مبارزه تشریفاتی با فساد

Print
نظام سلسله مراتبی در سازمان ها  نتیجه بلوغ فکری بشر و سال ها تجربی مدیریتی بوده است لذا ضمن اینکه  ضامن حفظ سیستم است,از طریق تقویت شفافیت و قانونمندی مانع هر گونه فساد و استفاده شخصی از منافع سیستم هم می گردد.
ولی متأسفانه,برخی ها که خود نه بر اساس صلاحیت و بصورت طی مدارج ترقی,بلکه با به هم ریختن نظام سلسله مراتبی به ناحق از طریق توسل به شگردهای فساد انگیز و ناصواب در مراتبی از سلسه مراتب سازمان ها جا خوش می کنند.از آنجا که علت رشد و ترقی خود را عامل دوام موقعیت و ادامه روند پیشرفت نیز می دانند.لذا بی توجه به منافع سیستم از هر اقدامی بویژه به هم ریختن نظام سلسله مراتبی دریغ نمی ورزند.
در همین راستا,چند سالی است که در برخی سازمان هایی که اقلیم جماعت موصوف است با بی توجهی به نظر زیر مجموعه تکلیف سمت و جایگاههای حتی تا چند رده پایین تر بیشتر با انگیزه تأمین منافع فردی و نه اهداف سازمان بصورت سلیقه ای و غیر استاندارد مشخص می شوندِ.
بنابراین,همکاری که متولی قسمتی بود به مناسبتی نقل می کرد که روزی فردی با عبور ازچند رده سازمانی توصیه نامه ای از طرف یکی از مدیران اصلی همراه داشت,جالب اینکه خود مدیر و بی شک بنا به سفارش حامل توصیه نامه با نادیده گرفتن حداقل اختیارات چندین رده سازمانی, محل کار فرد را  بطور دقیق مشخص کرده بود!
آن همکار ادامه دادند که اگرچه من  با رعایت منافع و مصالح سازمان توصیه را نادیده گرفته و فرد سفارش شده را در محل تعیین شده بکار نگرفتم.
اما رمز و راز چنان توصیه نامه ای را هنگامی بیشتر درک کردم که همان فرد را مدتی بعد تصادفی در بازار ملاقات کردم,ناگهان بلادرنگ و بی مقدمه گفت,"...هر کاری هر چند سخت, غیر قابل تصور ,قانونی و یا غیر قانونی در هر نهاد و ارگانی در ارتباط با خود, خانواده و دوستان داشتید فقط لب تر کنید!!"
صد البته ,این نمونه ای از بیشمار مواردی است که متأسفانه اگر زمانی استثناء بوده اند امروز گویا قاعده شده اند.بدین مفهوم که جماعت فاقد ظرفیت و صلاحیت لازم در صورت دست یابی به جایگاهی, از امکانات و منافعی که باید بعنوان نماینده و معتمد سیستم فقط جهت تأمین منافع سازمان بکار گرفته شوند به عمد یا غیر عمد بعنوان غنیمت نگاه کرده و استفاده شخصی می کنند.به همین علت امثال چنین دلال قدری حتی بدون از حضور در محل کار قدر دیده و نه فقط ارزشیابی سالیانه اش تضمین شده ,بلکه سفارش دیگران را هم می کند!بدتر از آن کسانی که در شناخت نیازهای شخصی چنان متولیانی و رفع و رجوع آنها به طمع بهره مندی از منافع بذل و بخشش شده از کیسه بیت المال توسط آنها استعداد و توانایی ویژه ای دارند بی توجه به ارشدیت و شایستگی که گویی قصه ای قدیمی شده اند به سهولت سمتی می گیرند که نیروهای خط مقدم کار و تلاش سال ها در حسرت آن می مانند!
فراتر اینکه,اغلب مهره چینی ها و ترفیعات نه برای توجه به حال و آینده سازمان و بر اساس صلاحیت و شایستگی,بل برای تضمین منافع امروز و فردای  شرکت ها و اشخاص صاحب نفوذ وابسته به این جماعت معلوم الحال است.
با این اوصاف,از عجایب روزگار این است که سردسته و منشأ تمام این فساد سازمان یافته ای که از جایگاه حقوقی و سازمانی بیشتر در راستای منافع شخصی سود جسته تا منافع سازمان, بدون از هیچ دغدغه ای مجوز تمدید بازنشستگی گرفته و به عضویت کمیته مبارزه با فساد در می آید!!
از اینرو,شک نباید کرد که هر وقت مفسدین در زمره موجه ترین افراد قرار می گیرند ,مبارزه با فساد تشریفاتی و آب در هاون کوبیدن است!!!
غریب واحدی پور
8مهر96
 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

سخنی پند آموز

صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.