استفاده ابزاری از قیام امام حسین

Print
توسط غریب واحدی پور · آبان ۲۵, ۱۳۹۳
نقل است آیت الله طالقانی روزی فردی راکه از سوابق او در خصوص ربا و گرانفروشی در بازارمطلع بود .در حالی مشاهده کرد که به زعم خودش برای امام حسین گریه می کرد. او را طرف خطاب قرار داد و گفت :” برو به حال و وضع خودت گریه کن که امام حسین نیازی به گریه امثال شما ندارد!”
 
این ماجرا را نقل کردم که بگویم،اسلام آخرین دین خدا است.بی شک در هیچ زمینه ای بشریت را بدون الگو نگذاشته است. از قضا در این راستا است که حادثه عاشورا و کربلا معنی و مغهوم می یابد.
 
به همین علت گاندی غیر مسلمان اما آزادی خواه و مبارز برای راهبری نهضتی عظیم و رهائی بخش از حسین ماالهام می گیرد. لذا،چنین شاهکار بی نظیری را کارگردان قدر خلقت برای عبرت آموزی چنان هنرمندانه خلق و در چارچوب آخرین دین خدا جا سازی کرده است. که حتی گذر زمان برخلاف قاعده معمول خلقت نیز ازقدر و منزلت آن نمی کاهد.تاآنجا که در عصر بحران هویت جهانی و ضرورت توسل به شاهکارهای فرهنگی و سرمایه های اجتماعی اهمیت آن دو چندان می شود.
 
زیرا حسین آمد که نه فقط با خون خود بلکه با خون بستگان و نزدیکانش ضرورت انکار ناپذیر وجود اعتقاد و پرداختن بهای سنگین آن بمنزله نشانه ای از انسانیت را یادآوری کند.
 
مضافا” اینکه با حرکات نمادینی چون خاموش کردن چراغ ها و فرصت انتخاب دادن در شرایطی بسیار سخت به دیگران بیاموزد که تحت هیچ شرایطی نباید عقل و احساس انسان ها را به بازی گرفت.بلکه همواره باید جوهر گران بهای اختیار و انتخاب را ارج نهاد .
 
او خروشیدزیرا شاهد استفاده ابزاری از دین و ارزش های جدش برای توجیه اعمال ناپسند و رفتار و کردار کسانی بود که نه دغدغه دین بلکه دغدغه نام و نان خود را داشتند.چاره ای هم جز انقلاب خونین برای پرداختن تاوان سکوت خردمندان در مقابل انحرافات ،بدعت های دینی, بی قانونی ها و به عبارتی توقف پروسه اصلاح تدریجی نداشت.
 
فراتر اینکه،آنگونه که خود فرموده است که ” من اسوه هستم”.با تمام مخاطرات به کربلا آمد تا با انگیزه تبدیل شدن به الگوئی جاودانه برای بشریت بی نظریترین انقلاب تاریخ را رهبری کند.
 
اما ،امروز در سرزمینی که نام و یاد حسین بیش از هر جای دیگری بلند است .گاهی مشاهده و یا شنیده می شود که :
 
-بابت هزینه حلیم نذری برای توزیع در سازمانی واقع در شهری کوچک با پرونده سازی بیست میلیون تومان اخذ می شود.
 
کسی که بواسطه وظیفه اش باید هزینه ها راکنترل وبر آنها نظارت کند.از فرط ناراحتی و دردی که از رؤیت توجیه و تفسیرهای غیر معقول برای هزینه کردن های غیر ضرور آن هم بیشتر توسط کسانی که مدعی ارزش ها هستند.بر او مستولی می شود.فریاد می زند که چند سال بعد اگر کسی دزد نباشد او را می گیرند.
 
استاد دانشگاه دردمند و جانبازی خطاب به دانشجویان دردمندانه می گوید،کم نبودند و نیستندکسانی که با فریفتن افراد موجه از بودجه بیت المال کیسه ها دوختند و سلسله مراتب پیشرفت را بسرعت طی کردند.ولی اگر چه دیر و پر هزینه برای انقلاب ,دین و میهن ولی آخر دزد بودن آنها بر همه عیان گشت.
 
این سخن که اگر “رابطه نداشته باشی ،هیچ گاه کارت راه نمی افتد.” بیش از هرزمانی نقل تمام محافل است.
 
 
 
خیلی ها بدون از تحمل ذره ای سختی حضور در کلاس و درس خواندن با روابط خاص مدرک می گیرند.
 
کم نیستند سمت ها و جایگاههائی که با نادیده گرفتن اصول و استانداردها پشت پرده معامله می شوند.بطریقی که  برخی اوقات کدبانوی با نفوذی از گوشه مطبخ خانه اش مدیر تعیین می کند.
 
گاه به ظاهر موجه ترین اشخاص هم بی توجه به عملکرد افرادی سپر حفاظت از آنها می شوند و با ترجیح روابط بر ضوابط ,نادیده گرفتن سرمایه های پایان ناپذیر سازمان ها یعنی نیروی انسانی توانمند و تعرض به حقوق مسلم آنها زمینه ساز تسلط کسانی را بر مقدرات امورفراهم می کنند که دغدغه اصلی آنها حفظ منافع خود,بستگان و نزدیکانشان می باشد غافل از اینکه به عمد یا غیر عمد با حاکم کردن مدیریت روز مرگی بر سازمان ها ضمن سلب انگیزه نیروهای توانمند و دلسوز چشم انداز آینده را هم تیره وتار می کنند.و چه هزینه هنگفتی که حتی قابل مقایسه با اختلاس های عظیم نیست از کیسه بیت المال برای ندانم کاری این گونه افراد بر ملک و میهن تحمیل می شود!!
 
از همه دردناک تر اینکه حسین گفتن همین قماش غلیظ تر و هق هق گریه هایشان در این ایام گاه رساتر از دوستداران واقعی حسین و مکتب اوست.
 
بنابراین،مگر نه اینکه حسین شهید راه مبارزه با استفاده ابزاری ازمقدسات بود.پس برای حسین و صدالبته نه برای شهادت غرور آفرین خود و اعوان و انصارش ،بلکه برای استفاده ابزاری چنین جماعتی از نام،یاد و نهضت او باید گریست.
 
سخن کوتاه و اذعان کنم امروزطالقانی سیرتی را بایدکه فریاد برآورد,"بر خود بگریید,حسین شهید عقیده است وبه گریه امثال شما نیازی ندارد."
شهادت رب النوع ایثار و آزادگی بر پیروان راستین آن حضرت تسلیت باد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

سخنی پند آموز

    راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.