید به شخصی فوق العاده,برونگرا و با دیدی بازتر مبدل می شوید.همه کسانی را که سفر کرده و آنها را نی شناسم.به همین علت افراد بهتری شده اند.
با وجود همه روش هائی که یک سفر می تواند شما را فوق العاده تر کند,هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا نباید ماجرای بعدی خود را اکنون برنامه ریزی نکنید.خواه سفری دور دنیا و یا تعطیلات دو هفته ای کوتاه به مکزیکو باشد.
می توانید در خانه بنشینید ,آرزو کنید که در مکانی دنج به تفریح و انجام کاری دلپذیر مشغول باشید.
انتخاب با شما است.
(Source:nomadicmatt.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
سفر ,زندگی شاد ,اجتماعی, برونگرا, ریلکس