صدای انسان یک جعبه ابزار شگفت انگیزی است.اگر از ابزارها بطور درست استفاده کنید,می توانید نطقی شگفت انگیز ایراد کنید.اما شبیه تمام ابزارها به نگهداری خوب نیاز دارد.به همین علت است که باید همیشه یک بطری آب با خود داشته باشید.
تارهای صوتی بویژه در موقعیت های مظطرب کننده می توانند بسرعت خشک شوند,که این امر اغلب به صدایی مضظرب منتهی می شود یعنی همان چیزی که در صورت تمایل به ظاهر شدن بعنوان یک فرد دارای اعتماد به نفس از آن اجتناب می ورزید.
6-به دهان خود کمک کنید
مطمئنم که برای شما هم باید اتفاق افتاده باشد که در زمان سختی برای یافتن کلمات مناسب برای انتقال پیام خود بشدت در کشمکش بوده اید,اما پس از آن ذهنتان ناامیدتان کرده و با احساسی همانند یک فرد ابله رهایتان می کند.
با آن روزها خداحافظی کنید,و به دو دستیار آسوده کننده ای سلام کنید که برای خروج از موقعیت های دشوار به شما کمک خواهند کرد. 
آنها واقعا" همیشه باشما بوده اند,برای رفع مشکلات کلنجار رفتن به منظور یافتن کلمات و حفظ ارتباط سلیس و روان از یک جفت پشتیبانی کننده ایمن کمک بخواهید.
هنوز آنها را حدس زده اید؟
درست است.دست های شما بهترین دستیاران دهانتان هستند.
در حال گفتگو برای توصیف آن ایده های تا حدودی مشکل که به درستی قادر به یافتن کلمات درست جهت توصیف آنها نیستید استفاده از دستان خود را آغاز کنید.بدین طریق سایر ادراکات حسی شنوندگان  را تحریک کرده و به آنها تفسیری فیزیکی از پیامتان ارائه می دهید.
کاملا" سودمند است,درست؟
برخورداری از ایده هایی که یک عمر نادیده گرفته شده اند می تواند مشابه یک تن آجر آسیب برساند بویژه هنگامی که می دانید ایده هایی دارید که ارزش شنیدن دارند.
اما کاربرد پیوسته این تکنیک های کمتر شناخته شده قطعا" می تواند به شما آن تقویت خیلی لازم جهت اثرگذاری در یک گفتگو را ارزانی کند.
تصور کنید که مردم به صدای حاکی از اعتماد به نفس شما از لحظه ای که دهان می گشایید توجه می کنند.
آنها احترام و تقدیری را نثارتان می کنندکه شایسته اندیشه و ایده شما هستند.
می دانید که آنچه را می گوید دوباره تصویر احمقانه ای از شما بجا نمی گذارد.
بسیار جالب و حیرت انگیز است,درست است؟
اگر سناریویی است که دوست دارید تحقق یابد,مرتبه بعدی که برای سخنرانی می روید این شش نکته را بکار ببرید.
امکان دارد به درستی آن دکمه های سایلنت را بطور دائم غیر فعال کنید.
(Source:goodlifezen.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور