قربانی گفتمان عدالت اجتماعی

Print
 
چند سال قبل طی یک مأموریت  آموزشی حدود یک هفته ای توفیق همکلاسی با انسانی کم نظیر از نظرشخصیت, دانش,تجربه و تخصص را یافتم که همکار و دوست دیرینه ام در یکی از ادارات سازمان بزرگ محل خدمتم نیز بود.
ارزش آنچه که از او در زمینه تجارب کاری و شخصی آموختم کمتر ازمطالب آموزشی عرضه شده در کلاس ها نبود,هرگز از خاطرم محو نشده است که روزی هنگام گفتگو در خصوص باندهای مافیایی قدرت گفتند,"سال ها قبل فرد متخصص,توانمند ,پاک دست و جسوری بد جوری موی دماغ باند و گروهی مافیایی شده بود.در جلسه ای که برای تصمیم گیری به منظور رهائی از شر او برگزار کردند.یکی از به اصطلاح نخبه های گروه گفت," اگر دختر دارد,رفع مشکل را به من بسپارید!!"
نشان به همان نشان که برای او پاپوشی درست کردند که بلادرنگ ناچار به ترک منطقه شد!پس از آن باند موصوف هم بدون از هیچ دغدغه ای به حیات ادامه داد!!
صدالبته, امروز به یمن اراده متولیان برای مبارزه بی امان با فساد, مجال تشکیل هر نوع باند و گروه سازمان یافته ای از نخبه های مستعد سلب گردیده است!از طرفی بواسطه رشد فضیلت های اخلاقی و انسانی توسل به شگردهای ناصواب هم برای حذف هر ناهمگون و غیر همجنسی در محیط های کاری دیگر محلی از اعراب ندارد! 
اما,هر وقت یک مجادله کاری کوچک که در هر اداره یا سازمانی به دلایلی وقوع آنها معمول بوده و غیر محتمل نیست, غنیمتی بزرگ شمرده شده وبدون از حتی حفظ ظاهر و تشریفات معمول سازمانی بطرز بسیار بی سابقه ای از آن  پیراهن عثمان انتقام از کسی ساخته می شودکه خوشبختانه توانمندی,مهارت,تجربه , شفافیت,صداقت و پاک دستی او در کار و زندگی بطریقی است که شاید بزرگترین گناه بیش از بیست سال کار صادقانه و دلسوزانه اش به زعم برخی فقط بیان ناهنجاری ها و مشکلاتی است که دیر یا زود ویرانی اصل و اساس سازمان را در پی خواهند داشت همچنان که مشاهده طلیعه آن  اکنون نیز با چشم بصیر به سهولت امکان پذیر است ,بعید می دانم گناه کبیره مرتکب شوند اگر خیلی ها تصور کنند که عده ای برای رهایی از شر چنان فردی که در واقع"گفتمان عدالت اجتماعی"توتم حیاتش بوده و هست, پاپوش درست کرده اند!
بدیهی است که بسته به زمان ,شرایط و نیز شخصیت فرد, نوع سناریو و شیوه عملی کردن آن فرق می کند!!
ولی زهی خیال باطل که حصر دفتری و کاری و ترور شخصیت از طریق تنزل رتبه و جایگاه سازمانی حداقل هزینه ای است که "قربانی عدالت اجتماعی"در ادامه زنجیره هزینه های دیگر باید مشتاقانه بپردازد تا شاید روزی دلسوزان که اگر نگویم با پشتیبانی,حداقل با سکوت وبی تفاوتی شاهد تبدیل شدن استثنای بیعدالتی  به قاعده هستند به خود آیند و برای توقف چنین روند پر هزینه ای برای ملک و میهن چاره اندیشی کنند!!
واقعا" که ناگهان چقدر زود دیر می شود
غریب واحدی پور
3مهر96

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

ورود به سایتسخنی پند آموز

کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.