قسمت دوم:شش عدد برترسلامتی پس از چهل سالگی

Print
2- تپش قلب زمان استراحت
بخاطر داشته باشید که فشار خون می تواندبسته به وضعیت بدن یا میزان فعالیت نوسان کند,بنابراین موقعی که در حال استراحت هستید,قلبتان نیز باید استراحت کند.همچنانکه از نام عبارت درک می شود,تپش قلب زمان استراحت باید با سرعتی کمتر از زمان فعالیت باشد;تپش قلب استراحت سالم تقریبا" دارای 6ضربان در دقیقه است.با در ذهن داشتن نقاط فوق راجع به فشار خون,قلبی که در حال استراحت ضربان تندی دارد می تواند مشخص کننده فشار خون بالا باشد.
3-میزان کلسترول
میزان کلسترول مقدار چربی موجود در خون را اندازه گیری می کند.شبیه هر چیز دیگری به مقدار مشخصی چربی ,اما نه مقدار خیلی زیادی در خون نیاز داریم. باید از مصرف چربی های ترانس و چربی های اشباع شده اجتناب ورزید.به هرحال,چربی های اشباع نشده بخش مهمی از رژیم غذایی هستند زیرا برای جذب ویتامین های معینی مانندA,E,B وK لازم هستند.
دو نوع کلسترول وجود دارد:LDL(لیپو پروتئین با غلظت کم)و HDL(لیپو پروتئین با غلظت بالا).LDLچربی بد است و ذاتا" در سرخرگ ها منجمد و پلاک می شود.موقعی که آن پلاک تشکیل می شود انسدادی ایجاد می کند که از جریان خون ممانعت کرده و می تواند به سکته و حملات قلبی منجر گردد.HDLچربی خوب است و برای تنظیم میزان LDLو تمیز نگهه داشتن سرخرگ ها بکار می رود.چربی که پس از خوردن در بدن برای انرژی ذخیره می شود تری گلیسرید نامیده می شود.
در حقیقت,اعداد حاصل از سنجش LDL,HDLوتری گلیسرید توصیف آن چیزی است که "رتبه شرح چربی"بدن نامیده می شود. کلسترول بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر(یک دهم لیتر) اندازه گیری می شود.یک واحد اندازه گیری است که غلظت یک ماده در خون را نشان می دهد.میزان مطلوب بر اساس اینکه در معرض ریسک زیاد ابتلای به بیماری قلبی هستید یا نیستید تغییر می کند.میزانLDLمطلوب نرمال اگر در خطر بیماری قلبی نباشید زیر 100و اگر بیماری قلبی  یک ریسک سلامتی بالا باشد زیر70است.اگر هیچ فاکتور خطرناکی شبیه فشار خون بالا یا بیماری قلبی ندارید,129_100بطور کلی بعنوان یک میزان سالم در نظر گرفته می شود;یک عدد بیش از190 بالا فرض می شود. در حالیکه میزانLDLنباید خیلی بالا باشد,میزان HDLتان نباید خیلی افت کند;بخاطر داشته باشید به HDLیا کلسترول خوب در خون برای تمیز نگهه داشتن سرخرگ ها نیاز دارید.عدد 60یا بالاتر معمولا" میزان HDLسالم است.برای مردان,یک میزان ناسالم زیر 40و برای زنان زیر50است.میزان تری گلیسرید150متوسط وزیر100ایده ال است.میزان تری گلیسرید بالای200زیاد فرض می شود.
ادامه دارد
(Source:lifehack.org)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور
 

نظرات   

 
0 #1 FirstSonia 1396-07-22 02:44
I have noticed you don't monetize your site, don't waste your traffic, you can earn extra cash every
month because you've got high quality content. If you want to
know how to make extra $$$, search for: Mrdalekjd methods for $$$
نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

ورود به سایتسخنی پند آموز

 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.